Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 w tr-ng - balo153

228 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cardigans G5548W Trắng

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443744
Màu sản phẩm:
Chất liệu: thun cotton
Kích thước: 31cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo)

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Login to see the comments

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 w tr-ng - balo153

 1. 1. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BAL0153 Vl ENG BAL I5 <'› Trang chủ (/) / Cardígans G5548W Trắng Cardígans G5548W Trắng Gíá bán: 490.000 <Z_Ĩ Tồn kho: 5 Sản phẩm http://baIo153.vr1/cardigarìs-g5548N-write 1/13
 2. 2. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443744 Màu sản phẩm: Ũ Ũ Ũ Chất liệu: thun Cotton SỔ ngăn: Kích thước: 31 Cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gían bảo hành: Chọn số lượng Cardígans G5548W Trắng 490,000 g 1 V Giới thiệu Sản phẩm Thông tin thương hiệu (O) Đánh giá http://balo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white 2/13
 3. 3. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 'At http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 3/13
 4. 4. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 kt http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 4/13
 5. 5. 7I2IẫI2015 Ỉ'lIỈpZ[[bd0153.Vfì[CardÍg8'ìs-g5548N-Wfíìe Cardígans G5548W Trắng - BALO153 5/13
 6. 6. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 rlIIpưlbalo153.vr1IcaI'dlgars-g554aN-wtite 6l13
 7. 7. 7I23I2015 rntpư/balo153.vrvcardÍgars-g5548ON-write Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7/13
 8. 8. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 ỀÃỉ` 'l53 http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 8/13
 9. 9. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 9/13
 10. 10. Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7/23/2015 ap w y v ?Ì r r r '4- N - ^ x' If X 1( .ỸỊ T ,` r l ắ'èỀ"~=Ỹç' '” h( ŕ"~Ĩ* } “- ẢI" sur Ỗ , ` :Ấ X I Í j`x :Ì _ *` ,rçạ:::ạ" Ị ' . I I É/ .T (l<ẳà1lIrdigans-tyrỈ()ỊI7wĨ`//hÍrẠề)v T CÀRDIGANS TYT 07W BLACK (lcardìgans-ty107w-black) 499.000 Q CAFỀDIGANS TYT 07W WHITE (/Cardígans-ty107w-White) 499.000 <_Ỉ http:/Ibalo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white (lcardigans-ty1O7W-black) 10/13
 11. 11. 7I23l201 5 (lcardigans-ty107w-pink) CÀRDIGANS TYT OỸW PINK (/Cardígans-ty107w-pink) 499.000 (_Í SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http:/Ibalo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white Cardígans G5548W Trắng - BALO153 / ` lŕ'. v Ĩ:<` , “ : ầ "Ỹ T `-.~°' . ` " 1 ` Í" T :K ~ỉ?“ `CC.ặ KN ýh ` , Ì Ì . ` . Y( Y Vμịễ L, I ỳ. ::‹-".' ,If hl ầĩĩrw 'k _ ạệấ `Il` x Í ẽă Ế T (/Cardígans-ty68W:TẢ/hite) CARDIGANS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 Ị 11/13
 12. 12. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7"., _ ý j ' 4 ĩiv i I - F' ' v - XX Ấ pZặ / ` ‹- Ầ ắV`Ạ‹ f -› _Í il ì ..K ĩ,.. 1 L (/Cardígans-g5548b-black) (lcardigans-g5519b-Xanh) (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5548B ĐEN CARDIGANS G5519B XANH CARDIGANS G5519C CHARCOAL ilcardígans-95548b-b'aCk> (lcardigans-g5519b-Xanh) (lcardigans-g55190-Charcoal) 490-000 Ế 490.000 Q 490.000 g I I jĨỆỆjụ'ịỈi`ắắỆĨ'-':Ỷ:`7” ỈKFĨỸ :` ẫ›Ịrì.::ui :i¶_.J:'Ễ 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'Fi Z5' BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hò Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 http://balo153.vrvcardiganS-g5548vv-white 12/13
 13. 13. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 COPYRIGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (http://thietkewebtdv.Com/thiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http://thietkewebtdv.Com/diCh-Vu- Seo.html) by thietkewebtdV.C0m (http://thietkewebtdv.Com/) http://balo15Z3.vrl/Cardígans-g5548iN-white 13/13

×