Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Svjetski dan obitavališta (World Habitat Day) 
Zagreb, 5. listopada 2009. 
PPllaanniirraannjjee nnaaššee 
uurrbbaannee bbu...
Okrugli stol 
Dijalog o urbanom razvoju - s građanima za građane 
1. UN-Habitat: povijest, aktivnosti, Svjetski dan obitav...
UN-Habitat: povijest, aktivnosti, 
Svjetski dan obitavališta, Povelja časti 
Petra Milković 
• članica Projektnog tima Hab...
Indeks vrsnosti javne vlasti 
Sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje 
se na njih odnose 
Dražen Kovačević 
• koordina...
Nominacija Grada Zagreba za 
Povelju časti UN-Habitat: 
kriteriji, primjeri dobre prakse 
Anđelko Markulin 
• koordinator ...
Kronologija projekta 
• 29.11.1999. - Sveučilišni profesor Berislav Ličina predložio Savezu izviđača 
Hrvatske uspostavu n...
Institucionalna potpora programima mladih 
i za mlade u Gradu Zagrebu 
Helena Miladić 
• načelnica Odjela za mlade Gradsko...
Mirovno obrazovanje kao 
instrument osposobljavanja mladih 
za aktivno sudjelovanje u društvu 
Željka Žigić 
• trenerica m...
Važnost gradskih parkova 
u urbanim prostorima 21. stoljeća 
Marina Butorac, krajobr. arh. 
• suatorica preglednog rada “Z...
Gradski parkovi kakve želimo 
za našu urbanu budućnost: 
evaluacija i prijedlozi za poboljšanja 
Tihana Križanić Igor Živk...
Procjena zagrebačkih parkova 
Pitanja za procjenu 
• Naziv parka, lokacija, površina, ima li škola u blizini? 
• Ima li br...
Upitnik za posjetitelje parkova 
Rezultati 
• anketirali smo 14 posjetitelja zagrebačkih parkova, 
u dobi od 11 do 65 godi...
Urbane aspiracije 
Zagrepčana 
Sara Ursić i Rašeljka Krnić 
• asistentice na Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

