Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jak mierzyć efekty działań komunikacyjnych w social media

2.624 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacja wygłoszona przeze mnie dla Stowarzyszenia Młody PR, Wrocław, 07.05.2010.

Jak mierzyć efekty działań komunikacyjnych w social media

 1. 1. Jak mierzyć i oceniać efekty komunikacji w social media? Anna Miotk, NetSprint.pl Spotkanie Stowarzyszenia Młody PR Wrocław, 07.05.2010
 2. 2. Social media
 3. 3. Kilka zasad pomiaru <ul><li>Planuj działania – zacznij od stworzenia strategii social media </li></ul><ul><li>Pamiętaj, że różne efekty działań komunikacyjnych są rozłożone w czasie </li></ul><ul><li>Ustal mierzalne cele </li></ul><ul><li>Miej na uwadze odbiorcę raportu </li></ul><ul><li>Wybierz odpowiednią metodę i technikę oraz narzędzia pomiaru </li></ul>
 4. 4. Planuj działania komunikacyjne
 5. 5. <ul><li>S (specific) – szczegółowe </li></ul><ul><li>M (measurable) – mierzalne </li></ul><ul><li>A (achievable) – możliwe do osiągnięcia </li></ul><ul><li>R (resourced) – zorientowane na rezultaty </li></ul><ul><li>T (time bound) – ograniczone czasowo </li></ul>Ustal mierzalne cele
 6. 6. Pamiętaj, że efekty Twoich działań są rozłożone w czasie
 7. 7. Triad of Measurement (Kami Huyse)
 8. 8. Interest = Zainteresowanie <ul><li>Aktywność (odsłony strony www, unikalni użytkownicy) </li></ul><ul><li>Społeczność (kto ją tworzy): </li></ul><ul><ul><li>Dane demograficzne (wiek, miejsce zamieszkania, dochody, itd.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Dane psychograficzne (styl życia, zachowania, wartości, itd.) </li></ul></ul>
 9. 9. Attitudes = Postawy <ul><li>Konwersacje (o czym rozmawia społeczność) </li></ul><ul><ul><li>Indeks Konwersacji - stosunek liczby postów na blogu do liczby komentarzy i trackbacków; </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Media Index (Edelman) – Wskaźnik wpływu liczony na podstawie aktywności w różnych serwisach social media </li></ul></ul><ul><ul><li>Wpływowe Idee (jak długo przekaz jest tematem dla opinii publicznej i interakcji) </li></ul></ul><ul><li>Powiązanie (relacje ze społecznością) </li></ul><ul><ul><li>Relacje i połączenia (wpływ w obrębie konkretnej społeczności) </li></ul></ul><ul><li>Zawartość (co skupia wokół siebie społeczność) </li></ul><ul><ul><li>Znaczenie (jak znaczący dla mojej firmy jest poszczególny wpis w blogu); </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydźwięk (pozytywny, negatywny czy neutralny) </li></ul></ul>
 10. 10. Actions = Działania <ul><li>Uczestnictwo (co robi społeczność i jakie są jej działania) </li></ul><ul><ul><li>Zaangażowanie (odbiorca nie tylko odpowiada na przekaz, ale działa w związku z nim); </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktywizacja społeczności (konkretne działania, czy odbiorcy reagują na przekaz) </li></ul></ul>
 11. 11. Wybierz metodę i technikę pomiaru <ul><li>Techniki pomiaru </li></ul><ul><li>Narzędzia wspomagające pomiar </li></ul>
 12. 12. Metody i techniki pomiaru <ul><li>Analiza danych </li></ul><ul><ul><li>Analiza siły relacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza sieciowa </li></ul></ul><ul><li>Analiza treści </li></ul><ul><ul><li>Analiza treści przekazów internetowych </li></ul></ul><ul><li>Sondaż </li></ul><ul><ul><li>Badania panelowe </li></ul></ul><ul><li>Zogniskowany wywiad grupowy </li></ul>
 13. 13. Narzędzia pomocnicze <ul><li>Statystyki ruchu na stronach www </li></ul><ul><li>Analiza łatwości nawigacji po stronie pod kątem użytkownika (web usability) </li></ul><ul><li>Ankiety online </li></ul><ul><li>Narzędzia wyszukiwawcze </li></ul><ul><ul><li>Wyszukiwarki </li></ul></ul><ul><ul><li>Agregatory </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemy monitoringu internetu </li></ul></ul>
 14. 14. Systemy monitorowania internetu: Polska
