Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Yksilönkehityksen vaiheet eläinten luokittelun perusteena

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
2.3. Eläinkunnan luokittelun ja eläinten yksilönkehityksen perusteet
(Oppikirjan sivut 100-111)
Eliöiden luokitteluun on e...
Mitä gastrulaation aikana tapahtuu?
Gastrulaatiota edeltävän blastulavaiheen aikana alkio muistuttaa onttoa rantapalloa. G...
Ektodermi
Mesodermi
Kuva 26. Gastrulaation toinen ”nielaisu”
(alkio poikkileikattuna).
Endodermi
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
01.eläinkunnan luokittelu
01.eläinkunnan luokittelu
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Pasi Vilpas (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Yksilönkehityksen vaiheet eläinten luokittelun perusteena

 1. 1. 2.3. Eläinkunnan luokittelun ja eläinten yksilönkehityksen perusteet (Oppikirjan sivut 100-111) Eliöiden luokitteluun on ennen kaikkea käytännölliset syyt. Tutkijat tarvitsevat yhtenäisen järjestelmän lajien kuvaamista ja eliökunnan moninaisuuden hahmottamista varten. Tarpeen toteuttamiseksi tarvitaan myös yhtenäinen nimistökäytäntö. Eliökunnan luokittelun johtoajatuksena ovat lajien väliset evolutiiviset sukulaissuhteet. Jos lajien luokittelua kuvataan sukupuuna, tulee sellaiset lajit, joiden yhteisen kantamuodon olemassaolosta on kulunut vasta vähän aikaa, sijoittaa sukupuuhun lähelle toisiaan. Lajien välisiä sukulaisuussuhteita voidaan päätellä vertailemalla lajien rakennetta, yksilönkehitystä ja yhä useammin geenejä. Eläinten yksilönkehityksen geneettistä säätelyä biologian viidennessä kurssissa käsittelevässä osiossamme lajien geneettisestä vertailusta ovat esimerkkinä Homeobox-geenit. Sitä sinun kannattaa vilkaista vasta luettuasi tämän luokittelua ja yleistä yksilönkehitystä kuvaavan jakson. Lue eläinten luokittelua käsittelevät kappaleet oppikirjasta vasta verkkomateriaalin lukemisen jälkeen. Opettele oppikirjasta luokittelun yksiköt (kunta, kaari/pääjakso, luokka, lahko, heimo, suku, laji) Tämä luettelo sinun on osattava ulkoa. Luokittelun yksiköistä vain lajille löytyy luonnosta todellinen vastine (ei tosin sillekään ihan aina). Muut luokittelun yksiköt ovatkin sitten vain tutkijoiden luomia käsitteellisiä työkaluja moninaisuuden “kesyttämistä” varten. Seuraavassa paneudumme hieman kirjaa syvällisemmin eläinten luokitteluun. Tutustumme samalla eläinten yksilönkehitykseen, jonka yhteyksiä luokitteluperusteisiin ei kirjassa mielestäni riittävästi havainnollisteta. Eläinten luokittelussa yksilönkehitys on tärkeä johtolanka Eläinten yksilönkehityksessä erotetaan seuraavat vaiheet: 1. Tsygootti (hedelmöittynyt munasolu) 2. Morula (muurainvaihe) - alkiossa on soluja joitakin kymmeniä ja sen ulkonäkö muistuttaa muurainta 3. Blastula (ontelovaihe) -alkion solut ryhmittyvät yhden solukerroksen paksuiseksi ontoksi palloksi 4. Gastrula (maljavaihe) -alkioon muodostuu kaksi tai yleisimmin kolme sisäkkäistä kerrosta ns. alkiokerrokset 5. Neurula (keskushermoston synty) - alkion uloimmasta kerroksesta kehittyy keskushermoston aihe Alkio on kätevä yleisnimitys kaikille edellä kuvatuille vaiheille. Läpi koko eläinkunnan yksilönkehityksen vaiheet ovat samat. Kaikkein alkeellisimmilla eläimillä luettelon kohdista toteutuvat tosin vain ensimmäiset. Gastrulaatio on yksilönkehityksen taitekohta Anatomisesti merkittävin yksilönkehityksen vaiheista on gastrulaatio (gastrulavaiheen synty). Gastrulaation aikana alkion solut ryhmittyvät ensin kahdeksi ja lopulta kolmeksi sisäkkäiseksi kerrokseksi. Niitä kutsutaan alkiokerroksiksi. Kullakin alkiokerroksella on oma nimensä: ulkokerros eli ektodermi, keskikerros eli mesodermi ja sisäkerros eli endodermi. Gastrulaation aikana alkio muuttuu muodoltaan pitkänomaiseksi. Alkioon muodostuu siis etu- ja takapää.
