Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Quimica ambiental

12.073 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ciclo superior de quimica ambiental do IES A Basella en Vilanova de Arousa

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Quimica ambiental

 1. 1. Ciclo Superior Química Ambiental Técnicos en Medio Ambiente IES A Basella Vilanova de Arousa
 2. 2. Nunha pequena estrela da Vía Láctea Atópase un pequeño planeta A TERRA
 3. 3. É o único planeta vivo coñecido <ul><li>Un pequeño punto de vida no Universo </li></ul><ul><li>No que se atopan os elementos imprescindibles para a vida: </li></ul><ul><ul><li>Aire </li></ul></ul><ul><ul><li>Materia </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía </li></ul></ul><ul><ul><li>Auga </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>A Terra, o planeta azul, é un gran ecosistema, a Biosfera , no que habitamos os seres humanos </li></ul><ul><li>Utilizamos a Biosfera como: </li></ul><ul><ul><li>Fonte de recursos naturais </li></ul></ul><ul><ul><li>Substrato para actividades </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumidoiro de residuos </li></ul></ul>
 5. 5. ¡ Quen o diría, tan pequeno e canto vales!
 6. 6. E como resultado <ul><li>Contaminamos o aire </li></ul>Contaminamos a auga Contaminamos o solo Sobreexplotamo-los recursos
 7. 7. Provocando, a veces, grandes desastres ecolóxicos <ul><li>Chernobil (Rusia) </li></ul>Seveso (Italia) Bhopal (India) Minamata (Xapón)
 8. 8. E outras problemas ambientais crónicos <ul><li>Efecto invernadoiro </li></ul>Choiva ácida Burato na capa de ozono Destrucción da Biodiversidade
 9. 10. ¿Hai forma de evitalo? <ul><li>SI </li></ul>¿Quen o pode evitar? TODOS XUNTOS ¿Quen sabe como facelo? OS TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE
 10. 12. No IES A Basella fórmanse os técnicos Superiores en Química Ambiental <ul><li>Son os técnicos encargados da análise e control dos contaminantes químicos </li></ul><ul><ul><li>Augas </li></ul></ul><ul><ul><li>Aire </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracterización de residuos </li></ul></ul><ul><li>Interpretación dos resultados analíticos. </li></ul><ul><li>Avaliación de impactos ambientais. </li></ul><ul><li>Ecoauditorias. </li></ul><ul><li>Xestión ambiental. </li></ul><ul><li>Selección e aplicación de medidas correctoras dos impactos ambientais. </li></ul><ul><li>Xestión de residuos </li></ul><ul><li>Depuración de augas </li></ul>
 11. 13. Temos experiencia solvente <ul><li>Gañamos o primeiro premio Voz Natura 1998 co traballo: </li></ul><ul><li>Avaliación do impacto ambiental do turismo no parque de Carreirón </li></ul><ul><li>http :// www.ambiental.tk / </li></ul>
 12. 14. E contamos con unhas completas instalacións
 13. 15. Principio básico da xestión ambiental <ul><li>A xestión ambiental baséase no concepto do desenvolvemento sostible: </li></ul><ul><ul><li>Satisfacer as necesidades presentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Non poñer en perigo as necesidades futuras . </li></ul></ul><ul><ul><li>Acadar o equilibrio entre o desenvolvemento económico, social e ambiental </li></ul></ul>
 14. 16. A modo de exemplo <ul><li>A natureza, como sempre, é quen nos enseña: </li></ul><ul><li>Actualmente somos depredadores dos recursos naturais do Planeta </li></ul><ul><li>Os depredadores matan ás súas presas, que xa non lle serven de alimento no futuro. </li></ul><ul><li>Os parásitos son mais listos. Non matan ás súas presas e aliméntanse continuamente delas. </li></ul><ul><li>Pero os comensais son aínda mais listos. Aliméntanse das súas presas ó tempo que as favorecen para que medren mais e mellor. </li></ul><ul><li>A solución é buscar mecanismos para vivir en simbiose co Planeta. </li></ul>
