Successfully reported this slideshow.
1002 WORTSCHATZ (Part 2) The following are words and phrases that should be familiar from German 1002.
<ul><li>ARBEIT UND BERUF </li></ul>
 
<ul><li>verdienen </li></ul><ul><li>(hat verdient) </li></ul>
 
<ul><li>Ärztin, -nen </li></ul><ul><li>(auch: die Augen ärztin, die Kinderärztin, die Frauenärtztin, usw. ) </li></ul>
 
<ul><li>der Lebenslauf </li></ul><ul><li>(einen Lebenslauf schreiben) </li></ul>
 
<ul><li>Rat, pl. Ratschl äge </li></ul><ul><li>(auch: einen Freund beraten )  </li></ul>
 
<ul><li>der Schauspieler, - </li></ul><ul><li>die Schauspielerin, -nen  </li></ul>
 
<ul><li>der Arzt </li></ul><ul><li>(pl. die Ärzte) </li></ul><ul><li>(auch: der Augenarzt, der Kinderarzt, der Frauenarzt...
 
<ul><li>suchen </li></ul><ul><li>(hat gesucht )  </li></ul>
 
<ul><li>der Berufsberater </li></ul><ul><li>(die Berufs-beratung )  </li></ul>
 
<ul><li>Chef (m) </li></ul><ul><li>(auch: die Chefin )  </li></ul>
 
<ul><li>der Psychologe, </li></ul><ul><li>Psychol ögin / </li></ul><ul><li>(der Psychiater, die Psychiaterin )  </li></ul>
 
<ul><li>die Entscheidung </li></ul><ul><li>(pl. -ungen) </li></ul><ul><li>(entscheiden, hat entschieden )  </li></ul>
 
<ul><li>arbeitslos </li></ul><ul><li>(auch: obdachlos ‘homeless’) </li></ul>
 
<ul><li>die Vergangenheit </li></ul><ul><li>die Gegenwart </li></ul><ul><li>die Zukunft </li></ul><ul><li>(in der V., der ...
 
<ul><li>sich [um eine Stelle] bewerben </li></ul><ul><li>(hat beworben ) </li></ul><ul><li>(auch: ein Formular ausf üllen ...
 
<ul><li>der Lehrer, - </li></ul><ul><li>die Lehrerin, -nen </li></ul>
 
<ul><li>der Physiker, - </li></ul><ul><li>die Physikerin, -nen </li></ul>
 
<ul><li>Journalist, -en </li></ul><ul><li>Journalistin, -nen </li></ul>
 
<ul><li>die Restauratorin </li></ul><ul><li>der Restaurator </li></ul>
 
<ul><li>der Mathematiker </li></ul><ul><li>die Mathermatikrin </li></ul>
 
<ul><li>Ökonom / </li></ul><ul><li>Wirtschaftswissen-schaftler </li></ul><ul><li>(pl. Ökonomen, -schaftler) </li></ul>
 
<ul><li>der K ünstler / </li></ul><ul><li>die Künstlerin </li></ul><ul><li>(pl. die K ünstler / Künstlerinnen) </li></ul>
 
<ul><li>Architekt/-in </li></ul>
 
<ul><li>der Philosoph </li></ul><ul><li>(pl. die Philosophen) </li></ul>
 
<ul><li>die Politikerin, </li></ul><ul><li>der Politiker </li></ul><ul><li>(pl. -nen, -er-) </li></ul>
<ul><li>DIE STADT </li></ul>
 
<ul><li>die Bushaltestelle </li></ul><ul><li>(an der B. warten )  </li></ul>
 
<ul><li>der Stadtplan </li></ul><ul><li>(X steht auf </li></ul><ul><li>dem Stadtplan. )  </li></ul>
 
<ul><li>der Vorort, -e </li></ul><ul><li>(in einem Vorort von Husheim) </li></ul>
 
<ul><li>der Marktplatz </li></ul><ul><li>(am Marktplatz )  </li></ul>
 
<ul><li>das Museum </li></ul><ul><li>(pl. die Museen ) </li></ul><ul><li>(ins Museum gehen)  </li></ul>
 
<ul><li>besichtigen </li></ul><ul><li>(hat besichtigt ) </li></ul>
 
 
<ul><li>die Wiese (-n) </li></ul><ul><li>das Feld (-er) </li></ul><ul><li>der Park (-s) </li></ul>
<ul><li>das Stadion </li></ul><ul><li>(pl. die Stadien ) </li></ul>
 
