Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co

Văn Hà
Văn HàTHPT B Nghĩa Hưng
GIÁO ÁN 
TRƯỜNG THPT LAK 
GIÁO SINH:Huỳnh Thị Xuân Thanh
Bài 18: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ 
HỌC VÔ CƠ 
Trong các loại phản ứng hoá học đã 
biết, số oxi hoá của các nguyên tố có 
thay đổi hay không ?
I. PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ 
OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ 
SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ 
1. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP. 
2. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ. 
3. PHẢN ỨNG THẾ. 
4. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI. 
PHẢN ỨNG NÀO 
CÓ SỰ THAY 
ĐỔI SỐ OXI HOÁ 
CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ? 
PHẢN ỨNG NÀO 
KHÔNG CÓ SỰ THAY 
ĐỔI SỐ OXI HOÁ
1. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP. 
0 0 +1 -2 
Ví dụ1: 2H2 + O2 
2 H2O 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
Ví dụ 2: CaO +2 -2 + CO+4 -2 CaCO+2 +4 
-2 
2 3 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNG 
THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
TRONG PHẢN ỨNG HOÁ HỢP, SỐ OXI 
KẾT LUẬN: 
HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI 
H O Ặ C K H Ô N G T H A Y Đ Ổ I . NHƯ VẬY, PHẢN ỨNG 
HOÁ HỢP CÓ THỂ LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 
HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ.
2. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ. 
+5 -2 -1 0 
Ví dụ1: 2KClO3 2KCl + 3O2 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
Ví dụ 2: 
+2 -2 +1 +2 -2 +1 -2 
Cu(OH)2 CuO + H2O 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNG 
THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
TRONG PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ, SỐ 
KẾT LUẬN: 
OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI 
H O Ặ C K H Ô N G T H A Y Đ Ổ I . NHƯ VẬY, PHẢN ỨNG 
PHÂN HUỶ CÓ THỂ LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 
HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ.
3. PHẢN ỨNG THẾ. 
Ví dụ1: 
0 +1 +2 0 
Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
Ví dụ2: 
0 +1 +2 0 
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
TRONG PHẢN ỨNG THẾ , BAO GIỜ 
KẾT LUẬN: 
CŨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
N G U Y Ê N T Ố . PHẢN ỨNG THẾ LÀ PHẢN ỨNG OXI 
HOÁ - KHỬ .
4. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI 
Ví dụ1: 
+1 +1 
-1 +1 +1 -1 
NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNGTHAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
Ví dụ2: 
+1 -2 +1 +2 -1 +1 -1 +2 -2 
+1 
2NaOH + CuCl2 2NaCl + Cu(OH)2 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNGTHAY ĐỔI 
SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI 
KHÔNG?
II. KẾT LUẬN: 
* PHẢN ỨNG DỰA CÓ VÀO SỰ SỰ THAY THAY ĐỔI ĐỔI SỐ SỐ OXI OXI HOÁ 
( PHẢN CÓ ỨNG THỂ OXI CHIA HOÁ PHẢN - KHỬ) 
ỨNG CÓ THÀNH HAI LOẠI 
HOÁ, 
MấY 
Đó là phản ứng thế, một LOạI? 
số 
phản ứng hoá hợp và một số 
phản ứng phân huỷ. 
* PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ 
( PHẢN ỨNG KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI 
HOÁ - KHỬ) 
Đó là các phản ứng trao đổi, một số phản ứng hoá 
hợp và một số phản ứng phân huỷ.
Phiếu học tập: 
1. TRONG CÁC PHẢN ỨNG SAU, PHẢN ỨNG 
NÀO LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ? 
A. CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 
B. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 
C. P2O5 + H2O 2H3PO4 
D. Mg(OH)2 MgO + H2O
Phiếu học tập: 
+4 +4 
A. CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 
Không phải là phản ứng oxi hóa khử 
+7 +6 +4 
+2 0 
B. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 
Là phản ứng oxi hóa khử
+5 +5 
C. P2O5 + H2O 2H3PO4 
Không phải là phản ứng oxi hóa khử 
+2 +2 
D. Mg(OH)2 MgO + H2O 
Không phải là phản ứng oxi hóa khử
1 von 18

Recomendados

Hidro sunfuaHidro sunfua
Hidro sunfuaKhanh Vu
5.2K views18 Folien
H2 sH2 s
H2 sHiền Trần
2.2K views12 Folien
Slide Slide
Slide Vuong Tran
100 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

H2SH2S
H2SHoa Dương
2K views25 Folien
GadtGadt
Gadthiepthuong134
159 views17 Folien
EsteEste
EsteQuang Trần
1.4K views11 Folien

Was ist angesagt?(19)