 15. 17. Coñecementos para logralo 440 1.400 <ul><li>Formación en centros de traballo </li></ul><ul><li>TOTAL CICLO </li></ul>155 110 130 240 110 105 55 55 960 <ul><li>Organización e xestión da protección ambiental </li></ul><ul><li>Control de emisións á atmosfera </li></ul><ul><li>Control de residuos </li></ul><ul><li>Depuración de augas </li></ul><ul><li>Seguridade química e hixiene industrial </li></ul><ul><li>Proxecto integrado (traballo durante o curso) </li></ul><ul><li>Relacións no entorno de traballo (RET) </li></ul><ul><li>Formación e orientación laboral (FOL) </li></ul><ul><li>TOTAL CENTRO </li></ul>Horas Módulos profesionais
 16. 18. Módulo 1: Organización e xestión da protección ambiental
 17. 19. Módulo 2: Control de emisións á atmosfera Contaminación do aire Depuración de gases Análise de gases
 18. 20. Módulo 3: Control de residuos Clasificación e caracterización Xestión dos residuos Análise dos residuos
 19. 21. Módulo 4: Depuración de augas Contaminantes da auga Depuración da auga Análise da auga
 20. 22. Módulo 5: Seguridade química Lexislación Normas de seguridade Análise de riscos
 21. 23. Módulo 6: Proxecto integrado Análise da información Redacción de informes Exposición e presentación de informes Informática aplicada
 22. 24. Módulo 9: Formación en centros de traballo Experiencia laboral nun posto de traballo Responsabilidade laboral Traballo en grupo
 23. 25. Ben, xa sabedes que nas mans dos técnicos en medio ambiente está a salvación do mundo, e tamén os coñecementos que son necesarios para tan importante tarefa. Agora tócavos o turno para preguntedes as dúbidas que vos poidan quedar.
 24. 26. Preguntas mais frecuentes <ul><li>¿Cales son os postos de traballo? </li></ul><ul><li>¿Cales son as perspectivas laborais? </li></ul><ul><li>¿É un ciclo difícil? </li></ul><ul><li>¿Da acceso á Universidade? </li></ul><ul><li>¿Convalídanse os módulos con estudios universitarios? </li></ul><ul><li>¿Qué duración teñen os estudios de química ambiental? </li></ul><ul><li>¿Cando se realiza a formación en centros de traballo? </li></ul><ul><li>¿En que empresas se fai a FCT? </li></ul><ul><li>¿É obrigatoria a formación en centros de traballo? </li></ul><ul><li>¿Podémonos informar a través de internet? </li></ul>
 25. 27. Postos de traballo tipo <ul><li>Os técnicos en medio ambiente poden acadar os seguintes postos de traballo: </li></ul><ul><ul><li>Concellos e outras administracións públicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Xestión ambiental nas empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Departamento de calidade das empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Depuradoras de augas residuais </li></ul></ul><ul><ul><li>Xestión de residuos </li></ul></ul><ul><ul><li>Gabinetes técnicos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaliación de impacto ambiental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ecoauditorias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboración de informes técnicos </li></ul></ul></ul>
 26. 28. Perspectivas laborais <ul><li>A lexislación, cada vez máis restrictiva, obriga ás empresas a incorpora-la xestión ambiental na xestión empresarial. </li></ul><ul><li>É unha profesión con futuro, se ben as empresas tratan de atrasa-la incorporación das obrigas legais. </li></ul><ul><li>En consecuencia, no momento actual non hai a gran demanda de técnicos que cabería esperar dos requirimentos legais. </li></ul><ul><li>Aínda así, as perspectivas laborais para os técnicos en medio ambiente considéranse moi favorables. </li></ul><ul><li>Os coñecementos ambientais facilitan, en moitos casos, a contratación por parte das empresas. </li></ul>
 27. 29. Dificultade do ciclo <ul><li>Os estudios de Formación Profesional son eminentemente prácticos. </li></ul><ul><li>Polo tanto, quen realice as actividades prácticas e teña interese en acada-las competencias profesionais ten posibilidades de lograr a titulación. </li></ul><ul><li>Polo xeral, os contidos son amenos e trátase dun ciclo que resulta agradable para a maioría dos alumnos. </li></ul><ul><li>Con interese e constancia no traballo pódese superar o ciclo sen dificultade. </li></ul>