 2. 2. Mitä gastrulaation aikana tapahtuu? Gastrulaatiota edeltävän blastulavaiheen aikana alkio muistuttaa onttoa rantapalloa. Gastrulaation aluksi “rantapallon” kylkeen syntyy painauma: alkusuu. Alkusuu muuttuu yhä syvemmäksi aivan kuin joku painaisi nyrkkinsä rantapallon kylkeen ja käsivartensa pallon sisälle asti. Näin alkion ulkokerroksesta kulkeutuu laaja alue alkion sisälle muodostaen sinne sisäkerroksen (kuva 25). Tätä gastrulaation ensimmäistä vaihetta kutsumme jatkossa “ykkösnielaisuksi”. Sen tuloksena syntyvää kaksikerroksista alkiota kutsutaan nimellä varhainen gastrula. Ektodermi Endodermi Kuva 25. Varhainen gastrula poikkileikattuna. Gastrulaation ensimmäisen ”nielaisun” tuloksena syntyy kaksi alkiokerrosta. Tässä vaiheessa alkio on useimmiten pallomainen, mutta kuvaan se on piirretty pitkänomaiseksi, jotta kerroksellisuus tulisi selkeämmin esille. “Ykkösnielaisua” seuraa gastrulaation “kakkosnielaisu”. Nielaisutapa poikkeaa tosin huomattavasti edellisestä. Alkioon äsken syntynyt sisempi alkiokerros halkeaa nyt kahteen osaan: katoksi ja lattiapuoleksi. Lattia käpertyy putkeksi, jonka ympärille katto käpertyy omaksi putkekseen (kuvat 26 ja 27). Lopputuloksena on kolmesta sisäkkäisestä putkesta koostuva alkio. Tämän kehitysvaiheen aikana alkio kasvaa pituutta ja muuttuu pitkänomaiseksi “makkarapötköksi”.
 3. 3. Ektodermi Mesodermi Kuva 26. Gastrulaation toinen ”nielaisu” (alkio poikkileikattuna). Endodermi
 4. 4. Kuva 27. Alkiokerrokset gastrulaation toisen ”nielaisun” jälkeen (alkio poikkileikattuna). Ektodermi Mesodermi Endodermi Alkiokerrokset ja evoluutio Alkiokerrosten synty on tärkeätä siksi, että kustakin alkiokerroksesta syntyy alkioon tiettyjä elimiä ja kudostyyppejä, vieläpä läpi koko eläinkunnan aina samoja. Ilmeisesti kerroksellisuus on ollut kätevä tapa varmistaa selkeä vastuunjako kaikkien yksilön tarvitsemien rakenteiden kehittymisen varmistamiseksi. Kolmeen alkiokerrokseen perustuva rakenne on eräänlainen perusmalli eläimestä. Tämän yksilönkehitystavan kerran (Kambrikaudella n. 600 – 500 mvs.) synnyttyä siitä kehittyi geologisesti ajateltuna silmänräpäyksessä valtava erilaisten eläinryhmien monimuotoisuus. Ilmiölle löytyy rinnastuksia ihmisen luomasta esinemaailmasta. Havaintovälineeksi sopii vaikkapa auto. Auton perusmallin kerran synnyttyä siitä kehittyi nopeasti valtava määrä erilaisia autoja (henkilö-, paketti-, kuorma- jne.). Kaikki ne kuitenkin täyttävät tietyt automaisuuden perustuntomerkit. Gastrulaation aikana solut saavat ensimmäistä kertaa tietää paikkansa ja tehtävänsä valmistuvassa yksilössä. Vielä ennen gastrulaatiota alkion soluja voidaan poistaa tai siirtää paikasta toiseen ilman, että siitä seuraa häiriöitä yksilönkehitykselle. Gastrulaation tapahduttua solujen siirtäminen aiheuttaa yleensä kehityshäiriöitä. Gastrulaatio tapahtuu joissakin eläinryhmissä huomattavasti edellä esitetystä mallistamme poikkeavalla tavalla. Gastrulaation lopputulos, kolme alkiokerrosta, on kuitenkin aina sama. Alkiokerrosten lukumäärä eläinten luokittelun perusteena
 5. 5. Mainitsin aikaisemmin, että on joitakin eläinlajeja, joilla yksilönkehityksen vaiheista toteutuvat vain ensimmäiset. Yksinkertaisimmillaan yksilönkehitys päättyy tavallaan jo muurainvaiheeseen. Tällaisia ovat ainoastaan sienieläinten pääjakson (Porifera) edustajat. Nämä ovat siinä määrin etäisesti eläinmäisiä olentoja, että ryhmästä käytetään toisinaan myös nimeä Parazoa (= eläinten suuntaiset). Hieman kehittyneemmillä eläimillä gastrulaatio kyllä alkaa, mutta päättyy tavallaan kesken, jo gastrulaation “ykkösnielaisuun”. Tuloksena on vain kaksi sisäkkäistä alkiokerrosta. Tätä yksilönkehityksen tapaa toteuttaa kaksi pääjaksoa: ontelo- eli polttiaiseläimet (meduusat kuuluvat näihin) ja kampamaneetit. Kaikilla muilla n. 25 pääjaksolla gastrulaatio tapahtuu täydellisesti ja tuloksena on kolme sisäkkäistä alkiokerrosta. Koska yksilönkehityksestä tunnetaan edellä esitetyt kolme tapaa, esitetään eläinkunnan järjestelmä yleensä kolmihaaraisena sukupuuna (kuva 28). Mieleen painumisen varmistamiseksi kutsumme sitä “eläinkunnan pyhäksi kolminaisuudeksi”. 