ARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJK
...IS EEN ERVAREN ARCHITECT...IS EEN ERVAREN ARCHITECT...IS EEN E...
LESS ISLESS ISLESS ISLESS IS
MORE, DUS:MORE, DUS:MORE, DUS:MORE, DUS:
MINDER-MINDER-MINDER-MINDER-
WERK =WERK =WERK =WERK ...
GOEDGOEDGOEDGOED
NIET GOEDNIET GOEDNIET GOEDNIET GOED
AAAALLLLSSSS OOOOPPPPZZZZIIIICCCCHHHHTTTTEEEERRRR OOOOPPPP DDDDEEEE ...
EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU ,
AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP,A...
EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTOR...
….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERN...
IS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKT
EN WI...
NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP:
ARIE VAN KUIJK MArch. Ing.ARIE VAN KUIJK ...
Arie van kuijk architect & docent bouwkunde
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Arie van kuijk architect & docent bouwkunde

283 Aufrufe

Veröffentlicht am

Arie van Kuijk is een ervaren architect én een bevlogen docent bouwkunde. Met dit fraaie stripverhaal stelt hij zich aan u voor!

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
283
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Arie van kuijk architect & docent bouwkunde

  1. 1. ARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJKARIE VAN KUIJK ...IS EEN ERVAREN ARCHITECT...IS EEN ERVAREN ARCHITECT...IS EEN ERVAREN ARCHITECT...IS EEN ERVAREN ARCHITECT ÉN EEN BEVLOGEN DOCENT BOUWKUNDE.ÉN EEN BEVLOGEN DOCENT BOUWKUNDE.ÉN EEN BEVLOGEN DOCENT BOUWKUNDE.ÉN EEN BEVLOGEN DOCENT BOUWKUNDE. MMMMEEEETTTT DDDDIIIITTTT FFFFRRRRAAAAAAAAIIII SSSSTTTTRRRRIIIIPPPPVVVVEEEERRRRHHHHAAAAAAAALLLL SSSSTTTTEEEELLLLTTTT HHHHIIIIJJJJ ZZZZIIIICCCCHHHH AAAAAAAANNNN UUUU VVVVOOOOOOOORRRR!!!!
  2. 2. LESS ISLESS ISLESS ISLESS IS MORE, DUS:MORE, DUS:MORE, DUS:MORE, DUS: MINDER-MINDER-MINDER-MINDER- WERK =WERK =WERK =WERK = MEERWERKMEERWERKMEERWERKMEERWERK HIJ STAAT BEKEND OM ZIJN VEELZIJDIGHEID, CREATIVITEIT IN HET OPLOS-HIJ STAAT BEKEND OM ZIJN VEELZIJDIGHEID, CREATIVITEIT IN HET OPLOS-HIJ STAAT BEKEND OM ZIJN VEELZIJDIGHEID, CREATIVITEIT IN HET OPLOS-HIJ STAAT BEKEND OM ZIJN VEELZIJDIGHEID, CREATIVITEIT IN HET OPLOS- SEN VAN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN.SEN VAN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN.SEN VAN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN.SEN VAN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN.
  3. 3. GOEDGOEDGOEDGOED NIET GOEDNIET GOEDNIET GOEDNIET GOED AAAALLLLSSSS OOOOPPPPZZZZIIIICCCCHHHHTTTTEEEERRRR OOOOPPPP DDDDEEEE BBBBOOOOUUUUWWWWPPPPLLLLAAAAAAAATTTTSSSS ZZZZIIIIEEEETTTT AAAARRRRIIIIEEEE NNNNIIIIEEEETTTTSSSS OOOOVVVVEEEERRRR HHHHEEEETTTT HHHHOOOOOOOOFFFFDDDD!!!!
