SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY

SINTAKS
(Araling Filipino na Tumatalakay sa Uri,
Gamit at Kayarian ng Pangungusap)
ANO ANG SINTAKS?
•Sintaks ay ang tawag sa
formasyon ng mga
pangungusap sa isang
wika.
TUNTUNING-GRAMATIKAL
•Tamang kombinasyon ng mga salita sa
pagbuo ng pangungusap.
•Sinasabing tama o wasto ang pagkakabuo ng
parirala/pangungusap kung kinikilala itong
tama o wasto at katanggap-tanggap sa mga
tagapagsalita ng wika.
TUNTUNING-GRAMATIKAL
Lans, naglalakad, Luneta, sa, si
•1.a. Naglalakad si Lans sa Luneta.
•1.b. Naglalakad sa Luneta si Lans
•1.c. Sa Luneta naglalakad si Lans.
•2.a. Naglalakad si Luneta sa Lans.
•2.b. Lans si Luneta sa naglalakad.
BAHAGI NG PANANALITA
•Tayo ay mayroong sampung bahagi ng
pananalita sa Filipino- ang pangngalan,
panghalip, pandiwa, pangatnig, pang-
ukol, pang-angkop, pang-uri, pang-
abay, pantukoy at pangawil o
pangawing.
BAHAGI NG PANANALITA
1. Pangngalan - (noun) mga pangalan ng
tao, hayop, pook, bagay, pangyayari.
Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng
mga hayop, tao, atbp.
Halimbawa: Mother Theresa, Pasko, hayop,
sasakyan
BAHAGI NG PANANALITA
· Von ang panagalan ng aso nila.
· Si MariCris ang pinakamabait sa
lahat.
· Sa Chez Rafael ay maraming tao.
· Filione ang gusto ko sa lahat.
· Ang lapis na hawak mo ay sa kanya.
BAHAGI NG PANANALITA
2. Panghalip - (pronoun) paghalili sa
pangngalan.
Halimbawa: sila, tayo, ako, ikaw, natin,
siya, atin, amin, kanya.
BAHAGI NG PANANALITA
· Ako ang mamumuno sa bayan na ito.
· Tayo ay magtulungan.
· Siya ang astig sa lahat.
· Sa kanya ko binigay an gang aking bag.
· Sa atin mapupunta ang kagalingan ng
bayani
BAHAGI NG PANANALITA
•3. Pandiwa - (verb) bahagi ng pananalita
na nagsasaad ng kilos o gawa.
Halimbawa: kain, lakad, sulat
BAHAGI NG PANANALITA
· Sumasayaw ng low si Vonna.
· Kumakanta si Janina ng fall for you.
· Lumalangoy siya sa dagat.
· Umaarte siya na parang artista.
· Tumatakbo siya ng mabilis.
BAHAGI NG PANANALITA
4. Pangatnig - (conjunction) ginagamit
para ipakita ang relasyon ng mga salita sa
pangungusap.
Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng,
upang, nang, para, samantala atbp.
BAHAGI NG PANANALITA
· Magkaisa kayo upang umunlad ang bansa
natin.
· Mahal ka niya dahil mabait at maganda ka.
· Nagalit siya sa iyo gawa ng siniraan mo siya.
· Mag-aral ka ng mabuti upang tumaas ang
iyong marka.
· Lumapit ka para marinig mo.
BAHAGI NG PANANALITA
5. Pang-ukol - (preposition) ginagamit
kung para kanino o para saan ang kilos.
Halimbawa: para, ukol, ayon
BAHAGI NG PANANALITA
· Bumili siya ng libro para kay Iarrah.
· Ipinasa niya lahat ang kanyang
marka liban sa Math.
· Sumama siya kahit labag sa kanya.
· Nagpaliwanag siya tungkol sa paksa.
· Nakatanggap ako ng regalo mula sa iyo.
BAHAGI NG PANANALITA
6. Pang-angkop - (ligature) bahagi ng
pananalita na ginagamit para maging
maganda pakinggan ang pagkakasabi ng
pangungusap.
