Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene

Herunterladen, um offline zu lesen

Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene

Rradha e punës për të realizuar mësimdhënien dhe nxënien edhe për fëmijët që paraqesin vështirësi në këto procese:
•Përzgjedhja e objektivave mësimorë duke ju referuar specifikave të secilit fëmijë
•Përzgjedhja e përmbajtjes së mësimit dhe veprimtarive në mënyrë që dhe ata të jenë të përfshirë
•Përzgjedhja e të gjitha mjeteve dhe krijimin e kushteve për mësim edhe per këta fëmijë.
•Parashikimin e mënyrës së vlerësimit të nxënësve që paraqesin vështirësi në nxënie.
#MesueseAurela

Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene

Rradha e punës për të realizuar mësimdhënien dhe nxënien edhe për fëmijët që paraqesin vështirësi në këto procese:
•Përzgjedhja e objektivave mësimorë duke ju referuar specifikave të secilit fëmijë
•Përzgjedhja e përmbajtjes së mësimit dhe veprimtarive në mënyrë që dhe ata të jenë të përfshirë
•Përzgjedhja e të gjitha mjeteve dhe krijimin e kushteve për mësim edhe per këta fëmijë.
•Parashikimin e mënyrës së vlerësimit të nxënësve që paraqesin vështirësi në nxënie.
#MesueseAurela

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene (20)

Anzeige

Weitere von #MesueseAurela Elezaj (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene

