стилі теорія 3

Andy Levkovich
Andy LevkovichСередня освіта
Художня культура
9 клас
______ урок
«Художні напрями і стилі»
Стиль епохи Відродження
Назва епохи «Ренесанс» походить від французького слова —
«відродження». Вона прийшла на зміну культурі Середніх
віків і панувала протягом XIV—XVI століть.
Відродженням цю епоху називають тому, що митці почали
звертатися до культурних надбань античної культури.
Мистецтво цієї доби стало більш світським. У цей час з'явився
станковий живопис, який виконувався олійними фарбами.
Архітектура Ренесансу є своєрідним поверненням до принципів і
форм античного, зокрема римського, мистецтва. Найбільшого
розквіту ренесансна архітектура набула в Італії, залишивши по
собі два міста-пам'ятники: Флоренцію та Венецію.
Професійна музика відчула вплив народної музики. Високого
рівня досягло мистецтво вокальної і вокально-інструментальної
музики. З'явилися різноманітні жанри світського вокального
музичного. Епоха Відродження завершилася появою нових
музичних жанрів — сольної пісні, кантати, ораторії.
Стиль епохи бароко
Цей художній стиль зародився в Італії і поширився країнами
Європи після епохи Ренесансу. Бароко в перекладі з італійської
означає «чудернацький». Основні риси стилю бароко —
парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо
необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв —
взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису
й декоративного мистецтва.
У живописі переважали монументальні декоративні композиції
на релігійні або міфологічні теми, парадні портрети, призначені
для оздоблення інтер'єрів.
В Італії сформувалися й поширилися іншими країнами Європи
нові світські музичні жанри, зокрема опера, соната, фантазія,
ораторія, танцювальна сюїта, прелюдія.
Епоха бароко визначилася й розвитком інструментальної
культури. Стає популярною гра на клавікордах, клавесинах —
попередниках фортепіано, а також смичкових інструментах
(скрипках, альтах, віолончелях).
Українське (козацьке) бароко — це архітектурний стиль, що
проявився в Україні у XVII столітті. Він відрізняється від
західноєвропейського помірним орнаментом і спрощеними
формами. Яскравим зразком українського бароко стали
перебудовані й оновлені храми: Софійський собор,
Успенський собор Києво-Печерської лаври, собори
Видубицького й Михайлівського Золотоверхого монастирів.
Кращими зразками живопису українського бароко є церковні
розписи в Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври.
Стиль епохи класицизму
Назва цього художнього стилю походить від французького
слова «зразковий». Епоха класицизму тривала до початку XIX
століття. «Батьківщиною» цього стилю вважають Францію.
Усе в класичному мистецтві упорядковано: у кожному виді
мистецтва складається чітка ієрархія жанрів, що поділяються
на «високі» та «низькі». Кожний жанр має свої певні ознаки, і
змішення їх є неприпустимим.
Скульптура класицизму відрізняється спокійними позами,
стриманою емоційністю, замкненістю форм. Видатних
державних мужів та шляхетних красунь часто зображували в
образах античних богів.
У живописі класичного періоду головного значення набули
логічне розгортання сюжету. Чітка розмежованість планів у
пейзажах виявлялась також за допомогою кольору: передній
план обов'язково мав бути коричневим, середній — зеленим, а
дальній — блакитним.
В епоху класицизму професійне музичне мистецтво майже
повністю стало світським, поширеним у палацах королів та
вельмож. Відкривалися музичні спілки й навчальні заклади
(академії, консерваторії, школи). Класицизм віддав перевагу
розвитку інструментального мистецтва. Саме у той час виникли
нові стилі виконавства: сольно-скрипковий, ансамблевий,
оркестровий, концертний та інші, а також спостерігався розквіт
балету й опери. Широкого розповсюдження набула сюїта.
Стиль епохи романтизму
Наприкінці XVIII століття нова культурна епоха — романтизм,
передумовою настання якої вважають Велику французьку
революцію. Але «батьківщиною» романтизму є Німеччина.
Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив
незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів та
правил. Найбільше романтизм проявився в живописі,
літературі, музиці, театральному мистецтві. Живопис і графіка —
найпоширеніші види образотворчого мистецтва епохи
романтизму.
Музика почала звучати не лише в театрах або концертних
залах, але й у кав'ярнях, навчальних закладах і музичних
спілках. Усе більшої популярності набувала розважальна
музика, розвивалися оперета, романс, танцювальна музика та
інші жанри, які раніше вважались суто розважальними.
Саме в цей час композитори активно зверталися до
літературних творів (казок, міфів, легенд), на основі яких
писали власні. Взагалі музика романтизму є надзвичайно
віртуозною, виразною й емоційною.
Мистецтво реалізму
Реалізм — художній напрям, який сформувався до середини XIX
століття. Його назва в перекладі з латинського означає
«дійсний, речовий». Основною визначальною рисою
реалістичного мистецтва є достовірне зображення навколишньої
дійсності, показ усіх сфер життя й духовного світу людини
такими, якими вони є насправді.
В образотворчому мистецтві реалізму дуже активно розвивалися
жанри пейзажу, натюрморту, портрету побутового характеру.
Відображення буденного життя простої людини стало однією з
провідних тем живопису.
У театральному мистецтві формувався образ типового
представника соціального середовища, до якого він належав.
Жанр драми поступово витіснив трагедію, а наприкінці XIX
століття в театрі виникла нова спеціальність — режисура.
Композитори-реалісти активно зверталися до побутових
сюжетів і народних звичаїв. Яскравим прикладом цього є
творчість французького композитора Ж. Бізе
і його опера «Кармен».
Імпресіонізм
Величезний внесок до скарбниці світового мистецтва зробили
імпресіоністи. Імпресіонізм походить від французького —
«враження». Спочатку цей напрям найяскравіше виразився у
французькому живописі 70—90-х років XIX століття.
Основним принципом імпресіонізму було звернення до
реальної дійсності з метою передати
безпосередні враження від неї.
Деякі принципи живопису імпресіонізму втілились і у творчості
скульпторів. У театральному мистецтві велике значення
надавалося в першу чергу переданню атмосфери дійства.
Раптові зміни ритмів, звуків і кольорових плям на тлі декорацій
застосовувались режисерами для створення в дійстві певної
емоційної насиченості.
стилі теорія 3
1 von 16

