Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Navigasjon - 5 myter og et paradigmeskifte

4.184 Aufrufe

Veröffentlicht am

Foredrag på Dataforeningens kveldsmøte 20.01.2011.

Veröffentlicht in: Design
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Navigasjon - 5 myter og et paradigmeskifte

 1. 1. Navigasjon – 5 myterog et paradigmeskifte<br />Are GjertinUrkegjerdeHalland<br />
 2. 2.
 3. 3. Toppmeny<br />Venstre-meny<br />Navigasjonssti<br />Se også<br />Flere tjenester<br />Flere lenker<br />
 4. 4. Navigationoverload!<br />
 5. 5. Klassisk IA<br />Toppmeny<br />Venstre-meny<br />Relaterte<br />lenker<br />Navigsjonssti<br />
 6. 6. Toppmeny<br />Navigasjonssti<br />Venstremeny<br />Relevante<br />lenker<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Problemet<br />Folk kjem for innhald, vi møter dei med menyar<br />Innholdsprodusentar redusert til å ”fylle ut strukturen”<br />Resultat: bl.a. unødvendigstore nettstader<br />
 10. 10. Myteneomnavigasjon<br />Kviforskjerdette?<br />
 11. 11. Myte #1 - størrelse<br />Store organisasjonar må ha store nettstader.<br />Fordi brukarane våre treng mykje informasjon.<br />Derfor må vi ha store hierarkier, dype strukturar, mange menyar og mange relaterte lenker.<br />"Lukten av informasjon" gjer at folk finner fram likevel.<br />
 12. 12. 1 % of the content represents 99 % of the page views<br />10 million pages<br />3 million pages have never been visited<br />
 13. 13. Telenor sletta 80% av nettstedet<br />Fra ca 2000 sider til ca 400 sider<br />Færre som ringer og spør etter innhold<br />
 14. 14. Fakta om størrelse<br />Store organisasjoner kan ha små, fokuserte nettsteder.<br />INGEN trenger informasjon.<br />Alle trenger derimot svar på spørsmål/bruksoppgaver<br />
 15. 15. Myte #2 - Kryssnavigasjon<br />Vi må støtte brukernes behov for kryssnavigasjon mellom seksjoner på heile nettstaden.<br />"Tenk om nokon som er på bredbåndssida plutselig får lyst på fasttelefon også?" <br />
 16. 16. Fakta om kryssnavigasjon<br />Ingen kjem til nettstedet for å navigere, langt mindre kryssnavigere.<br />Kun prosjektteamet og oppdragsgivere bryr seg om kryssnavigasjon. <br />Pluss testpersoner i brukertest som får oppgaver som innebærer kryssnavigasjon…<br />
 17. 17. Myte #3 - Konsistens<br />Konsistente menyer er en avgjørende faktor for brukervennlighet<br />Brukerne blir forvirra hvis ikkje menyene er konsistente<br />Konsistente menyer får strukturen til å "gå opp", se ryddig ut, få visuell harmoni<br />
 18. 18.
 19. 19. "Vegen til helvete er brolagt med gode intensjonar og konsistente hierarkier i informasjonsstrukturen"<br />
 20. 20. Myte #4 – Den lange halen<br />Den lange halen funker for web-innhald.<br />Derfor må vi ha hierarkier, menyer og dype strukturar<br />
 21. 21. Long neck vs Long tail<br />
 22. 22. Myte #5 Meny=brukervennlig<br />Navigasjon og menyer er en sentral del av brukeropplevelsen<br />Den lange halen forsvarer store mengder info<br />Lukten av informasjon løser problemene<br />
 23. 23. ”No other single factorcausesgreatercustomerfrustration and dissatisfactionthanconfusingmenus and links.”<br />Gerry McGovern<br />http://www.gerrymcgovern.com/nt/2010/nt-2010-08-16-Web-confusing.htm<br />
 24. 24. ”Actually[userswould] be happy iftherewerenonavigation at all.”<br />Alan Cooper<br />http://www.cooper.com/journal/2001/10/navigating_isnt_fun.html<br />
 25. 25. Kan du lage en brukervennlig struktur som løser problemene våre?<br />Nei, beklager. Det er umulig å lage en brukervennlig struktur oppå dårlig innhold. <br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. Store nettsteder<br />Små nettsteder<br />Long tail<br />Har est ut ukontrollert<br />Alt er like (u-)viktig<br />Dype hierarkier<br />Søk og navigasjon kneler<br />Vedlikeholdsmareritt<br />Long neck<br />Full kontroll på innhold<br />Løser prioriterte oppgaver<br />Flate strukturer<br />Lett å søke og navigere <br />Lett å vedlikeholde<br />
 31. 31. Final words<br />Navigasjonbørskjegjennominnhaldet(dettekreverslankingogprioritering) <br />Lokalemenyernårinnhaldettilseierdet<br />For store, strukturerteinformasjonsmengder (f.eks. nettbutikker) trengsfortsattmenyar<br />Vi trengernavigasjon, men ikkjesåforbannamykjeav den!<br />
 32. 32. Spørsmål? Fyr løs!<br />Are GjertinUrkegjerde Halland<br />are@netliferesearch.com<br />908 70 026<br />

×