 1. 1. FAKULTETI I EDUKIMIT MASTER PROFESIONAL DEGA : DIDAKTIKE LENDA : EDUKIM SPECIAL SEKSIONI :1 DURRES 2015
 2. 2. PUNOI: #MesueseAurela Ese Dhe Projekte Per Studentet
 3. 3. Rradha e punës për të realizuar mësimdhënien dhe nxënien edhe për fëmijët që paraqesin vështirësi në këto procese:  •Përzgjedhja e objektivave mësimorë duke ju referuar specifikave të secilit fëmijë  •Përzgjedhja e përmbajtjes së mësimit dhe veprimtarive në mënyrë që dhe ata të jenë të përfshirë  •Përzgjedhja e të gjitha mjeteve dhe krijimin e kushteve për mësim edhe per këta fëmijë.  •Parashikimin e mënyrës së vlerësimit të nxënësve që paraqesin vështirësi në nxënie. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 4. 4. Te idendifikojme fëmijët me çrregullime në të nxënë. Çrregullimet në të nxënë që përfshijnë: Çrregullimi i aftësisë matematikore Çrregullimi i aftësisë së të shkruarit: Trajtimi i nxënësve me çrregullime në të nxënë Çrregullimi i gjuhës së shprehur Ç’rregullimi i gjuhës së shprehur është quajtur ndryshe dhe afazi ose disfazi Ç’duhet bërë? Cila duhet të jetë rradha e punës për të realizuar mësimdhënien dhe nxënien edhe për fëmijët që paraqesin vështirësi në këto procese: Studim Rasti Zhvillimi i rastit studimor Realizimi i intervistës Përfundimet e arritura për rastin që mora në studim: Ese Dhe Projekte Per Studentet
 5. 5. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 6. 6. Problemi ……
 7. 7. Ku qendrojne problemet …  Fëmijët me çrregullime në të nxënë nuk janë fëmijë me prapambetje mendore.  Ata mund të kenë inteligjencë mesatare ose të lartë dhe sërish të kenë probleme në lexim, shkrim apo matematikë. Por, mund të ndodhë që fëmija të ketë edhe vështirësi në të nxënë dhe njëkohësisht edhe prapambetje mendore, por këto janë dy gjëra të ndryshme. Çrregullimet në të nxënë që përfshijnë:  •Çrregullimet e aftësisë së të Lexuarit,  •Çrregullimet e aftësisë Matematikore  •Çrregullimet e aftësisë së të Shkruarit.  •Çrregullimi i defiçitit në vëmendje dhe hiperaktivitetit  •Çrregullimi i gjuhës së shprehur  •Çrregullimi i aftësisë për koordinim motor. Çfarë janë çrregullimet në të nxënë ? Çrregullimet në të nxënë përfshijnë: Çrregullimet e aftësisë së të Lexuarit, Çrregullimet e aftësisë Matematikore Çrregullimet e aftësisë së të Shkruarit.
 8. 8. Çrregullimi matematikor është quajtur ndryshe Diskalkuli. Karakteristika kryesore e këtij çrregullimi është se aftësitë matematikore (p.sh arsyetimi apo llogaritja matematikore, të matur sipas testeve standarte individuale) janë dukshëm nën nivelin e pritur, duke patur parasysh moshën kronologjike, inteligjencën e matur dhe shkollimin e individit në përputhje me moshën e tij. Kjo vështirësi në aftësitë matematikore ndikon dukshëm në arritjet akademike ose në aktivitetet e jetës së përditshme që kërkojnë aftësi matematikore. Nëse një defiçit sensorial është prezent, vështirësitë në aftësitë matematikore janë më tepër se ato që shoqërojnë zakonisht këto defiçite. Çrregullimi i shprehjes së shkruar është quajtur ndryshe Disgrafi. Karakteristika kryesore e këtij çrregullimi është se aftësitë për të shkruar (të matura sipas testeve standarte individuale ose vlerësimit të funksionimit të aftësive për të shkruar) janë dukshëm nën nivelin e pritur, duke patur parasysh moshën kronologjike, inteligjencën e matur dhe shkollimin e individit në përputhje me moshën e tij. Kjo vështirësi në aftësitë për të shkruar ndikon dukshëm në arritjet akademike ose në aktivitetet e jetës së përditshme që kërkojnë aftësi për të shkruar. Nëse një defiçit sensorial është prezent, vështirësitë në aftësitë për të shkruar janë më tepër se ato që shoqërojnë zakonisht këto defiçite.