Recomendados

стилі теорія 4 von
стилі теорія 4стилі теорія 4
стилі теорія 4Andy Levkovich
211 views12 Folien
стилі теорія von
стилі теоріястилі теорія
стилі теоріяAndy Levkovich
1.2K views41 Folien
Види мистецтв von
Види мистецтвВиди мистецтв
Види мистецтвВиктория Драченко
4.5K views65 Folien
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина) von
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)
Художня культура. 9 клас. Художні напрями і стилі (теоретична частина)Andy Levkovich
40.2K views49 Folien
Художня культура 9 клас 3_параграф von
Художня культура 9 клас 3_параграфХудожня культура 9 клас 3_параграф
Художня культура 9 клас 3_параграфAndy Levkovich
1.8K views5 Folien
художні напрями мистецтва von
художні напрями мистецтвахудожні напрями мистецтва
художні напрями мистецтваАнастасия Константинова
5.2K views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. von
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Adriana Himinets
15.4K views25 Folien
художні напрями і стилі von
художні напрями і стиліхудожні напрями і стилі
художні напрями і стиліЮлия Новак
5.2K views32 Folien
Художня культура 9 клас 2_параграф von
Художня культура 9 клас 2_параграфХудожня культура 9 клас 2_параграф
Художня культура 9 клас 2_параграфAndy Levkovich
2.4K views11 Folien
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8 von
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8Andy Levkovich
3.7K views12 Folien
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр von
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укрAira_Roo
76 views162 Folien

Was ist angesagt?(20)

Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. von Adriana Himinets
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація. Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Мистецтво модернізму та авангардизму. Презентація.
Adriana Himinets15.4K views
Художня культура 9 клас 2_параграф von Andy Levkovich
Художня культура 9 клас 2_параграфХудожня культура 9 клас 2_параграф
Художня культура 9 клас 2_параграф
Andy Levkovich2.4K views
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8 von Andy Levkovich
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8
Художня культура 9 клас музичне мистецтво_6_8
Andy Levkovich3.7K views
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр von Aira_Roo
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр
9 культ и_искусс_климова_худ_2009_укр
Aira_Roo76 views
російський живопис von Slovyansk School
російський живописросійський живопис
російський живопис
Slovyansk School1.4K views
образотворче мистецтво далекого сходу von Татьяна Л
образотворче мистецтво далекого сходуобразотворче мистецтво далекого сходу
образотворче мистецтво далекого сходу
1 von 8new
11
1
8new107 views
Милорад Павич. Новела "Дамаскін" von dfktynbyf15
Милорад Павич. Новела "Дамаскін"Милорад Павич. Новела "Дамаскін"
Милорад Павич. Новела "Дамаскін"
dfktynbyf156K views
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік) Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)
Підручник Мистецтво 8 клас Л.Г. Кондратова (2021 рік)
Іспанський живопис von Slovyansk School
Іспанський живописІспанський живопис
Іспанський живопис
Slovyansk School1.6K views
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenko von kreidaros1
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenkoHudozhnja kultura-9-klas-nazarenko
Hudozhnja kultura-9-klas-nazarenko
kreidaros17.5K views
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст. von CDN_IF
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
особливості розвитку культури ХV ІІІ - поч.ХХІ ст.
CDN_IF306 views
Живопис італійського Відродження von Ludmila Zholudeva
Живопис італійського ВідродженняЖивопис італійського Відродження
Живопис італійського Відродження
Ludmila Zholudeva9.5K views
епоха відродження von Julia Birhova
епоха відродженняепоха відродження
епоха відродження
Julia Birhova4.5K views

Similar a стилі теорія 3

Novy chasй von
Novy chasйNovy chasй
Novy chasйИван Худенко
1.7K views60 Folien
образотворче мистецтво Xviii століття von
образотворче мистецтво Xviii століттяобразотворче мистецтво Xviii століття
образотворче мистецтво Xviii століттяChristy Kirshova
1.8K views12 Folien
Shumeyko von
ShumeykoShumeyko
ShumeykoStNik
847 views17 Folien
1 von
11
1pidruchnyk111
40.3K views299 Folien
Українське образотворче мистецтво von
Українське образотворче мистецтвоУкраїнське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтвоYana Aleksii
1.4K views15 Folien
Klas music von
Klas musicKlas music
Klas musicOlenaPoljanska
81 views28 Folien

Similar a стилі теорія 3(20)

образотворче мистецтво Xviii століття von Christy Kirshova
образотворче мистецтво Xviii століттяобразотворче мистецтво Xviii століття
образотворче мистецтво Xviii століття
Christy Kirshova1.8K views
Shumeyko von StNik
ShumeykoShumeyko
Shumeyko
StNik847 views
Українське образотворче мистецтво von Yana Aleksii
Українське образотворче мистецтвоУкраїнське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтво
Yana Aleksii1.4K views
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu von viktoriay
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysumaystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu
maystry zahidno-evropeyskogo zhivopysu
viktoriay285 views
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf von ssuser59c0a2
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdfmystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
mystetstvo_9_klas_masol_2022.pdf
ssuser59c0a21.9K views
1 von 8new
11
1
8new295 views
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021 von kreidaros1
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021
Mystetstvo 8-klas-kondratova-2021
kreidaros130 views
мистецтво 20 століття теорія 1 von Andy Levkovich
мистецтво 20 століття теорія 1мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1
Andy Levkovich857 views
2 нім.генії або дещо про стиль von nika1989
2 нім.генії або дещо про стиль2 нім.генії або дещо про стиль
2 нім.генії або дещо про стиль
nika1989417 views
Л.М. Ревуцький - світоч української національної музики. von mhvardiya
Л.М. Ревуцький - світоч української національної музики.Л.М. Ревуцький - світоч української національної музики.
Л.М. Ревуцький - світоч української національної музики.
mhvardiya12.5K views

Más de Andy Levkovich

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти von
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиAndy Levkovich
343 views33 Folien
Zno2021 von
Zno2021Zno2021
Zno2021Andy Levkovich
178 views36 Folien
16 днів проти насильства von
16 днів проти насильства16 днів проти насильства
16 днів проти насильстваAndy Levkovich
163 views6 Folien
Zno21 von
Zno21Zno21
Zno21Andy Levkovich
360 views3 Folien
7 клас моделювання von
7 клас моделювання7 клас моделювання
7 клас моделюванняAndy Levkovich
11.8K views30 Folien
практична 6 von
практична 6практична 6
практична 6Andy Levkovich
871 views10 Folien

