Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

самостоятелна работа 3 клас 1 гр

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

самостоятелна работа 3 клас 1 гр

  1. 1. Самостоятелна работа 3 клас І група (Българското общество в миналото) Име: _____________________________________________________ Дата:_______1.Кои са новостите, които навлизат в българското общество след Освобождението: А) земеделието; Б) модата; В) книгите; 4т Г) фабриките; Д) жп линиите; Е) електричество2. В кой град е приета първата Конституция на Княжество България? 1т А) Пловдив; Б) Търново В) София3. Кога е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия? А) 6. Септември 1878 г. Б) 6.септември, 1885 г. В) 6.септември, 1908 г. 1т4. Какво е изобразено на герба на София? Изброй най-малко три обекта.______________________________________________________________________________ 3т______________________________________________________________________________5. Изброй трима български политици:______________________________________________________________________________ 3т______________________________________________________________________________6. Как се нарича министър-председателят на Република България? ____________________ 2тА президентът? ___________________________________________7. Подреди имената на известните българи в три групи (Иван Вазов, княз Александърпърви, Стефан Стамболов, Христо Стоичков, Дан Колов, Борис Христов, ГенаДимитрова, Стефка Костадинова, Златю Бояджиев, Бойко Борисов, цар Борис Трети,Йордан Радичков) 12тдържавници творци на културата спортисти__________________ _____________________ ____________________________________ _____________________ ____________________________________ _____________________ ____________________________________ _____________________ __________________8. Посочи най-малко по едно име на талантливи българи:- писатели - ____________________________________________________________________- художници - __________________________________________________________________ 4т- певци - ______________________________________________________________________- учени - ______________________________________________________________________9. Националният празник на Република България е: __________________________________ 1т10.Какво празнуваме на:- 1 ноември - ___________________________________________________________________- 6 май - _______________________________________________________________________ 3т- 24 май - ______________________________________________________________________11. Избери една професия. Разкажи за нея. Защо я избра? С какво е полезна на хората иобществото?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6т____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×