 15. 15. Zastosowanie monitoringu internetu – zarządzanie informacją <ul><li>Najbardziej adekwatny obszar monitorowania </li></ul><ul><li>Skanowanie zawartości serwisów co kilka sekund </li></ul><ul><li>Archiwizacja artykułów </li></ul><ul><li>Statystyki i raporty </li></ul><ul><li>Powiadomienia e-mail, sms, RSS </li></ul>newspoint.pl
 16. 16. Zastosowanie monitoringu internetu – trendy i podsumowania <ul><li>System wczesnego ostrzegania </li></ul><ul><li>Monitorowanie zagadnień, np. „recesja w USA” </li></ul><ul><li>Porównanie organizacja vs konkurenci </li></ul><ul><li>Media najczęściej poruszające dany temat </li></ul>
 17. 17. Zastosowanie monitoringu internetu – obserwowanie dyskusji <ul><li>Posty z tego samego wątku na forum (lub post i komentarze z bloga) zawierające hasło są grupowane. Dzięki temu można obserwować toczącą się dyskusję. </li></ul>
 18. 18. Kto obserwuje dyskusje? <ul><li>Deweloper – wytropienie grupy nacisku (obniżka cen za mieszkania) </li></ul><ul><li>Jedno z OFE - monitoring opinii konsumentów nt. OFE </li></ul><ul><li>Dealer samochodów - badanie opinii klientów o obsłudze serwisowej oraz dealerach samochodów </li></ul><ul><li>Producent żywności dla zwierząt domowych – fora hodowców kotów i psów </li></ul>
 19. 19. Inne zastosowania systemu monitoringu internetu <ul><li>kaukaz.pl – automatycznie tworzona kolumna z informacjami z serwisów anglojęzycznych </li></ul>
 20. 20. Inne zastosowania systemu monitoringu internetu <ul><li>epr.pl – podstrona z nowymi wpisami z najciekawszych blogów branżowych (wydawca portalu wcześniej uzyskał zgodę blogerów) </li></ul>http://epr.pl/prforum.php?id=902&itemcat=6
 21. 21. Wybrane wskaźniki sukcesu w social media <ul><li>Potencjalny zasięg </li></ul><ul><li>Wzmianki w wybranym okresie czasu </li></ul><ul><li>Linki przychodzące </li></ul><ul><li>Udział w konwersacji (Share of Co n versation) </li></ul><ul><li>Subskrybenci treści </li></ul><ul><li>Odsetek odnośników i cytowań </li></ul><ul><li>Rozpoznanie marki </li></ul><ul><li>Wyszukiwanie specyfiki marki </li></ul><ul><li>Trend w wydźwięku </li></ul><ul><li>Rezonans treści </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Indywidualni praktycy: </li></ul><ul><ul><li>efektywność działań </li></ul></ul><ul><ul><li>jakość i charakter relacji z klientem/zarządem </li></ul></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><ul><li>ocena efektywności, dokonywana na poszczególnych etapach realizacji działań PR </li></ul></ul><ul><li>Poziom organizacyjny </li></ul><ul><ul><li>„ jak działania komunikacyjne przyczyniają się do osiągania celów organizacji, n.p. bycie liderem rynku lub wzrost sprzedaży?” </li></ul></ul><ul><ul><li>zebranie informacji o działaniach PR realizowanych na różnych poziomach organizacji (np. globalnym, krajowych) </li></ul></ul><ul><li>Poziom społeczny </li></ul><ul><ul><li>Pozytywne lub negatywne konsekwencje działań PR dla społeczeństwa </li></ul></ul>Pomyśl, co i dla kogo chcesz ocenić
 23. 23. Raport – prezentacja wyników <ul><li>Cele </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Najważniejsze wyniki badań </li></ul><ul><ul><li>rozmiary zjawiska </li></ul></ul><ul><ul><li>trendy obserwowane </li></ul></ul><ul><ul><li>trendy spodziewane </li></ul></ul><ul><li>Wnioski i zalecenia </li></ul>
 24. 24. Podsumowanie <ul><li>Planuj działania – zacznij od stworzenia strategii social media </li></ul><ul><li>Pamiętaj, że różne efekty działań komunikacyjnych są rozłożone w czasie </li></ul><ul><li>Ustal mierzalne cele </li></ul><ul><li>Miej na uwadze odbiorcę raportu </li></ul><ul><li>Wybierz odpowiednią metodę i technikę oraz narzędzia pomiaru </li></ul><ul><li>Dokonaj pomiaru </li></ul>
 25. 25. Dziękuję za uwagę! NetSprint.pl – Pion monitoringu internetu ul. Bieżanowska 7 02-655 Warszawa tel.: + 48 22 85 22 006 fax: + 48 22 85 22 060 [email_address] www.newspoint.pl Anna Miotk [email_address] http://www.annamiotk.pl

×