Co-operative Eduction in SUT

B
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นายชัชชล สรวยสุวรรณ B4870579 ณ บริษัท เอทอปเทคโนโลยี จำกัด 21 เมษายน – 8 สิงหาคม 2551
วัตถุประสงค์ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
บริษัท เอทอปเทคโนโลยี จำกัด ,[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],งานที่ได้รับมอบหมาย
แผนผังโครงสร้างการบริหาร
ตารางกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล ส . ธ . ท . ,[object Object],[object Object]
ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล ส . ธ . ท .( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ฐานข้อมูลสมาชิก ส . ธ . ท .
เว็บไซต์บริษัท เอทอปเทคโนโลยี จำกัด
ขั้นตอนการดำเนินงาน เว็บไซต์บจก . เอทอปเทคโนโลยี ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ( ต่อ ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
ตัวอย่างตะกอนท้องน้ำและแร่หนัก ,[object Object]
ฐานข้อมูลโครงการฯ
ฐานข้อมูลโครงการฯ ( ต่อ )
สรุปผลการปฏิบัติงาน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สรุปผลการปฏิบัติงาน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สรุปผลการปฏิบัติงาน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ,[object Object],[object Object],[object Object]
1 von 21

Recomendados

นำเสนอการฝึกงาน von
นำเสนอการฝึกงานนำเสนอการฝึกงาน
นำเสนอการฝึกงานPalm Jutamas
68.9K views7 Folien
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา von
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาAttaporn Ninsuwan
103.6K views28 Folien
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อน von
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาคฤดูร้อนJoy sarinubia
2.6K views119 Folien
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ von
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพgrit_1
29.7K views6 Folien
รูปเล่มวิชาโครงงาน von
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
21.5K views53 Folien
สารบัญโครงงานคอม von
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมkand-2539
32.1K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงาน von
ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงานใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงาน
ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงานsarawut saoklieo
8K views2 Folien
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน von
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานsarawut saoklieo
5.1K views1 Folie
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ von
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบLorpiyanon Krittaya
6.5K views19 Folien
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่าย von
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่ายบท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่าย
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่ายAriyaporn Suaekong
11.3K views53 Folien
ตัวอย่างเอกสารปวส. von
ตัวอย่างเอกสารปวส.ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.rubtumproject.com
27.2K views22 Folien
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์ von
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์paveenada
12.5K views22 Folien

Was ist angesagt?(20)

ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงาน von sarawut saoklieo
ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงานใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงาน
ใบความรู้ ขั้นตอนการทำโครงงาน
sarawut saoklieo8K views
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน von sarawut saoklieo
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงานใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการทำโครงงาน
sarawut saoklieo5.1K views
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ von Lorpiyanon Krittaya
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
Lorpiyanon Krittaya6.5K views
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่าย von Ariyaporn Suaekong
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่ายบท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่าย
บท1 5 เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพถ่าย
Ariyaporn Suaekong11.3K views
ตัวอย่างเอกสารปวส. von rubtumproject.com
ตัวอย่างเอกสารปวส.ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.
rubtumproject.com27.2K views
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์ von paveenada
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
paveenada12.5K views
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ... von Totsaporn Inthanin
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
Totsaporn Inthanin10.3K views
โครงงาน เรื่อง ขนมวง von Thanakorn Chanamai
โครงงาน เรื่อง ขนมวงโครงงาน เรื่อง ขนมวง
โครงงาน เรื่อง ขนมวง
Thanakorn Chanamai10.4K views
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล von Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูลใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
Thanawut Rattanadon39.2K views
IS1 - 1.2 การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถาม von Ploykarn Lamdual
IS1 - 1.2 การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถามIS1 - 1.2 การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถาม
IS1 - 1.2 การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถาม
Ploykarn Lamdual10.9K views
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง) von Rojsak Chiablaem
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กับ 2560(ฉบับปรับปรุง)
Rojsak Chiablaem4.9K views
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ von poms0077
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
poms007717.7K views
รูปเล่มวิชาโครงงาน von AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong27.7K views
โครงงานอาชีพม.ปลาย von ratchadaphun
โครงงานอาชีพม.ปลายโครงงานอาชีพม.ปลาย
โครงงานอาชีพม.ปลาย
ratchadaphun13.3K views
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 von krunuy5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
krunuy510.1K views
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5 von siriyakorn saratho
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5
siriyakorn saratho5.6K views
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง... von HeroFirst BirdBird
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 กับ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง...
HeroFirst BirdBird377 views
รูปแบบวิจัย 5 บท von Kannika Kerdsiri
รูปแบบวิจัย 5 บทรูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บท
Kannika Kerdsiri136.8K views

