Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

Pronoms relatius, interrogatius i
exclamatius
 Relatius
 Tipus
 Oracions subordinades substantives
 Oracions subordinades adjectives
 Especificatives
 Explicatives
 Interrogatius
 Exclamatius
Pronoms relatius
 QUE antecedent: persones o coses.
 QUI antecedent: persones.
 QUÈ antecedent: coses. Va precedit de
les preposicions a, amb, en, de i per.
 Sovint equival a el qual, la qual, els
quals, les quals.
 ON: indica lloc. Es pot emprar sense
antecedent.
 Sovint equival a en què (en el qual...)
Pronoms relatius
 EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES
QUALS relatiu variable compost. Va
precedit de preposicions tòniques o de
locucions prepositives:
 És un cançó sobre la qual s'ha parlat
molt.
 LA QUAL COSA, COSA QUE solen
traduir la construcció castellana lo que.
 Arribà abans d'hora, la qual cosa
dificultà la sorpresa.
Pronoms relatius: oracions
subordinades substantives
 Equivalen a un substantiu.
 El pron. no té antecedent explícit, fa referència a un
altre nom de l’or. ppal. o a un mot gral.
 Els pronoms relatiu equivalen als demostratius aquell
que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que:
 ARTICLE/DEMOSTRATIU+QUE
 Van fer el que havien decidit = ... allò que havien decidit
 És la que està fora = És aquella que està fora
 Els que no hem convidat, no vindran = Aquells que no ...
 PREP.+ART./DEMOST.+QUE
 Joana creia en el que li havien dit = ... en allò que li
havien dit.
 No parle d'aquests llibres sinó dels que vam llegir l'any
passat = ... d'aquells que vam llegir...
 Relatiu QUI precedit o no d’article, de demostratiu o
del mot tothom:
 (El/Aquell/Tothom) qui vulga vindre, que ho diga
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives
 Equivalen a un adjectiu.
 Substitueix un antecedent de l’or. ppal.
 Té funció sintàctica en l’or. subord.
SUBJECTE
 La pel·lícula que hem vist era genial
CD or.subord.adjc.
 Darrere de preposicions tòniques,
locucions prepositives, gerundis i
infinitius, s'ha d'emprar el rel. compost el
qual, la qual, els qual, les quals:
 Són les companyes contra les quals va
competir (*...contra les que va competir)
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives
 És incorrecte emprar *prep.+art.+que o els
relatius el que, la que, els que, les que:
 La persona en qui/en la qual confiava no
m’ha decebut (*... en la que confiava...)
Regla pràctica:
*PREP+ART+QUE és incorrecta si es pot
substituir per:
PREP+ART.+QUAL la persona en la qual ...
PREP+QUI/QUÈ la persona en qui ...
I no *la persona en la que
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives. Classes
 Especificatives:
 Determinen el significat de
l’antecedent.
 No s’utilitzen comes :
 Les estudiants que complisquen els
requisits s’hi poden inscriure
 El xic de qui et vaig parlar no podrà
vindre
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives. Classes
 Explicatives:
 Aporten informació complementària sobre
l’antecedent.
 Han d’anar entre comes:
 Les estudiants, que compleixen els requisits,
s’hi poden inscriure
 Si l’antecedent és un pron. pers., el rel. QUE
no es pot substituir pel pron. rel. compost,
tampoc és recomanable utilitzar el relatiu
qui:
 Ella, que era ben alta, va agafar el llibre (*la
qual/qui era ben alta...)
 M'ho ha contat Jaume, que ho sap bé (qui ho
sap bé)
Recordeu evitar els pleonasmes
Cal evitar la repetició de pronom relatiu i de pronom feble
per a substituir el mateix antecedent:
Vam visitar la masia on anàvem sempre
*Vam visitar la masia *on hi anàvem sempre
Quan un dels pronoms està afectat per un quantitatiu, sí
que és correcta la doble pronominalització:
Van participar a la marató tretze adolescents dels quals en