Más de Andy Levkovich(20)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти von Andy Levkovich
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітиПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Andy Levkovich343 views
16 днів проти насильства von Andy Levkovich
16 днів проти насильства16 днів проти насильства
16 днів проти насильства
Andy Levkovich163 views
7 клас моделювання von Andy Levkovich
7 клас моделювання7 клас моделювання
7 клас моделювання
Andy Levkovich11.8K views
привітання для педагогічного колективу von Andy Levkovich
привітання для педагогічного колективупривітання для педагогічного колективу
привітання для педагогічного колективу
Andy Levkovich770 views
Туризм це стиль життя von Andy Levkovich
Туризм це стиль життяТуризм це стиль життя
Туризм це стиль життя
Andy Levkovich332 views
нагородження сертифікати бобер 2016 2017 von Andy Levkovich
нагородження сертифікати бобер 2016 2017нагородження сертифікати бобер 2016 2017
нагородження сертифікати бобер 2016 2017
Andy Levkovich176 views
зно олімп проекти von Andy Levkovich
зно олімп проектизно олімп проекти
зно олімп проекти
Andy Levkovich450 views
на сайт день матері von Andy Levkovich
на сайт день матеріна сайт день матері
на сайт день матері
Andy Levkovich446 views
твір опис 7 клас von Andy Levkovich
твір опис 7 кластвір опис 7 клас
твір опис 7 клас
Andy Levkovich3.9K views
презентация Iмiдж вчителя von Andy Levkovich
презентация Iмiдж вчителяпрезентация Iмiдж вчителя
презентация Iмiдж вчителя
Andy Levkovich2.2K views
Iнновацii в бiлокамiнському нвк von Andy Levkovich
Iнновацii в бiлокамiнському нвкIнновацii в бiлокамiнському нвк
Iнновацii в бiлокамiнському нвк
Andy Levkovich558 views

Último

Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
29 views31 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
229 views24 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
228 views14 Folien
chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 views14 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
9 views12 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien

Último(20)

Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Презентація Наукової школи Войтова В.А. von tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan8 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891229 views

