Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
L’ARTICLE  Tipus d’articles  L’article indefinit:  L’article personal  Apostrofació: El, la i de.  Article defin...
Tipus d’articles  Categorial   gramatical    variable.  Funció:  determinar en gènere i nombre un nom.  Possi...
L’article indefinit  Partícula tònica que determina el nom al  qual  acompanya   quan  aquest és  presentat pe...
L’article personal  El/La/L’: s’usen en registres informals, davant de  noms de persona. Quan es tracta de malnoms,  ...
Apostrofació: article definit             i preposició deEl, la, de no s’apostrofen: davant consonant (també...
Apostrofació: article definit            i preposició deCasos especials LA no s’apostrofa - davant i i u àton...
L’article definit: apostrofació i          contracció  L’article masculí (el + consonant i els) es contrau  ...
L’article definit: apostrofació i           contracció  Topònims catalanitzats amb article sempre en  minúsc...
L’article definit: ús i omissió  En les enumeracions, si els substantius designen  elements diferents (és a dir, que e...
L’article definit: ús i omissió  Davant els dies de la setmana es posa article quan fan de  substantiu –dies concrets ...
L’article definit: ús i omissió  No es posa article davant numerals cardinals referits a una  quantitat no coneguda an...
L’article definit: observacions  Davant dels indefinits: l’un i l’altre, els uns i els  altres, l’un darrere de l’altr...
L’article definit: ús i omissió  Es fa servir tots/totes sense article en certes  expressions.    Hi ha polítics d...
L’article definit: ús i omissió  Alguns noms de lloc (totes les comarques llevat  d’Osona, alguns països, poblacions, ...
L’article neutre lo  Del llatí ILLE, ILLA, ILLUM  No es pot confondre amb l’article masculí arcaic lo ni  amb la for...
L’article neutre lo                 Estructures per evitar l’ús incorrecte                ...
L’article neutre lo                         Estructures per evitar l’ús incorrecte segons la   ...
L’article neutre lo  Correcció de casos freqüents d’ús incorrecte     “Lo que” pot ser substituir per el que; allò q...
L’article neutre lo “Lo”  davant un adjectiu qualificatiu és incorrecte.Cal emprar paràfrasis o girs (el que és; el que ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Article i apostrofació

Teoria JQCV

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Article i apostrofació

 1. 1. L’ARTICLE Tipus d’articles L’article indefinit: L’article personal Apostrofació: El, la i de. Article definit:  apostrofació i contracció  ús i omissió Ús incorrecte de l’article neutre lo Solucions a l’ús incorrecte
 2. 2. Tipus d’articles Categorial gramatical variable. Funció: determinar en gènere i nombre un nom. Possibilita l’habilitació: atorga caràcter de nom a paraules pertanyents a altra categoria gramatical. Article Article Article definit indefinit personal determina un nom referit a quelcom per persones, ja conegut genèric o en sentit informal o en desús abstracte Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Sing. El/L’ La/L’ Un Una El/en/ La/ N’ Na/ Plu. Els Les Uns Unes N’
 3. 3. L’article indefinit Partícula tònica que determina el nom al qual acompanya quan aquest és presentat per primera vegada i/o no es coneix. Article indefinit Masc. Fem. Sing. Un Una Plu. Uns Unes
 4. 4. L’article personal El/La/L’: s’usen en registres informals, davant de noms de persona. Quan es tracta de malnoms, s’utilitzen sempre:  La Marta i el Josep vindran esta nit? (col·loquial)  A la dona que despatxa en el forn l’anomenen la Blanca.(malnom) En/Na/N’ (del llatí DOMINE/-A: senyor/a): fins fa poc, s’escrivien en majúscula tanmateix, ara s’han d’escriure sempre en minúscula –”Gramàtica zero”, UV, 2011-:  Noms de personatges històrics: na Violant fou l’esposa del rei en Jaume.  Topònims. La Font d’en Carròs.  Fórmules de tractament formal: en Miquel Soler, director.