van arribar pocs.
Pronoms de relatiu. Tipus
TIPUS VALOR FORMA: exemple
Àton
o feble
Adj. QUE es refereix a persones i coses, no admet art. Anteposat, però
es pot substituir pel relatiu variable el qual, la qual, els quals, les
quals:
La dona que ha vingut és Sara La novel·la que has llegit, t’ha
agradat?
Subst. ART+QUE quan es refereix a persones, millor emprar QUI o EL
QUI. Es pot canviar l’art. per un demostr. però no pel rel.
compost:
El que dius és interessant
Tònic
o fort
Adj. PREP+QUÈ es refereix a coses; se’l pot substituir pel rel.
compost. No és correcte anteposar un art. a la prep.:
Busquen el llapis amb què signar el document
Subst. ART+QUI es refereix a persones; s’empra en or. sub. subst.
sense antecedent; pot anar precedit d’article:
(El) qui no vulga pols que no vaja a l’era
Adj. PREP+QUI es refereix a persones; es pot substituir pel rel.
compost; no admet art. entre la prep. i el rel.:
La persona en qui confiava no m’ha decebut
Pronoms de relatiu. Tipus
TIPUS VALOR FORMA: exemple
Adverbial Adj.
Subst.
(A) ON indica lloc real, mai figurat; sovint equival a en què,
en el qual...; es pot emprar sense antecedent. Si va
precedit de prep o partícules del tipus pertot arreu o dels
demostratius de lloc allí/allà, tindrà funció de nom:
La casa (a) on estiuegen és de sa tia
Compost Adj. (PREP)+ART+QUAL el qual, la qual, els quals, les quals
La persona en la qual confiava no m’ha decebut
Adj.
Neutre
LA QUAL COSA/COSA QUE l’antecedent és tota una oració
expressada anteriorment; s’empra solament en prop.
explicatives:
Va perdre, la qual cosa/cosa que el va disgustar
Adj.
possessiu
DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS
Estructura: posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu possessiu
cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu possessiu
La bruixa, la granera de la qual va enlairar-se tota sola, és
ella
Pronoms relatius: el relatiu possessiu
 Forma:
DE+EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS
 Equival al castellà cuyo...
 Estructura:
 Posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu
 El veí, el cotxe del qual és blanc, és Pere
 Cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu
 Aquell cotxe, l’amo del qual és Pere, és blanc
 Amb el verb tindre:
 El veí que té un cotxe blanc és Pere
Errades per interferència amb el
castellà
 Cal dir:
 A cadascú i no *a cada qual
 De manera que i no *por lo que
 L’un per l’altre i no *tal per a qual
 Si no, sense això i no *sense lo qual
 L’altre encara més i no *a qual més
 Abans d’això i no *abans de lo qual
 No és ningú i no *no és qui
Podeu practicar els pronoms relatius prement:
Exercicis 1 Exercicis 2 Exercicis 3
Interrogatius
 Poden ser pron., adj. o adv.
 Formes
Funció Interrogatiu: exemple
Pron.
Adj.
Adv.
QUÈ (cosa) No sabien què fer. Què fem?
QUI (persona; invariable) No sabia qui era. Qui era?
QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quin t’agrada més?
QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quantes vols?
QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quins lllibres dius?
QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quanta aigua hi ha?
(A) ON ; QUAN ; COM
(A) on passareu l’estiu? Quan vindreu? Com hi anireu?
Que (funció poc clara) seguit de l’adv no en frases interrogatives:
Que no penses gitar-te a dormir? Que no tens fam?
Exclamatius
 Forma
Exclamatiu Davant Exemple
Var. QUIN,
QUINA,
QUINS,
QUINES
Noms Quin so més estrident!
Quina cosa més
bonica!
Quines històries!
Invar. QUE
(sense accent)
Adj. i
adv.
Que verdes esteu!
Que bé!
 Els adv. COM i ON, així com el quant. QUANT es poden
habilitar com a exclamatius: Com!! Qui t’ho ha dit? On s’ha
vist això!! Quantes coses t’han regalat!
1 von 15

