Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014

69.604 Aufrufe

Veröffentlicht am

Het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014

** Deze infographic geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten en zal geüpdatet worden in het geval van wijzigingen en amendementen. **

Waarom deze hervorming? Opheffen discriminatie tussen arbeider en bediende en het onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid.

Van kracht vanaf 1 jan 2014

1. Eén algemene regeling voor alle werknemers
Nieuwe opzegtermijn volgens de verschillende fases in de arbeidsrelatie

Fase 1: 0 tot 4 jaar anciënniteit
korte opzegtermijn bij het begin van de loopbaan. De proeftijd verdwijnt

Fase 2: 5 tot 19 jaar anciënniteit
+3 weken opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit

Fase 3: vanaf 20 jaar anciënniteit
20 jaar: +2 weken opzegtermijn
nadien + 1 week opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit

2. Werknemers die al in dienst zijn
Geen enkele werknemer in dienst op 31-12-2013 gaat erop achteruit
Verworven rechten blijven behouden
Om de opzegtermijn te bepalen gebeurt de berekening in 2 componenten
- vastkliksysteem: opgebouwde opzegtermijn tot 31.12.2013
- nieuwe regelgeving: Opzegtermijn op basis van nieuwe regelgeving. Teller start dus vanaf 0

3. Maatregelen om de inzetbaarheid van de werknemers te verhogen

Outplacement
- Vroeger: Enkel voor +45 jaar en bij herstructurering
- Vandaag: Voor elke werknemer met een opzegtermijn van 30 weken

Sectorale maatregelen
Sectoren krijgen 5 jaar tijd om in een invulling te voorzien van de opzegtermijn of -vergoeding ten belope van 1/3.

Doel
Werknemer helpen snel een nieuwe job te vinden

4. Motivering van het ontslag
Voor ontslagen vanaf 1 april 2014

Elke werknemer heeft het recht te weten waarom hij werd ontslagen

Werknemer < Werkgever: Verzoek binnen 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst of 6 maanden na aanvang opzegtermijn.

Werknemer > Werkgever: Antwoord binnen 2 maanden na verzoek

Geen motivering? Boete: 2 weken loon

5. Carensdag verdwijnt

Alle werknemers krijgen loon vanaf de eerste dag ziekte

Strengere verplichtingen: een werknemer die zijn verplichtingen niet na komt (verwittigen, getuigschrift, controle, …) heeft geen recht op een gewaarborgd loon.

Versie 1.0 15-10-2013
Versie 2.0 17-02-2014
BRON: FOD WASO, wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

Het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014

  1. 1. beider r A ediend B e Het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014 Gelijke voet Waarom deze hervorming? Opheffen discriminatie tussen arbeider en bediende en het onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid. hoofdarbeid handenarbeid VAN KRACHT Vanaf 1 jan 2014 1 één algemene regeling voor alle werknemers weken nieuwe opzegtermijn volgens de verschillende fases in de arbeidsrelatie ijn m ter eg pz O anciënniteit Fase 1 IT jaar ANCIË 4 NN t IT to E 0 17 16 15 14 13 12 weken 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2j Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 4j 3j anciënniteit korte opzegtermijn bij het begin van de loopbaan De R O E F T ij D verdwijnt Fase 2 IT 5 jaar ANCIË 19 NN t IT to E 60 59 58 57 56 55 54 53 51 52 50 49 48 47 45 46 44 weken 43 42 41 40 39 38 36 37 35 34 33 32 30 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 19 17 16 15 5j 6j 7j 8j 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j 16j 17j 18j 19j anciënniteit +3 weken opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit Jaar ancië nn 20 it af e n a it v Fase 3 69 68 67 65 66 64 63 weken 62 61 65 64 63 62 60 61 59 58 57 55 56 20j 21j 22j 23j 24j 25j anciënniteit 20 jaar anciënniteit: +2 weken opzegtermijn nadien: + 1 week opzegtermijn per begonnen jaar anciënniteit Werknemers die al in dienst zijn 2 Geen enkele werknemer in dienst op 31-12-2013 gaat erop achteruit verworven rechten Blijven behouden om de opzegtermijn te bepalen gebeurt de berekening in 2 componenten vastkliksysteem nieuwe regelgeving 1 31 DEC JAN 2014 2013 Opzegtermijn op basis van nieuwe regelgeving Opgebouwde opzegtermijn tot 31.12.2013 Teller start dus vanaf 0 MAATREGELEN OM DE INZETBAARHEID VAN DE WERKNEMERS TE VERHOGEN 3 outplacement Vroeger: Vandaag: Enkel voor +45 jaar en bij herstructurering Voor elke werknemer met een opzegtermijn van 30 weken Sectorale MAATREGELEN Sectoren krijgen 5 jaar tijd om in een invulling te voorzien van de opzegtermijn of -vergoeding ten belope van 1/3. Werknemer helpen snel een nieuwe job te vinden DOEL DOEL 4 Motivering van het ontslag Voor ontslagen vanaf 1 APR 2014 Elke werknemer heeft HET recht te weten waarom hij werd ontslagen. Werknemer > werkgever Verzoek binnen 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst of 6 maanden na aanvang opzegtermijn Werknemer < werkgever Antwoord binnen 2 maanden na verzoek Geen motivering? Boete: 2 weken loon 5 carensdag CARENsDAG VERDWIJNT Alle werknemers krijgen loon vanaf de eerste dag ziekte Strengere verplichtingen Een werknemer die zijn verplichtingen niet na komt (verwittigen, getuigschrift, controle, …) heeft geen recht op een gewaarborgd loon. versie 2.0 17-02-2014 BRON: FOD WASO, wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut

×