Halimbawa: na, ng, g. magarang kotse.
BAHAGI NG PANANALITA
· Magandang bata si Kylin.
· Masipag na estudyante si Trisha.
· Si Brenda ay mahinahong makipag-usap.
· Marangal na pag-uugali ang meron kay
Ivy.
· Butihing anak si Bea.
BAHAGI NG PANANALITA
7. Pang-uri (adjective) - naglalarawan ng
katangian ng pangngalan o panghalip.
Halimbawa: matangkad, mabango,
mababaw
BAHAGI NG PANANALITA
· Mayabang si Ivan.
· Malago ang puno.
· Matangkad ang mga manlalaro ng
basketball.
· Mabait na bata si Romalyn.
BAHAGI NG PANANALITA
8. Pang-abay - (adverb) naglalarawan sa
pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang-
abay
Halimbawa: taimtim, agad, tila, higit, kaysa
BAHAGI NG PANANALITA
· Mabilis tumakbo si Jona Pagdingalan.
· Ang buong mag-anak ay nagsimba kahapon.
· Maliligo kami sa ilog.
· Sampung magagandang dalaga ang
kalahok sa paligsahan.
· Tunay na mapagkakatiwalaan ang kaibigan
ko.
BAHAGI NG PANANALITA
9. Pantukoy - (article o determiner )
tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag-
uri sa pangungusap
Halimbawa: si, ang, ang mga, mga
BAHAGI NG PANANALITA
10. Pangawing - (linker) nagpapakilala ng
ayos ng mga bahagi ng pangungusap.
PANGUNGUSAP
•ay ang kalipunan ng mga salitang
nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay
may patapos na himig sa dulo na
nagsasaad ng diwa o kaisipang nais
niyang ipaabot. Ito ay tinatawag na
Sentence sa wikang Ingles.
MGA BAHAGI NG PANGUNGUSAP
•Simuno o Paksa (Subject sa wikang Ingles)
Nagpapahayag ng pinag-uusapan o
pinagtutuunan ng pansin sa
pangungusap.
•PINAG-UUSAPAN
HALIMBAWA
•Siya ay maganda.
Siya - simuno
maganda - panaguri 
MGA URI NG PAKSA
Paksang Pangalan
•Inaalagaan ni Josh ng mabuti ang
manok.
•Naghihintay ng uwian ang mga
estudyante.
MGA URI NG PAKSA
Paksang Panghalip
•Natapakan ko siya.
MGA URI NG PAKSA
Paksang Pang-uri
•Binoto nila ang pinakamaganda
sa lahat.
MGA URI NG PAKSA
Paksang Pandiwa
•Binigyan niya ng pagkain ang
nanlilimos na bata.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
EKSISTENSYAL
•May gumagamit ng
kwarto ngayon.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PAHANGA
•Kaytalino talaga ng anak
niya!
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
MAIKLING SAMBITLA
•Nako!
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PAMANAHON
•Maulan na naman.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PORMULASYONG
PANLIPUNAN
•Mano po.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
MODAL
•Gusto kong kumain.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PENOMENAL
•Umulan kanina.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PAUTOS
•Layas.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PAGYAYA
•Tara na.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
KA-PANDIWA
•Kakagising ko lang.
PANGUNGUSAP NA WALANG
TIYAK NA PAKSA
PANAWAG
•Nene! Hoy! Psst!
MGA BAHAGI NG PANGUNGUSAP
•Panaguri (Predicate sa wikang Ingles)
Bahaging nagbibigay ng kaalaman o
impormasyon tungkol sa paksa.
MGA URI NG PANAGURI
Panaguring Pangalan
•Doktor ang bayaw ko.
•Basketbolista ang mga babaeng iyan.
MGA URI NG PANAGURI
Panaguring Panghalip
•Ako si Antoinette.
MGA URI NG PANAGURI
Panaguring Pang-uri
•Puting-puti ang damit niya.