<ul><li>die Statue </li></ul><ul><li>(pl. die Statuen ) </li></ul>
 
<ul><li>die Tankstelle </li></ul><ul><li>(pl. die -stellen ) </li></ul>
 
<ul><li>die Mannschaft </li></ul><ul><li>(pl. die -schaften ) </li></ul><ul><li>(mit einer M. spielen) </li></ul>
 
<ul><li>der Bahnhof </li></ul><ul><li>(am Bahnhof ) </li></ul>
 
<ul><li>der Dom </li></ul>
<ul><li>WIE MAN DAHIN KOMMT… </li></ul>
 
<ul><li>hochgehen </li></ul><ul><li>(ist hochgegangen )  </li></ul>
 
<ul><li>runtergehen </li></ul><ul><li>(ist runterge-gangen )  </li></ul>
 
<ul><li>ab•biegen </li></ul><ul><li>ist abgebogen </li></ul>
 
<ul><li>über die Brücke </li></ul>
 
<ul><li>weit weg </li></ul>
 
<ul><li>da / oben / </li></ul><ul><li>da oben / dort </li></ul>
 
<ul><li>da / unten / </li></ul><ul><li>da unten / dort </li></ul>
 
<ul><li>da / dort / da dr üben / dort dr üben </li></ul>
 
<ul><li>nebenan </li></ul>
 
<ul><li>zweite </li></ul><ul><li>(die zweite Straße, das zweite Haus, usw.) </li></ul>
 
<ul><li>zu Fuß </li></ul>
 
<ul><li>geradeaus </li></ul><ul><li>intensiver: immer geradeaus </li></ul>
 
<ul><li>Richtung Fluss </li></ul>
 
<ul><li>Richtung Stadt </li></ul>
 
<ul><li>um die Ecke </li></ul>
 
<ul><li>an der Ecke </li></ul>
 
<ul><li>in </li></ul><ul><li>der Goethestraße </li></ul>
 
<ul><li>auf der rechten Seite </li></ul><ul><li>(der Straße) </li></ul>
 
<ul><li>Gegend (f.) / </li></ul><ul><li>Nachbarschaft (f.) </li></ul>
 
<ul><li>in der Mitte </li></ul>
 
<ul><li>Fahren Sie an der Kirche vorbei. </li></ul>
 
<ul><li>auf der linken Seite </li></ul><ul><li>(der Straße) </li></ul>
 
<ul><li>auf der anderen </li></ul><ul><li>Seite </li></ul>
 
<ul><li>über die Straße gehen / </li></ul><ul><li>die Straße überqueren </li></ul>
<ul><li>LÄNDER UND GEOGRAPHIE </li></ul>
 
<ul><li>die Grenze </li></ul><ul><li>( über die Grenze gehen; die Grenze zu Österreich)  </li></ul>
 
<ul><li>der See </li></ul><ul><li>(die Seen )  </li></ul>
 
<ul><li>die See / </li></ul><ul><li>der Ozean </li></ul><ul><li>(pl. die Seen, Ozeane )  </li></ul>
 
<ul><li>der Berg </li></ul><ul><li>(pl. die Berge ) </li></ul><ul><li>(in den Bergen)  </li></ul>
 
<ul><li>die Insel, -n </li></ul><ul><li>auf einer Insel </li></ul>
 
<ul><li>die Fahne / </li></ul><ul><li>die Flagge </li></ul>
 
<ul><li>die Bev ölkerung </li></ul><ul><li>(der Stadt, des Landes, usw.) </li></ul>
 
<ul><li>der Ausl änder, - </li></ul><ul><li>die Ausl änderin, -nen </li></ul>
 
<ul><li>die Schweiz </li></ul><ul><li>(in die Schweiz fahren, in der Schweiz sein.) </li></ul>
 
<ul><li>Luxemburg </li></ul>
 
<ul><li>Österreich </li></ul>
 
<ul><li>Liechtenstein </li></ul>
<ul><li>SONSTIGE W ÖRTER UND AUSDRÜCKE </li></ul>
 
<ul><li>Doch! </li></ul>
 
<ul><li>Ich weiß nicht. / </li></ul><ul><li>Ich weiß es nicht. </li></ul>
 
<ul><li>Passen Sie auf! </li></ul><ul><li>Pass mal auf! </li></ul><ul><li>(mal ≈ just )  </li></ul>
 