Recomendados

Perifrasis verbals von
Perifrasis verbalsPerifrasis verbals
Perifrasis verbalslurdessaavedra
11.6K views11 Folien
Complements verbals von
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K views26 Folien
Sintaxi: Solucions als exercicis von
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
97.7K views16 Folien
Les categories gramaticals catala von
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaSusanna Soler Sabanés
54.8K views11 Folien
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada von
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.3K views9 Folien
Les fonts històriques i la seva classificació von
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióGemma Ajenjo Rodriguez
47.7K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Substitució pronominal cd ci von
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
83.5K views17 Folien
oració subordinada adverbial von
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
51.2K views6 Folien
Complement predicatiu von
Complement predicatiuComplement predicatiu
Complement predicatiuDolors Taulats
16.5K views9 Folien
Oracions Subordinades Adjectives von
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectivesaalmodis
62.5K views5 Folien
Figures Retòriques von
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures RetòriquesLLenguablogpower
63.5K views11 Folien
Pronoms forts i febles von
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesannaasiscar
54.5K views33 Folien

Was ist angesagt?(20)

Substitució pronominal cd ci von selegna curso
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso83.5K views
oració subordinada adverbial von Elena Gimenez
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
Elena Gimenez51.2K views
Oracions Subordinades Adjectives von aalmodis
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectives
aalmodis62.5K views
Pronoms forts i febles von annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.5K views
Els determinants i els pronoms von Sílvia Montals
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals56.4K views
Mètrica catalana von Joan Florit
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
Joan Florit106.6K views
Funcions sintàctiques von helenabn
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
helenabn10.7K views
Pronominalització del Complement Directe von lluchvalencia
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
lluchvalencia5.7K views
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs von Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals51K views
Les oracions subordinades substantives von Fàtima
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantives
Fàtima75.5K views
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic von lurdessaavedra
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
lurdessaavedra4.6K views
Flexió substantiu i adjectiu: gènere von annaasiscar
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
annaasiscar7.7K views
Tipus de textos von vilasafont
Tipus de textosTipus de textos
Tipus de textos
vilasafont67.4K views

Similar a Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

Morfologia I Sintaxi. El Relatiu von
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuMorfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuBerta Allo
24.6K views8 Folien
La_pronominalitzacio.ppt von
La_pronominalitzacio.pptLa_pronominalitzacio.ppt
La_pronominalitzacio.pptbnnn4
10 views15 Folien
Pronomsfebles. teoria. pptx (1) von
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)Pronomsfebles. teoria. pptx (1)
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)Antònia Travé
1.2K views17 Folien
Sintaxi 3rs (3) von
Sintaxi 3rs (3)Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)Berta Allo
1.3K views16 Folien
Preposicions von
PreposicionsPreposicions
Preposicionsannaasiscar
2.5K views29 Folien
5 subordinada adjectiva von
5 subordinada adjectiva5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectivalurdessaavedra
4K views7 Folien

Similar a Pronoms relatius interrogatius i exclamatius(20)

Más de annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit von
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitannaasiscar
799 views1 Folie
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit von
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitannaasiscar
361 views1 Folie
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada von
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaannaasiscar
434 views1 Folie
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit von
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitannaasiscar
203 views1 Folie
Alumnat recuperació GES II von
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIannaasiscar
281 views1 Folie
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG von
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
5.7K views11 Folien

Más de annaasiscar(20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit von annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
annaasiscar799 views
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit von annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
annaasiscar361 views
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada von annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
annaasiscar434 views
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit von annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
annaasiscar203 views
Alumnat recuperació GES II von annaasiscar
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
annaasiscar281 views
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG von annaasiscar
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
annaasiscar5.7K views
Perífrasis verbals exercicis von annaasiscar
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
annaasiscar3.6K views
Verb tots els temps von annaasiscar
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar12.2K views
Perífrasis verbals von annaasiscar
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
annaasiscar6.3K views
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll von annaasiscar
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
annaasiscar2.1K views
Derivació-composició-habilitació-neologismes von annaasiscar
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar13.8K views
Apostrofació i contracció von annaasiscar
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
annaasiscar2K views
Verb classificació von annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K views
Accentuació i dièresi von annaasiscar
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
annaasiscar7.9K views
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs von annaasiscar
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar3.8K views
Flexió subst. i adj.: nombre von annaasiscar
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar779 views
Tipus d'article i *lo incorrecte von annaasiscar
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
annaasiscar1.8K views
Graella avaluació exposició oral von annaasiscar
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
annaasiscar4.9K views
Diversitat lingüística von annaasiscar
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
annaasiscar13.7K views

Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

 • 1. Pronoms relatius, interrogatius i exclamatius  Relatius  Tipus  Oracions subordinades substantives  Oracions subordinades adjectives  Especificatives  Explicatives  Interrogatius  Exclamatius
 • 2. Pronoms relatius  QUE antecedent: persones o coses.  QUI antecedent: persones.  QUÈ antecedent: coses. Va precedit de les preposicions a, amb, en, de i per.  Sovint equival a el qual, la qual, els quals, les quals.  ON: indica lloc. Es pot emprar sense antecedent.  Sovint equival a en què (en el qual...)
 • 3. Pronoms relatius  EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS relatiu variable compost. Va precedit de preposicions tòniques o de locucions prepositives:  És un cançó sobre la qual s'ha parlat molt.  LA QUAL COSA, COSA QUE solen traduir la construcció castellana lo que.  Arribà abans d'hora, la qual cosa dificultà la sorpresa.
 • 4. Pronoms relatius: oracions subordinades substantives  Equivalen a un substantiu.  El pron. no té antecedent explícit, fa referència a un altre nom de l’or. ppal. o a un mot gral.  Els pronoms relatiu equivalen als demostratius aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que:  ARTICLE/DEMOSTRATIU+QUE  Van fer el que havien decidit = ... allò que havien decidit  És la que està fora = És aquella que està fora  Els que no hem convidat, no vindran = Aquells que no ...  PREP.+ART./DEMOST.+QUE  Joana creia en el que li havien dit = ... en allò que li havien dit.  No parle d'aquests llibres sinó dels que vam llegir l'any passat = ... d'aquells que vam llegir...  Relatiu QUI precedit o no d’article, de demostratiu o del mot tothom:  (El/Aquell/Tothom) qui vulga vindre, que ho diga
 • 5. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives  Equivalen a un adjectiu.  Substitueix un antecedent de l’or. ppal.  Té funció sintàctica en l’or. subord. SUBJECTE  La pel·lícula que hem vist era genial CD or.subord.adjc.  Darrere de preposicions tòniques, locucions prepositives, gerundis i infinitius, s'ha d'emprar el rel. compost el qual, la qual, els qual, les quals:  Són les companyes contra les quals va competir (*...contra les que va competir)
 • 6. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives  És incorrecte emprar *prep.+art.+que o els relatius el que, la que, els que, les que:  La persona en qui/en la qual confiava no m’ha decebut (*... en la que confiava...) Regla pràctica: *PREP+ART+QUE és incorrecta si es pot substituir per: PREP+ART.+QUAL la persona en la qual ... PREP+QUI/QUÈ la persona en qui ... I no *la persona en la que
 • 7. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives. Classes  Especificatives:  Determinen el significat de l’antecedent.  No s’utilitzen comes :  Les estudiants que complisquen els requisits s’hi poden inscriure  El xic de qui et vaig parlar no podrà vindre
 • 8. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives. Classes  Explicatives:  Aporten informació complementària sobre l’antecedent.  Han d’anar entre comes:  Les estudiants, que compleixen els requisits, s’hi poden inscriure  Si l’antecedent és un pron. pers., el rel. QUE no es pot substituir pel pron. rel. compost, tampoc és recomanable utilitzar el relatiu qui:  Ella, que era ben alta, va agafar el llibre (*la qual/qui era ben alta...)  M'ho ha contat Jaume, que ho sap bé (qui ho sap bé)
 • 9. Recordeu evitar els pleonasmes Cal evitar la repetició de pronom relatiu i de pronom feble per a substituir el mateix antecedent: Vam visitar la masia on anàvem sempre *Vam visitar la masia *on hi anàvem sempre Quan un dels pronoms està afectat per un quantitatiu, sí que és correcta la doble pronominalització: Van participar a la marató tretze adolescents dels quals en van arribar pocs.
