Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Exercicis de-fraccions 3 eso

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Equacions amb 2 incognites
Equacions amb 2 incognites
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Exercicis de-fraccions 3 eso

  1. 1. MATEMÀTIQUES COL—LEGI MIRASAN 3r d’ESO LLEIDA Unitat 1: Fraccions 9 3 7 1  2 1 1 1) + − = 14)  − 1· 3 −  −  −  = 15 20 10 6  5 3 2 1 3 5  11 1  1 71 1  2) + − = 15) 1 − · +  −  + · +  = 2 4 3  3   6 2   2 6   5 15  5 71 1   1 7 1   − 1 2  3)  − · −  = 16) 3· + − · −  =  2 3   6 10   10 20 4   3 9  1 24  49  8 4) : · = 17)  − 8 · 5 −  = 2 35  6  6 3 4 1 1 3  3 5) − −  = 18) −  − 1 : + 1 = 2  3 5 2 4  4  4 5  2  4 2  15 3 1 4 6 6)  − · −  + · = 19) − 3· −  : (−2) −  =  3 6  3  9 5  38 5 3 3 5 1 1  1 1  3 1  3  1  1 7) + −  + −  −  = 20)  − 1 :  − 2  − = 2 5  4 5  4 2    4  2  18 9 3 1 5 3 1 2  1 3 8) − · − · − = 21) × 1 −  + = 7 5 14 21 5 10 3  4 4 3 1 1 1 3 3  9) − + −  = 22) ÷  + 1 = 4  2 4 3 4 2  1 1+  1 12   18 21  2 +3= 10)  ·  :  ·  = 23) 6 5   7 9  3− 3 4 4 3 8 5 7 3  1 3 11) · · −  + = 24) × 1 +  + = 2 3 6 4 2  3 4 6 2− 10 2  1 1 1  2 +1 = 12) − : − ·  = 25) 2 + 4 4 2 2 2 2 4 3− 3 1 www.mirasan.org
  2. 2. 3 1 1 7 2 3  13) 1 + − · −  = 26) ÷  − 1 = 8 2 2 4 5 2  ________________________________________________________________ 1 2 3 1 2 3 27) ×  +  28) × + 2 5 7 2 5 7 1 1 4 1 1 1  4 1 29) + × − 30) + × −  2 3 5 8 2 3 5 8 1 3  4  1 4 3  2  31) 2 −  + −  + 3   32) 3 −  × −  −  + 1 3 2  5  3 5 5 5  1  1  1 1   1 7 2 3 11 33) 4 −  −  −  +    34) × + × −  3  4  5 6   3 4 5 2 10 1  2 2+  4 + ×3 36)  3 5 35) 1 1 2− 3÷ 3 4  7 3 1  15 22  11 3 7  3 37)  + −  ⋅ 38) ÷ − ⋅ +  3 5 2  73 5  8 6 4 5 1 4 3 8 50 1 4 3 8 2 39) ⋅ + ⋅ − 40) ⋅ + ⋅ −  3 5 2 3 20 3 5 2 6 4 Solucions: 1 −5 1 3 11 1) 2) 3) 4) 5) 20 12 90 5 30 1 1 1 6) 0 7) 8) 1 9) 10) 2 3 15 9 1 11) 12) 13) 2 14) − 2 15) 0 2 2 −1 11 11 4 1 16) 17) 18) 19) 20) 3 18 6 75 9 5 3 17 11 51 21) 22) 23) 24) 25) 4 10 12 4 28 4 29 22 77 29 26) 27) 28) 29) 30) 5 70 35 120 40 119 29 71 1 7 31) 32) 33) 34) 35) 30 15 20 12 5 11 1 53 23 36) 37) 38) 4 39) 40) 10 2 30 36 2 www.mirasan.org
  3. 3. MATEMÀTIQUES COL—LEGI MIRASAN 3r d’ESO LLEIDA Unitat 1: Fraccions 4 1. Indica quines de les fraccions següents són equivalents a . 12 1 1 12 a) c) e) 4 3 36 2 8 2 b) d) f) 6 36 8 2 2. Quina és la fracció equivalent a que té per denominador 15? 5 6 3. Quina és la fracció equivalent a que té per numerador 3? 18 4. Completa el terme que falta en cadascun dels següents parells de fraccions perquè siguin equivalents: 23 161 ..... 55 9 ..... a) = b) = c) = 40 ..... 70 350 70 280 5. Escriu tres fraccions equivalents a cada una de les següents: 5 7 11 12 a) b) c) d) 6 3 8 13 6. Comprova si les fraccions següents són equivalents: 3 12 7 7 11 44 6 2 a) i b) i c) i d) i 5 20 8 5 3 15 4 3 7. Comprova si les fraccions següents són equivalents: 7 35 a) i 8 40 12 36 b) i 5 10 9 3 c) i 15 5 3 www.mirasan.org