 28. 30. Accesos á universidade <ul><li>Diplomado en Enfermería </li></ul><ul><li>Diplomado en Fisioterapia </li></ul><ul><li>Diplomado en Logopedia </li></ul><ul><li>Diplomado en Podoloxía </li></ul><ul><li>Diplomado en Terapia Ocupacional </li></ul><ul><li>Enxeñeiro Técnico Aeronáutico (toda-las especialidades) </li></ul><ul><li>Enxeñeiro Técnico Agrícola (toda-las especialidades) </li></ul><ul><li>Enxeñeiro Técnico Forestal (toda-las especialidades) </li></ul><ul><li>Enxeñeiro Técnico Industrial (toda-las especialidades) </li></ul><ul><li>Enxeñeiro Técnico de Minas (toda-las especialidades) </li></ul><ul><li>Licenciado en Ciencias Ambientais </li></ul><ul><li>Licenciado en Farmacia </li></ul><ul><li>Licenciado en Química </li></ul>
 29. 31. Convalidación de módulos con asignaturas universitarias <ul><li>De momento non; pero está previsto que se poidan convalidar os módulos dos ciclos superiores con materias universitarias, e viceversa. </li></ul><ul><li>Probablemente, dentro de poucos meses sexa unha realidade o que xa se ten feito a título experimental en algunhas universidades. </li></ul>
 30. 32. Duración do ciclo de química ambiental <ul><li>É un ciclo de 1 ano. </li></ul><ul><ul><li>Un curso completo no Instituto: 1.000 horas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comeza en outubro e remata en xuño </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aproximadamente 1 trimestre de Formación en centros de traballo: 440 horas. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comeza en outubro do ano seguinte e remata en decembro. </li></ul></ul></ul>
 31. 33. Período da FCT <ul><li>Para realizar a FCT é imprescindible ter rematado e aprobado tódolos módulos do ciclo. </li></ul><ul><li>Os alumnos que aproben en xuño fan a FCT de outubro a decembro. </li></ul><ul><li>Os alumnos que suspendan algún módulo en xuño teñen a avaliación en outubro, e para eles a FCT comeza en xaneiro do ano seguinte e remata en marzo. </li></ul>
 32. 34. Obrigatoriedade da FCT <ul><li>É un módulo máis, e polo tanto un requisito imprescindible para obter o título. </li></ul><ul><li>A FCT é un período formativo, un tempo de prácticas polo que non pode cobrar. </li></ul><ul><li>Sen embargo hai becas para os desprazamentos e dietas, as cales se teñen que solicitar cando salgan publicadas no DOG. </li></ul><ul><li>Os alumnos tamén teñen un seguro que cubre os posibles accidentes laborais. </li></ul>
 33. 35. Información a través de internet <ul><li>Si, pero nestes momentos a dirección é un pouco rara: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>http:// tinyurl.com/rxuqh </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Tamén temos varias páxinas web para axudar ó alumnado. Estas son máis faciles de recordar: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.elprofe.tk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.labiblio.tk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>E a páxina do premio Voz Natura, na que hai accesos a estas e outras webs do centro: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>http :// www.ambiental.tk </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 34. 36. Empresas nas que se realiza a FCT <ul><li>De acordo coa lexislación vixente, tódalas empresas teñen que incorporar a xestión ambiental na súa xestión empresarial. </li></ul><ul><li>Polo tanto, prácticamente calquera empresa é adecuada para realizar a FCT. </li></ul><ul><li>Sen embargo, algunhas empresas teñen máis problemas que outras, e éstas son as que nos interesan. </li></ul><ul><li>Citando algúns exemplos: </li></ul>Acuario do Grove Brenntag química Hospital Comarcal Concellos do Salnés Centro de mareas vermellas Centro comarcal do Salnés Universidade de Santiago Adegas Mantín Códax Forestal de Lourizán Ence Finsa Frigasa Foresa Lantero Megasa
 35. 37. FIN IES A Basella Vilanova de Arousa Graciñas pola vosa atención

×