Anzeige

VALORES EN EL DEPORTE (2).ppt

23. Jan 2023
Anzeige

VALORES EN EL DEPORTE (2).ppt

 1. ELS VALORS DE L’ESPORT ANTONI PINILLA
 2. QUÈ SÓN ELS VALORS ? Un valor és, una qualitat, una propietat o un tret que, atribuït a accions, persones o objectes, justifica una actitud positiva i preferencial vers ells.
 3. ACCEPTACIÓ L’acceptació ha ser una conducta que han de manifestar els practicants de l’esport envers el que succeeix davant la seva pràctica esportiva. Han d’acceptar les normes, els resultats i els contrincants.
 4. AMISTAT Una de les grans herències de la pràctica esportiva és la convivència i l’amistat que es genera entre els practicants. Possiblement aquest valor sigui el més apreciat per tots els esportistes. Al llarg de la vida, s’arriba a conèixer molta gent practicant esport
 5. COMPETICIÓ És l’essència de l’esport, sobretot d’alt nivell. La competició és un desig de superació de la persona per aconseguir fites en relació amb uns resultats esportius, ja sigui individualment o bé formant part d’un col·lectiu de companys i companyes La capacitat del individu per a ser competitiu en el món de l’esport va lligat a les ganes de vèncer a si mateix, a assolir objectius superiors en relació al temps i a la distància, i també a tractar de guanyar a l’adversari.
 6. COMPROMÍS El compromís d’un esportista es fonamenta en el fet de realitzar les coses de la millor manera possible, treballant amb dedicació per uns objectius a curt o llarg termini.
 7. CONSTÀNCIA En les pràctiques esportives la constància permet ser consistent i fiable i assolir unes pautes de comportament resistents al llarg del temps. Permet afrontar qualsevol nou esforç i repte amb perseverància i dedicació.
 8. DIVERSITAT El valor de la diversitat cal entendre’l com la multitud de característiques que diferencien a uns individus o grups d’altres individus o grups.
 9. ESFORÇ De la capacitat d’entrega i el sacrifici mostrada per un individu, dedicat a assolir nous reptes, depèn una futura recompensa. La capacitat d’entrega, de valor, de repte, permet afrontar situacions impensables moltes vegades per a les persones. El valor de l’esforç és de gran ajuda a la vida: tot el que volem ho hem d’aconseguir no sense dificultats, encara que res es impossible.
 10. JOC NET L’importància del joc net com a valor a l’esport fa referència al nivell d’acceptació de les normes que determinen les pràctiques esportives i que estan condicionades pels diferents reglaments. El joc net és un valor aplicable a qualsevol àmbit de la nostra societat, ja que tots ens guiem per unes normes de comportament socialment acceptades, que fan possible la convivència entre els éssers humans.
 11. MODÈSTIA En el món de l’esport l’objectiu és assolir la victòria. El fet d’aconseguir-la no sempre significa que siguis el millor. Cal respectar als nostres adversaris, ser respectuós i no ofendre a ningú pel fet d’haver guanyat.
 12. RESPECTE El respecte comença per un mateix i s’estén a la necessitat de respectar als altres i al seu entorn. A través de l’esport el respecte cobra sentit. Existeixen aspectes i punts d’acord que no es poden deixar de banda: el respecte als companys i als adversaris, el respecte als jutges, entrenadors i públic, el respecte pels propis valors, el respecte pel medi. Quan es parla d’un bon esportista el valor del respecte hi es present i és un tret diferencial dels bons esportistes.
 13. SACRIFICI És un valor que fa referència a la voluntat per part d’un individu o individus per assumir un esforç. També, al grau de dedicació i al desig potencial d’aconseguir els objectius. En el món de l’esport, cal realitzar grans sacrificis per arribar a aconseguir les nostres aspiracions. En els esports d’equip hi ha persones que realitzen un treball diferenciat i sacrificat en benefici del grup.
 14. SUPERACIÓ L’home sempre ha tingut un afany de superació, de millorar. La superació és el repte de qualsevol persona i esportista. La capacitat de superació ens permet créixer com a persones. Va lligat al valor d’esforç. Ser el millor en alguna cosa passa per la capacitat de sacrifici i d’afrontar les situacions per progressar.
 15. SALUT L’esport és salut, si es realitza amb unes pautes saludables. La pràctica esportiva sempre ha ajudat i contribuït a mantenir uns hàbits de salut.
Anzeige