 5. 5. Apostrofació: article definit i preposició deEl, la, de no s’apostrofen: davant consonant (també i i u consonàntiques): el gos, el iogurt, la dona, la hiena, de iode, dehui... davant manlleus no adaptats començats per h aspirada: el hall... davant paraules en usos metalingüístics:el participi de oir és... davant símbols: el H (hidrogen), la Ag (plata)...El, la, de s’apostrofen: davant vocal (també precedida de h muda): l’indicador, l’enyor... davant signes o mots començats per vocal: l’11, l’XI Simposi de… davant tipus diferents de lletra (cometes, cursiva, negreta): qui és l’”interventor”? qui va escriurel’Odissea? davant de títols, noms d’entitats, marques registrades, etc.: la directora d’El Punt; una reediciód’El Tirant lo Blanc… davant abreviatures, segons la regla general: l’Hble. Sra… l’av. Del Cid… els punts cardinals: l’O (oest), l’E (est)…
 6. 6. Apostrofació: article definit i preposició deCasos especials LA no s’apostrofa - davant i i u àtones: la infermera, la universitat… - davant certs noms: la host (exèrcit), la ira, la una (hora) - davant s líquida: la Scala de Milà, la Schola cantorum... EL pot apostrofar-se o no davant de s líquida: el stop/l’stop, el stalinisme/l’stalinisme... DE no s’apostrofa davant de s líquida: un local de stripteaseAcrònims i siglesPer apostrofar cal partir de la pronunciació, no de la grafia. Segueixen les normes generalsd’apostrofació. Però, atenció:- si es lletregen, l’accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de ladarrera lletra: la UGT [la ugeté], l’FMI [l’efaemaí], emissora d’FM [d’efaemà]...- alguns casos tenen doble pronúncia: l’IEC / el IEC
 7. 7. L’article definit: apostrofació i contracció L’article masculí (el + consonant i els) es contrau amb les preposicions a, de i per i el mot ca si el precedeixen. Si la paraula que segueix l’article comença per vocal/h, s’anul·la la contracció i es segueixen les normes d’apostrofació.  Li agrada passejar pels jardins [però: Ho ha sabut per l’índex de publicacions].  Ha entrat al firal [però: Ho han dit a l’autor de l’obra].  Ve del palau de Pedralbes [però: Ve de l’hort].  Van a cal metge [però: Viu a ca l’enterramorts].
 8. 8. L’article definit: apostrofació i contracció Topònims catalanitzats amb article sempre en minúscula, segueixen les regles normals de contracció:  Anirem de viatge al Caire (el Caire) Topònims no catalanitzats: article en majúscula i no es fa contracció:  La història d’El Ejido fou terrible. S’apostrofa davant paraules en cursiva o entre cometes –excepte en usos metalingüístics-:  L’ “esforç” que feren va ser molt gran, no?  El overbooking, en valencià s’anomena sobrereserva. (ús metaling.) La preposició DE s’apostrofa i les preposicions A i PER no es contrauen amb els artícles amb majúscula inicial que formen part de títols i noms d’entitats:  Cristina Peri Rosi és l’escriptora d’El museu del esforços inútils, un llibre preciós.  A El Corte Inglés és on treballa Mònica.
 9. 9. L’article definit: ús i omissió En les enumeracions, si els substantius designen elements diferents (és a dir, que el segon no és l’explicació del primer o no designa el mateix ésser), es posa article davant de cada un o no se’n posa cap.  S’empraren també materials més resistents, com ara ø pedra, ø maons, ø teules, etc.  S’estudiaven a fons les lleis, els costums, el dret.  Les divisions i les heretgies provocaren... Però: Les necessitats de l’empresa o organització... (perquè és un sol concepte, relació semàntica estreta).
 10. 10. L’article definit: ús i omissió Davant els dies de la setmana es posa article quan fan de substantiu –dies concrets o amb sentit de freqüència-, però no pas quan fan d’adverbi –indiquen immediatesa pròxima o passada-.  Diumenge va venir / vindrà (immediatesa ‘el diumenge passat’ / ‘el diumenge vinent’).  El diumenge fa excursions (freqüència ‘cada diumenge’).  El suplement del diumenge és interessant (freqüència ‘de cada diumenge’).  Ens veurem el dilluns 14. (dia determinat) No es posa article davant d’infinitiu amb valor verbal.  Nedar és l’únic que li agrada.  Beure tant no és bo per a ningú. En canvi, sí que s’utilitza l’article davant d’infinitius substantivats:  Voleu que preparem el berenar?
 11. 11. L’article definit: ús i omissió No es posa article davant numerals cardinals referits a una quantitat no coneguda anteriorment en expressions numèriques de temps (anys, mesos, etc.), d’espai i gradació (metres, graus, etc.), de preus, estadístiques, etc.  A nou anys ja vaig veure Dràcula [i no pas *Als nou anys].  La seva àvia va morir a 92 anys, després d’haver passat la vida bevent dos gots de vi a cada àpat [i no pas *als 92 anys].  ...nens i nenes d’edats compreses entre 9 mesos i 12 anys [i no pas *els 9 mesos i els 12 anys] .  A les comarques de Lleida, les ràfegues de vent poden arribar a 75 quilòmetres per hora [i no pas *als 75]. Sí es posa davant els mesos i les estacions de l’any:  A la primavera comença un nou cicle.
 12. 12. L’article definit: observacions Davant dels indefinits: l’un i l’altre, els uns i els altres, l’un darrere de l’altre (en masc. i fem.) Davant numerals amb sentit de totalitat, si s’han esmentat abans els termes que aquests numerals determinen i si no porten altres determinants, fem servir tots/totes i no pas l’article.  Al segle XIV es destaquen les empreses de Jaume II i de Pere el Cerimoniós. Tots dos reis van afavorir... [i no pas *Els dos reis].  Hem vist els dos professors de la UPF i les tres professores de la UPC, i tots cinc... [i no pas *els cinc].