стилі теорія 3

 • 1. Художня культура 9 клас ______ урок «Художні напрями і стилі»
 • 2. Стиль епохи Відродження Назва епохи «Ренесанс» походить від французького слова — «відродження». Вона прийшла на зміну культурі Середніх віків і панувала протягом XIV—XVI століть. Відродженням цю епоху називають тому, що митці почали звертатися до культурних надбань античної культури. Мистецтво цієї доби стало більш світським. У цей час з'явився станковий живопис, який виконувався олійними фарбами.
 • 3. Архітектура Ренесансу є своєрідним поверненням до принципів і форм античного, зокрема римського, мистецтва. Найбільшого розквіту ренесансна архітектура набула в Італії, залишивши по собі два міста-пам'ятники: Флоренцію та Венецію. Професійна музика відчула вплив народної музики. Високого рівня досягло мистецтво вокальної і вокально-інструментальної музики. З'явилися різноманітні жанри світського вокального музичного. Епоха Відродження завершилася появою нових музичних жанрів — сольної пісні, кантати, ораторії.
 • 4. Стиль епохи бароко Цей художній стиль зародився в Італії і поширився країнами Європи після епохи Ренесансу. Бароко в перекладі з італійської означає «чудернацький». Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв — взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису й декоративного мистецтва.
 • 5. У живописі переважали монументальні декоративні композиції на релігійні або міфологічні теми, парадні портрети, призначені для оздоблення інтер'єрів. В Італії сформувалися й поширилися іншими країнами Європи нові світські музичні жанри, зокрема опера, соната, фантазія, ораторія, танцювальна сюїта, прелюдія. Епоха бароко визначилася й розвитком інструментальної культури. Стає популярною гра на клавікордах, клавесинах — попередниках фортепіано, а також смичкових інструментах (скрипках, альтах, віолончелях).
 • 6. Українське (козацьке) бароко — це архітектурний стиль, що проявився в Україні у XVII столітті. Він відрізняється від західноєвропейського помірним орнаментом і спрощеними формами. Яскравим зразком українського бароко стали перебудовані й оновлені храми: Софійський собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, собори Видубицького й Михайлівського Золотоверхого монастирів. Кращими зразками живопису українського бароко є церковні розписи в Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври.
 • 7. Стиль епохи класицизму Назва цього художнього стилю походить від французького слова «зразковий». Епоха класицизму тривала до початку XIX століття. «Батьківщиною» цього стилю вважають Францію. Усе в класичному мистецтві упорядковано: у кожному виді мистецтва складається чітка ієрархія жанрів, що поділяються на «високі» та «низькі». Кожний жанр має свої певні ознаки, і змішення їх є неприпустимим.
 • 8. Скульптура класицизму відрізняється спокійними позами, стриманою емоційністю, замкненістю форм. Видатних державних мужів та шляхетних красунь часто зображували в образах античних богів. У живописі класичного періоду головного значення набули логічне розгортання сюжету. Чітка розмежованість планів у пейзажах виявлялась також за допомогою кольору: передній план обов'язково мав бути коричневим, середній — зеленим, а дальній — блакитним.
 • 9. В епоху класицизму професійне музичне мистецтво майже повністю стало світським, поширеним у палацах королів та вельмож. Відкривалися музичні спілки й навчальні заклади (академії, консерваторії, школи). Класицизм віддав перевагу розвитку інструментального мистецтва. Саме у той час виникли нові стилі виконавства: сольно-скрипковий, ансамблевий, оркестровий, концертний та інші, а також спостерігався розквіт балету й опери. Широкого розповсюдження набула сюїта.
 • 10. Стиль епохи романтизму Наприкінці XVIII століття нова культурна епоха — романтизм, передумовою настання якої вважають Велику французьку революцію. Але «батьківщиною» романтизму є Німеччина. Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів та правил. Найбільше романтизм проявився в живописі, літературі, музиці, театральному мистецтві. Живопис і графіка — найпоширеніші види образотворчого мистецтва епохи романтизму.
 • 11. Музика почала звучати не лише в театрах або концертних залах, але й у кав'ярнях, навчальних закладах і музичних спілках. Усе більшої популярності набувала розважальна музика, розвивалися оперета, романс, танцювальна музика та інші жанри, які раніше вважались суто розважальними. Саме в цей час композитори активно зверталися до літературних творів (казок, міфів, легенд), на основі яких писали власні. Взагалі музика романтизму є надзвичайно віртуозною, виразною й емоційною.
 • 12. Мистецтво реалізму Реалізм — художній напрям, який сформувався до середини XIX століття. Його назва в перекладі з латинського означає «дійсний, речовий». Основною визначальною рисою реалістичного мистецтва є достовірне зображення навколишньої дійсності, показ усіх сфер життя й духовного світу людини такими, якими вони є насправді. В образотворчому мистецтві реалізму дуже активно розвивалися жанри пейзажу, натюрморту, портрету побутового характеру. Відображення буденного життя простої людини стало однією з провідних тем живопису.
 • 13. У театральному мистецтві формувався образ типового представника соціального середовища, до якого він належав. Жанр драми поступово витіснив трагедію, а наприкінці XIX століття в театрі виникла нова спеціальність — режисура. Композитори-реалісти активно зверталися до побутових сюжетів і народних звичаїв. Яскравим прикладом цього є творчість французького композитора Ж. Бізе і його опера «Кармен».
 • 14. Імпресіонізм Величезний внесок до скарбниці світового мистецтва зробили імпресіоністи. Імпресіонізм походить від французького — «враження». Спочатку цей напрям найяскравіше виразився у французькому живописі 70—90-х років XIX століття. Основним принципом імпресіонізму було звернення до реальної дійсності з метою передати безпосередні враження від неї.
 • 15. Деякі принципи живопису імпресіонізму втілились і у творчості скульпторів. У театральному мистецтві велике значення надавалося в першу чергу переданню атмосфери дійства. Раптові зміни ритмів, звуків і кольорових плям на тлі декорацій застосовувались режисерами для створення в дійстві певної емоційної насиченості.