Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 1. Antonio Núñez 2016
 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 1.- INTRODUCCIÓ: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 2.- LA REV. INDUSTRIAL: UN GRAN CANVI ECONÒMIC 3.- LA REV. INDUSTRIAL; UN GRAN CANVI SOCIAL 3.1- Una societat urbana 3.2 – Una societat de classes: Burgesia i Proletariat 2.2- Nou sistema de producció: El Capitalisme 2.3- Nova teoria econòmica: El Liberalisme Econòmic 2.1- Mecanització i Producció
 3. Dues gran revolucions inauguren el món contemporani trasbalsant definitivament l’economia, la societat i la política de l’Antic Règim LES REVOLUCIONS LIBERALS ( Destaca la Rev. Francesa) Es van encarregar de destruir el model Polític i Social vigent des de feia tres segles. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (S’inicia Anglaterra mitjans del XVIII) Transforma l’economia de l’Antic Regim i també provoca la transformació de l’organització social donant lloc a l’aparició d’una societat Urbana i de classes INTRODUCCIÓ 1.- INTRODUCCIÓ
 4. La Revolució Industrial és el conjunt de transformacions econòmiques, basades en l’aplicació de la màquina a la producció, que va permetre produir molta més quantitat de productes i en menys temps. El procés es va iniciar a la Gran Bretanya a mitjans del segle XVIII i s’estengué posteriorment per l'Europa continental, EUA i Japó al llarg del segle XIX. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES Aquets procés comporta el pas: SOCIETAT AGRARIA I RURAL SOCIETAT INDUSTRIAL I URBANA 1.- INTRODUCCIÓ
 5. LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC I SOCIAL 1.- INTRODUCCIÓ La Revolució Industrial no sols va canviar el sistema econòmic, sinó també va transformar la societat , transformant fins i tot les idees i els comportaments de las persones. Per comprendre l’abast d’aquesta transformació compararem la societat i l’economia de l’Antic Regim (s. XVIII) amb la societat i l'economia resultant de La Revolució Industrial (s. XIX) Com era l’economia i societat a l’Antic Règim? Segle XVIII Com és l’economia i societat a finals del Segle XIX? Una economia de base agrícola. El 80% de la població treballava a l’agricultura Una economia de base industrial en que la major part de la població treballa a la indústria Una societat rural 80% de la població vivia en el camp o en pobles Una societat urbana: La majoria de la població viu en ciutats Una economia estancada la producció creixia poc. Economia de subsistència. Es produeix majoritàriament per l’autoconsum. Una economia amb creixement continu.. La producció creix any rere any. Es produeix per la venda (comerç). Una societat estamental: Privilegiats i No Privilegiats. (Establert pel naixement) Nova divisió social: Propietaris Mitjans de producció (burgesia) i treballadors (proletariat)
 6. 2.1 .- MECANITZACIÓ I PRODUCCIÓ L’aplicació d’innovacions Tecnològiques (màquines) a la producció Va permetre produir molta més quantitat de productes i en menys temps Per aplicar la màquina a la producció va ser necessari que es desenvolupessin una gran quantitat d’invents i entre els quals destaca la màquina de vapor inventada per James Watt l’any 1769 que utilitzava el carbó com a font d’energia. 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 7. 2.1 .- MECANITZACIÓ I PRODUCCIÓ 2.- LA REV. INDUSTRIAL: UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 8. Aquest invent va permetre abandonar les energies tradicionals: L’aigua, el vent o la força animal o humana. Les xemeneies per les que sortia el fum de la combustió del carbó per produir vapor es van convertir en tot un símbol de la Revolució Industrial. 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 9. la introducció de màquines en la producció va tenir importants conseqüències en la producció 2.1.- MECANITZACIÓ I PRODUCCIÓ Augment de la producció Augment de la productivitat Disminució de costos Disminució de preus El 1785, amb 2 treballadors es podia produir 64 vegades més quantitat de productes que el 1700. Per mecanitzar la producció va caldre substituir els tallers artesanals per les grans fabriques modernes EXEMPLE: La Industria Tèxtil (Primera en mecanitzar-se) 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 10. Taller artesanal Fàbrica Feina manual 2 ó 3 treballadors El treballador marca el ritme del treball Feina NO rutinària El treballador fa tot el procés del producte El treballador, l’artesà és l’amo del taller i el producte molts treballadors Feina mecànica La màquina marca el ritme de la producció El treballador s’especialitza Feina rutinària El treballador no és l’amo del taller ni del producte LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: DEL TALLER A LA FÀBRICA 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 11. AMPLIAR ELS MERCATS Augmentar els llocs on vendre la producció: ( El mercat local ja no era suficient per vendre el augment de la producció de bens i aliments). MILLORAR ELS TRANSPORTS Nous transports per transportar més productes, més lluny i més ràpid La progressiva substitució dels tallers per fabriques o industries van provocar un gran augment de la producció que va fer necessari nous canvis: 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC En suma, va caldre ......AMPLIAR ELS MERCATS I MILLORAR ELS TRANSPORTS
 12. Així, amb l’objectiu de poder transportar matèries primeres i mercaderies cada cop més lluny es van: 1829, Stephenson, crea la locomotora a vapor 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC Millorar els camins i també es van construir molts canals fluvials També es va desenvolupar molt ràpidament el ferrocarril. Un nou mitjà de transport que va provocar una veritable revolució en els transports.