  4. 4. 8. Cerca tres fraccions equivalents a cada una de les següents els termes de les quals siguin més grans que els de la donada: 8 10 3 16 a) b) c) d) 9 19 4 17 9. Escriu tres fraccions que siguin equivalents a cada una de les tres següents els termes de les quals siguin més petits que els de la donada: 60 16 27 125 a) b) c) d) 36 24 81 250 10. Completa cada una de les igualtats següents de manera que les fraccions siguin equivalents: 3 a) = 8 32 5 30 b) = 6 12 c) = 15 5 3 15 d) = 20 11. Escriu sis fraccions equivalents a cadascuna de les següents, tres amb els termes més grans i tres amb els termes més petits: 8 24 a) b) 16 36 12. Expressa amb nombres decimals les fraccions següents: 4 17 9 7 122 18 8 23 a) b) c) d) e) f) g) h) 5 4 2 9 10 6 3 8 13. Escriu amb nombres decimals les fraccions següents: 4 13 7 11 9 23 9 a) b) c) d) e) f) g) 25 2 4 3 5 100 18 14. Expressa en forma de nombres decimals les fraccions següents: 5 3 12 a) b) c) 4 9 5 15. Passa a forma decimal: 1 3 1 13 9 12 a) b) c) d) e) f) 2 4 3 15 16 25 4 www.mirasan.org
  5. 5. 16. Passa els següents nombres decimals a fracció. (Obligatori simplificar el resultat) a) 0,15 = b) 0, 63 = c) 0,13 = ) )) )) d) 0,008 = e) 2,004 = f) 0,253 = g) 1,15 = 17. Escriu les següents fraccions en forma de nombre decimal i classifica’ls. 42 14 672 3 181 a) = b) = c) = d) = e) = 18 15 495 40 180 18. Completa: a) = 2,5 b) 12, 446 = c) 8, 43 = 10 1000 100 19. Ordena de menor a major els següents nombres: 2 20 0, 6 0, 67 0, 667 3 29 20. Calcula: 5 8 6 a) de 56 b) de 13200 c) de 533 7 11 13 21. Troba la fracció generatriu de: a) 7, 08 ) b) 7,8 ) c) 102,5 ) d) 7 '08 e) 7, 08 f) 8, 23 g) 3,945 ) h) 7,123 i) 5, 432 5 www.mirasan.org
  6. 6. Autodefinit amb fraccions (I). Substitueix els resultats de les operacions per les lletres i descobriràs coses molt sanes , pròpies de la dieta mediterrània. 3 157 1 5 7 3 A= D= E= F= I= L= 5 35 3 8 8 10 8 4 43 119 O= P= R= T =2 U = V =7 5 5 6 11 1 1 2 2 1 1 1 2 −1 − + 2− + 1− 5 5 5 5 5 10 8 1 1 1 1 9 5 1 3 1 1 1 3  1 + − 6 + +1 10 + + +1+ + 4 + − 3+  2 4 8 6 11 8 4 4 4 2 10 8  2 6+ 2 1 + 1− 2 7+ 15 2 1 2 − 4+ + 9 + 10 23 20 +  2 6 − 5 +  3 3 3 18 3 5 7 11 6 6  5 6 www.mirasan.org
  7. 7. Autodefinit amb fraccions (II). L’Agència Espacial Internacional (A.E.I.) ha interceptat un missatge provinent de Mart. Els científics han estat investigant i sembla ser que es tracta d’operacions amb fraccions. Però diuen que ja no se’n recorden del que van fer a la E.S.O. així que han enviat el missatge a tots els instituts del món. Sembla ser que s’ha de substituir els resultats de les operacions per les lletres següents: 7 3 19 10 1 N= S= F= Y= E=4 V = 18 5 10 9 2 28 2 8 7 13 1 X = M = I= P= G= R= 33 5 5 2 30 4 1 2 3 2 5 4 2 1 2 3 4 7 2 3 2 3 + + − 2− − + × × : 5 5 2 5 6 9 5 2 3 5 11 3 3 5 3 5 7 1 14 2 7 24 2 5 21 3 6 1 3 3 3 2 ×3 2: + × − : ( − ): × : 2: : 6 2 33 3 11 10 3 6 10 2 5 2 4 4 4 3 7 www.mirasan.org

×