Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sam.rab. po okolen sviat 2kl

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Sam.rab. po okolen sviat 2kl

  1. 1. Самостоятелна работа по околен свят - 2 „в“ клас Входно нивоИме:....………………………………….................…… Дата:...................1.Попълни текста:Моето училище се казва ”……………………………..................”. Аз съм 3 т.ученик в …………. клас. Класната ни стая е на ………….етаж.2.Кои са членовете на едно семейство?Огради верните отговори. а) майка в) дъщеря д) съсед ж) братовчед 4 т. б) приятел г) баща е) син з) леля3.Как помагам вкъщи?Огради верния отговор. а)пазарувам, разхвърлям си стаята, подреждам си нещата 1 т. б)изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята в)поправям бойлера, пазарувам, мия чиниите4.Попълни пропуснатите думи През ….......…… е студено и вали сняг. пролетта Слънцето грее най-силно през …………..... есента 4 т. Дърветата цъфтят през …………….. зимата През……………. окапват листата на дърветата. лятото5.Подчертай органите на растенията. семена дънер корен листа кора 5 т. корона стъбло цветове плодове6.Огради с кръгче правилата за опазване на природата. а) Не късай цветя и клонки! б) Не замърсявай поляните! в) Не пали огън в гората! 4 т. г) Постави къщички за птиците! д) Разваляй мравуняците в гората!7.Под името на всяко животно запиши продуктите, които ни дава то: овца кокошка крава прасе ……………. ………….. ………… ……………. ……………. ………….. ………… ……………. 8 т. .................... ................. ............... ....................
  2. 2. 8. Кой къде работи? Професия Месторабота учител * • театър актьор * 5 т. • ресторант лекар * • училище готвач * • ферма фермер * • поликлиника9. Кои са полезните храни? (огради верните отговори) чипс лимон бонбони риба ябълка 6 т. сирене кроасан мляко домат вафла10. Свържи животните с групата, към която принадлежат. Свиня Патица Коза Мечка Лисица Крава Катерица 7 т. Диви животни Домашни животни Максимален брой точки: 47 Скала за оценка: 39 - 47 т. (6) Брой точки за верни отговори: 31 - 38 т. (5) 22 - 30 т. (4) 14 – 21 т. (3) Оценка: 13 т. и по-малко (2)Оценка:.............................. Проверил:.......................... /Й.Първанова/ Родител:............................

×