Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Хос эгшиг үб7 хичээл1с (1).pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
сонет.pptx
сонет.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Хос эгшиг үб7 хичээл1с (1).pdf

  1. 1. Үндэсний бичиг1 7-р анги “Шинэ үе” сургууль
  2. 2. 01 Хос эгшигтэй холбоо үгсийг уншаад яагаад хоёр хэсэгт хуваасныг тайлбарлаарай.
  3. 3. 02 Дараах үгсийг хуулж бичээд, бичлэгийн хэлбэрийг ажиглан, хос эгшгийг хэрхэн тэмдэглэдгийг мэдэж аваарай. Хос эгшгийг үндэсний бичигт үгийн эхэнд, дунд “ЭЙИ”, адагт “ЭИ” нийлэмжээр тэмдэглэдэг байна.
  4. 4. Жишээг ажиглаад, цэгийн оронд хос эгшиг бичиж, богино эгшигтэй үгтэй нь харьцуулаарай. 03
  5. 5. Дараах оньсогыг уншаад таагаад, хос эгшигтэй үгийг олж бичээрэй. 04 Монгол бичигт “с”, “д” дэвсгэр гийгүүлэгчийн дараа орсон “г” гийгүүлэгчийг “х” гийгүүлэгчээр тэмдэглэдэг.
  6. 6. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа. 2021

×