Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018

Jak badać kampanie reklamowe?

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Licz na to, czego nie liczysz - DigitalFest 2018

 1. 1. LICZNATO, CZEGONIELICZYSZ DigitalFest listopad 2018 Albert Stęclik / Planner + Founding partner @ Dziadek do orzechów
 2. 2. 2 WBIJEMY KILKA SZPILEK
 3. 3. 3 KILKA TRUDNYCH PYTAŃ
 4. 4. 4 DLACZEGO PAMIĘTACIEREKLAMĘ SPRZED15LAT,ANIEPAMIĘTACIE REKLAMYZWCZORAJ?
 5. 5. 5 15LATTEMU
 6. 6. 6 WCZORAJ
 7. 7. 7 JAKTOMOŻLIWE?
 8. 8. 8 DLACZEGOONISIĘNIEZGADZAJĄ?
 9. 9. Claude Hopkins
 1924 „Dobry sprzedawca jest poważny, daje informacje, a nie rozśmiesza. Obrazy powinny być używane tylko jeśli dają informacje - nie jest ich celem ściąganie uwagi czy dekorowanie.”
 10. 10. Byron Sharp 2004 „Wybór marki nie polega na rozważaniu wyboru. Jest to raczej wybór kierowany emocjami. Znaczy to, że marka powinna być łatwo dostępna mentalnie, gdy klient kupuje. To dużo prostsze niż wielu marketerów myśli.”
 11. 11. 11 Wybór marki jest nieświadomy i automatyczny. Reklama powinna bawić/wzruszać/interesować. Wybór marki jest świadomy i przemyślany. Reklama powinna mówić o cechach produktu. vs
 12. 12. 12 KTÓRAREKLAMAJESTLEPSZA?
 13. 13. 13 DLACZEGOTWIERDZIMY, ŻEZAKUPYTOPROCES LINIOWY?
 14. 14. 14 ZBUDOWANYW OPARCIUOMODELAIDA
 15. 15. 15 ZBUDOWANYWOPARCIU OMODELAIDA: 
 UWAGA ZAINTERESOWANIE POŻĄDANIE AKCJA ??
 16. 16. 16 TAKWIELEPYTAŃI CIĘŻKOOODPOWIEDZI
 17. 17. 17 WSZYSTKIEODPOWIEDZI ZNAJDZIESZWJEDNYMMODELU
 18. 18. 18 ZPOMOCĄ PRZYCHODZI…
 19. 19. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 20. 20. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE STARTUJEMYTUTAJ
 21. 21. PASSIVE STAGE Nie jestem zainteresowany zakupem produktu z danej kategorii, nie szuka go, nie potrzebuje, nie porównuje. Ale nie znaczy to, że nie tworzę opinii na temat marek. Celem tego etapu jest zbudowanie świadomości i pozytywnego wizerunku marki. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 22. 22. TRIGGER Trigger oznacza zdarzenie, które zapoczątkowuje u konsumenta rozpatrywanie zakupu produktu w kategorii. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 23. 23. ACTIVE STAGE W tej fazie konsument podjął już decyzję o zakupie produktu w kategorii i zaczął aktywnie poszukiwać produktu, który kupi. Porównuje oferty, ogląda i czyta recenzje i opinie, szuka szczegółowych informacji. Posiadanie silnej marki, wypracowanej w fazie passive, daje przewagę na tym etapie. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 24. 24. PURCHASE Kupuję! Pomiędzy pasywnym i aktywnym etapem występują różne odległości czasowe. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 25. 25. 25 UFF,OKMAMYTO!
 26. 26. 26 JEDNAK…
 27. 27. 27 JEŚLIROZUMIESZTEN MODELJAKOCIĄGŁOŚĆ
 28. 28. PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER- ACTIVE-PURCHASE-PASSIVE-TRIGGER-ACTIVE-PURCHASE
 29. 29. 29 POPEŁNIASZ…
 30. 30. 30 …BŁĄD
 31. 31. 31 MOCNEMARKINIE POTRZEBUJĄETAPU ACTIVE
 32. 32. 32 KONTROWERSJE?
 33. 33. XDZIADEKDOORZECHÓW TWÓJPRODUKTJEST GDZIEŚTUTAJ
 34. 34. 34 ATWÓJKLIENT
 NIEJESTROBOTEM
 35. 35. 35 POWINIENEŚDĄŻYĆDO SYTUACJI,WKTÓREJ KLIENTNIEMYŚLIOTWOJEJ MARCEZBYTWIELE