MGA URI NG PANAGURI
Panaguring Pandiwa
•Naglalaba siya.
•Umakyat ang mga bata sa bundok.
AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO
Maipapakita ang dalawang ayos
ng pangungusap sa Filipino sa
balangkas na sumusunod:
AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO
Pangungusap = Panaguri + Paksa
Halimbawa:
1. Maraming Koreano ang nag-aaral ngayon sa
Pilipinas.
AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO
Pangungusap = Paksa ay Panaguri
Halimbawa:
1. Ang nasasakdal ay napatunayang
nagkasala.
2. Ang gusto ko ay ito.
MGA AYOS NG PANGUNGUSAP
Karaniwan - Nagsisimula sa Panaguri at
Nagtatapos sa simuno.
Halimbawa: Bumili ng bagong sasakyan si
Elsie.
MGA AYOS NG PANGUNGUSAP
Karaniwan
Ginagamit ito sa pang-araw-araw
na usapan.
MGA AYOS NG PANGUNGUSAP
Di- Karaniwan - Nagsisimula sa Simuno at
Nagtatapos sa Panaguri.
Halimbawa: Si Elsie ay bumili ng bagong
sasakyan.
MGA AYOS NG PANGUNGUSAP
Di Karaniwan
Ginagamit ito sa mga pormal na
sitwasyong komunikatibo.
Halimbawa ay sa
pakikipagpulong sa hukuman, o
sa pakikipag-usap sa mga pinuno
ng paaralan.
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT
1. Pasalaysay (Declarative sentence) -
o ang tinatawag din na paturol. Ito ay
pangungusap na nagsasalaysay at
nagtatapos sa isang tuldok (.). 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT
2. Patanong (Interrogative
sentence) - ito ay pangungusap na
nagtatanong at nagtatapos ito sa
tandang pananong (?). 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT
3. Pautos (Imperative sentence) – kung ang
pangungusap ay nag-uutos at Pakiusap
naman kung ito ay nakikiusap. Parating may
kasamang mga salitang paki o kung maaari
ang nakikiusap na pangungusap. Parehong
nagtatapos sa tuldok ang pautos at pakiusap
(.).
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT
4. Padamdam (Exclamatory sentence)
- ito ay pangungusap na nagsasaad
ng matinding damdamin at
nagtatapos ito sa tandang
padamdam (!). 
MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP
Payak - ito nagsasaad ng isang
diwa at nagtataglay lamang ng
iisang sugnay na makapag-iisa.
HALIMBAWA
Si Bb. Leonora ay maganda.
MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP
Tambalan - Ito ay binubuo ng dalawang
payak na pangungusap
HALIMBAWA
Nagtatag ng isang samahan sina
Arnel at agad silang umisip ng
magandang proyekto para sa mga
kabataan ng kanilang pook.
MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP
Hugnayan - Ito ay binubuo ng isang
sugnay na makapag-iisa at isa o higit
pang sugnay na di-makapag-iisa.
HALIMBAWA
Gaganda ang iyong buhay kung
susunod ka sa mga pangaral ng
inyong magulang.
MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP
Langkapan - Ito ay binubuo ng
dalawa o higit pang sugnay na
makapagiisa at isa o higit pang
sugnay na hindi makapagiisa.
HALIMBAWA
Nahuli na ang mga masasamang-
loob kaya't payapa na kaming
nakatutulog sa gabi, kasi sila lamang
ang gumugulo sa amin.