 13. 13. L’article definit: ús i omissió Es fa servir tots/totes sense article en certes expressions.  Hi ha polítics dirigents de tots colors [i no pas *de tots els colors].  La invasió comporta una profunda ruptura en tots sentits [i no pas *en tots els sentits]. Algunes locucions van sense article.  ...munts de fletxes apilades a terra [i no pas *al terra].  En cas que es produís una discrepància... [i no pas *En el cas].  Cada dia para taula [i no pas para la taula].  Jugar a pilota / a futbol i al futbol / a bales [PERÒ: jugar al dòmino, a la loteria, a les quinieles].  Estar a casa/ a classe/ a missa/ a escola/ a palau...
 14. 14. L’article definit: ús i omissió Alguns noms de lloc (totes les comarques llevat d’Osona, alguns països, poblacions, muntanyes, rius, etc.) van amb article quan són en un context (en enumeracions se’n pot prescindir).  L’Urgell, el Baix Camp, el Segrià, el Baix Vinalopó, els Ports, la Garrotxa.  La Xina, el Líban, el Iemen, la Gran Bretanya, l’Azerbaidjan, el Brasil, els Estats Units.  La Pobla de Mafumet, l’Alguer, l’Hospitalet, els Hostalets de Balenyà, les Borges.  El Montseny, el Canigó, el Puigmal, el Puigsacalm.  La Muga, la Tordera, el Güell, l’Ebre, el Francolí, el Brogent, la Tet.
 15. 15. L’article neutre lo Del llatí ILLE, ILLA, ILLUM No es pot confondre amb l’article masculí arcaic lo ni amb la forma plena del pronom feble el (que es converteix en lo darrere d’un verb) Es manté en alguns parlars (terres de l’Ebre, Lleida...), en registres col·loquials i en certes locucions però, és incorrecte:  Va estar a casa tot lo dia.  Trobaren el gat baix lo llit.
 16. 16. L’article neutre lo  Estructures per evitar l’ús incorrecte segons la funció de l’articleValor Estructura Exemples L’article el El natural i el sobrenatural / Sempre em dius el A vegades pot ser mateix / El més curiós és que m‘estima / NoAbstractiu o generalitzador reforçat amb la partícula m’agrada gens el que m ‘has dit / Ens va contar tot tot el que ja sabíem Els demostratius açò, Açò de les retallades és injust i il·legítim. això i allò Mostra’m allò que et van regalar Neutres el que, açò que, allò que... Els substantius La bona qüestió va ser que no sabíem arribar / cosa (que), qüestió i fet Això és la cosa que més odie. / El fet més curiós és que vingué tard. Construccions genuïnes Sempre em fan la mateixa / Tot ho fan a la en femení; els babalà / Tots van a la seua /A la millor és substantius que no vindran // La veritat i la falsedat. corresponents
 17. 17. L’article neutre lo  Estructures per evitar l’ús incorrecte segons la funció de l’articleValor Estructura ExemplesEmfàtic, intensiu o quantitatiu (equival a Les partícules que, com, Que bo és! = Que n’era de bo! tan..., quant, molt ... , com Que lluny viu! Com és de llesta! Tan a més... prop que vivim i no el veig mai! Porta-ho tan aviat com pugues. Les construccions: Si n’és de tranquil·la, aquesta dona!  si + en + verb ser + de + adj. Com més ràpid millor.  com més + adj. + millor M’admira com va de lent aquest  com + verb + de + adj. ordinador! Construcció genuïna: Ausades si n’hi havia gent a les festes! Ausades
 18. 18. L’article neutre lo Correcció de casos freqüents d’ús incorrecte  “Lo que” pot ser substituir per el que; allò que; la cosa que; açò que, això que; i per ço que (d’ús només literari i clàssic).  El que vull (i no *lo que vull).  Allò que et vaig dir (i no *lo que et vaig dir).  “Lo qual” pot ser substituir per la qual cosa.  Ho deixà tot als seus nebots, la qual cosa ningú no esperava.  Tots arribàreu bé del viatge, de la qual cosa ens hem alegrat.  “Lo de” es pot canviar per allò de; açò de; això de; i ço de (literari clàssic).  Allò d’ahir (i no *el d’ahir ni *lo d’ahir). “Lo de” les restriccions –  Allò de les retallades (no *lo de les retallades).  ATENCIÓ: de vegades, però, no es poden fer traduccions literals del castellà:  Es lo de siempre Són les coses de sempre, són els fets de sempre.  Te crees lo que te contó Et creus les coses que et contà.
 19. 19. L’article neutre lo “Lo” davant un adjectiu qualificatiu és incorrecte.Cal emprar paràfrasis o girs (el que és; el que són; el queté; com; com de; com més; etc) perquè no sempre éscorrecta la substitució per el:  Admire com és de desinteressat Manel (i no *lo desinteressat)  No m’agrada el que té d’odiós el seu comportament (i no *lo odiós...) “Lo” seguit de participi: Sempre podrem canviar-lo per “allò” o altres formes com “la cosa/les coses”  Allò estimat, les coses estimades (i no *lo amat)  Allò perdut, les coses perdudes (i no *lo perdut)

×