 13. - 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC L’aparició i ràpid desenvolupament del ferrocarril com a nou mitjà de transport va tenir importants conseqüències: - Va permetre transportar molts productes i molt ràpidament - Va obrir nous mercats, (vendre el productes més lluny d’on es produïen) - Va reduir el cost del transport del productes (vendre més barat) - Va possibilitar els desenvolupament de la industria siderúrgica (ferro i acer) i de la mineria (més demanda de carbó i mineral de ferro)
 14. La construcció del ferrocarril constitueix un magnífic indicador per veure l’expansió de la industrialització pel continent europeu. (el llocs que més es van industrialitzar i la rapidesa amb que es va produir) 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC Seguida ii ràpidament la industrialització es va estendre per les zones més properes a ella: Nord-oest d’Europa, i com, els últims llocs en industrialitzar-se i on la industrialització també va ser més escassa són els països del Sud d’Europa: Itàlia, Espanya, Grècia i Portugal Així, podem observar com, partint d’Anglaterra (origen de la Industrialització)
 15. UNA ECONOMIA DE MERCAT L’Increment de la Producció La millora en els transports 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC La millora i desenvolupament dels transports, així com l’ampliació del mercat (més llocs on vendre la producció) provocarà un gran canvi en l’economia L’economia es transformarà en una economia de mercat, és a dir una economia en la que no es produeix per l’autoconsum, com a l’Antic Regim, sinó en una economia en la que es produeix per a la venta. La qual cosa va donar lloc a un AUGMENT DEL COMERÇ que passarà: De ser un comerç d’àmbit local i comarcal A ser un comerç d’àmbit Nacional (tot el país) I posteriorment a ser un comerç d’àmbit Internacional (amb d’altres països)
 16. 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC Per últim, un altre canvi va ser necessari perquè que fos possible la mecanització de la producció: (aplicació de les màquines a la producció) La creació de NOUS SISTEMES DE FINANCIACIÓ És a dir, d’on treure el capital (diners) necessari per construir les fàbriques, comprar la maquinaria, construir el ferrocarril, obrir noves mines de carbó... ? Les primeres industries es van realitzar amb els diners del burgesos, que eren els únics que disposaven del Capital necessari. Però a mida que la industrialització avançava, cada cop és necessitaven més i més diners (més capital), és per això, que va ser necessari crear nous sistemes de financiació. És a dir, noves maneres d’obtenir els diners necessaris.
 17. 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC Apareixen així: NOUS TIPUS DE BANCS ( els bancs moderns ) Un bancs, que a diferencia dels que existien anteriorment i que sols servien per guardar els diners de forma segura i per la qual cosa s’havia de pagar. Ara, es transformaran en intermediaris entre els que estalvien i els que necessiten diners per crear industries o, ferrocarrils o mines. Donen crèdits a les empreses, per poder fer front a les despeses Faciliten els pagaments de grans quantitats (xecs, lletres de canvi...)