H2SH2S
H2S
Hoa Dương2K views
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
NguyenDinh Phuoc971 views
GadtGadt
Gadt
hiepthuong134159 views
EsteEste
Este
Quang Trần1.4K views
Bai 32 (tiet1)  hidro sunfuaBai 32 (tiet1)  hidro sunfua
Bai 32 (tiet1) hidro sunfua
Giang Nôbel28.3K views
Ga k10 b32_hidro_sunfua_t1Ga k10 b32_hidro_sunfua_t1
Ga k10 b32_hidro_sunfua_t1
Nguyễn Quốc Bảo2.7K views
bài giảng Lưu huỳnh bài giảng Lưu huỳnh
bài giảng Lưu huỳnh
tam219614 views
Ppt k10 b30_luu_huynhPpt k10 b30_luu_huynh
Ppt k10 b30_luu_huynh
Nguyễn Quốc Bảo1.4K views
Chuyen hoa binh phuoc 06 07Chuyen hoa binh phuoc 06 07
Chuyen hoa binh phuoc 06 07
Nguyễn Vũ133 views
Axit sunuric tiet 2Axit sunuric tiet 2
Axit sunuric tiet 2
thinhcs6.7K views
KHBD_Kim PhượngKHBD_Kim Phượng
KHBD_Kim Phượng
KP0207866 views
Lưu huỳnhLưu huỳnh
Lưu huỳnh
anhhong0610951.2K views
Bai trình chieuBai trình chieu
Bai trình chieu
mydieu2.2K views
BaiTrinhChieuBaiTrinhChieu
BaiTrinhChieu
DanhNguynThnh251 views

Similar a Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co(10)

Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co

 • 1. GIÁO ÁN TRƯỜNG THPT LAK GIÁO SINH:Huỳnh Thị Xuân Thanh
 • 2. Bài 18: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ Trong các loại phản ứng hoá học đã biết, số oxi hoá của các nguyên tố có thay đổi hay không ?
 • 3. I. PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ 1. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP. 2. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ. 3. PHẢN ỨNG THẾ. 4. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI. PHẢN ỨNG NÀO CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ? PHẢN ỨNG NÀO KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ
 • 4. 1. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP. 0 0 +1 -2 Ví dụ1: 2H2 + O2 2 H2O SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 5. Ví dụ 2: CaO +2 -2 + CO+4 -2 CaCO+2 +4 -2 2 3 SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNG THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 6. TRONG PHẢN ỨNG HOÁ HỢP, SỐ OXI KẾT LUẬN: HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI H O Ặ C K H Ô N G T H A Y Đ Ổ I . NHƯ VẬY, PHẢN ỨNG HOÁ HỢP CÓ THỂ LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ.
 • 7. 2. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ. +5 -2 -1 0 Ví dụ1: 2KClO3 2KCl + 3O2 SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 8. Ví dụ 2: +2 -2 +1 +2 -2 +1 -2 Cu(OH)2 CuO + H2O SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNG THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 9. TRONG PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ, SỐ KẾT LUẬN: OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI H O Ặ C K H Ô N G T H A Y Đ Ổ I . NHƯ VẬY, PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ CÓ THỂ LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ.
 • 10. 3. PHẢN ỨNG THẾ. Ví dụ1: 0 +1 +2 0 Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 11. Ví dụ2: 0 +1 +2 0 Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 12. TRONG PHẢN ỨNG THẾ , BAO GIỜ KẾT LUẬN: CŨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC N G U Y Ê N T Ố . PHẢN ỨNG THẾ LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ .
 • 13. 4. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI Ví dụ1: +1 +1 -1 +1 +1 -1 NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNGTHAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 14. Ví dụ2: +1 -2 +1 +2 -1 +1 -1 +2 -2 +1 2NaOH + CuCl2 2NaCl + Cu(OH)2 SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÔNGTHAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?
 • 15. II. KẾT LUẬN: * PHẢN ỨNG DỰA CÓ VÀO SỰ SỰ THAY THAY ĐỔI ĐỔI SỐ SỐ OXI OXI HOÁ ( PHẢN CÓ ỨNG THỂ OXI CHIA HOÁ PHẢN - KHỬ) ỨNG CÓ THÀNH HAI LOẠI HOÁ, MấY Đó là phản ứng thế, một LOạI? số phản ứng hoá hợp và một số phản ứng phân huỷ. * PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ ( PHẢN ỨNG KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ) Đó là các phản ứng trao đổi, một số phản ứng hoá hợp và một số phản ứng phân huỷ.
 • 16. Phiếu học tập: 1. TRONG CÁC PHẢN ỨNG SAU, PHẢN ỨNG NÀO LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ? A. CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 B. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 C. P2O5 + H2O 2H3PO4 D. Mg(OH)2 MgO + H2O
 • 17. Phiếu học tập: +4 +4 A. CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 Không phải là phản ứng oxi hóa khử +7 +6 +4 +2 0 B. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Là phản ứng oxi hóa khử
 • 18. +5 +5 C. P2O5 + H2O 2H3PO4 Không phải là phản ứng oxi hóa khử +2 +2 D. Mg(OH)2 MgO + H2O Không phải là phản ứng oxi hóa khử