Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Գյուղատնտեսություն

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Գյուղատնտեսություն

 1. 1. Գյուղատնտեսություն
 2. 2. Գյուղատնտեսություն Գյուղատնտեսությունը նյութական արտադրության հնագույն ու հիմնարար ճյուղն է: Այն մարդկանց տալիս է անհրաժեշտ սնունդ, իսկ արդյունաբերությունը` հումք:
 3. 3. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Առաջին տարբերությունն այն է, որ հիմնական արտադրողական ուժը հողն է, այն ամբողջությամբ հենվում է հողի բնական բերրիության և մշակաբույսերի ու ընտանի կենդանիների աճի ու զարգացման, այսինքն բնական երևույթների վրա և ուղղակիորեն կախված է դրանից:
 4. 4. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Երկրորդ տարբերություն. Հողը առկա է ամենուրեք, որտեղ մշտական բնակչություն կա: Այն զբաղեցնում է ընդարձակ տարածություններ և ունի ոչ թե կետային տեղաբաշխում, ինչպես բնակավայրերը, հանքավայրերը և անդյունաբերական ձեռնարկությունները, այլ տարածքային համատարած տեղաբաշխում: • Երրորդ տարբերություն. Գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքը բացառապես կախված է տեղի բնական պայմաններից ու ռեսուրսներից և հողի օգտագործման տեսակից:
 5. 5. Գյուղատնտեսության ճյուղերը գյուղատնտեսություն բուսաբուծություն անասնապահություն
 6. 6. Հողահանդակներ • Գուղատնտեսական հողահանդակները բաղկացած են վարելահողերից, բազմամյա տնկարկներից, արոտավայրերից ու խոտհարքներից:
 7. 7. Հողային ֆոնդ Եթե արդյունաբերության աշխատանքի գլխավոր միջոցը սարքավորումներն ու մեքենաներն են, ապա գյուղատնտեսությունում դա հողն է: Հողերի ամբողջությունն անվանում են հողային ֆոնդ, որի կազմում առանձնացվում են գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործելի` գյուղատնտեսական հողեր կամ հողահանդակներ` վարելահողեր, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ և գյուղատնտեսական արտադրությունում չօգտագործվող հողատարածքներ` անտառներ, ճահիճներ, լերկ ժայռեր, սառցադաշտեր, կառուցապատված տարածքներ, ամայի անապատներ: Գյուղատնտեսական հողահանդակները կազմում են աշխարհի հողային ֆոնդի 1/3-ը:
 8. 8. Հողերի բարելավումը Բերրիության բարձրացման համար կատարվում են հողերի բարելավմանը (մելիորացիա) նպատակաուղղված բազմաբնույթ աշխատանքներ. • չոր հողերի արհեստական ոռոգում, • գերխոնավ հողերի չորացում, • քարքարոտ հողերի քարամաքրում • և այլն: Արհեստական ոռոգումը ամենատարածված հողաբարելավման միջոցառումն է:
 9. 9. Ջրի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ
 10. 10. Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հին ուղղությունը էքստենսիվն է, երբ հողագործության արտադրանքի ծավալն աճում է ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահության արտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ: Որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքի ավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը: Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվող հողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մեկ գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում: Գյուղատնտեսության ուղղությունները Էքստենսիվ Ինտենսիվ
 11. 11. ԷքստենսիվԻնտենսիվ
 12. 12. Վերջ Հեղինակներ՝ Սիրանուշ Ասատրյան, Գոհար Հվհաննիսյան 7-1 դասարան

×