1 2 3 Kuva 28. Eläinkunnan ”Pyhä Kolminaisuus”. Sukupuussa esiintyvien haarojen erotteluperusteet ovat seuraavat: 1. Ei alkiokerroksia - gastrulaatiota ei tapahdu - ulkomuoto epäsymmetrinen (ryhmä tuntee myös nimen Asymmetra ”puuttuva symmetria”) - käytetään myös nimeä Parazoa (=eläinten suuntaiset) - haaraan kuuluu vain yksi pääjakso: sienieläimet (Porifera) 2. Kaksi alkiokerrosta - gastrulaatio päättyy “ykkösnielaisuun”, gastrulaatio tapahtuu siis vain osittain
 6. 6. - ulkomuoto pallomainen, jolloin etu- ja takapää puuttuvat (ryhmä Radiata, suomeksi säteittäissymmetriset), samoin puuttuvat suu ja poistoaukko - haaraan kuuluu vain kaksi pääjaksoa: onteloeläimet (Coelenterata) ja kampamaneetit (Ctenophora) 3. Kolme alkiokerrosta - täydellinen gastrulaatio - muoto pitkänomainen: etu- ja takapää tunnistettavissa (ryhmä Bilaterata, suomeksi kaksikylkiset), useimmiten ryhmän eläimillä on selkeästi jäsentynyt ruuansulatuskanava - haaraan kuuluvat kaikki loput pääjaksot Paitsi alkiokerrosten lukumäärään yksilönkehitystavat heijastuvat siis myös eläinten ulkomuotoon. Ruumiinontelotyypit kaksikylkisten luokittelun perusteena Sukupuun ylin haara voidaan luokitella tarkemminkin. Tämä tapahtuu ruumiinontelotyyppien perusteella. Ruumiinontelolla tarkoitetaan tyhjää tilaa, joka muodostuu eläimen sisälle ympäröimään ruuansulatuskanavaa, siis jonnekin ruuansulatuskanavan ulkopuolelle. Ruumiinontelon rakenteen perusteella kaksikylkiset voidaan jakaa kolmeen erilaiseen kehityslinjaan. 3a: Ruumiinontelottomat (Acoelomata-ryhmä) 3b: Valeruuminontelolliset (Pseudocoelomata-ryhmä) 3c: Ruumiinontelolliset (Coelomata-ryhmä) Edellisen perusteella huomaatkin, että sana coeloma tarkoittaa ruumiinonteloa. Ruumiinontelotyyppien voidaan katsoa kehittyneen toinen toisistaan luettelon kuvaamassa järjestyksessä. Ruumiinontelottomien rakenne
 7. 7. Yksinkertaisimmilla kaksikylkisillä kaikki alkiokerrokset kasvavat kiinni toisiinsa gastrulaation päätyttyä (kuva 29). Kuva 29. Ruumiinontelottoman eläimen yleinen anatomia. Ektodermi Ruuansulatuskanavan ontelo Mesodermi Endodermi Valeruumiinontelollisten rakenne (VII)
 8. 8. Tässä yksilönkehitystavassa uloimmat alkiokerrokset kasvavat kiinni toisiinsa, mutta sisin ja keskimmäinen alkiokerros eivät. Väliin jäävä tyhjä tila on nimeltään valeruumiinontelo (kuva 30). Kuva 30. Valeruumiinontelollisten eläinten yleinen anatomia. Ektodermi Ruuansulatuskanavan ontelo Mesodermi Endodermi Valeruumiinontelo on tyhjä tila, joka ympäröi endodermiä eli tulevan ruuansulatuskanavan seinämää. Ruumiinontelollisten rakenne (yhtä hyvin otsikoksi sopisi “Suoliliepeen ja ruumiinontelokalvon synty”)
 9. 9. Ruumiinontelon syntytavan yksityiskohdat vaihtelevat paljonkin eläinryhmittäin. Lopputulos on kaikilla kuitenkin sama. Asian mallittamiseksi voimme pitää lähtötilanteena valeruumiinontelollisen eläimen rakennetta (kuva 30). Aito ruumiinontelo alkaa muodostua halkeamana, joka syntyy keskimmäisen alkiokerroksen sisälle (kuva 31). Halkeaminen tapahtuu koko alkion pituudelta, havaintokuvassamme vatsapuolella. Valeruumiinontelo pienenee sitä mukaa kuin varsinaisen ruumiinontelon aihe laajenee Tuleva ruumiinontelo- kalvo jää ruumiin- ontelon ulkoseinän pinnoitteeksi Kuva 31. Ruumiinontelon synty. Varsinaisen ruumiinontelon aihe levittäytyy kohti selkää Ektodermi Mesodermi Endodermi muodostaa ruuansulatu s-kanavan Tuleva suolilieve kulkeutuu kohti selkää kasvaen lopulta kiinni ruuansulatuskanavan pintaan Mieleenpainumisen helpottamiseksi voimme kuvitella, että keskimmäistä alkiokerrosta alkaa hymyilyttää. Lopulta hymy levenee suoranaiseksi nauruksi ja nauru leviää alkion selkäpuolelle asti tavoittaen siellä lopulta itsensä (kuva 32).