World Habitat Day 2009

396 Aufrufe

Veröffentlicht am

Round table at the World Habitat Day

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Login to see the comments

World Habitat Day 2009

 1. 1. Svjetski dan obitavališta (World Habitat Day) Zagreb, 5. listopada 2009. PPllaanniirraannjjee nnaaššee uurrbbaannee bbuudduuććnnoossttii Priredio: Anđelko Markulin koordinator obilježavanja WHD
 2. 2. Okrugli stol Dijalog o urbanom razvoju - s građanima za građane 1. UN-Habitat: povijest, aktivnosti, Svjetski dan obitavališta, Povelja časti 2. Indeks vrsnosti javne vlasti Sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se na njih odnose 3. Nominacija Grada Zagreba za Povelju časti UN-Habitat: kriteriji, primjeri dobre prakse 4. Institucionalna potpora programima mladih i za mlade u Gradu Zagrebu 5. Mirovno obrazovanje kao instrument osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u društvu 6. Važnost gradskih parkova u urbanim prostorima 21. stoljeća 7. Gradski parkovi kakve želimo za našu urbanu budućnost: evaluacija i prijedlozi za poboljšanja 8. Urbane aspiracije Zagrepčana
 3. 3. UN-Habitat: povijest, aktivnosti, Svjetski dan obitavališta, Povelja časti Petra Milković • članica Projektnog tima Habitat Programa NSMH • studentica druge godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. 4. Indeks vrsnosti javne vlasti Sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se na njih odnose Dražen Kovačević • koordinator Habitat Programa NSMH • voditelj Vijeća trenera NSMH
 5. 5. Nominacija Grada Zagreba za Povelju časti UN-Habitat: kriteriji, primjeri dobre prakse Anđelko Markulin • koordinator izrade kandidacijskog elaborata za UN-Habitat • direktor informatike u hotelu The Regent Esplanade Zagreb
 6. 6. Kronologija projekta • 29.11.1999. - Sveučilišni profesor Berislav Ličina predložio Savezu izviđača Hrvatske uspostavu novog sustava obrazovanja za izviđačke voditelje • 15.11.2000. - Osnovan Nacionalni savez mladih Hrvatske • 15.08.2001. - Osnovana Izviđačka škola • 07.12.2001. - Održan stručni skup “Programi izviđačkih organizacija u okviru financiranja javnih potreba Grada Zagreba” • 05.09.2002. - Vlada RH donijela nacionalni program djelovanja za mlade za razdoblje 2003. - 2008. • 25.11.2002. - Ministarstvo prosvjete RH odobrilo obrazovni program Izviđačke škole • tijekom 2003. - Vlada RH izradila popis 239 programa prevencije neprihvatljivog ponašanja mladeži; među 14 odabranih modela je program Izviđačke škole “Čudesna Hrvatska” • 14.07.2004. - Grad Zagreb donosi Gradski program djelovanja za mlade • 25.04.2006. - Izviđačka škola organizira simpozij “Izviđaštvo i učiteljska kompetencija” • 2006./07. - Izborni predmet “Izviđači i škola” uveden na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu • tijekom 2007. - Izviđačka škola tiska sveučilišni udžbenik “Izviđači i škola” • 08.09.2008. - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba donio kriterije za raspodjelu sredstava izviđačkim organizacijama
 7. 7. Institucionalna potpora programima mladih i za mlade u Gradu Zagrebu Helena Miladić • načelnica Odjela za mlade Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba
 8. 8. Mirovno obrazovanje kao instrument osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u društvu Željka Žigić • trenerica mladeži NSMH • profesor pedagogije
 9. 9. Važnost gradskih parkova u urbanim prostorima 21. stoljeća Marina Butorac, krajobr. arh. • suatorica preglednog rada “ZELENA SRCA GRADOVA - Važnost vrtova i perivoja u urbanim područjima”
 10. 10. Gradski parkovi kakve želimo za našu urbanu budućnost: evaluacija i prijedlozi za poboljšanja Tihana Križanić Igor Živković • predvodnica u Odredu izviđača predvodnik u Odredu izviđača “Savski Gaj” “Nikola Bolonić Đebo”
 11. 11. Procjena zagrebačkih parkova Pitanja za procjenu • Naziv parka, lokacija, površina, ima li škola u blizini? • Ima li brza prometnica u blizini, ima li park ogradu? • Što se nalazi u parku, je li prostor dobro iskorišten? • Ima li koševa za smeće, toalet, fontana s pitkom vodom, sjene? • Ima li rasvjetu, osjećate li se sigurnim, jesu li igrališta sigurna za djecu? • Održavaju li se u parku javna događanja? • Kako ste zadovoljni ispravnošću opreme i uređaja? • Kako ste zadovoljni uređenošću parka? Rezultati procjene • obišli smo 10 parkova različite veličine (od 50 do 250.000 m2) • 70% parkova ocijenjeno je dobro iskorištenim, 80% njih ostavlja dojam sigurnosti, a u 90% parkova nema nikakvih javnih događanja • niti u jednom parku nisu nađene utičnice za uključiti laptop ili CD player • stanje opreme ocijenjeno je prosječno s 3,5, a uređenost parkova s 2,6
 12. 12. Upitnik za posjetitelje parkova Rezultati • anketirali smo 14 posjetitelja zagrebačkih parkova, u dobi od 11 do 65 godina • 80% njih živi u blizini parka i došli su pješice • 85% anketiranih u parku se zadržava do pola sata, najčešće čuvajući djecu ili unuke, ili u druženju s prijateljima • sukladno tome najčešće dolaze u park s djecom, s partnerom ili s prijateljima • kao glavnu prednost parka većina ističe čistoću i sigurnost, a ono što ne vole u parku su smeće, pseći izmet, te huligani koji uništavaju park • polovica anketiranih misli da parkove treba proširiti i unaprijediti dodatnim sadržajima (klupe, rasvjeta, pješčanici, koševi za smeće)
 13. 13. Urbane aspiracije Zagrepčana Sara Ursić i Rašeljka Krnić • asistentice na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

×