<ul><li>Unsinn! / </li></ul><ul><li>Quatsch! / </li></ul><ul><li>Na komm … ! </li></ul>
 
<ul><li>langweilig / </li></ul><ul><li>fad (slang) </li></ul>
 
<ul><li>ber ühren </li></ul><ul><li>tasten </li></ul><ul><li>(hat ber ührt, gestastet) </li></ul>
 
<ul><li>der Schritt, -e </li></ul><ul><li>(“Der erste Schritt in dieser Aufgabe ist …”) </li></ul>
 
<ul><li>Entschuldigung! / </li></ul><ul><li>Verzeihung! </li></ul>
 
<ul><li>Endlich! </li></ul>
 
<ul><li>bestehen aus </li></ul><ul><li>[+ Dat] </li></ul>
 
<ul><li>gef ährlich </li></ul>
 
<ul><li>aus Wolle, </li></ul><ul><li>aus Baumwolle </li></ul>
 
<ul><li>bestehen auf </li></ul><ul><li>[+ Akk] </li></ul><ul><li>(hat bestanden) </li></ul>
 
<ul><li>[eine Person] </li></ul><ul><li>bewundern </li></ul>
 
<ul><li>“ Es ist mir egal.” / </li></ul><ul><li>“ Meinetwegen.” </li></ul>
 
<ul><li>beschr änken </li></ul><ul><li>(hat beschr änkt) </li></ul><ul><li>(‘to restrict’) </li></ul>
 
<ul><li>die Hilfe </li></ul><ul><li>(“Hilfe!!” )  </li></ul>
 
<ul><li>Es tut mir leid. </li></ul>
 
<ul><li>Es ist kalt. / </li></ul><ul><li>Es ist mir kalt. / </li></ul><ul><li>Mir ist kalt. </li></ul><ul><li>(Mir ist wa...
 
<ul><li>die Zahlen, </li></ul><ul><li>eine Zahl </li></ul><ul><li>(auch: die Zahlw örter) </li></ul>
 
<ul><li>Ich bin krank. / </li></ul><ul><li>Mir geht’s nicht gut. / </li></ul><ul><li>Mir ist schlecht. </li></ul>
 
<ul><li>“ Auf keinen Fall!” </li></ul>
 
<ul><li>“ Oooohh, wie s üß!!” </li></ul>
 
<ul><li>“ Meiner Meinung </li></ul><ul><li>nach …” </li></ul>
 
<ul><li>sich [auf etwas] konzentrieren </li></ul>
 
<ul><li>fehlen </li></ul><ul><li>(hat gefehlt) </li></ul><ul><li>“ Heute fehlen zwei Studenten.” </li></ul>
 
<ul><li>sammeln </li></ul><ul><li>(hat gesammelt) </li></ul>
 
<ul><li>lösen </li></ul><ul><li>(hat gel öst) </li></ul><ul><li>(ein Problem [usw.] lösen) </li></ul>
 
<ul><li>das Ziel </li></ul><ul><li>(pl. die Ziele ) </li></ul><ul><li>(auch: die Zielgruppe) </li></ul>
<ul><li>QUANTITÄTEN </li></ul>
 
<ul><li>die Hälfte </li></ul>
 
<ul><li>ein Drittel </li></ul>
 
<ul><li>der/die/das achte </li></ul>
 
<ul><li>ein Viertel </li></ul>
 
<ul><li>halb </li></ul><ul><li>(“ein halbes Kilo”) </li></ul>
 
<ul><li>der/die/das siebte </li></ul>
 
<ul><li>ein Fünftel </li></ul>
 
<ul><li>eineinhalb / </li></ul><ul><li>anderthalb </li></ul>
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ger Vocab 1002-b

825 Aufrufe

Veröffentlicht am

A review of vocabulary from Ger 1002.