 10. 10. Valeruumiinontelo on kadonnut mesodermistä muodostuneen suoliliepeen ripustinosan sisälle. Mesodermistä muodostunut ruumiinontelo- kalvo päällystää ruumiinontelon ulkoseinää Mesodermissä aluksi vain pienenä halkeamana ollut ruumiinontelon aihe (“hymy”) on levinnyt niin pitkälle alkion selkäpuolelle, että se on tavoittanut itse itsensä (kaarevat nuolet). Endodermi muodostaa ruuansulatus- kanavan Mesodermistä muodostunut suolilieve on kasvanut makkarankuorimaiseksi sukaksi ruuansulatus- kanavan ympärille Kuva 32. Aito ruumiinontelo, valmis suolilieve ja ruumiinontelokalvo. Ektodermi muodostaa alkion ulkokerroksen Edellisten tapahtumien tuloksena keskimmäisestä alkiokerroksesta muodostuu alkioon kaksi muista eläinryhmistä puuttuvaa anatomista rakennetta: suolilieve (Mesenterium) ja ruumiinontelokalvo (Peritoneum). Ruumiinontelokalvoa kutsutaan myös sisälmyspussiksi tai vatsakalvoksi. Ruumiinontelo kehittyy alkioon jo gastrulaation aikana. Jo rotan tai linnun kokoisessa pienessä selkärankaisessa vatsakalvo ja suolilieve ovat helposti havaittavissa. Kyseiset kalvorakenteet muistuttavat olemukseltaan keittiöstä tuttua tuorekelmua. Jo keskikokoisessa koirassa kalvot ovat siinä määrin kestäviäkin, että esimerkiksi suolten paikaltaan irrottaminen veistä käyttämättä vaatii melkoista repimistä. Eläimiä nylkiessä suolet eivät leviä pitkin pöytää niin kauan kuin ruumiinontelokalvo säilyy ehjänä. Suolilievettä voitaisiin verrata kontaktimuoviin Suoliliepeen muodostavaa mesodermin osaa voisimme myös verrata vaikkapa kontaktimuoviin. Samalla, kun mesodermista syntynyt välipohja alkaa käpertyä suolen ympäri kohti alkion selkäpuolta, kontaktimuovin liimapinta on suoleen päin (edellä olevat kuvat 31 ja 32). Liimapintansa avulla kontaktimuovi kasvaa kiinni suolen pintaan ja lopulta liimapinnat kohtaavat toisensa suolen selkäpuolella. Siihen kohtaan, missä liimapinnat takertuvat toisiinsa, muodostuu suoliliepeen ripustinosa. Samalla valeruumiinontelo katoaa toisiinsa takertuvien liimapintojen väliin.
 11. 11. Sisäelinten synty Coelomata-ryhmässä Suolilieve ja ruumiinontelokalvo ovat sisäelimiä paikallaan pitäviä rakenteita. Sisäelimet alkavat muodostua edellä mainittujen kalvojen syntymisen jälkeen. Useimmat sisäelimet muodostuvat endodermistä. Elimen kehitys alkaa endodermiin kasvavana silmumaisena pullistumana. Silmu kasvaa ulospäin ruumiinonteloon. Samalla suolilieve venyy kuin ilmapallo kehittyvän elimen pinnalle. Näin syntyvä kalvopussi ankkuroi valmiin elimen tukevasti paikalleen. Eräät sisäelimet syntyvät mesodermistä. Tällaisia ovat sydän, munuaiset ja virtsatiet. Kokonsa puolesta sisäelimiksi sopisivat myös suurimmat verisuonemme: aortta ja alaonttolaskimo. Kaikille näille on yhteistä, että ne työntyvät ruumiinonteloon ruumiinontelokalvon ulkopuolelta. Työntymisen periaate on sama kuin edellä. Ero edelliseen on, että nyt sisäelimet ankkuroi paikoilleen ruumiinontelokalvo. Tässä tapauksessa sekä ruumiinontelokalvo että elinten kehityksen aloittavat silmut syntyvät samasta alkiokerroksesta, mesodermista. Vilkuile kuvaa 33. A A B B 1 2 2 1 3 4 5 5 A = Rintaontelo B = Vatsaontelo 1 = Keuhkosilmut 2 = Pallea 3 = Haimasilmu 4 = Maksasilmu 5 = Munuaissilmut Kuva 33. Sisäelinten (mustalla) synty suoliliepeestä ja ruumiinontelokalvosta (molemmat varjostettu kuvaan harmaalla) muodostuviin kalvotaskuihin. Kuva on pitkittäisleikkaus. Peräaukko Suu Alkionkehitysopillisesti aito ruumiinontelo vaikuttaa varsin kehittyneeltä ratkaisulta. Myös edellä antamani selkärankaisesimerkit vahvistavat tätä mielikuvaa. Aito ruumiinontelo tavataan kuitenkin jo varsin alkeellisen tuntuisissa pääjaksoissa. Vaikkapa nivelmadoilla (pääjakso, johon kuuluvat esimerkiksi kastemadot) ja niveljalkaisilla (pääjakso, johon kuuluvat esimerkiksi hyönteiset ja hämähäkkieläimet) suolilieve ja ruumiinontelokalvo ovat jo olemassa.