Destacado

C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสอง von
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสองC:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสอง
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสองwashira
25K views30 Folien
การเขียนรายงานส หกิจศึกษามรภจอม บึง von
การเขียนรายงานส หกิจศึกษามรภจอม บึงการเขียนรายงานส หกิจศึกษามรภจอม บึง
การเขียนรายงานส หกิจศึกษามรภจอม บึงผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
1.8K views26 Folien
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010 von
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010Joy sarinubia
1.3K views71 Folien
ประกวดโครงงานสหกิจ von
ประกวดโครงงานสหกิจประกวดโครงงานสหกิจ
ประกวดโครงงานสหกิจJames Intongchuay
1.2K views9 Folien
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํา von
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํารายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํา
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจําAtcharaphan Atsavaphannimit
5.2K views45 Folien
งานนำเสนอโครงการ von
งานนำเสนอโครงการงานนำเสนอโครงการ
งานนำเสนอโครงการkeeree samerpark
24.9K views17 Folien

Destacado(18)

C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสอง von washira
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสองC:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสอง
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\งานนำเสนอฝึกงานกลุ่มสิบสอง
washira25K views
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010 von Joy sarinubia
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010
[THAI] ASEAN project BSRU@LAO 15-29 Aug 2010
Joy sarinubia1.3K views
ประกวดโครงงานสหกิจ von James Intongchuay
ประกวดโครงงานสหกิจประกวดโครงงานสหกิจ
ประกวดโครงงานสหกิจ
James Intongchuay1.2K views
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํา von Atcharaphan Atsavaphannimit
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํารายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํา
รายงานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะงานประจํา
งานนำเสนอโครงการ von keeree samerpark
งานนำเสนอโครงการงานนำเสนอโครงการ
งานนำเสนอโครงการ
keeree samerpark24.9K views
ตัวอย่างบทคัดย่อ von sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M views
มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา von Denpong Soodphakdee
มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษามาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา
มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา
Denpong Soodphakdee1.4K views
รายงานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น von พัน พัน
รายงานคอมพิวเตอร์เบื่องต้นรายงานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
รายงานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
พัน พัน20.3K views
รายงานคอมพิวเตอร์ von Narinthip Wakuram
รายงานคอมพิวเตอร์รายงานคอมพิวเตอร์
รายงานคอมพิวเตอร์
Narinthip Wakuram94.1K views
Project report on working capital mgmt von Babasab Patil
Project report on working capital mgmtProject report on working capital mgmt
Project report on working capital mgmt
Babasab Patil10K views
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง von moohhack
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
moohhack282.4K views
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง von Kittichai Pinlert
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert826.1K views
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท von Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M views

Similar a Co-operative Eduction in SUT

ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที... von
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...Mnr Prn
5.7K views17 Folien
รายงาน von
รายงานรายงาน
รายงานThank Chiro
561 views18 Folien
Commmm mm 3 von
Commmm mm 3Commmm mm 3
Commmm mm 3Mai Lovelove
16 views20 Folien
ใบความรู้ที่3 von
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3Rattana Wongphu-nga
259 views5 Folien
ใบความรู้ที่3 von
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3Rattana Wongphu-nga
313 views5 Folien
ใบความรู้ที่3 von
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3Rattana Wongphu-nga
152 views2 Folien

Similar a Co-operative Eduction in SUT(20)

ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที... von Mnr Prn
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ที่ถูกต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที...
Mnr Prn5.7K views
รายงาน von Thank Chiro
รายงานรายงาน
รายงาน
Thank Chiro561 views
โครงงานคอมพิวเตอร์ von Sarocha Makranit
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sarocha Makranit15.9K views
Projectm6 2-2554 von macnetic
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
macnetic175 views
วิชาการจัดการธุรกิจ้วยคอมพิวเตอร์ von Prapaporn Boonplord
วิชาการจัดการธุรกิจ้วยคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการธุรกิจ้วยคอมพิวเตอร์
วิชาการจัดการธุรกิจ้วยคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ von Sarocha Makranit
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sarocha Makranit674 views
ใบความรู้ 2.1วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ von sa_jaimun
ใบความรู้ 2.1วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 2.1วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 2.1วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
sa_jaimun2.6K views
ใบความรู้ 5.1รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ von sa_jaimun
ใบความรู้ 5.1รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ใบความรู้ 5.1รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ 5.1รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
sa_jaimun4.3K views
Computer project3 von ning1414
Computer project3Computer project3
Computer project3
ning14146 views
โครงงาน von kaakvc
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
kaakvc2K views