Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko

 1. ZIELSBANDEN BREKEN
 2. WAT ZIJN ZIELSBANDEN • Een zielsband kan vele functies dienen, maar in zijn eenvoudigste vorm verbindt het twee zielen samen in het spirituele rijk. • In de Bijbel wordt het woord zielsband niet gebruikt, maar er wordt over gesproken als het gaat over zielen die aan elkaar worden gehecht, één vlees worden, enz. • Het gaat dus over knopen, verbondenheid die een invloed hebben op zowel je fysieke als spirituele leven. • qashar: binden, verenigen, samenzweren
 3. ZIELSBANDEN – VRIENDEN • Zielsbanden tussen vrienden (1 Samuël 18:1 HSV) 1Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte.18:1 dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte - Letterlijk: dat de ziel van Jonathan aan de ziel van David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. qashar: binden, verenigen, samenzweren • Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en dochter Genesis 44:30-31 30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de jongen—aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon—en hij ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
 4. ZIELSBANDEN – VADER & ZOON • Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en dochter Genesis 44:30-31 30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de jongen—aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon—en hij ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
 5. POSITIEVE ZIELSBANDEN - GOD • Deuteronomium 10:20 U moet ontzag hebben voor de Here, uw God, en Hem aanbidden. Houd u aan Hem vast en zweer alleen bij zijn naam. • Eigenlijk staat hier dat ze aan de Heer God moeten 'kleven.’ • 1 Samuël 25:29 Als u wordt achtervolgd door hen die het op uw leven hebben voorzien, zult u veilig zijn bij de Here, uw God. Net zo veilig alsof Hij u in zijn hand hield. Maar de levens van uw vijanden zal de Here wegslingeren als stenen uit een slinger!
 6. ZIELSBAND MET LEIDER/PASTOR • Er kan een zielsband zijn met een voorganger of leider • 2 Samuël 20:2 Zo verliet iedereen die plek en allen lieten David in de steek, uitgezonderd de mannen van Juda. Ze gingen achter Seba aan! Maar de mannen van Juda bleven bij hun koning en begeleidden hem van de Jordaan naar Jeruzalem.
 7. POSITIEF - Zielsbanden met medechristenen • Verenigen in associatie of genegenheid; Een geheel! • Efeziërs 4:16 En Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het Lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het Lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen. • Colossenzen 2:19 Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het Lichaam, de Gemeente, dat met gewrichten en pezen door Hem wordt bijeengehouden. Alleen door met Hem verbonden te blijven, kan de Gemeente groeien zoals God het wil. • Hebreeën 10:25 Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.
 8. POSITIEF - HUWELIJK • Zielsbanden kunnen worden gevormd in huwelijksrelaties • Genesis 2:24 Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze één geheel. • Eigenlijk staat hier dat hij zijn vader en moeder zal verlaten en aan zijn vrouw zal 'kleven.'
 9. NEGATIEF - Zielsbanden gevormd door hoererij en immoraliteit • 1 Corinthiërs 6:16 Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één met haar wordt? Want God heeft gezegd: ‘Man en vrouw worden werkelijk één.’ • Genesis 34:2-3 Toen zag Sichem, de zoon van de Chiwwitische koning Chamor, haar. Hij nam haar mee, had gemeenschap met haar en onteerde haar zo. 3 Hij werd hals-over-kop verliefd op Dina en probeerde haar voor zich te winnen. • 1 Koningen 11:2 Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Here tegen de Israëlieten had gezegd dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen hun afgoden te gaan aanbidden. Maar Salomo hield juist van die vrouwen.
 10. NEGATIEF - Zielsbanden met de wereld • Zielsbanden met de wereld zijn verboden, want ze brengen ons terug naar oude dingen en zullen onze bevrijding belemmeren. • Jozua 23: 12Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, • 13weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.
 11. Bind je ziel niet met een belofte • Je kunt je ziel binden met een belofte en het is aan jou om je eraan te houden of het kan je voor altijd achtervolgen. • Gebonden - aan juk, vastmaken, gevangenis, in boeien geslagen, vastgebonden • Spreuken 21:23 Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. • Prediker 5:4-6 Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. 5 In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de priester van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken, Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven. 6 Dromen en veel gepraat zijn er al genoeg, heb liever ontzag voor God.
 12. ZIELSBANDEN BREKEN • Breek met alle zonden! • Verwerp alle goddeloze geschenken uit zielsbanden • Dingen zoals bloemen en liefdesbrieven die tijdens een overspel zijn gegeven, moeten worden vernietigd. • Denk aan ringen, kettingen uit erfenissen • Breek alle beloften of toezeggingen die een rol hebben gespeeld bij het vormen van de zielsband en toon berouw getoond • "Ik zal voor altijd van je houden“ • "Ik zou nooit van een andere man kunnen houden!" • “Mama ik zal je nooit verlaten” • “Papa ik wil net als jou worden..” • “Ik zal je alles terugbetalen” • Vergeef die persoon als je iets tegen hem of haar hebt.
 13. DOE AFSTAND VAN DE ZIELSBAND • In de naam van Jezus doe ik nu afstand van alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en …………(NAAM), als gevolg van _______________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.)”, ik vergeef ………..(NAAM) volledig van alles wat in mijn leven is gekomen door die zielsbanden.
 14. BREEK DE ZIELSBAND! • Met de autoriteit van de naam van JEZUS CHRISTUS, breek en verbreek ik nu alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en…………(naam) als gevolg van _____________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.)."
 15. VRAAG HERSTEL VAN JE HART • Jezus ik vraag u mijn hart te wassen in uw Bloed en mijn lichaam en ziel volledig te reinigen van negatieve gevoelens van haat, of wrok tegenover ……………(NAAM). Ik vraag in de naam van Jezus Christus dat zijn/haar leven gezegend wordt en dat ook aan zijn/haar kant alle zielsbanden met mij worden vernietigt. • IK DANK U MIJN HEER!!
 16. WE GAAN BIDDEN • Jakobus 5:16 Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
Anzeige