 12. 12. Samalla periaatteella syntyy pallea, mutta vain nisäkkäille Nisäkkäiden selkärankaisluokalla on anatominen rakenne, joka merkittävyytensä ja syntytapansa perusteella voitaisiin luokitella sisäelimeksi. Elin on tärkein hengityslihaksemme: pallea. Pallea saa alkunsa ruumiinontelokalvon taskumaisena poimuna (kohta kaksi kuvassa 33). Poimu työntyy ruumiinontelon seinämästä sisälle päin kuin kiristyvän narusilmukan vetämänä kunnes tavoittaa keskellä suoliliepeen. Suolilieve ja pallean kalvotasku kasvavat kiinni toisiinsa. Kalvotaskuun muodostuu litteä purjemainen lihas. Pallea muodostaa ruumiinonteloon poikittaisen välipohjan suurin piirtein alimmaisten kylkiluiden tasalle. Se jakaa ruumiinontelon kahteen puoliskoon: rinta- ja vatsaonteloon. Rintaontelossa ovat vain keuhkot ja sydän. Vatsaontelossa ovat kaikki muut nisäkkään sisäelimet. Eläinkunnan luokittelu-urakkamme lähenee loppuaan. Kuin huipentumana paljastan vielä pienen helpon yksityiskohdan eläinkunnan luokittelusta. Kaksikylkiset Coelomata-ryhmän edustajat jaetaan kahteen ryhmään. Perusteena jaolle on gastrulaation aloittava alkusuu. Jos alkusuusta muodostuu yksilön lopullinen suu, eläin kuuluu ryhmään Protostomata (proto = edeltävä, stoma = suu). Jos alkusuusta muodostuu peräaukko, eläin kuuluu ryhmään Deuterostomata. Deuterostomaatit ovat eläimistä kehittyneimpiä. Ryhmään kuuluu selkäjänteisten (oma pääjaksomme) lisäksi vain muutama muu pääjakso mm. piikkinahkaiset (vaikkapa merisiili ja merimakkara). Kuvassa 34 on ruumiinontelotyyppien ja alkusuuasioiden perusteella tarkemmin haaroitettu sukupuun kolmoshaara: 3a 3 3b 3c 3c1 3c2 Kuva 34. Kaksikylkisten luokittelu ruumiinontelotyyppien mukaan. Sukupuussa näkyvien haarojen selitykset ovat seuraavat:_
 13. 13. 3a: Ruumiinontelottomat (Acoelomata-ryhmä) - alkiokerrokset kasvavat kiinni toisiinsa 3b: Valeruumiinontelolliset (Pseudocoelomata-ryhmä) - sisimmän ja keskimmäisen alkiokerroksen väliin jää tyhjä tila: valeruumiinontelo 3c: Aitoruumiinontelolliset (Coelomata-ryhmä) - keskimmäisestä alkiokerroksesta syntyy suolilieve ja ruumiinontelokalvo 3c1: Protostomata-ryhmä - alkusuusta tulee lopullinen suu 3c2: Deuterostomata-ryhmä - alkusuusta tulee peräaukko Evolutiivista pohdintaa (X) Alkiokerroksiin perustuva yksilönkehityksen perusmalli syntyi jo Kambrikaudella n. 600 miljoonaa vuotta sitten. Tällöin geologisesti ajateltuna varsin lyhyessä ajassa syntyivät melkein kaikki nykyään tavattavat eläinkunnan pääjaksot. Ilmeisesti vain oma pääjaksomme selkäjänteiset on hivenen myöhempää perua. Vertailtaessa eri pääjaksojen ominaisuuksia toisiinsa tutkijat käyttävät usein ilmaisuja “nivelmadoista lähtien” tai “niveljalkaisiin saakka”. Tällä viitataan järjestykseen, jossa eläimet esitetään sukupuissa ja eläintieteenkirjoissa. Onko nivelmatojen oikea paikka sukupuussa ennen nilviäisiä vai ei? Molemmat pääjaksot edustavat samaa yksilönkehityksen tapaa (aito ruumiinontelo, alkusuusta lopullinen suu), mutta molempien rakenteessa on osin kehittyneitä, osin alkeellisia piirteitä. Nivelmadoilla on suljettu verenkierto (kehittynyt piirre), mutta nilviäisillä avoin (alkeellinen piirre) (selvitä käsitteet oppikirjasi sanastosta). Nilviäisillä on keuhkot tai kidukset (kehittynyt piirre), mutta nivelmatojen hengitys perustuu diffuusioon (alkeellinen piirre). Edellä kuvatun kaltaiset kysymykset jäävät ratkaisematta siksi, että aina kun uusia vaiheita ilmestyi yksilönkehityksen peruskaavan jatkoksi, syntyi tässä kehityshaarassa myös nopeasti ja jokseenkin samanaikaisesti monia uusia pääjaksoja. Lähisukuiset pääjaksot eivät siis useinkaan kehittyneet peräkkäin eri aikoina. Pikemminkin pääjaksoja on putkahtanut maailmaan kohtauksittain, lyhyiden geologisten ajanjaksojen kuluessa. Pääjaksot esitetään sukupuissa tietyssä kansainvälisesti sovitussa järjestyksessä. Sen yksityiskohdista on aina pientä erimielisyyttä. Yksimielisyys sen sijaan vallitsee siitä, missä järjestyksessä yksilönkehityksen perustyypit ovat syntyneet. Tämä järjestys tuottaa sukupuihin seuraavan (kuva 35), kaikki edellä käymämme yksilönkehitysasiat yhteen kokoavan rakenteen. Sama rakenne ja etenemisjärjestys on myös kaikissa vakavasti otettavissa eläintiedettä käsittelevissä kirjoissa.
 14. 14. Aito ruumiinontelo Valeruumiinontelo Ei ruumiinonteloa Kolme alkiokerrosta Kaksi alkiokerrosta Ei alkiokerroksia 3a 3b 3c 1 2 3 Kuva 35. Sukupuun evolutiivinen tulkinta. Tästä eteenpäin esitettävät asiat ovat evolutiivisesti mielenkiintoisia, mutta eivät kuulu ykköskurssin oppimäärään. Älä siis ota niistä mitään suurempaa stressiä.