Veröffentlicht in: Technologie, Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Ger Vocab 1002-b

 1. 1. 1002 WORTSCHATZ (Part 2) The following are words and phrases that should be familiar from German 1002.
 2. 2. <ul><li>ARBEIT UND BERUF </li></ul>
 3. 4. <ul><li>verdienen </li></ul><ul><li>(hat verdient) </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Ärztin, -nen </li></ul><ul><li>(auch: die Augen ärztin, die Kinderärztin, die Frauenärtztin, usw. ) </li></ul>
 5. 8. <ul><li>der Lebenslauf </li></ul><ul><li>(einen Lebenslauf schreiben) </li></ul>
 6. 10. <ul><li>Rat, pl. Ratschl äge </li></ul><ul><li>(auch: einen Freund beraten ) </li></ul>
 7. 12. <ul><li>der Schauspieler, - </li></ul><ul><li>die Schauspielerin, -nen </li></ul>
 8. 14. <ul><li>der Arzt </li></ul><ul><li>(pl. die Ärzte) </li></ul><ul><li>(auch: der Augenarzt, der Kinderarzt, der Frauenarzt, usw.) </li></ul>
 9. 16. <ul><li>suchen </li></ul><ul><li>(hat gesucht ) </li></ul>
 10. 18. <ul><li>der Berufsberater </li></ul><ul><li>(die Berufs-beratung ) </li></ul>
 11. 20. <ul><li>Chef (m) </li></ul><ul><li>(auch: die Chefin ) </li></ul>
 12. 22. <ul><li>der Psychologe, </li></ul><ul><li>Psychol ögin / </li></ul><ul><li>(der Psychiater, die Psychiaterin ) </li></ul>
 13. 24. <ul><li>die Entscheidung </li></ul><ul><li>(pl. -ungen) </li></ul><ul><li>(entscheiden, hat entschieden ) </li></ul>
 14. 26. <ul><li>arbeitslos </li></ul><ul><li>(auch: obdachlos ‘homeless’) </li></ul>
 15. 28. <ul><li>die Vergangenheit </li></ul><ul><li>die Gegenwart </li></ul><ul><li>die Zukunft </li></ul><ul><li>(in der V., der G. der Z.) </li></ul>
 16. 30. <ul><li>sich [um eine Stelle] bewerben </li></ul><ul><li>(hat beworben ) </li></ul><ul><li>(auch: ein Formular ausf üllen [ausgefüllt]) </li></ul>
 17. 32. <ul><li>der Lehrer, - </li></ul><ul><li>die Lehrerin, -nen </li></ul>
 18. 34. <ul><li>der Physiker, - </li></ul><ul><li>die Physikerin, -nen </li></ul>
 19. 36. <ul><li>Journalist, -en </li></ul><ul><li>Journalistin, -nen </li></ul>
 20. 38. <ul><li>die Restauratorin </li></ul><ul><li>der Restaurator </li></ul>
 21. 40. <ul><li>der Mathematiker </li></ul><ul><li>die Mathermatikrin </li></ul>
 22. 42. <ul><li>Ökonom / </li></ul><ul><li>Wirtschaftswissen-schaftler </li></ul><ul><li>(pl. Ökonomen, -schaftler) </li></ul>
 23. 44. <ul><li>der K ünstler / </li></ul><ul><li>die Künstlerin </li></ul><ul><li>(pl. die K ünstler / Künstlerinnen) </li></ul>
 24. 46. <ul><li>Architekt/-in </li></ul>
 25. 48. <ul><li>der Philosoph </li></ul><ul><li>(pl. die Philosophen) </li></ul>
 26. 50. <ul><li>die Politikerin, </li></ul><ul><li>der Politiker </li></ul><ul><li>(pl. -nen, -er-) </li></ul>
 27. 51. <ul><li>DIE STADT </li></ul>
 28. 53. <ul><li>die Bushaltestelle </li></ul><ul><li>(an der B. warten ) </li></ul>
 29. 55. <ul><li>der Stadtplan </li></ul><ul><li>(X steht auf </li></ul><ul><li>dem Stadtplan. ) </li></ul>
 30. 57. <ul><li>der Vorort, -e </li></ul><ul><li>(in einem Vorort von Husheim) </li></ul>
 31. 59. <ul><li>der Marktplatz </li></ul><ul><li>(am Marktplatz ) </li></ul>