Salamat
Pangkat Tatlo
http://sintaks-pangungusap.blogspot.com/
1 von 66

Recomendados

Pangungusap von
PangungusapPangungusap
PangungusapRN|Creation
3.4K views16 Folien
Talasalitaan von
TalasalitaanTalasalitaan
TalasalitaanJose Radin Garduque
20.3K views24 Folien
Ponemang suprasegmental, grade 7 von
Ponemang suprasegmental, grade 7Ponemang suprasegmental, grade 7
Ponemang suprasegmental, grade 7Jenita Guinoo
43.5K views10 Folien
Ang mga panuring von
Ang mga panuringAng mga panuring
Ang mga panuringAlyssa Garcia
105.3K views14 Folien
Mga ponemang suprasegmental von
Mga ponemang suprasegmentalMga ponemang suprasegmental
Mga ponemang suprasegmentalshekainalea
407.8K views26 Folien
Idyoma von
IdyomaIdyoma
IdyomaRosmar Pinaga
10.2K views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I) von
Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)
Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)Jeny Hernandez
187.8K views26 Folien
"AYOS NG PANGUNGUSAP" von
"AYOS NG PANGUNGUSAP""AYOS NG PANGUNGUSAP"
"AYOS NG PANGUNGUSAP"Cristell Bamba
88.7K views38 Folien
Tono, Diin at Antala von
Tono, Diin at AntalaTono, Diin at Antala
Tono, Diin at AntalaLuzy Nabucte
315.8K views34 Folien
Ponemang suprasegmental von
Ponemang suprasegmentalPonemang suprasegmental
Ponemang suprasegmentalAbbie Laudato
132.6K views7 Folien
Pangawing || Pangawil von
Pangawing || PangawilPangawing || Pangawil
Pangawing || PangawilSir Bambi
5K views1 Folie
PANG-URI (all about pang-uri) von
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)None
177.4K views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I) von Jeny Hernandez
Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)
Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit (Filipino I)
Jeny Hernandez187.8K views
Tono, Diin at Antala von Luzy Nabucte
Tono, Diin at AntalaTono, Diin at Antala
Tono, Diin at Antala
Luzy Nabucte315.8K views
Ponemang suprasegmental von Abbie Laudato
Ponemang suprasegmentalPonemang suprasegmental
Ponemang suprasegmental
Abbie Laudato132.6K views
Pangawing || Pangawil von Sir Bambi
Pangawing || PangawilPangawing || Pangawil
Pangawing || Pangawil
Sir Bambi5K views
PANG-URI (all about pang-uri) von None
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)
None177.4K views
Ang ibat ibang-uri_ng_pangungusap von emilycastillo16
Ang ibat ibang-uri_ng_pangungusapAng ibat ibang-uri_ng_pangungusap
Ang ibat ibang-uri_ng_pangungusap
emilycastillo162.2K views
Salitang - ugat at Panlapi von MAILYNVIODOR1
Salitang - ugat at PanlapiSalitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at Panlapi
MAILYNVIODOR144.4K views
Wastong bigkas ng mga salita von Jenita Guinoo
Wastong bigkas ng mga salitaWastong bigkas ng mga salita
Wastong bigkas ng mga salita
Jenita Guinoo97.7K views
Pang abay na ingklitik, kondisyonal at kusatibo (DISCUSSION) von kenneth Clar
Pang abay na ingklitik, kondisyonal at kusatibo (DISCUSSION)Pang abay na ingklitik, kondisyonal at kusatibo (DISCUSSION)
Pang abay na ingklitik, kondisyonal at kusatibo (DISCUSSION)
kenneth Clar18.6K views
Salitang Ugat at Panlapi von Marivic Omos
Salitang Ugat at PanlapiSalitang Ugat at Panlapi
Salitang Ugat at Panlapi
Marivic Omos347.2K views
Dalawang Bahagi ng Pangungusap von MAILYNVIODOR1
Dalawang Bahagi ng PangungusapDalawang Bahagi ng Pangungusap
Dalawang Bahagi ng Pangungusap
MAILYNVIODOR112.1K views
Paghihimig, Pag-uulit, Pagdaramdam, Pagtawag von Cool Kid
Paghihimig, Pag-uulit, Pagdaramdam, PagtawagPaghihimig, Pag-uulit, Pagdaramdam, Pagtawag
