Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prospera 2016

192 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres/stoppes av manglende kompetanse eller kapasitet.


Prospera hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse.


Vi kaller dette kompetansebasert frivillighet.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prospera 2016

 1. 1. Being successful for someone else
 2. 2. Prosperas gründere ønsket å bidra til et bedre samfunn. Som nyutdannede hadde de ikke penger å gi bort, men verdien av egen kompetanse. Prospera er et sted der konsulenter donerer tid og kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Vi setter denne nye frivilligheten i system.
 3. 3. Prospera-konsulenter
 4. 4. En ideell organisasjon eller sosial entreprenør utvikler unike løsninger på samfunnsproblemer... ..Utfordringen er å realisere de gode ideene. Hvordan komme fra A-Å, skalere, effektivisere, sørge for at alt går bra og etter loven? Etterspørselen etter Prosperas hjelp er stor. Prospera bistår med prosjektledere, advokater, økonomer, kommunikasjonskonsulenter, forretningsutviklere m.m.
 5. 5. Prospera hjelper ideelle organisasjoner med: ● Økonomiske modeller ● Prissetting ● Budsjettering ● Regnskap ● Finansieringsmodeller ● Kartlegging av dagens situasjon ● Analyse ● Skaleringsstrategi ● Vekststrategi ● Business canvas ● Salgsstrategi ● Organisasjonsutvikling ● Rekruttering ● Styrearbeid ● Ledelse ● Coaching ● Mentoring ● Strategi ● Kommunikasjonsplan ● PR ● Kampanjer ● Internkommunikasjon ● Analyser ● Vurderinger ● Etikk ● Vedtekter ● Skatt ● Etableringer ● Rettigheter ● Forretningsutvikling ØKONOMI VEKST KOMMUNIKASJON JUSS Pris: 0,- Pris: 0,-Pris: 0,-Pris: 0,-
 6. 6. Prosperas prosjektflyt Sluttrapport ● overleveringsmøte der Team, Prosjekteier og Prospera møtes til gjennomgang og takk. Kartlegging ● research ● undersøkelser ● intervjuer Midtveis QA ● QA-coach gjennomgår evalueringer med teamet og prosjekteier Utarbeidelse av leveranse ● strategi for vekst ● vedtekter ● kommunikasjonsplan ● stakeholderanalyse eller liknende Introduksjon ● mandat og prosjektbeskrivelse ferdigstilles ● kickoff 6
 7. 7. Prospera-konsulentene har minimum 3 års erfaring Pro bono betyr “til det gode for samfunnet” = tjenestene er gratis Konsulenten setter av 60 timer til hvert prosjekt Arbeidet foregår på kveldstid Prosperakonsulentene arbeider som regel sammen i team.
 8. 8. Pakke 1 ”kunnskapsløftet” Pakke 2 ”de gode valgene” Pakke 3 ”dette gir mer enn det tar” Prospera hjelper bedrifter med å utvikle “challenge based” CRS-program 8 Pris: 30 000,- Pris: 60 000,- Pris: 100 000,- ✓ workshop 4 timer ✓ Vurdering av bedriftens muligheter for gevinst ved utvikling av program for kompetansebasert frivillighet. ✓ workshop 4 timer ✓ undersøkelse blant ledergruppe ✓ kartlegging av forretningsmål og ønsket marked ✓ undersøkelse blant ansatte ✓ forslag til design på program for kompetansebasert frivillighet ✓ forslag til partnere/mottakerorganisasjon ✓ 2 iterasjoner på programdesign ✓ bistand i implementering og oppfølging ✓ tidsavgrenset avtale der Prospera er mellomledd og tilrettelegger for kompentansebasert frivillighet i bedriften.
 9. 9. Prosperas ledelse Christian Thommessen Styreleder Andreas Kvernflaten styremedlem Christer Bjørndal styremedlem Anne Kvam styremedlem Stine Fjell styremedlem Åsne Normann-Arvesen Kommunikasjonssjef Ivar Barlindhaug Bedriftssjef Heidi Finksas Prosjektsjef Eli Haugerud Konsulentsjef Katharina Asting styremedlem Anne Aaby Daglig leder
 10. 10. Prospera bygger bro mellom gode ideer og dyktige konsulenter.
