Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 m b-c hà - balo153

233 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cardigans G5548M Bạc hà

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443743
Màu sản phẩm:
Chất liệu: thun cotton
Kích thước: 31cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo)

Veröffentlicht in: Lifestyle

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 m b-c hà - balo153

 1. 1. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 Vl ENG Trang chủ (/) / Cardigans G5548M Bạc hà Cardigans G5548M Bạc hà Giá bán: 490.000 <2_Ĩ Tồn kho: 5 sản phẩm http://baJo153.vnIcardigans-g5548m-mim 1/14
 2. 2. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443743 Màu sản phẩm: Ù Ũ Ũ Chất liệu: thun Cotton Số ngăn: Kích thước: 31 Cm (Vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gian bảo hành: Chọn số lượng zu Ì Cardigans G5548M Bạc hà 490.000 Q 1 V Giới thiệu sản phẩm Thông tin thương hiệu (0) Đánh giá lìttp://bal0153.Vrì/Cardigans-g5548m-mint 2/14
 3. 3. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 ttttpƯlbaIo153.vrvcardigarIs-g5548i11-mírlt 3/14
 4. 4. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 4/14
 5. 5. 7I2IẫI2015 rntpưlbal0153.vrvcardigal1s-g5548ln-mirlt Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 5/14
 6. 6. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 .tồ ít http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 6/14
 7. 7. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 rlttpưr0alo153.vrIcardigal1s-g5548I11-mirlt 7/14
 8. 8. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 ỆJẪỈ 'l53 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 8/14
 9. 9. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 `L›,°'xỈ °l53 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 9/14
 10. 10. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 có THỂ BẠN QUAN TÂM rlttpưr0alo153.vrvcardigar1s-g5548l11-mìrn 10/14
 11. 11. Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 7/23/2015 ap w y v ?Ì r r r '4- l - ^ ir If X íl .ỸỊ T ,` l l jl7e~=Ĩ:* 'T ( ŕ"~Ĩ* } “- ll" ily, Ỗ , ` il l I Í j`x :Ì _ l ,rçạ::rạ" Ị ' . l l É/ .B (leardigans-tyỉ0J7wỈu/hÍtẠe)v C CARDIGANS TYT 07W BLACK (lcardìgans-ty107W-black) 499.000 tị CARDIGANS TY107W WHITE (/Cardigans-ty107w-White) 499.000 tị http:/Ibalo153.vrt/Cardigans-g5548m-mirìt (lcardigans-ty107W-black) 11/14
 12. 12. 7I23l201 5 (/Cardigans-ty107w-pink) CARDIGANS TYT 07W PINK (/Cardigans-ty107w-pink) 499.000 (_Ĩ SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http://balo153.vr1/Cardigans-g5548m-mirìt Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 / ` lŕ'. r l:Ấ` , ' /V l "Ỹ i `-.~°' . ` " 1 ` Í" l :K ~ỉ?“ `CC.ặ KN ý ` , Ì 1 . ` . vỗ l' :Mé L: I g. :=‹-".' ,If hl ầĩĩrw 'k _ ạệấ `IÌ` x r' ẽi l l (/Cardigans-ty68wỂi}vnite) CẠRDIGANS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 t_Ỉ 12/14
 13. 13. 7I23l201 5 (/Cardigans-nt1(JĨtầlk-black) CARDIGANS NTT 001 BLK ĐEN (lcardigans-nt1001blk-black) 420.000 Ị Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 (lcardigans-g5519b-xanh) CARDIGANS G5519B XANH (lcardigans-g5519b-Xanh) 490.000 tị I A_lấlụV__`:ẢlễI_PẬẶỈ.LỊ›ylịÍF tý " _I ›` ẵi›iịiĨ:lLi :+¶:ề lả (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5519C CHARCOAL (lcardigans-g5519C-Charcoal) 490.000 g 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'fí ,ỊỰ BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Mình | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration http:/Ibalo153.vrt/Cardigans-g5548m-mirìt Number: 0313193984 13/14
 14. 14. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (httpzllthietkewebtdv.Comlthiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http:IlthietkewebtdV.ComldiCh-Vu- seo.html) by thietkeWebtdV.C0m (http://thietkewebtdv.Com/) http://baIo15ỉ3.vrl/Cardigans-g5548m-mirìt 14/14

×