 32. 61. <ul><li>das Museum </li></ul><ul><li>(pl. die Museen ) </li></ul><ul><li>(ins Museum gehen) </li></ul>
 33. 63. <ul><li>besichtigen </li></ul><ul><li>(hat besichtigt ) </li></ul>
 34. 66. <ul><li>die Wiese (-n) </li></ul><ul><li>das Feld (-er) </li></ul><ul><li>der Park (-s) </li></ul>
 35. 67. <ul><li>das Stadion </li></ul><ul><li>(pl. die Stadien ) </li></ul>
 36. 69. <ul><li>die Statue </li></ul><ul><li>(pl. die Statuen ) </li></ul>
 37. 71. <ul><li>die Tankstelle </li></ul><ul><li>(pl. die -stellen ) </li></ul>
 38. 73. <ul><li>die Mannschaft </li></ul><ul><li>(pl. die -schaften ) </li></ul><ul><li>(mit einer M. spielen) </li></ul>
 39. 75. <ul><li>der Bahnhof </li></ul><ul><li>(am Bahnhof ) </li></ul>
 40. 77. <ul><li>der Dom </li></ul>
 41. 78. <ul><li>WIE MAN DAHIN KOMMT… </li></ul>
 42. 80. <ul><li>hochgehen </li></ul><ul><li>(ist hochgegangen ) </li></ul>
 43. 82. <ul><li>runtergehen </li></ul><ul><li>(ist runterge-gangen ) </li></ul>
 44. 84. <ul><li>ab•biegen </li></ul><ul><li>ist abgebogen </li></ul>
 45. 86. <ul><li>über die Brücke </li></ul>
 46. 88. <ul><li>weit weg </li></ul>
 47. 90. <ul><li>da / oben / </li></ul><ul><li>da oben / dort </li></ul>
 48. 92. <ul><li>da / unten / </li></ul><ul><li>da unten / dort </li></ul>
 49. 94. <ul><li>da / dort / da dr üben / dort dr üben </li></ul>
 50. 96. <ul><li>nebenan </li></ul>
 51. 98. <ul><li>zweite </li></ul><ul><li>(die zweite Straße, das zweite Haus, usw.) </li></ul>
 52. 100. <ul><li>zu Fuß </li></ul>
 53. 102. <ul><li>geradeaus </li></ul><ul><li>intensiver: immer geradeaus </li></ul>
 54. 104. <ul><li>Richtung Fluss </li></ul>
 55. 106. <ul><li>Richtung Stadt </li></ul>
 56. 108. <ul><li>um die Ecke </li></ul>
 57. 110. <ul><li>an der Ecke </li></ul>
 58. 112. <ul><li>in </li></ul><ul><li>der Goethestraße </li></ul>
 59. 114. <ul><li>auf der rechten Seite </li></ul><ul><li>(der Straße) </li></ul>
 60. 116. <ul><li>Gegend (f.) / </li></ul><ul><li>Nachbarschaft (f.) </li></ul>
 61. 118. <ul><li>in der Mitte </li></ul>
 62. 120. <ul><li>Fahren Sie an der Kirche vorbei. </li></ul>
 63. 122. <ul><li>auf der linken Seite </li></ul><ul><li>(der Straße) </li></ul>
 64. 124. <ul><li>auf der anderen </li></ul><ul><li>Seite </li></ul>
 65. 126. <ul><li>über die Straße gehen / </li></ul><ul><li>die Straße überqueren </li></ul>
 66. 127. <ul><li>LÄNDER UND GEOGRAPHIE </li></ul>
 67. 129. <ul><li>die Grenze </li></ul><ul><li>( über die Grenze gehen; die Grenze zu Österreich) </li></ul>
 68. 131. <ul><li>der See </li></ul><ul><li>(die Seen ) </li></ul>
 69. 133. <ul><li>die See / </li></ul><ul><li>der Ozean </li></ul><ul><li>(pl. die Seen, Ozeane ) </li></ul>
 70. 135. <ul><li>der Berg </li></ul><ul><li>(pl. die Berge ) </li></ul><ul><li>(in den Bergen) </li></ul>
 71. 137. <ul><li>die Insel, -n </li></ul><ul><li>auf einer Insel </li></ul>
 72. 139. <ul><li>die Fahne / </li></ul><ul><li>die Flagge </li></ul>
 73. 141. <ul><li>die Bev ölkerung </li></ul><ul><li>(der Stadt, des Landes, usw.) </li></ul>
 74. 143. <ul><li>der Ausl änder, - </li></ul><ul><li>die Ausl änderin, -nen </li></ul>
 75. 145. <ul><li>die Schweiz </li></ul><ul><li>(in die Schweiz fahren, in der Schweiz sein.) </li></ul>