 15. 15. Gastrulaatio eläimillä, joiden alkio on levymäinen Matelijat, linnut ja nisäkkäät muodostavat yhdessä vesikalvollisten ryhmän. Nimitys johtuu siitä, että niiden alkio kehittyy sikiökalvojen suojaamana. Muista eläimistä poiketen niiden alkio on kehityksensä alkuvaiheessa litteä ja levymäinen. Sitä kutsutaankin alkiolevyksi (kuva 36). Ruskuainen Alkiolevy Alkiolevy Kuva 36. Linnun ja matelijan morulavaihe on muodoltaan litteä alkiolevy. Levymäiseen alkioon alkiokerrokset syntyvät toisin kuin edellä esitellyissä pallomaisissa alkioissa. Toistensa sisälle kulkeutumisen sijasta alkiokerrokset ryhmittyvät päällekkäin. Alkion rakenne gastrulaation päättyessä muistuttaa kolmea päällekkäin asetettua paperia (kuvat 37 ja 38). Jos paperit olisivat eri värisiä, jokainen väri vastaisi yhtä alkiokerrosta. Päällimmäisenä olisi ektodermi, keskimmäisenä mesodermi ja alimmaisena endodermi. Gastrulaation toteutumistapa levymäisessä alkiossa Gastrulaatio alkaa siten, että kuvassa 36 näkyvä muurainvaiheinen alkiolevy muuttuu ontoksi (kuva 37). Syntyvä kehitysvaihe edustaa levymäisessä alkiossa blastulaa.
 16. 16. Ruskuainen Blastulan ontelo Kuva 37. Linnun ja matelijan blastulavaihe. Endodermi Ektodermi Alkiolevyyn kuuluu nyt kaksi päällekkäistä solukerrosta (kaksi päällekkäistä paperia). Kerrokset ovat irti toisistaan ja niiden välissä on matala rakonen. Mesodermi syntyy vesikalvollisillakin siten, että alkiossa päällimmäisenä olevia soluja vaeltaa alkion sisäosiin alkusuun kautta. Alkion yläpinnalle ilmestyvä alkusuu ei kuitenkaan ole muodoltaan pyöreä, vaan kapea viiltomainen ura: alkeisjuova. Solut siirtyvät ylimmästä kerroksesta kerrosten väliseen rakoseen tämän juovan kautta (kuva 38). Keskimmäisestä solukosta muodostuu sitten mesodermi. Päällimmäinen kerros on ektodermi ja kerroksista alimmainen on endodermi.
 17. 17. Ektodermi Endodermi Mesodermi Kuva 38. Alkeisjuova ja gastrulaatio linnun ja matelijan alkiolevyssä. Ruumiinontelon ja sikiökalvojen synty vesikalvollisilla Myös vesikalvollisten rakenne muuttuu tutulla tavalla putkimaiseksi. Putkimaiseksi alkio muuttuu kuitenkin vasta gastrulaation jälkeen. Rakenne saavutetaan yksinkertaisesti siten, että kolmikerroksinen alkiolevy kohottautuu putkelle eräänlaisen etunojapunnerruksen tuloksena. Ilmiö on saman tapainen kuin jos kolme päällekkäistä paperia käperrettäisiin yhdessä tötteröksi. Ruumiinontelo syntyy mesodermiin alkion ollessa vielä levymäinen. Tarkastelemme kehitysvaiheita lähtökohtanamme kuva 39, joka on kaavamainen esitys kuvan 38 havainnollistamasta kehitysvaiheesta.
 18. 18. Seuraavasta kuvasta 40 näet, että gastrulaation jälkeen mesodermista muodostuu alkion selkäpuolelle tulevan selkärangan aihe selkäjänne. Tämän molemmin puolin syntyy mesodermisolukosta kertymät (mustatut alueet), joista alkion lihaksisto saa alkunsa (lihasjaokkeet). Lihasjaokkeiden viereen alkiolevyn reunoille muodostuu mesodermista vielä ontot litteät pussukat: ruumiinontelon aiheet. Välipalana neurulaatio ja yleisinduktio ihan vain käsitteinä Selkäjänteen syntyä itse asiassa edeltää keskushermoston synty eli neurulaatio. Alkion selkäpuolelle muodostuu ektodermista pitkittäinen kouru, joka alkaa upota alkion sisälle ja käpertyy samalla ontoksi putkeksi. Kun tämä keskushermoston aihe on valmis, se lähettää alapuolellaan olevalle mesodermisolukolle hormonaalisen viestin, jonka tuloksena mesodermi erilaistuu selkäjänteeksi. Myöhemmin selkäjänteestä muodostuu keskushermoston ympärille selkäranka ja pääkallon sisimmät luut. Selkeyden vuoksi on alla oleviin kuviin jätetty edellä kuvatut hermostoputken syntyvaiheet piirtämättä. Hermostoputken syntypaikan itse asiassa määräävät gastrulaation aloittavan alkusuun ”ylähuulessa” sijaitsevat tulevaan mesodermiin päätyvät solut. Nämä solut siis lähettävät ektodermille sellaisen hormonaalisen viestin, että siinä olevat solut alkavat erilaistua hermosoluiksi. Tämä hermostoputken sijaintipaikan määritttelevä tapahtuma on nimeltään yleisinduktio. Ja sitten takaisin sikiökalvojen pariin. Seuraavana on siis vuorossa edellä mainostettu kuva numero 40. Ruskuainen Mesodermi muodostuu alkeisjuovan kautta blastulan onteloon siirtyneistä (alkujaan ektodermin) soluista. Kuva 39. Linnun ja matelijan gastrulavaihe, poikkileikkaus alkiosta gastrulaation jälkeen. Endodermi Ektodermi
 19. 19. Selkäjänne (mesodermi) Kuva 40. Lihasjaokkeiden synty, levymäisen alkion poikkileikkaus. Ektodermi Lihasjaokkeiden aihe (mesodermi) Ruumiinontelon aihe (mesodermi) Endodermi Ruumiinontelon aiheet syntyvät alkujaan erikseen alkion kummassakin kyljessä. Vasta, kun alkio kuvien 41 – 45 mukaisella tavalla punnertautuu putkimaiseksi, alkion oikea ja vasen ruumiinontelo työntyvät alkion vatsapuolelle (kuva 44). Siellä ne kohtaavat ja sulautuvat toisiinsa muodostaen yhden ja yhtenäisen ruumiinontelon (kuva 45). Tämä jää ympäröimään ruuansulatuskanavaa. Syntyvät rakenteet, suolilieve ja vatsakalvo, ovat viimein samanlaiset kuin muillakin ruumiinontelollisilla, siis Coelomata-ryhmän, eläimillä.