Paghihimig, Pag-uulit, Pagdaramdam, Pagtawag
Cool Kid146.3K views
Panlaping Makadiwa sa Pandiwa von MAILYNVIODOR1
Panlaping Makadiwa sa PandiwaPanlaping Makadiwa sa Pandiwa
Panlaping Makadiwa sa Pandiwa
MAILYNVIODOR110.9K views
Pauyam, Pasalungat, Pangitain, von Cool Kid
Pauyam, Pasalungat, Pangitain, Pauyam, Pasalungat, Pangitain,
Pauyam, Pasalungat, Pangitain,
Cool Kid51.9K views

Destacado

Mga Bahagi Ng Pananalita von
Mga Bahagi Ng PananalitaMga Bahagi Ng Pananalita
Mga Bahagi Ng PananalitaMinnie Rose Davis
1.2M views20 Folien
Pangungusap von
PangungusapPangungusap
PangungusapMckoi M
33.8K views26 Folien
Morpolohiya von
MorpolohiyaMorpolohiya
MorpolohiyaNathalie Lovitos
326K views47 Folien
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayos von
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayosSimuno sa karaniwan at di karaniwang ayos
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayosMaylord Bonifaco
71.9K views7 Folien
Kayarian ng Pangungusap von
Kayarian ng PangungusapKayarian ng Pangungusap
Kayarian ng PangungusapDepEd
88.7K views45 Folien
Aida p.gebana presentation von
Aida p.gebana presentationAida p.gebana presentation
Aida p.gebana presentationaidagebana0222
2.5K views5 Folien

Destacado(20)

Pangungusap von Mckoi M
PangungusapPangungusap
Pangungusap
Mckoi M33.8K views
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayos von Maylord Bonifaco
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayosSimuno sa karaniwan at di karaniwang ayos
Simuno sa karaniwan at di karaniwang ayos
Maylord Bonifaco71.9K views
Kayarian ng Pangungusap von DepEd
Kayarian ng PangungusapKayarian ng Pangungusap
Kayarian ng Pangungusap
DepEd88.7K views
simuno at panaguri von Erica Bedeo
simuno at panagurisimuno at panaguri
simuno at panaguri
Erica Bedeo152K views
Sintaksis von John Ervin
SintaksisSintaksis
Sintaksis
John Ervin59.9K views
Kayarian ng panaguri at paksa von vaneza22
Kayarian ng panaguri at paksaKayarian ng panaguri at paksa
Kayarian ng panaguri at paksa
vaneza2241.5K views
Filipino 1-ang-pangungusap (2) von Helen Barrieta
Filipino 1-ang-pangungusap (2)Filipino 1-ang-pangungusap (2)
Filipino 1-ang-pangungusap (2)
Helen Barrieta15.4K views
k to 12 Filipino Grade 2 lm von Ahtide Agustin
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin387.4K views
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika von kennjjie
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
kennjjie184.8K views

Similar a SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY

Pandiwa..97 von
Pandiwa..97Pandiwa..97
Pandiwa..97belengonzales2
2.5K views64 Folien
Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptx von
Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptxWeek 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptx
Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptxAntonetteAlbina3
4.7K views42 Folien
Nang VS Ng von
Nang VS NgNang VS Ng
Nang VS NgJolex Santos
12K views32 Folien
Kakayahang pangkomunikatibo von
Kakayahang pangkomunikatiboKakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatiboJocelle
3.9K views86 Folien
Sintaks von
SintaksSintaks
SintaksJezreelLindero
53.6K views71 Folien
Powerpoint pangungusap von
Powerpoint pangungusapPowerpoint pangungusap
Powerpoint pangungusapmylaabigan
5.2K views11 Folien

Similar a SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY(20)

Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptx von AntonetteAlbina3
Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptxWeek 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptx
Week 3 Mga Panandang Kohesyong Gramatikal.pptx
AntonetteAlbina34.7K views
Kakayahang pangkomunikatibo von Jocelle
Kakayahang pangkomunikatiboKakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatibo
Jocelle 3.9K views
Powerpoint pangungusap von mylaabigan
Powerpoint pangungusapPowerpoint pangungusap
Powerpoint pangungusap
mylaabigan5.2K views
Powerpoint pangungusap von mylaabigan
Powerpoint pangungusapPowerpoint pangungusap
Powerpoint pangungusap
mylaabigan52.3K views
Group 6 mga salitang pangnilalaman von John Ervin
Group 6  mga salitang pangnilalamanGroup 6  mga salitang pangnilalaman
Group 6 mga salitang pangnilalaman
John Ervin66.3K views
MODYUL SA FILIPINO V von asa net
MODYUL SA FILIPINO VMODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO V
asa net30.8K views
Powerpoint pangungusap von mylaabigan
Powerpoint pangungusapPowerpoint pangungusap
Powerpoint pangungusap
mylaabigan23.9K views
Bahagi, Ayos at Kayarian ng Pangungusap von vaneza22
Bahagi, Ayos at Kayarian ng PangungusapBahagi, Ayos at Kayarian ng Pangungusap
Bahagi, Ayos at Kayarian ng Pangungusap
vaneza22105.8K views
Kampanyang Panlipunan.pptx von rhea bejasa
Kampanyang Panlipunan.pptxKampanyang Panlipunan.pptx
Kampanyang Panlipunan.pptx
rhea bejasa756 views

SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY

 • 1. SINTAKS (Araling Filipino na Tumatalakay sa Uri, Gamit at Kayarian ng Pangungusap)
 • 2. ANO ANG SINTAKS? •Sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika.
 • 3. TUNTUNING-GRAMATIKAL •Tamang kombinasyon ng mga salita sa pagbuo ng pangungusap. •Sinasabing tama o wasto ang pagkakabuo ng parirala/pangungusap kung kinikilala itong tama o wasto at katanggap-tanggap sa mga tagapagsalita ng wika.
 • 4. TUNTUNING-GRAMATIKAL Lans, naglalakad, Luneta, sa, si •1.a. Naglalakad si Lans sa Luneta. •1.b. Naglalakad sa Luneta si Lans •1.c. Sa Luneta naglalakad si Lans. •2.a. Naglalakad si Luneta sa Lans. •2.b. Lans si Luneta sa naglalakad.
 • 5. BAHAGI NG PANANALITA •Tayo ay mayroong sampung bahagi ng pananalita sa Filipino- ang pangngalan, panghalip, pandiwa, pangatnig, pang- ukol, pang-angkop, pang-uri, pang- abay, pantukoy at pangawil o pangawing.
 • 6. BAHAGI NG PANANALITA 1. Pangngalan - (noun) mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp. Halimbawa: Mother Theresa, Pasko, hayop, sasakyan
 • 7. BAHAGI NG PANANALITA · Von ang panagalan ng aso nila. · Si MariCris ang pinakamabait sa lahat. · Sa Chez Rafael ay maraming tao. · Filione ang gusto ko sa lahat. · Ang lapis na hawak mo ay sa kanya.
 • 8. BAHAGI NG PANANALITA 2. Panghalip - (pronoun) paghalili sa pangngalan. Halimbawa: sila, tayo, ako, ikaw, natin, siya, atin, amin, kanya.
 • 9. BAHAGI NG PANANALITA · Ako ang mamumuno sa bayan na ito. · Tayo ay magtulungan. · Siya ang astig sa lahat. · Sa kanya ko binigay an gang aking bag. · Sa atin mapupunta ang kagalingan ng bayani
 • 10. BAHAGI NG PANANALITA •3. Pandiwa - (verb) bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o gawa. Halimbawa: kain, lakad, sulat
 • 11. BAHAGI NG PANANALITA · Sumasayaw ng low si Vonna. · Kumakanta si Janina ng fall for you. · Lumalangoy siya sa dagat. · Umaarte siya na parang artista. · Tumatakbo siya ng mabilis.
 • 12. BAHAGI NG PANANALITA 4. Pangatnig - (conjunction) ginagamit para ipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samantala atbp.