 76. 147. <ul><li>Luxemburg </li></ul>
 77. 149. <ul><li>Österreich </li></ul>
 78. 151. <ul><li>Liechtenstein </li></ul>
 79. 152. <ul><li>SONSTIGE W ÖRTER UND AUSDRÜCKE </li></ul>
 80. 154. <ul><li>Doch! </li></ul>
 81. 156. <ul><li>Ich weiß nicht. / </li></ul><ul><li>Ich weiß es nicht. </li></ul>
 82. 158. <ul><li>Passen Sie auf! </li></ul><ul><li>Pass mal auf! </li></ul><ul><li>(mal ≈ just ) </li></ul>
 83. 160. <ul><li>Unsinn! / </li></ul><ul><li>Quatsch! / </li></ul><ul><li>Na komm … ! </li></ul>
 84. 162. <ul><li>langweilig / </li></ul><ul><li>fad (slang) </li></ul>
 85. 164. <ul><li>ber ühren </li></ul><ul><li>tasten </li></ul><ul><li>(hat ber ührt, gestastet) </li></ul>
 86. 166. <ul><li>der Schritt, -e </li></ul><ul><li>(“Der erste Schritt in dieser Aufgabe ist …”) </li></ul>
 87. 168. <ul><li>Entschuldigung! / </li></ul><ul><li>Verzeihung! </li></ul>
 88. 170. <ul><li>Endlich! </li></ul>
 89. 172. <ul><li>bestehen aus </li></ul><ul><li>[+ Dat] </li></ul>
 90. 174. <ul><li>gef ährlich </li></ul>
 91. 176. <ul><li>aus Wolle, </li></ul><ul><li>aus Baumwolle </li></ul>
 92. 178. <ul><li>bestehen auf </li></ul><ul><li>[+ Akk] </li></ul><ul><li>(hat bestanden) </li></ul>
 93. 180. <ul><li>[eine Person] </li></ul><ul><li>bewundern </li></ul>
 94. 182. <ul><li>“ Es ist mir egal.” / </li></ul><ul><li>“ Meinetwegen.” </li></ul>
 95. 184. <ul><li>beschr änken </li></ul><ul><li>(hat beschr änkt) </li></ul><ul><li>(‘to restrict’) </li></ul>
 96. 186. <ul><li>die Hilfe </li></ul><ul><li>(“Hilfe!!” ) </li></ul>
 97. 188. <ul><li>Es tut mir leid. </li></ul>
 98. 190. <ul><li>Es ist kalt. / </li></ul><ul><li>Es ist mir kalt. / </li></ul><ul><li>Mir ist kalt. </li></ul><ul><li>(Mir ist warm, usw.) </li></ul>
 99. 192. <ul><li>die Zahlen, </li></ul><ul><li>eine Zahl </li></ul><ul><li>(auch: die Zahlw örter) </li></ul>
 100. 194. <ul><li>Ich bin krank. / </li></ul><ul><li>Mir geht’s nicht gut. / </li></ul><ul><li>Mir ist schlecht. </li></ul>
 101. 196. <ul><li>“ Auf keinen Fall!” </li></ul>
 102. 198. <ul><li>“ Oooohh, wie s üß!!” </li></ul>
 103. 200. <ul><li>“ Meiner Meinung </li></ul><ul><li>nach …” </li></ul>
 104. 202. <ul><li>sich [auf etwas] konzentrieren </li></ul>
 105. 204. <ul><li>fehlen </li></ul><ul><li>(hat gefehlt) </li></ul><ul><li>“ Heute fehlen zwei Studenten.” </li></ul>
 106. 206. <ul><li>sammeln </li></ul><ul><li>(hat gesammelt) </li></ul>
 107. 208. <ul><li>lösen </li></ul><ul><li>(hat gel öst) </li></ul><ul><li>(ein Problem [usw.] lösen) </li></ul>
 108. 210. <ul><li>das Ziel </li></ul><ul><li>(pl. die Ziele ) </li></ul><ul><li>(auch: die Zielgruppe) </li></ul>
 109. 211. <ul><li>QUANTITÄTEN </li></ul>
 110. 213. <ul><li>die Hälfte </li></ul>
 111. 215. <ul><li>ein Drittel </li></ul>
 112. 217. <ul><li>der/die/das achte </li></ul>
 113. 219. <ul><li>ein Viertel </li></ul>
 114. 221. <ul><li>halb </li></ul><ul><li>(“ein halbes Kilo”) </li></ul>
 115. 223. <ul><li>der/die/das siebte </li></ul>
 116. 225. <ul><li>ein Fünftel </li></ul>
 117. 227. <ul><li>eineinhalb / </li></ul><ul><li>anderthalb </li></ul>

×