Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

самостоятелна работа миналото на българия

самостоятелна работа миналото на българия

  1. 1. Самостоятелна работа – III клас Миналото на БългарияИме.............................. Дата....................... 1. Коя от следващите думи е свързана с миналото на траките? а) гробница; б) княз; 1т. в) писменост. 2. Кое божество почитали славяните? а) Орфей; б) Тангра; 1 т. в) Перун. 3. Българската държава била създадена през : а) 681 г. б) 855 г. 1 т. в) 870 г. 4. Владетелят, който въвел християнската религия в България, бил: а) хан Крум; б) хан Омуртаг; 1т. в) княз Борис. 5. Как се наричат изображенията на светци, поставяни на специални места в черкви? а) храм; б) гробници; 1т. в) икони. 6. Цар Симеон издигнал красива черква, известна с името Кръгла, в град: а) Плиска; б) Преслав; 1 т. в) Охрид. 7. Владетелят, чието време е известно като ,, Златен век” на българската книжнина е:
  2. 2. а) хан Крум; б) цар Симеон; 1т. в) цар Самуил.8. През кой век България пада под византийско владичество през 1018 г. ? а) IX в. б) X в. 1т. в) XI в.9. Падането на България под османско владичество през 1396 г. ? а) XII в. б) XIII в. 1 т. в) XIV в.10. ,, История славянобългарска” била написана от: а) Паисий Хилендарски; б) Софроний Врачански; 1т. в) д-р Петър Берон.11. Първото ново българско училище е построено в град: а) Копривщица; б) Търново; 1т. в) Габрово.12. Кой от борците за свобода смятал, че: ,, всички народи в Османската империя:българи, турци, евреи и други трябвало да живеят братство и равенство”? а) Левски; б) Раковски; 1т. в) Ботев.13. Четата на Георги Бенковски се наричала: а) Хвърковата; б) Летяща; 1 т. в) Неуловима.14. Сан-Стефанският мирен договор е подписан на :
  3. 3. а) 20 април; б) 19 март; 1т. в) 3 март.15. Търновската конституция е приета през : а) 1878 г. б) 1879 г. 1т. в) 1876 г.16. Първият български княз се нарича: а) Александър I Батенберг; б) Александър Велики; 1т. в) Александър Македонски.17. Валери Петров е известен български: а) писател; б) оперен певец; 1т. в) художник.18. 1-ви ноември е: а) национален празник; б) официален празник; 1т. в) религиозен празник.19. Свържи празниците със съответния етнос: Рамазан Байрам роми Гергьовден мюсюлмани 3т. Василица българиОценка Точки Общо точки............Отличен 21-18 Проверил...................Мн.добъ 17-15рДобър 14-12Среден 11-9 Оценка...................................Слаб 8-0 Родител......................

×