Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

образуване на думите

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

образуване на думите

 1. 1. Образуване на думите Български език ІV клас По учебника на Румяна Танкова
 2. 2. Да си припомним! <ul><li>Думи с обща част и сходно значение са ____________ думи. Общата им част се нарича _________. Представката е част от думата, която стои ______ корена. _____________ е част от думата, която стои след корена. </li></ul>сродни корен пред Наставката
 3. 3. Упр.2 <ul><li>вод а, вод ен , вод ен иц а, вод ен ич ар; </li></ul><ul><li>уч а, уч ен , уч ен ик , уч ен ич ески; </li></ul><ul><li>лек , лек ар , лек ар ски , лек ар ство ; </li></ul><ul><li>рък а, рък ав , рък ав ица , рък ав ели ; </li></ul>
 4. 4. Упр.3 Коя е излишната наставка? <ul><li>път - ник </li></ul><ul><li> - еж </li></ul><ul><li> - ен </li></ul><ul><li>спорт - ист </li></ul><ul><li> - ен </li></ul><ul><li> - ач </li></ul><ul><li>пакост - лив </li></ul><ul><li>- ар </li></ul><ul><li>- ник </li></ul><ul><li>кон - яр </li></ul><ul><li>- ник </li></ul><ul><li>- тел </li></ul>
 5. 5. Упр. 4 Добавете пропуснатите представки в думите от текста. <ul><li>Буря </li></ul><ul><li>Щом се _мрачи, глух тътен ___търси цялата гора. Тежки облаци __лазиха нагоре, едри капки __удряха силно, __дигнаха се стълбове прах. Светкавици __рязаха небето. Върховете __скимтяха, __пищя старата гора, __гънаха се клоните под страшния напор на бурята. Всичко като че ли __бесня. </li></ul>с раз по за из про за из о по
 6. 6. Упр.5 Образувайте чрез добавяне на представки и наставки нови думи от съществителните имена: студ, град, ключ, път <ul><li>студ – студ ен , из студ я , про студ а </li></ul><ul><li>град – град ски , съ граж дан ин </li></ul><ul><li>ключ – ключ ар , за ключ ен </li></ul><ul><li>път – път ник , път ува не , про път ува м </li></ul>
 7. 7. Запомни! <ul><li>От непроизводните думи се образуват производни думи с помощта на наставки и представки. </li></ul>
 8. 8. Упр.8 Как двете думи се свързват в една? Какво означава тя? <ul><li>море плава тел </li></ul><ul><li>кино артист </li></ul><ul><li>три годишен </li></ul><ul><li>слънце лечение </li></ul><ul><li>ден о нощие </li></ul><ul><li>зем е мер </li></ul><ul><li>кораб о строител </li></ul><ul><li>труд о любие </li></ul><ul><li>българо - английски </li></ul><ul><li>заместник - директор </li></ul><ul><li>жълто - зелени </li></ul>
 9. 9. Запомни! <ul><li>Думи се образуват и като се свържат две други. Връзката е чрез съединителна гласна или без съединителна гласна. Получават се сложни думи . Те се пишат слято или полуслято (с тире). </li></ul>
 10. 10. Да проверим какво научихме! <ul><li>Кои думи са сложни? </li></ul><ul><li>А) думи с представки; </li></ul><ul><li>Б) думи с наставки; </li></ul><ul><li>В) съставени от две други. </li></ul>
 11. 11. Да проверим какво научихме! <ul><li>В кой ред има само сложни думи? </li></ul><ul><li>А) подател, зъбобол, бързовар; </li></ul><ul><li>Б) продавач, китарист, вестоносец; </li></ul><ul><li>В) листопад, колоездач, бързоног. </li></ul>
 12. 12. Домашна работа <ul><li>Учебника стр. 24 / упр. 6 </li></ul><ul><li> стр. 25 / упр. 7, 9 </li></ul>Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” - Димитровград

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • SimonaTraikova

  Sep. 24, 2011
 • dani_ve

  Jul. 20, 2014
 • Denitsa88

  Nov. 15, 2015
 • GalinaPetrova19

  Nov. 22, 2017
 • animiteva

  Jul. 6, 2018

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

35.640

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2.832

Befehle

Downloads

405

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

5

×