 20. 20. Ruuansulatuskanava alkaa muodostua endodermin kuroutumana. Selkäjänne Kuva 41. Ruumiinontelon jakautuminen alkion sisä- ja ulkopuoliseen osaan sekä ruuansulatuskanavan synty. Kuva on alkion poikkileikkaus. Ektodermi Ruumiinontelo alkaa kuroutua kahteen osaan. Alkion sisäpuolisen ruumiinontelon aihe Alkion ulkopuolisen ruumiinontelon aihe Sikiökalvot syntyvät linnuille ja matelijoille samanaikaisesti edellä kuvattujen tapahtumien kanssa. Niiden muodostamisessa alkio hyödyntää omaa ruumiinonteloaan. Tämä tapahtuu siten, että kummankin kyljen ruumiinontelosta jää (”jätetään”) huomattava osa alkion ulkopuolelle samalla, kun alkio käpertyy putkeksi (tapahtumasarja alkoi edellä kuvassa 41 ja jatkuu kuvissa 42 - 46). Tuloksena syntyvää rakennetta kutsutaan alkion ulkopuoliseksi ruumiinonteloksi.
 21. 21. Selkäjänne Kuva 42. Seuraava kehitysvaihe ruuansulatuskanavan ja alkion ulkopuolisen ruumiinontelon muodostumisessa. Ektodermi Alkion ulkopuolinen ruumiinontelo Ruuansulatuskanava Alkion sisäpuolinen ruumiinontelo Selkäjänne Ektodermi Alkion ulkopuolinen ruumiinontelo Ruuansulatuskanava Alkion sisäpuolinen ruumiinontelo Kuva 43. Alkion ulkopuolisen ruumiinontelon laajenemisvaihe alkaa. Alkion sisäpuolisen ruumiinontelon aiheet alkavat kasvaa kohti alkion vatsapuolta. Kuva on alkion poikkileikkaus. Endodermi
 22. 22. Alkion ulkopuolisista ruumiinonteloista (jatkossa lyhenne AUR) kehittyvät alkion sikiökalvot. Kun oikean ja vasemman puoleinen AUR laajenevat ja kohottautuvat alkion yli sulautuen samalla toisiinsa, syntyy lähimmäksi alkiota vesikalvo mesodermista ja ektodermista. Kun AUR:t laajenevat alasuuntaan ruskuaisen (= munan keltuainen) ympäri, syntyy ruskuaisen suojaksi ruskuaispussi. Tämä syntyy mesodermista ja endodermista. Uloimmaksi aivan munankuoren alle syntyy suonikalvo ektodermistä ja mesodermistä. Jokaisen sikiökalvon muodostamiseen osallistuu siis kaksi alkiokerrosta. Tsekkaapa asiat kuvista 44 – 46. Alkion ulkopuolinen ruumiinontelo kasvaa alkion yli muodostaen suonikalvon (ektodermista ja mesodermista). Kuva 44. Varhainen kehitysvaihe sikiökalvojen synnyssä. Alkion ulkopuolinen ruumiinontelo Oikean ja vasemman puoleisen ruumiinontelon yhtyminen Alkion sisäpuolinen ruumiinontelo Alkion ulkopuolinen ruumiinontelo kasvaa ruskuaisen ympäri muodostaen ruskuaisen pintaan ruskuaispussin (endodermista ja mesodermista) ja suonikalvon (ektodermista ja mesodermista) vielä ruskuaispussinkin ulkopuolelle.