 36. 36. 36 IDEALNIEJESTGDYW ŚCIEŻCEKONSUMENTANIE MAETAPUACTIVE
 37. 37. PASSIVE STAGE
 38. 38. 38 PRODUKTJEST NATURALNYMIJEDYNYM WYBOREM
 39. 39. PASSIVE STAGE NIE PORÓWNUJĘ, PO PROSTU KUPUJĘ
 40. 40. 40 „CHCIAŁEMKUPIĆSZAFĘ. POJECHAŁEMDOIKEIIKUPIŁEMSZAFĘ.”
 41. 41. 41 OK,WRACAMY
 DOPOMIARUMETRYK
 42. 42. 42 COMIERZYSZNACO DZIEŃ?
 43. 43. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 44. 44. 44 ACOJEST NAJWAŻNIEJSZE?
 45. 45. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE
 46. 46. 46 COROBIĆTRENERZE?
 47. 47. 47 1.PRZYPISZODPOWIEDNIEMIARYDO KAŻDEGOMOMENTUMODELU TAKŻEPASSIVE!
 48. 48. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE Zasięg Udziałwgłosienarynku Miarypodobania
 Onlinebuzz
 49. 49. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE Świadomość Postrzeganiecen Elastycznośćcenowa Wizerunek Zasięg Udziałwgłosienarynku Miarypodobania
 Onlinebuzz
 50. 50. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE Świadomość Postrzeganiecen Elastycznośćcenowa Wizerunek Zasięg Udziałwgłosienarynku Miarypodobania
 Onlinebuzz Wypełnieniaformularza Wejścienalistęporównań Liczbawyszukań Ruchnastronie Zapisanekoszyki Kontaktytelefoniczne Footfall
 51. 51. ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE Świadomość Postrzeganiecen Elastycznośćcenowa Wizerunek Zasięg Udziałwgłosienarynku Miarypodobania
 Onlinebuzz Wypełnieniaformularza Wejścienalistęporównań Liczbawyszukań Ruchnastronie Zapisanekoszyki Kontaktytelefoniczne Footfall Zakup Zamówienia Wartościzamówienia Udziałwrynku
 52. 52. 52 2.SPRAWDZAJCOOTWOJEJMARCE SĄDZĄOSOBY,KTÓREJESZCZENIESĄJEJ KLIENTAMI SPRAWDZAJOKRESOWOMIARYWETAPIEPASYWNYM
 BADAJTAKŻELUDZI,KTÓRZYJESZCZENIESĄWKATEGORII
 53. 53. 53 3.ZAPLANUJBADANIAKAMPANIINA DŁUGOPRZEDSTARTEMDZIAŁAŃ WMOMENCIEPLANOWANIAKAMPANII
 54. 54. 54 4.PLANUJTAK,ABYŚBADANIAMIAŁYSENS
 WBUDUJTESTYKONTROLNEKREACJI NIERÓBWSZYSTKIEGONARAZ ZAPLANUJMIEJSCAKONTROLNEWMEDIAPLANIE
 55. 55. 55 5.ZAINWESTUJWBADANIEKAMPANII PRZYNAJMNIEJKILKA%BUDŻETU
 56. 56. 56 6.BADAJPRZEDIPO NIETYLKOWTRAKCIEKAMPANII,ALETAKŻEPRZEDJEJSTARTEM
 INADŁUUUUGOPOJEJZAKOŃCZENIU
 57. 57. 57 7.JEŚLINIESTAĆCIĘNADOMBADAWCZY ZBUDUJKARTĘKONTROLNĄ TWOJEMINIBADANIATRACKINGOWE
 58. 58. STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ OPIS DZIAŁAŃ MARKI Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram + Kampania YouTube i Facebook Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram + Kampania TV Stała komunikacja instagram + Kampania YouTube i Facebook Stała komunikacja instagram Stała komunikacja instagram KPI MIARA KANAŁ/ NARZĘDZIE Zasięg Ilość wyświetleń Instagram Ilość wyświetleń Facebook Ilość wyświetleń YouTube Świadomość Poziom świadomości wspomaganej Brand Lift Poziom świadomości wspomaganej Omnibus Zaangażowanie Średnia ilość Serduszka + komentarze Instagram Średnia aktywności wobec postów Facebook Średnia długość obejrzenia filmu YouTube Udział w głosie na rynku Ilość wyświetleń w stosunku do najlepszego konkurenta n/d Wizerunek Sentyment wzmianek n/d Sprzedaż Ilość sprzedanych produktów n/d
 59. 59. 59 ZWYCIĘSTWO!
 60. 60. DZIĘKI! Albert Stęclik / Planner + Founding partner
 Dziadek do orzechów albert.steclik@dziadekdoorzechow.com
 +48 502 0 3456 0

×