Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Invitation_rail_education_meeting_2007

573 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Business, Unterhaltung & Humor
  • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier
  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Invitation_rail_education_meeting_2007

  1. 1. Асоциация “Приятели на железопътния транспорт” Railway Transport Friends Association Пловдив ул. “Тракия” №58 www.railfriends.org тел.0889 111 149 ДО 15 АВГУСТ 2007 МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „Н.ВАПЦАРОВ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „Н.КОРЧЕВ” СОФИЯ, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „ХР. СМИРНЕНСКИ” КАРЛОВО ДИРЕКТОРА НА ПГТ „Г. ДЕЛЧЕВ” ПЛОВДИВ Отностно: Предложение за работна среща - дискусия УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУТАФЧИЕВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, През последната година Асоциация “Приятели на железопътния транспорт” няколко пъти алармира българското общество за предстоящата криза за средни жп кадри. По същия начин реагираха и ръководителите от МТ, КТТ към 40 НС, БДЖ ЕАД, НК ЖИ и редица други стопански и обществени организации в своите изявления в медиите и публичното пространство. Според нас за решаването на такава специфична задача с няколко годишен инерционен период и овладяване на предизвикателствата пред средното железопътно образование в България като член на ЕС е необходима широка обществена дискусия. С много болка отбелязваме факта, че в момента това образование е в най-ниската си точка по атрактивност сред българската младеж, от над 100 г. си съществуване. При наши неформални срещи с представители от железопътния сектор установихме желание за организиране на дискусия с заинтересованите страни от гражданското общество, изпълнителната и законодателната власт на тема: „Предизвикателства пред средното железопътно (транспортно) образование след приемането на България в ЕС”. Във връзка с по-горното ние изпратихме писма отностно Европейската стратегия за средно железопътно (транспортно) образование до ресорните генерални дирекции на ЕК, български представители в Европейския парламент, професионални железопътни организации и железопътни учебни заведения в ЕС. Получената до сега имформация ни дава увереност за бъдеща успешна работа. Според нас темите, които може да обсъдим на бъдещата работна среща са отностно: • Стратегия за средното железопътно (транспортно) образование в ЕС, • Структура и модели на средното железопътно (транспортно) образование в страните от ЕС, • Степени на нивата за професионална квалификация,
  2. 2. • Продължителност на периода на образованието в зависимост от квалификационните нива, • Примери на добри практики в страни от ЕС, най-добри и престижни средни железопътни училища в ЕС, • Всякаква друга имформация за средното железопътно (транспортно) образование в ЕС, която участните желаят да предоставят и обсъдят. Убедени сме, че най-важното условие за успеха на това начинание и преодоляване на негативните тенденции в средното железопътно образование е нашата активна екипна работа. С уважение, инж. Варужан Апелян

×