 23. 23. Kuva 45. Myöhäinen kehitysvaihe sikiökalvojen synnyssä. Vesikalvon ontelo Ruskuaispussin ontelo Suonikalvon ontelo Alkion ulkopuoliset ruumiinontelot alkavat yhtyä toisiinsa. Alkion oma ulkopinta (ektodermista) Alkion sisäpuolinen ruumiinontelo
 24. 24. Kuva 46. Valmiit sikiökalvot. Vesikalvon ontelo Ruskuaispussin ontelo Suonikalvon ontelo Alkion oma ulkopinta (ektodermista) Alkion sisäpuolinen ruumiinontelo Suonikalvo (meso- ja ektodermista) Vesikalvo (meso- ja ektodermistä) Ruskuaispussi (meso- ja endodermistä) Alkion kehityksen edetessä syntyy suoliston pullistumana vielä rakkokalvo, joka toimii alkion aineenvaihdunnassa syntyvien kuona-aineiden varastona. Rakkokalvo työntyy suonikalvon sisäpuolelle jäävään tilaan. Nisäkkään alkionkehitys Myös nisäkkäät ovat vesikalvollisia. Alkion ympärille kehittyvä sikiökalvokokoelma on jäsentelynsä osalta samanlainen kuin linnuilla ja matelijoillakin. Kalvoston syntytapa on silti täysin erilainen.
 25. 25. Ymmärtääksesi, miten nisäkkään sikiökalvot syntyvät, sinun kannattaisi ensin lukea BI4- kurssin oppikirjasta osuus, joka käsittelee ihmisen alkionkehitystä. Sen luettuasi vilkaise läpi alla olevat kuvat ja tämä verkkomateriaalin luku. Sen jälkeen kannattaa lukea kirjassa oleva osuus vielä kerran. Nisäkkään alkio saapuu kohtuun alkiorakkona eli blastokystana (kuva 47). Ulkonäöltään alkio muistuttaa tällöin onttoa pallomaista blastulaa, mikä se ei kuitenkaan ole. Kuva 47. Blastokysta. Kuva on poikkileikkaus. Blastokystan ontelo Onton blastokystan sisäpinnalle kehittyy syylämäinen solukko: alkionysty eli sisäsolumassa (kuva 48). Kuva 48. Alkionysty eli sisäsolumassa kohoaa blastokystan sisälle. Kuva on poikkileikkaus. Alkionysty Alkionystykin muuttuu ontoksi ja sen sisälle kehittyy kahden solukerroksen paksuinen välipohja: alkiolevy (kuva 49).
 26. 26. Kuva 49. Alkionysty muuttuu ontoksi ja sen sisälle muodostuu välipohja: alkiolevy (pitkittäisleikkaus). Alkiolevy Suonikalvo Vesikalvo Ruskuaispussi Alkionystyyn muodostuva välipohja vastaa kaikin tavoin lintujen ja matelijoiden alkiolevyä. Sen kaksi päällekkäin olevaa solukerrosta irtautuvat toisistaan ja niissä tapahtuu gastrulaatio alkeisjuovan kautta aivan samoin kuin muidenkin vesikalvollisten kohdalla kuvattiin. Erona on ainoastaan se, että nisäkäsalkioon ei muodostu alkion ulkopuolista ruumiinonteloa. Oppimista helpottaaksesi sinun kannattaisi itse piirtää pariin otteeseen edellä oleva kuvasarja (kuvat 47 – 49). Ensin piirrät paperille yhden ympyrän, sitten sen sisään toisen, sisimpään ympyrään piirrät vielä välipohjan, jolloin valmiiksi tulivat nisäkkään sikiökalvot. Selitä asioita ääneen samalla kun piirrät. Pohdintaa ja evolutiivisia näkökulmia Nisäkkäällä sikiökalvot syntyvät siis ennen gastrulaatiota, mutta linnuilla ja matelijoilla gastrulaatio edeltää sikiökalvojen syntyä. Nisäkkään sikiökalvoista ei voida sanoa, mistä alkiokerroksista ne ovat syntyisin, koska alkiokerroksia ei niiden syntyhetkellä vielä ole. Evolutiivisesti ällistyttävältä tuntuu, että sama lopputulos voidaan saavuttaa kahdella noinkin erilaisella tavalla. Olisi kiinnostavaa tietää, millainen alkionkehitystapa on ollut kivihiili- ja permikauden vaihteessa n. 300 miljoonaa vuotta sitten eläneellä nisäkkäiden ja matelijoiden yhteisellä kantamuodolla. Alkionkehitystavan erot tulevat kuitenkin ymmärrettävämmiksi, kun tosiaankin muistamme, että nisäkkäiden kehityslinja erkani muiden vesikalvollisten kehityslinjasta jo kauan ennen matelijoiden ensimmäistäkin valtakautta, joka osui permikaudelle. Aikaa erojen syntymiseen on ollut runsaasti.
 27. 27. Syntytavan ohella kalvostossa on pari muutakin pientä ”painotuseroa”. Olennaisin ero on ruskuaispussissa, joka nisäkkäillä on ainoastaan alkionkehityksen varhaisvaiheessa. Silloinkin se on pieni ja alkiolle merkityksetön. Nisäkkäillä rakkokalvo ei varastoi kuona-aineita, kuten linnuilla ja matelijoilla. Sen sijaan siihen muodostuu vahvoja verisuonia, jotka johtavat istukkaan. Istukan sikiönpuoleinen osa syntyy rakko- ja suonikalvon yhteensulautumana. Nisäkkäällä istukka huolehtii alkion jäte- ja ravintohuollosta. Eikohän tämäkin asiakokonaisuus vihdoin ole kasassa. Yritä jaksaa!

×