Eksamen i pel i

516 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
1 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
516
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
20
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
0
Kommentare
0
Gefällt mir
1
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Eksamen i pel i

  1. 1. EKSAMEN I PEL I H-2011 FORANNE KRISTINA «TULLA» ERIKSEN
  2. 2. LÆRINGSMÅLHAR KUNNSKAP OM KLASSELEDELSE, VARIERTEARBEIDSMÅTER OG VURDERINGSFORMER I SKOLENHAR KUNNSKAP OM SAMMENHENGER MELLOMLÆRERENS LEDELSE AV LÆRINGSARBEID, UTVIKLINGAV ET GODT LÆRINGSMILJØ OG ET INKLUDERENDELÆRINGSFELLESSKAPKAN FORSTÅ SAMMENHENGER MELLOM RELEVANTFORSKNING OG MULIGHETER I PEDAGOGISKPRAKSIS
  3. 3. 3 UTVALGTE MAPPEARBEIDEROPPGAVE 3: KLASSELEDELSEOPPGAVE 5: ULIKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING-Gjensidig læringsfellesskapMAPPEOPPG 2: EN LÆRER-FLERE ROLLER
  4. 4. SENTRALE BEGREPERLÆRINGSMILJØKLASSELEDELSEGJENSIDIG LÆRINGSFELLESSKAP
  5. 5. DIMENSJONER I LÆRERROLLEN
  6. 6. EGEN ARBEIDSINNSATS VEIEN VIDERELESETEKNIKKGRUPPEARBEIDAKADEMISK SKRIVINGDELTAGELSE«DATA» OG WP
  7. 7. DATA KUNNSKAPER

×