Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

El text narratiu

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
El Text Narratiu
El Text Narratiu
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Toni Gomez (20)

Anzeige

El text narratiu

  1. 1. El TEXT NARRATIU
  2. 2. Què és un text narratiu? • El text narratiu serveix per explicar-nos unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història.
  3. 3. Estructura del text narratiu • El text narratiu està estructurat en tres parts: La presentació, el plantejament o l'inici. Ens diu a quin lloc i a quina època se situen els personatges que surten a la història. També ens introdueix la qüestió o el problema que desencadenarà la història. • El nus. Ens explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat. • El desenllaç o final. Ens dóna la solució de la història, és a dir, ens explica de quina manera s'acaba.
  4. 4. Personatges de la narració • Els personatges són un dels elements bàsics del text narratiu. En poden sortir molts o pocs. Així doncs, podem trobar: El personatge principal. És a dir, el protagonista, condueix l'acció i surt, pràcticament, al llarg de tot el relat. És el personatge del qual se'ns dóna més informació. Els personatges secundaris. Són la resta de personatges que apareixen a la narració. Solen participar només en una part del relat. D'aquest personatges no se'ns dóna tanta informació.
  5. 5. La persona en la narració • Narració en 1ª persona. El narrador n'és un dels personatges, utilitza verbs, determinants possessius i pronoms personals en primera persona. Ex: El dia que vaig anar al col·legi amb la caçadora del meu germà ... • Narració en 3ª persona. És la que explica un narrador des de fora. Ex: El dia que va anar al col·legi amb la caçadora del seu germà ...

×