 18. 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC NOUS TIPUS D’EMPRESES LES SOCIETATS ANÒNIMES (SA) Un tipus d’empreses que obtindran el capital necessari per la seva creació mitjançant l’emissió d’accions. Aquestes empreses no seran d’un únic propietari, sinó de totes aquelles persones que tinguin o comprin accions de l'Empresa (Societat Anònima d’Accionistes ) Les accions donen dret a rebre part dels beneficis que obtingui la empresa. Cada accionista rebrà una part del benefici segon el nombre d’accions que tingui Les accions es poden comprar o vendre a la Borsa segons el preu que el mercat marqui en cada moment.
 19. RESUM La Revolució Industrial va ser doncs, és una revolució econòmica que va transformar profundament l’economia, és a dir la manera com els essers humans poden satisfer les seves necessitats de bens i aliments Bàsicament va consistir en la mecanització a la producció, la qual cosa va provocar que és produís molt més i en menys temps. Perquè aquesta revolució tingués èxit, va ser necessari: Una Revolució tecnològica: Aparició d’invents que possibilitessin la mecanització de la producció (màquina de vapor....) Una Ampliació dels mercats: Més llocs on vendre la producció Una Revolució dels transports: millors, més ràpids i més barats que possibilitessin portar els productes del lloc de fabricació al lloc de venta (canals fluvials, ferrocarril ...) Una Revolució financera: Noves maneres d’aconseguir el capital necessari (Bancs i societat anònimes ) 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC
 20. La nova manera de produir va donar lloc a un nou sistema de producció: EL CAPITALISME El nom deriva de capital (gran quantitat de diners), element imprescindible per poder introduir les maquines en la producció. Per la mecanització de la producció va ser necessari edificar fàbriques, comprar maquinària, construir xarxes de ferrocarrils per transportar els productes als mercats, obrir noves mines d’on extreure carbó per fer funcionar les màquines de vapor... I tot això, requeria de grans quantitats de diners (capital) I qui disposava d’aquest capital ? LA BURGESIA I quin motiu podria animar a la burgesia a invertir el seus diners (capital) en la Industrialització. OBTENIR UN BENEFICI, ÉS A DIR AUGMENTAR EL SEU CAPITAL Així doncs, EL CAPITAL, va ser l’element en torn al qual és va donar tot el procés d’industrialització, i per això que a aquest nou sistema de producció se l’anomenarà: CAPITALISME. 2.1.- EL CAPITALISME : UN NOU SISTEMA DE PRODUCCIÓ EL CAPITALISME: UN NOU SISTEMA DE PRODUCCIÓ
 21. Els mitjans de producció (la terra, les fàbriques, la maquinària) i el que s’hi produeix són de propietat privada d’una minoria de la població: La burgesia. La força de treball necessària per produir la proporciona la majoria de la població a canvi d’un salari: El proletariat ( Assalariats que venen la seva força de treball) Serà un Sistema basat en La iniciativa lliure i la lliure competència i amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici individual (reduir costos i augmentar beneficis). També serà un Sistema de Producció que patirà Crisis de Sobreproducció provocades per desequilibris entre l’oferta i la demanda. (Produir més del que es pot consumir) EL CAPITALISME, doncs, serà el nou sistema de producció que és desenvoluparà amb la progressiva expansió de la industrialització. LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CAPITALISME SERAN: 2.1.- EL CAPITALISME : UN NOU SISTEMA DE PRODUCCIÓ La qual cosa tindrà como conseqüència principal períodes cíclics de CRISIS ECONÒMICA ( Tancament d'indústries i atur dels obrers.)