 • 13. BAHAGI NG PANANALITA · Magkaisa kayo upang umunlad ang bansa natin. · Mahal ka niya dahil mabait at maganda ka. · Nagalit siya sa iyo gawa ng siniraan mo siya. · Mag-aral ka ng mabuti upang tumaas ang iyong marka. · Lumapit ka para marinig mo.
 • 14. BAHAGI NG PANANALITA 5. Pang-ukol - (preposition) ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos. Halimbawa: para, ukol, ayon
 • 15. BAHAGI NG PANANALITA · Bumili siya ng libro para kay Iarrah. · Ipinasa niya lahat ang kanyang marka liban sa Math. · Sumama siya kahit labag sa kanya. · Nagpaliwanag siya tungkol sa paksa. · Nakatanggap ako ng regalo mula sa iyo.
 • 16. BAHAGI NG PANANALITA 6. Pang-angkop - (ligature) bahagi ng pananalita na ginagamit para maging maganda pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap. Halimbawa: na, ng, g. magarang kotse.
 • 17. BAHAGI NG PANANALITA · Magandang bata si Kylin. · Masipag na estudyante si Trisha. · Si Brenda ay mahinahong makipag-usap. · Marangal na pag-uugali ang meron kay Ivy. · Butihing anak si Bea.
 • 18. BAHAGI NG PANANALITA 7. Pang-uri (adjective) - naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip. Halimbawa: matangkad, mabango, mababaw
 • 19. BAHAGI NG PANANALITA · Mayabang si Ivan. · Malago ang puno. · Matangkad ang mga manlalaro ng basketball. · Mabait na bata si Romalyn.
 • 20. BAHAGI NG PANANALITA 8. Pang-abay - (adverb) naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang- abay Halimbawa: taimtim, agad, tila, higit, kaysa
 • 21. BAHAGI NG PANANALITA · Mabilis tumakbo si Jona Pagdingalan. · Ang buong mag-anak ay nagsimba kahapon. · Maliligo kami sa ilog. · Sampung magagandang dalaga ang kalahok sa paligsahan. · Tunay na mapagkakatiwalaan ang kaibigan ko.
 • 22. BAHAGI NG PANANALITA 9. Pantukoy - (article o determiner ) tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag- uri sa pangungusap Halimbawa: si, ang, ang mga, mga
 • 23. BAHAGI NG PANANALITA 10. Pangawing - (linker) nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.
 • 24. PANGUNGUSAP •ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais niyang ipaabot. Ito ay tinatawag na Sentence sa wikang Ingles.
 • 25. MGA BAHAGI NG PANGUNGUSAP •Simuno o Paksa (Subject sa wikang Ingles) Nagpapahayag ng pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa pangungusap. •PINAG-UUSAPAN
 • 26. HALIMBAWA •Siya ay maganda. Siya - simuno maganda - panaguri 
 • 27. MGA URI NG PAKSA Paksang Pangalan •Inaalagaan ni Josh ng mabuti ang manok. •Naghihintay ng uwian ang mga estudyante.
 • 28. MGA URI NG PAKSA Paksang Panghalip •Natapakan ko siya.
 • 29. MGA URI NG PAKSA Paksang Pang-uri •Binoto nila ang pinakamaganda sa lahat.
 • 30. MGA URI NG PAKSA Paksang Pandiwa •Binigyan niya ng pagkain ang nanlilimos na bata.
 • 31. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA EKSISTENSYAL •May gumagamit ng kwarto ngayon.
 • 32. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PAHANGA •Kaytalino talaga ng anak niya!
 • 33. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA MAIKLING SAMBITLA •Nako!
 • 34. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PAMANAHON •Maulan na naman.
 • 35. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PORMULASYONG PANLIPUNAN •Mano po.
 • 36. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA MODAL •Gusto kong kumain.
 • 37. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PENOMENAL •Umulan kanina.
 • 38. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PAUTOS •Layas.