 11. 11. Prospera har mange styrker, men en analyse viser at stiftelsen har et stort utappet potensiale som med riktig fokus, tilstrekkelig finansiering og utnyttelse av ressurser kan skape en bred bevegelse i Norge rundt kompetansebasert frivillighet, som kommer til å representere en betydelig verdioverføring fra næringslivet til sosialsektoren. Store stabilefinansiellenøkkelpartnere: Gjensidigestiftelsen, Kavlifondet, offentlige departementer. Muliggjør nasjonal skalering Mindre ustabilefinansiellepartnere: Lions, Husbanken: kjøper et uvisst antall prosjektdonasjoner Muliggjør mangfold, større nettverk, diversifisering Geografisk strategiske partnereved nye etableringer: En hub som tilbyr gode prosjekter, gode møterom og inspirerende omgivelser. Muliggjør en innholdsrik og fristende arena for probono-nettverket Global Pro Bono Nettverk Voksende nettverk av ledende aktører som setter standard og forbedrer pro bono-tjenester Muliggjør unik innsikt i andre praksiser, know how og bekrefter vår posisjon som ledende aktør Samfunnsaktører: Tilgang til prosjekter gjennom Gjensidigestiftelsen og Kavlifondet Strategiske nøkkelpartnere: departementer, direktorater, kommuner, interesseorganisasjoner, ▪ Koordinering av Prosjekter ▪ Evaluering og forbedring av prosjekter ▪ Fysiske samlinger for nettverket ▪ Selge prosjektdonasjoner (Daglig leder) ▪ Selge bedriftspakker (bedriftssjef) ▪ Gjennomføre etablering av pro bono- program i bedrifter ▪ Pro bono-nettverket ▪ Tilgang på gode prosjekter (partnerskap) ▪ Høyt faglig nivå ▪ Godt digitalt/sosialt intranet ▪ Profilert og dyktige styremedlemmer ▪ God metodikk ▪ 1 årsverk per 12 pro bono-prosjekt ▪ Et godt HR/CRM-system ▪ Prospera hjelper stiftelser som ønsker å sikre sosial avkastning på sine tildelinger til ideelle organisasjoner ved å etablere pro bono- team som løser organisasjonenes spesifikke utfordringer. ▪ Teamene øker også innsikt i organisasjonene som mottar tildelinger fra stiftelsene fordi teamene dokumenterer status og arbeidet som legges ned i løpet av prosjektarbeidet. ▪ Prospera hjelper konsulenter som ønsker å øke sin profesjonelle og ideelle verdi, ved tilby definerte pro bono-prosjekter som konsulentene, sammen med andre likesinnede, gjennomfører for oppnå ideelle formål. ▪ Prospera tilbyr ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører kompetanse og kapasitet som kan hjelpe dem til å realisere sin idé og bidra til å løse samfunnsutfordringer. ▪ Prosperas hjelper bedrifter å videreutvikle medarbeidere og ledere gjennom å etablere pro bono-program som løser samfunnsutfordringer sammen med ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. ▪ Slik synliggjøres bedriftens lokale tilknytning, fagkompetanse, samfunnsverdi og innsats for samfunnet. ▪ Konsulentreisen (konsulenter er også våre kunder) ▪ Prosjekter i gjennomføring (Mottakerorganisasjoner) ▪ Prosjektrapport og uttallelser om ROI) ▪ Samarbeidspartnere (ImpactHub, 657 med fysiske eventer som interaksjonspunkt) ▪ Takkemåter ▪ Hjemmeside, facebook, twitter, Instagram, Slideshare, Linkedin ▪ Andre nettverk som HRNorge, Virke, 657, Senter for sosent, Gjensidigestiftelsen ▪ Ambassadører/ Word of Mouth ▪ Konsulenter ▪ Mottakere FORMELL KUNDE ▪ Gjensidigestiftelsen ▪ Kavlifondet ▪ Det offentlige ▪ Nettverket av pro-bono konsulenter PRIMÆRSEGMENT ▪ Stiftelser ▪ Det offentlige ▪ Næringslivet (bedrifter) SEKUNDÆRSEGMENT INFORMASJON ▪ Konsulenter ▪ Mottakere ▪ Bedrifter ▪ Det offentlige ▪ Støtte/ sponsorer/ driftstilskudd - stiftelser, det offentlige og bedrifter ▪ Kjøp av prosjektdonasjoner - stifttelser, bedrifter og det offentlige ▪ Salg av bedriftspakker - bedrifter, liten inntjening ▪ Gratistjeneste: Konsulentreisen til pro bono-nettverket ▪ Lønn til daglig leder og administrasjonen(100 %) ▪ Husleie ▪ Arrangementer, reisekostnader ▪ Regnskap og revisjon, markedsføring, utgifter til IT-system KundesegmentPartnere Nøkkelaktiviteter Verdiforslag Kunderelasjoner Nøkkelressurser Kanaler Kostander Inntekter 12
 12. 12. Hva skaper vi sammen? ● En unik arena der non-profit og for-profit møtes ● Et utvalg av ideelle prosjekter vi har tro på kan løftes resultatmessig ● Kompetanseheving ● Innblikk i nye kulturer / markeder ● Hver prosjekt har en verdi på over 350 000,- i tillegg til den sosiale avkastningen ● Vi setter global standard for pro bono-leveranser ● Vi lærer av cases fra hele verden for hvordan vi utnytter og øker dette potensiale for å gjøre verden bedre

×