 22. COMPARACIÓ DE SISTEMES ECONÒMICS: Per entendre la gran transformació que va suposar l’aparició del nou sistema de producció capitalista, el compararem amb el sistema econòmic que hi havia a l’Antic Regim, abans del desenvolupament de la industrialització: Antic Règim Econòmic Nou sistema econòmic: El Capitalisme Rural i agrícola Urbà i industrial Propietat vinculada dels mitjans de producció (no es poden comprar ni vendre) Propietat privada dels mitjans de producció. (Es poden comprar i es poden vendre) Control econòmic de la producció: El Gremis (sense llibertat ni competència) Llibertat de producció i venta: Lliure mercat i lliure competència. (Es respecte la iniciativa individual. L’Estat no intervé en l’economia) Endarreriment tecnològic: Poca o nul·la innovació tecnològica. Desenvolupament tecnològic continu. per produir més, millor i amb menys costos. (Competència per dominar el mercat) Crisis de Subsistència: Manquen productes, fam , malalties, mort... Crisis de sobreproducció: Es produeix més del que es pot consumir, Tancament d'indústries, Atur. 2.1.- EL CAPITALISME : UN NOU SISTEMA DE PRODUCCIÓ
 23. El LIBERALISME ECONÒMIC és una nova teoria econòmica que apareix a Anglaterra a finals del segle XVIII per un grup de pensadors, entre els quals destaca Adam Smith.. 2.2.- NOVA TEORIA ECONÒMICA: EL LIBERALISME ECONÒMIC BASE TEÒRICA DEL CAPITALISME: EL LIBERALISME ECONÒMIC Aquesta nova teoria econòmica serà la base sobre la qual la burgesia construirà el nou sistema econòmic del capitalisme. Adam Smith publica al 1776 el llibre “Assaig sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions” . en el qual exposà les idees principals d’aquesta nova teoria econòmica. Parteix de la idea de que les persones actuen de manera egoista buscant el màxim benefici. La satisfacció d’aquest interès individual és el motor del desenvolupament econòmic. Quan el mercat apareixen conflictes entre els diferents interessos individuals (competència entre empresaris) aquests és solucionen al mercat per la llei de l’oferta i la demanda (teoria de la mà invisible). Per a que tot això funcioni, l’Estat no ha d’intervenir en l’economia. El mercat ha de ser lliure. ( Lliure producció, lliure venta, lliure preu) IDEES PRINCIPALS DEL LIBERALISME ECONÒMIC: A més, la competència també provocarà el bé de tota la societat, doncs fa, que cada vegada es produeixen millors productes i més barats.
 24. Poca oferta i molta demanda Els preus pugen, l’expectativa de beneficis augmenta Els empresaris augmenten la producció Molta oferta i poca demanda Els preus baixen, l’expectativa de beneficis disminueix Els empresaris redueixen la producció Segons la teoria d’Adam Smith, No passa res, donat que l’economia s'autoregularà sola i solucionarà els interessos contraris dels empresaris mitjançant els preus , amb la llei de l’oferta i la demanda, com una mena de “ma invisible” LA LLEI DE LOFERTA I LA DEMANDA Segons la Teoria d’Adam Smith els empresaris de manera individual prenen les decisions amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici i així dinamitzen l’economia. Però ... I si es donen interessos oposats entre els empresaris ? 2.2.- NOVA TEORIA ECONÒMICA: EL LIBERALISME ECONÒMIC FUNCIONAMENT DE LA LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA PER EQUILIBRAR (REGULAR) L’ECONOMIA (Segons la teoria del liberalisme econòmic d’Adam Smith)
 25. Basat en el liberalisme econòmic: Urbà i industrial Creixent importància del capital (maquines, fabriques, diners) i Continu desenvolupament tecnològic. Fonamentat en la propietat privada del Mitjans de Producció. Supera les crisis de manca de productes de l’Antic Règim, però patirà unes noves crisis: la sobreproducció. Tots aquests canvis donen lloc a una nova societat: La societat Industrial UNA SOCIETAT URBANA I DE CLASSES 2.- LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL UN GRAN CANVI ECONÒMIC (RESUM) El desenvolupament de la Revolució Industrial va donar lloc a l’aparició d’un nou Sistema Econòmic: EL CAPITALISME LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL CAPITALISME SON: RESUM
 26. LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL La Societat industrial Societat urbana Societat de classes La Revolució Industrial no sols va canviar el Sistema Econòmic, sinó que també va transformar les maneres de viure, i d’organitzar-se dels essers humans donant lloc a l’aparició d’una nova societat: Una societat on la majoria de les persones viuran a les ciutats. La societat s’organitza en dos grups socials: 3.- LA REV. INDUSTRIAL: UN GRAN CANVI SOCIAL Predomini absolut de les ciutats que incrementen ràpidament la seva població per l’emigració de la població del camp cap les ciutats en busca de feina en les noves fàbriques que es creen a les ciutats. -Burgesia: Propietaris de les industries (mitjans de producció) - Proletariat: Força de treball (sense propietats)
 27. En molt poc temps grans masses de població rural es desplacen cap a les ciutats per abastir a la industria de la ma d’obra necessària provocant un gran creixement de les ciutats mentre al camp la població disminuïa ràpidament. El desenvolupament de les ciutats a Europa també ens permet veure quines zones és van industrialitzar primer i quines ho van fer més tard. 3.1.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT URBANA LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT URBANA
 28. Les ciutats creixen molt ràpidament per la instal·lació de les industries i l’arribada de nova població procedent del camp. 3.1.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT URBANA També amplien les seves funcions passant de ser centres administratius i comercials, a ser també, els grans centres de producció, intercanvi i distribució de la nova producció industrial.