  4. 4. EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU ,EPC 2015 =< 0,4, STABU , AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP,AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP,AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP,AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP, CURSUS REVIT ENZ.CURSUS REVIT ENZ.CURSUS REVIT ENZ.CURSUS REVIT ENZ. ARIE HEEFT BEST VEEL VERSTAND VAN BOUWVOORSCHRIFTEN ENARIE HEEFT BEST VEEL VERSTAND VAN BOUWVOORSCHRIFTEN ENARIE HEEFT BEST VEEL VERSTAND VAN BOUWVOORSCHRIFTEN ENARIE HEEFT BEST VEEL VERSTAND VAN BOUWVOORSCHRIFTEN EN COMPUTERS EN SOFTWARE!COMPUTERS EN SOFTWARE!COMPUTERS EN SOFTWARE!COMPUTERS EN SOFTWARE!
  5. 5. EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI-EZELSBRUGGETJE VOOR DE HISTORI- SCHE VOLGORDE IS DE AFKORTING DIK:SCHE VOLGORDE IS DE AFKORTING DIK:SCHE VOLGORDE IS DE AFKORTING DIK:SCHE VOLGORDE IS DE AFKORTING DIK: DORISCH, IONISCH EN KORINTHISCHDORISCH, IONISCH EN KORINTHISCHDORISCH, IONISCH EN KORINTHISCHDORISCH, IONISCH EN KORINTHISCH HIJ GEEFT MET VEEL ENTHOUSIASME BOUWKUNDELESSEN OP 3 NIVEAUS:HIJ GEEFT MET VEEL ENTHOUSIASME BOUWKUNDELESSEN OP 3 NIVEAUS:HIJ GEEFT MET VEEL ENTHOUSIASME BOUWKUNDELESSEN OP 3 NIVEAUS:HIJ GEEFT MET VEEL ENTHOUSIASME BOUWKUNDELESSEN OP 3 NIVEAUS: VMBO CANISIUS COLLEGE, ROC ARCUS COLLEGE EN OP HET HBOVMBO CANISIUS COLLEGE, ROC ARCUS COLLEGE EN OP HET HBOVMBO CANISIUS COLLEGE, ROC ARCUS COLLEGE EN OP HET HBOVMBO CANISIUS COLLEGE, ROC ARCUS COLLEGE EN OP HET HBO----NCOI.NCOI.NCOI.NCOI.
  6. 6. ….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933….DE MODERNIST BRUNO TAUT WAS IN 1933 ERG ONDER DE INDRUK VAN DE SUBLIEMEERG ONDER DE INDRUK VAN DE SUBLIEMEERG ONDER DE INDRUK VAN DE SUBLIEMEERG ONDER DE INDRUK VAN DE SUBLIEME EENVOUD VAN DEZE 17DE EEUWSE KEIZER-EENVOUD VAN DEZE 17DE EEUWSE KEIZER-EENVOUD VAN DEZE 17DE EEUWSE KEIZER-EENVOUD VAN DEZE 17DE EEUWSE KEIZER- LIJKE KATSURA VILLA IN KYOTO!LIJKE KATSURA VILLA IN KYOTO!LIJKE KATSURA VILLA IN KYOTO!LIJKE KATSURA VILLA IN KYOTO! VOOR DE VERENIGING VAN BOUWKUNST TILBURG ORGANISEERT HIJ VELEVOOR DE VERENIGING VAN BOUWKUNST TILBURG ORGANISEERT HIJ VELEVOOR DE VERENIGING VAN BOUWKUNST TILBURG ORGANISEERT HIJ VELEVOOR DE VERENIGING VAN BOUWKUNST TILBURG ORGANISEERT HIJ VELE INTERESSANTE ARCHITECTUURREIZEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS!INTERESSANTE ARCHITECTUURREIZEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS!INTERESSANTE ARCHITECTUURREIZEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS!INTERESSANTE ARCHITECTUURREIZEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS!
  7. 7. IS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKTIS UW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKT EN WILT U MEER OVER HEM WETEN?EN WILT U MEER OVER HEM WETEN?EN WILT U MEER OVER HEM WETEN?EN WILT U MEER OVER HEM WETEN?
  8. 8. NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP:NEEM DAN CONTACT OP: ARIE VAN KUIJK MArch. Ing.ARIE VAN KUIJK MArch. Ing.ARIE VAN KUIJK MArch. Ing.ARIE VAN KUIJK MArch. Ing. RIETGORSHOF 14RIETGORSHOF 14RIETGORSHOF 14RIETGORSHOF 14 5672ET NUENEN5672ET NUENEN5672ET NUENEN5672ET NUENEN E: AVANKUIJK@GMAIL.COME: AVANKUIJK@GMAIL.COME: AVANKUIJK@GMAIL.COME: AVANKUIJK@GMAIL.COM

×