Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hardyn ja Weinbergin sääntö eli alleelisuhteiden tasapainosääntö

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Pasi Vilpas (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Hardyn ja Weinbergin sääntö eli alleelisuhteiden tasapainosääntö

  1. 1. ALLEELISUHTEIDEN TASAPAINOSÄÄNTÖ ELI HARDYN JA WEINBERGIN KAAVA Muista ensin katsoa tätä aihetta käsittelevä 15 min oppituntitallenne. Mietitäänpä sitten seuraavaa tuttua tehtävää: Musta väri vallitsee valkeaa väriä marsuissa. Milloin kaksi mustaa marsua voi saada valkean jälkeläisen? Alleelimerkinnät: M → musta m → valkoinen Geno- ja fenotyyppivaihtoehdot: MM = musta Mm = musta mm= valkoinen Valkoisia marsuja voi syntyä vain, kun kummallakin vanhemmalla on M-alleelin parina myös valkoisuutta aiheuttava m-alleeli: Risteytys on siis muotoa Mm x Mm Vastaus: Valkoisia marsuja voi syntyä vain, kun kummallakin mustalla vanhemmalla on valkoisuutta aiheuttava m-alleeli mustuusalleelin M parina. Populaatiogenetiikassa käytetään monesti ns. alleelisuhteiden tasapainosääntöä. Sen sisältö on, että resessiivisten homotsygoottien osuus populaation yksilöistä paljastaa myös heterotsygoottisten ja dominoivien homotsygoottien osuudet. Pänttää siis päähäsi Hardyt ja Weinbergit seuraavan yhteenvedon avulla: Hardyn ja Weinbergin tasapainosääntö Tärkeintä on, että osaat käyttää sääntöä, ei sen ulkoa osaaminen. Treenaile asiaa tavoilla, M m M m MM Mm Mm mm Valkoinen marsu
  2. 2. jotka ilmenevät alla olevista esimerkeistä. Esimerkit tsekattuasi toista itse suoritukset kynän ja paperin kanssa ilman tämän tiedoston apua. Tässä esimerkkejä: 1) Ruskeasuon hiipparien pullottavat silmät aiheuttaa resessiivinen alleeli. Pullottavasilmäisiä on 9% populaation yksilöistä (ja kun kohta treenaat itse, vaikkapa 4% tai sitten 40% tai esim. 36%, 64% jne.). Selvitä muiden genotyyppien frekvenssit eli prosenttiosuudet. Annettu lukuarvo tulee risteytystaulukon oikeaan alanurkkaan (koska näissä tehtävissä on kyseessä populaatiotason risteytystapahtuma, kaksi heterotsygoottia risteytyy aina keskenään). Neliöjuurestamalla annetun luvun saat selville a-alleelin osuuden sukupuolisoluissa. Tässä ”neliöjuures” olisi siis 3/10. Sijoita tämä arvo taulukon toiselle akselille. A a A a 9/100 aa
  3. 3. Jos a-alleelia on kolmessa kymmenestä sukusolusta, on lopuissa seitsemässä oltava A. Tästähän risteytystaulukko jo alkaakin kummasti muotoutua ja saat pian selville seikan, jota kysyttiin. Muiden genotyyppien osuudet saat selville samalla menetelmällä: kertomalla lukuarvot ristiin. Ne näkyvät seuraavassa risteytystaulukossa. Heterotsygoottisia yksilöitä Aa on kahdessa eri kohdassa, yhteensä siis 42%. 7/10 A 3/10 a 7/10A 3/10 a 3/10 x 3/10 siis 9/100 eli 9% aa 7/10 A 3/10 a A a 9/100 aa
  4. 4. 2) Seuraavaksi havainnollistamme kaavan käyttöä vappulehtiaiheisella esimerkillä. Olettakaamme, että ävyttömät vappuhenkilöt ovat resessiivisiä homotsygootteja. Sukusoluista 70 % sisältää dominoivan Ä-alleelin. Selvitä eri genotyyppien prosenttiosuudet. Tässä on annettu vihje vähän eri kohdasta risteytystaulukkoa, mutta menetelmä on muuten edellisen kaltainen. Vihje sijoittuu risteytystaulukossa seuraaviin kohtiin : Lukuarvo 70 % voidaan yksinkertaisemmin esittää supistetussa muodossaan 7/10. Jos nyt kerran seitsemän kymmenestä alleelista on dominoivia Ä-alleeleja, täytyy muiden jäljelle jäävien alleelien (siis kolmen kymmenestä) olla tyypiltään resessiivisiä, siis ä. Näin saammekin taulukkomme molemmille akseleille lukuarvot, joiden perusteella myös genotyyppien runsaussuhteet saadaan kätevästi selville (kertomalla lukuarvot ristiin alla 7/10 A 3/10 a 7/10 A 3/10 a 47% AA 21% Aa 21% Aa 9% mm Pullottavasilmäiset hiipparit 70/100 Ä a 70/100 Ä
  5. 5. olevassa taulukossa ÄÄ-genotyypin kohdalle nuolilla merkitsemälläni tavalla). Eri genotyyppien prosenttiosuudet näkyvät tällöin suoraan risteytystaulukosta. Genotyyppiä Ää on taulukossa kahdessa paikassa, kummassakin 21 %, siis yhteensä 2 x 21 % eli 42 %. Keksiskele itse esimerkkitehtäviä antamalla vihjetiedoiksi minkä tahansa risteytystaulukossa esiintyvän genotyypin tai sukusolutyypin prosenttiosuus ja treenaile Hardy-Weinberg-tyyppisten tehtävien ratkaisemista omin päin. Vielä kerran tosi tiiviisti aivan Ähkinänä Uoressa: Hardyn ja Weinbergin keskeisin oivallus oli, että sukupuolisoluihin tulevien alleelien lukusuhteet synnyttävät seuraavaan sukupolveen tulevien genotyyppien lukusuhteet (tästähän risteytystaulukoissa aina on kysymys, kun selvitämme, millaisia jälkeläisiä jostakin risteytyksestä syntyy). Vastaavasti genotyyppien lukusuhde määrää sen, mitkä ovat alleelien lukusuhteet näiden yksilöiden sukusoluissa (tästähän taas on kyse aina silloin, kun selvitämme millaisia sukusolutyyppejä erinäiset vanhemmat kulloinkin tuottavat). 7/10 Ä 3/10 ä a 7/10 Ä 3/10 ä 49/100 ÄÄ 21/100 Ää 21/100 Ää 9/100 ää 42 % Ää genotyyppiä Alleelien lukusuhteet Genotyyppien lukusuhteet Sukusolujen tuotanto Sukusolujen yhtyminen

×