 29. Les ciutats també seran el lloc on conviuran els nous grups socials: la burgesia i el proletariat, amb condicions de vida i de treball molt diferents. BURGESIA PROLETARIAT 3.1.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT URBANA
 30. En créixer , les ciutats seran objecte de grans i remodelacions (canvis) i en elles s'observarà una gran diferencia entre els barris de la burgesia i el proletariat. 3.1.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT URBANA
 31. UNA NOVA ORGANITZACIÓ SOCIAL: LA SOCIETAT DE CLASSES 3.2.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT DE CLASSES BURGESIA PROLETARIAT Propietaris de les empreses industrials, comercials i financeres Força de treball industrial i agrària, treballen a canvi d’un jornal o salari. IGUALTAT CIVIL – DIFERÈNCIES ECONÒMIQUES
 32. LA BURGESIA Grup dominant en la societat Industrial. Són els propietaris dels Mitjans de Producció (Fàbriques...) Gaudeixen de bones condicions de vida i de treball Exploten al proletariat Tenen clara consciencia de classe. És consideren superiors als proletaris. - Bones condicions de vida (alimentació, roba ...) - Habitatges de Luxe, barris amb avingudes i enllumenat - Bona formació cultural: gaudeixen de les arts la música i la literatura - Esperança de vida per sobre de la mitjana: Assistència mèdica i sanitaria. - Propietaris dels seus negocis. - Obtenen alts beneficis - Les dones no treballen i els nens reben educació i formació. També monopolitzen el poder polític (Nou Estat Liberal Burges) 3.2.- LA SOCIETAT INDUSTRIAL: UNA SOCIETAT DE CLASSES
 33. 3.2.- LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL LA BURGESIA
 34. Treballador que només és propietari de la seva capacitat de treballar. Pateixen dures condicions de vida i de treball Són Explotats per la Burgesia. ELS PROLETARIS - Males condicions de vida (alimentació, roba ...) - Habitatges precaris, barris degradats - Analfabetisme (la majoria no te estudis) - Treball infantil -Mortalitat alta (sense seguretat social) -Sous molt baixos. -Llargues jornades laborals -Males condicions de treball. (Nul·la legislació laboral) - Dones i nens també treballen amb sous més baixos 3.2.- LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL
 35. ELS PROLETARIS 3.2.- LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL
 36. La Societat Industrial : 3.2.- LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL
 37. La Societat Industrial : 3.2.- LA REV. INDUSTRIAL UN GRAN CANVI SOCIAL
 38. TRIOMF DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL NOU SISTEMA ECONÒMIC EL CAPITALISME CONCLUSIONS NOVA SOCIETAT SOCIETAT URBANA SOCIETAT DE CLASSES Paral·lelament les anomenades revolucions burgeses generen una nova organització política: L’ESTAT LIBERAL BURGES Tot això configura una nova realitat: EL MÓN CONTEMPRANI BURGESIA: Ostenta el poder polític i Propietària dels Mitjans de Producció. PROLETARIAT: Força de treball treballaven a canvi d’un jornal o salari
 39. Les dures condicions de vida i treball que pateixen els obrers, mica en mica, els hi faran prendre consciencia de que ells, els proletaris, són un grup social diferent a la burgesia i de que aquest els exploten. 3.- CONSEQUÈNCIES SOCIALS DE LA REV. INDUSTRIAL I és quan passa això que s’inicia el ...
 40. PER SABER-NE MÉS AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS VIDEOS 1.- La Revolució Industrial (català) 2.- La Revolució Industrial (castellà)
Anzeige