 9. 9. Për të realizuar këtë:  -Uleni nxënësin në bankën e parë  -Jepini komente të shpeshta pozitive dhe shpërblime të shpeshta për punën që po kryen fëmija dhe inkurajojini dhe prindërit të bëjnë të njëjtën gjë  -Thirreni shpesh në emër  -Eleminoni gjërat që mund t’i tërheqin vëmendjen nga detyrat e klasës  -Vendosni kohë për çlodhje  -Siguroni një ambient të qetë  -Organizojeni materialin që do mësohet nga fëmija në hapa të vegjël  -Inkurajoni prindërit të vendosin një rutinë ditore ku fëmijës t’i caktohet koha kur do mësojë, koha kur do luajë dhe koha që do të shpenzojë me familjen.  -Gjeni shpërblime apo nxitje që e motivojnë dhe ruajnë interesin e fëmijës.  -Mësojini teknika të zgjidhjes të problemeve si p.sh. identifikimi i problemit – gjetja e alternativave të mundhsme për zgjidhje – zgjedhja e një opsioni – implementimi – vlerësimi.  -Shpërbleni rregullisht dhe në proporcion me rëndësinë e sjelljes, sjelljet pozitive.  -Ndëshkoni rregullisht dhe në proporcion me rëndësinë e sjelljes, sjelljet negative.  -Organizoni aktivitete ekstrakurrikulare që përmirësojnë aftësitë sociale të fëmijës dhe forcojnë lidhjet e tij me bashkëmoshatarët.  -Komunikoni rregullisht me prindërit e fëmijës dhe psikologun e shkollës.
 10. 10. Studim Rasti Te dhenat biografike: Emri i nxënësit: O.S. Gjinia : Femer Mosha : 8 vjeçe Klasa : 2 Ditëlindja: 30 /03/2006
 11. 11.  Burimet që u morën për informacin:  Intervist me nxëvësin  Konsultime me mesuesin  Konsultime me prindrin  Për rastin e studimit të Oksanës, përdora këto të dhëna:  Të dhënat e përgjithshme :  Mosh, gjinia, pamja fizike, emocionale , marrdhënjet familjare.  Mardhëniet me bashkëmoshatarë.:  Sa e shoqërueshme është ajo?  A ka ndonjë shoqe të ngushtë ?  A shpreh ajo emocionet e saj me to?  Po ata a janë të afrueshme ndaj saj.  Marrëdhëniet me mësuesit.:  Çfarë ndikimi ka mësuesja tëk Oksana ,  A shqetësohet ajo për prapambetjen në të nxënët e saj?  Po në dëshirën e saj për përparim?  Marrëdhëniet me prindërit:  Si janë marrdhënjet e fënijës me prindërin ?  A kujdeset prindëri për të ?  Sa kohë kalon përindëri me të?  A shqetësohet ai për mbarvajtjen në shkollë të fëmijës së tij ?
 12. 12. Heq një fjalë nga fjalia ( p.sh ''Eri shkoi në shkollë ''dhe kam lexuar ''Eri në shkollë''
 13. 13. Një mënyë efektive për këta nxënës mund të jetë theksimi i aftësive dhe i metodave të të mësuarit për përpunimin e informacionit në lëndë të caktuar siç është leximi ose matemátika ,duke përdorur disa strategji të përgjithshme:  1.Udhëzimet vebale duhet të jene të shkurtra dhe të thjeshta ,duke i kërkuar nxënësit të përsërisin udhëzimet për t'u siguruar se e kaptuar.  2.Përdor strategji të memorizimit në mësimdhënje për tu mësuar se si te mbajnë mënd.  3.Duke përsëritur çështjet kryesore disa herë. Duke ofruar kohë më tepër që të gjith nxëmësit të kenë nxënë dhe praktikuar materialin.  4.Përsërite dhe një herë mësimin, nëse është e nevojshme.
 14. 14. Rekomandime për prindërin: Është e rëndësishme që prindëri i Oksanës të ndërveprojë më shumë me të bijën.  Të marr pjesë në mbledhjet që bën shkolla .  Të kalojë një kohë më të madhe me Oksanën e cila ka shumë nevojë për përkrahje dhe mbështetje ndaj saj.  Oksana është një vajzë me vullnet e cila mundohet të jap maksimunin në atë veprimtari ku motivohet dhe mbështetet.
 15. 15. Analizova Oksanën si një nxënëse me pa aftësi në të nxënë e cila kishte aftësi të pakta për të lexuar, shkruar, e kuptuar materiale në tekst. Klasa në të cilën ajo studionte nuk kishte një klimë pozitive, mësuesja nuk e motivonte që edhe ajo të përthithte njohurit bazë në të cilën do të arrihej më tej në të nxënët e suksesshëm.Nga ana tjetër familja që është bërthama e cila edukon dhe bën socializimin e parë të fëmijës te Oksana mungonte.Vdekja e mamas së saj la një boshllëll të madh tek ajo.Gjëndja ekononike bëri që i ati të mos kujdesej për të dhe motrën e saj,dhe të vetmen përkrahje që kishin ishte teta Mira. Oksana etiketohej nga moshatarët e saj si nxënëse e dobet kurse në lojë e mire Konsultimet me mesuesen ndihmuan në një tjetër strategji e metod të përdorej që edhe ajo të ndjehej e relizuar emocionalisht dhe fikisht. Oksana vetëm 8 vjeçe arriti të ndjente se sa e madhe është pësha e shoqëris nëse nuk kë një krah ku të mbështetesh dhe të ndjehesh e sigurt se e nesërmja ka diçka të re për ta zbuluar pa frike.
 16. 16. Nga interneti Permalink http://dw.de/p/1BZvK http://www.unicef.org/kosovoprogramme/Justice_albanian05.pdf www.gazetarepublika.al/ Interviste dhe konsultime te ndryshme me mesuesit dhe psikologen e shkolles per rastin e studimit te mesiperm
 17. 17. #MesueseAurela Ese Dhe Projekte Per Studentet

×