Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet

128 Aufrufe

Veröffentlicht am

ITK'18 foorumiesitys Johanna Mattila, Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas. https://ohjelma.itk.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2018-2018-04-11-2018-04-13-1/track/sahkoistyvan-arvioinnin-isot-kirjaimet-208

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet

 1. 1. Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet Johanna Mattila, Otavan Opisto Najat Ouakrim-Soivio, Helsingin yliopisto Anne Rongas, Otavan Opisto #ITK2018 #ITKFoorumi208
 2. 2. A arviointi D diagnostinen, dialoginen, digitalisoituva F formaali, formatiivinen, feedback, feed forward S summatiivinen T tukeminen
 3. 3. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi ❏ Opiskelijat tekivät itsenäisesti tehtävän, jonka jälkeen opiskelijoiden vastaukset vietiin Googlen dokkareihin. ❏ Jokainen opiskelija arvioi kahden muun opiskelijan vastaukset tarkkojen ohjeiden perusteella (mallivastaus, pisteytysohjeet, arvosanataulukko). ❏ Vastaukset ja vertaisarviointi toteutettiin anonyymisti. ❏ Opiskelijoiden tuli antaa tehtävästä kannustavaa ja rakentavaa palautetta, pisteyttää tehtävä ja pisteiden perusteella katsoa määräytyvä arvosana. #ITK2018 #ITKFoorumi208
 4. 4. ❏ Opiskelijan arvosana tehtävästä muodostui kahden vertaisarvioinnin perusteella (keskiarvo). ❏ Jos eroa vertaisarvioinneissa oli yli yksi arvosana, arvioi opettaja lisäksi tehtävän ja opettajan antama arvosana jäi voimaan. ❏ Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus halutessaan pyytää tarkastusarviointia. ❏ 21 opiskelijaa sai kaksi vertaisarviointia. 18 sai arvosanan suoraan vertaisarviointien perusteella, kolmen opiskelijan kohdalla vertaisarvioinneissa oli eroa yli yksi arvosana. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi #ITK2018 #ITKFoorumi208
 5. 5. ❏ Opiskelijoiden tiedettävä etukäteen tarkasti toiminnan tavoitteet. ❏ Toimi melko hyvin tehtävässä, jossa on olemassa selkeästi oikeat vastaukset. ❏ Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen tulee ohjeistaa tarkasti, tämä oli osalle selvästi hankalaa. ❏ Useilla opiskelijoilla vastausten taso nousi vertaisarvioinnin jälkeen. ❏ Opiskelijoiden saamat arvosanat tehtävästä vastasivat varsin hyvin opettajan arviointia (ero max. 1 arvosana). ❏ Pisteytyksissä selkeimmät erot olivat vastauksissa, jotka sisälsivät virheitä. ❏ Osa opiskelijoista jätti kurssin kesken tai palautti vertaisarvioinnit myöhässä, joten kaikki eivät ehtineet saada vertaisarviointia kurssin aikana. Arviointikokeilu: opettajan huomioita #ITK2018 #ITKFoorumi208
 6. 6. ❏ Valtaosin koettiin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. ❏ Aihe opittiin syvällisesti. ❏ Auttoi ymmärtämään vaatimustason, jota vastauksilta vaaditaan. ❏ Haastavaa (etenkin jos vastauksessa oli asiaa, jota ei ollut mallivastauksessa). ❏ Osa koki epäreiluna sen, että kaikki eivät saaneet vertaispalautetta samanaikaisesti. ❏ Muutama koki turhana, yksi oli sitä mieltä, että opettaja siirtää oman työnsä opiskelijoille. Arviointikokeilu: opiskelijapalautteesta #ITK2018 #ITKFoorumi208
 7. 7. “Olisi hyvä, että kaikilla opettajilla olisi jonkinlainen käsitys toistensa käsityksistä arvioinnin suhteen.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 8. 8. “Selkeät tehtävänannot, selkeästi ilmaistu ja esimerkiksi pisteytys esillä.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 9. 9. “Arvioinnista ilman perusteluja ei saa selvää, mitä olen tehnyt väärin, joten siitä ei voi oppiakaan.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 10. 10. “Epämääräinen palaute turhauttaa, eikä auta kehittymään.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 11. 11. “Rakentava ja ohjaava arviointi on tärkeää,sillä edellisten kurssien sisältöjä tarvitaan seuraavilla kursseilla.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 12. 12. “Arvostan enemmän sanallista palautetta. Numero ei mielestäni kerro yhtä paljon kuin sanallinen palaute.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 13. 13. “Videopalaute voisi sopia joillekin opettajille kirjoitettua paremmin. Teksti kuulostaa helposti ilkeämmältä kuin on tarkoitus.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 14. 14. “Välitön palaute on tehokkaampaa kuin viikkojen odotuksen jälkeen tuleva palaute.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 15. 15. “Konkreettinen palaute on hyödyllistä eli vaikka arviointiin lisättäisiin esimerkkejä siitä missä pitäisi parantaa” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 16. 16. Perusopetuslaki (628/1998) 22§ Lukiolaki (629/1998) 17§ • Korostetaan oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen monipuolista arviointia. Sitä, mitä arvioinnin monipuolisuudella tarkoitetaan, on ymmärretty ja tulkittu eri tavoin. • Monipuolinen arviointi määritellä tässä siten, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monella eri tavalla monta eri kertaa (Ouakrim-Soivio 2016). #ITK2018 #ITKFoorumi208
 17. 17. YKSIPUOLINEN VS. MONIPUOLINEN ARVIOINTI #ITK2018 #ITKFoorumi208
 18. 18. A arviointi D diagnostinen, dialoginen, digitalisoituva F formaali, formatiivinen, feedback, feed forward S summatiivinen T tukeminen #ITK2018 #ITKFoorumi208
 19. 19. Pulssi - lukion arviointikulttuurin kehittämishanke http://pulssihanke.blogspot.fi/

×