 • 39. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PAGYAYA •Tara na.
 • 40. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA KA-PANDIWA •Kakagising ko lang.
 • 41. PANGUNGUSAP NA WALANG TIYAK NA PAKSA PANAWAG •Nene! Hoy! Psst!
 • 42. MGA BAHAGI NG PANGUNGUSAP •Panaguri (Predicate sa wikang Ingles) Bahaging nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa.
 • 43. MGA URI NG PANAGURI Panaguring Pangalan •Doktor ang bayaw ko. •Basketbolista ang mga babaeng iyan.
 • 44. MGA URI NG PANAGURI Panaguring Panghalip •Ako si Antoinette.
 • 45. MGA URI NG PANAGURI Panaguring Pang-uri •Puting-puti ang damit niya.
 • 46. MGA URI NG PANAGURI Panaguring Pandiwa •Naglalaba siya. •Umakyat ang mga bata sa bundok.
 • 47. AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO Maipapakita ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino sa balangkas na sumusunod:
 • 48. AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO Pangungusap = Panaguri + Paksa Halimbawa: 1. Maraming Koreano ang nag-aaral ngayon sa Pilipinas.
 • 49. AYOS NG PANGUNGUSAP SA FILIPINO Pangungusap = Paksa ay Panaguri Halimbawa: 1. Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala. 2. Ang gusto ko ay ito.
 • 50. MGA AYOS NG PANGUNGUSAP Karaniwan - Nagsisimula sa Panaguri at Nagtatapos sa simuno. Halimbawa: Bumili ng bagong sasakyan si Elsie.
 • 51. MGA AYOS NG PANGUNGUSAP Karaniwan Ginagamit ito sa pang-araw-araw na usapan.
 • 52. MGA AYOS NG PANGUNGUSAP Di- Karaniwan - Nagsisimula sa Simuno at Nagtatapos sa Panaguri. Halimbawa: Si Elsie ay bumili ng bagong sasakyan.
 • 53. MGA AYOS NG PANGUNGUSAP Di Karaniwan Ginagamit ito sa mga pormal na sitwasyong komunikatibo. Halimbawa ay sa pakikipagpulong sa hukuman, o sa pakikipag-usap sa mga pinuno ng paaralan.
 • 54. URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT 1. Pasalaysay (Declarative sentence) - o ang tinatawag din na paturol. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay at nagtatapos sa isang tuldok (.). 
 • 55. URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT 2. Patanong (Interrogative sentence) - ito ay pangungusap na nagtatanong at nagtatapos ito sa tandang pananong (?). 
 • 56. URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT 3. Pautos (Imperative sentence) – kung ang pangungusap ay nag-uutos at Pakiusap naman kung ito ay nakikiusap. Parating may kasamang mga salitang paki o kung maaari ang nakikiusap na pangungusap. Parehong nagtatapos sa tuldok ang pautos at pakiusap (.).
 • 57. URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT 4. Padamdam (Exclamatory sentence) - ito ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin at nagtatapos ito sa tandang padamdam (!). 
 • 58. MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP Payak - ito nagsasaad ng isang diwa at nagtataglay lamang ng iisang sugnay na makapag-iisa.
 • 60. MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP Tambalan - Ito ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap
 • 61. HALIMBAWA Nagtatag ng isang samahan sina Arnel at agad silang umisip ng magandang proyekto para sa mga kabataan ng kanilang pook.
 • 62. MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP Hugnayan - Ito ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di-makapag-iisa.
 • 63. HALIMBAWA Gaganda ang iyong buhay kung susunod ka sa mga pangaral ng inyong magulang.
 • 64. MGA KAYARIAN NG PANGUNGUSAP Langkapan - Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapagiisa at isa o higit pang sugnay na hindi makapagiisa.
 • 65. HALIMBAWA Nahuli na ang mga masasamang- loob kaya't payapa na kaming nakatutulog sa gabi, kasi sila lamang ang gumugulo sa amin.