 • 10. Pronoms de relatiu. Tipus TIPUS VALOR FORMA: exemple Àton o feble Adj. QUE es refereix a persones i coses, no admet art. Anteposat, però es pot substituir pel relatiu variable el qual, la qual, els quals, les quals: La dona que ha vingut és Sara La novel·la que has llegit, t’ha agradat? Subst. ART+QUE quan es refereix a persones, millor emprar QUI o EL QUI. Es pot canviar l’art. per un demostr. però no pel rel. compost: El que dius és interessant Tònic o fort Adj. PREP+QUÈ es refereix a coses; se’l pot substituir pel rel. compost. No és correcte anteposar un art. a la prep.: Busquen el llapis amb què signar el document Subst. ART+QUI es refereix a persones; s’empra en or. sub. subst. sense antecedent; pot anar precedit d’article: (El) qui no vulga pols que no vaja a l’era Adj. PREP+QUI es refereix a persones; es pot substituir pel rel. compost; no admet art. entre la prep. i el rel.: La persona en qui confiava no m’ha decebut
 • 11. Pronoms de relatiu. Tipus TIPUS VALOR FORMA: exemple Adverbial Adj. Subst. (A) ON indica lloc real, mai figurat; sovint equival a en què, en el qual...; es pot emprar sense antecedent. Si va precedit de prep o partícules del tipus pertot arreu o dels demostratius de lloc allí/allà, tindrà funció de nom: La casa (a) on estiuegen és de sa tia Compost Adj. (PREP)+ART+QUAL el qual, la qual, els quals, les quals La persona en la qual confiava no m’ha decebut Adj. Neutre LA QUAL COSA/COSA QUE l’antecedent és tota una oració expressada anteriorment; s’empra solament en prop. explicatives: Va perdre, la qual cosa/cosa que el va disgustar Adj. possessiu DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS Estructura: posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu possessiu cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu possessiu La bruixa, la granera de la qual va enlairar-se tota sola, és ella
 • 12. Pronoms relatius: el relatiu possessiu  Forma: DE+EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS  Equival al castellà cuyo...  Estructura:  Posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu  El veí, el cotxe del qual és blanc, és Pere  Cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu  Aquell cotxe, l’amo del qual és Pere, és blanc  Amb el verb tindre:  El veí que té un cotxe blanc és Pere
 • 13. Errades per interferència amb el castellà  Cal dir:  A cadascú i no *a cada qual  De manera que i no *por lo que  L’un per l’altre i no *tal per a qual  Si no, sense això i no *sense lo qual  L’altre encara més i no *a qual més  Abans d’això i no *abans de lo qual  No és ningú i no *no és qui Podeu practicar els pronoms relatius prement: Exercicis 1 Exercicis 2 Exercicis 3
 • 14. Interrogatius  Poden ser pron., adj. o adv.  Formes Funció Interrogatiu: exemple Pron. Adj. Adv. QUÈ (cosa) No sabien què fer. Què fem? QUI (persona; invariable) No sabia qui era. Qui era? QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quin t’agrada més? QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quantes vols? QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quins lllibres dius? QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quanta aigua hi ha? (A) ON ; QUAN ; COM (A) on passareu l’estiu? Quan vindreu? Com hi anireu? Que (funció poc clara) seguit de l’adv no en frases interrogatives: Que no penses gitar-te a dormir? Que no tens fam?
 • 15. Exclamatius  Forma Exclamatiu Davant Exemple Var. QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Noms Quin so més estrident! Quina cosa més bonica! Quines històries! Invar. QUE (sense accent) Adj. i adv. Que verdes esteu! Que bé!  Els adv. COM i ON, així com el quant. QUANT es poden habilitar com a exclamatius: Com!! Qui t’ho ha dit? On s’ha vist això!! Quantes coses t’han regalat!