Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Anuar absolventi U.T. Cluj Napoca

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
2012
D I N C L U J - N A P O C A
UNIVERSITATEA TEHNICA
Anuarul absolventilorAnuarul absolventilor
si alsi al
cadrelor dida...
UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA
Anuarul absolven]ilor
}i al
Cadrelor didactice
2012
CUPRINS
Mesaj adresat promoției 2012 de Prof.dr.ing. Radu Munteanu, Rectorul
Univeristății Tehnice din Cluj-Napoca ..........
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Cluj Smart City - Emil Boc
Cluj Smart City - Emil Boc
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 99 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Anuar absolventi U.T. Cluj Napoca (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anuar absolventi U.T. Cluj Napoca

 1. 1. 2012 D I N C L U J - N A P O C A UNIVERSITATEA TEHNICA Anuarul absolventilorAnuarul absolventilor si alsi al cadrelor didacticecadrelor didactice Anuarul absolventilor si al cadrelor didactice
 2. 2. UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA Anuarul absolven]ilor }i al Cadrelor didactice 2012
 3. 3. CUPRINS Mesaj adresat promoției 2012 de Prof.dr.ing. Radu Munteanu, Rectorul Univeristății Tehnice din Cluj-Napoca .................................................................... 3 Conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca .............................................. 5 Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ...................................................... 6 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism .................................................................... 10 Facultatea de Automatică şi Calculatoare ............................................................... 14 Facultatea de Construcţii ........................................................................................ 26 Facultatea de Construcţii de Maşini ........................................................................ 43 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ............................................................................................................... 57 Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului ................................................ 65 Facultatea de Inginerie Electrică............................................................................. 73 Facultatea de Instalaţii ............................................................................................ 82 Facultatea de Mecanică ........................................................................................... 89 2
 4. 4. MESAJ ADRESAT PROMOŢIEI 2012 Prof.dr.ing.Radu Munteanu Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca Există momente în viaţă când ne dăm seama că nimic nu trece mai repede ca timpul. Trecerea lui nesfârşită îmbrăţişează totul şi absoarbe lumina făcând ca mari trăiri din viaţa noastră să se piardă, în timp ce lucruri fără importanţă devin simboluri heraldice într-o lume pe care timpul continuă să o cizeleze şi s-o îmbătrânească... De astăzi suntem colegi cu toţii în inginerie şi arhitectură, dar ne desparte nostalgic un număr de ani. Dumneavoastră, dragi absolvenţi, sunteţi la orizontul celei mai frumoase vârste. Vârsta unei limpezi conştiinţe de sine, a unei maturităţi asumate, a unei creativităţi aşezate, vârstă de bilanţ şi analiză, vârstă a certitudinii senine, dar şi a îndoielii interpelatoare, sensibilă la provocările visurilor îndrăzneţe. Dacă astăzi avem bucuria de a ne afla împreună, o datorăm Dumneavoastră şi Universităţii. Dacă astăzi sunteţi ceea ce sunteţi, şi în fiecare zi un pic mai mult, tot Universităţii o datoraţi. Fiindcă adăpostindu-ne sub bolta ei protectoare şi gratifiantă, EA, Universitatea, a ştiut să suscite nobile motivaţii şi ambiţii, să Vă insufle destulă patimă iscoditoare spre a Vă face să îndrăzniţi, cu modestie, dragostea spre ştiinţa de carte, dând ce e mai bun din cugetul şi spiritul Dumneavoastră. Dar, în general, a urma o şcoală nu înseamnă neapărat a-i face pe oameni să citească, ci a-i face să gândească, iar fiecare se străduieşte apoi să calce pe urmele celor dintâi, dar nu pentru a-i urma pe ei, cât pentru a se depăşi pe sine. Dacă nu este aşa, viitorul va semăna cu o entitate neselectivă, un amestec de oameni şi iluzii. Iar diferenţa dintre cultură, vise şi speranţe se face simţită peste ani. „Cunoaşterea înseamnă putere", şi nu poate să fie gândită în afara unui sistem de valori şi de moralitate. Întemeietorii sistemelor de educatie, Confucius, Napoleon sau Humboldt, au ştiut că nu poate exista educaţie în lipsa valorilor morale. Abandonarea valorilor morale. va duce la indiferenţă, iresponsabilitate şi cinism. Societatea cunoaşterii nu îşi poate permite să creeze "barbari şcoliţi", care să câştige doar bani, dar care să ducă o viaţă nedemnă, fără motivaţia morală a faptei. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la fel ca fiecare instituţie de învăţământ superior, de prestigiu şi cu tradiţie, este de fapt un proiect cultural, ştiinţific, social şi istoric, care reuneşte valori ce trec prin timp şi devin repere. Recursul la istoria universităţii noastre ne ajută să înţelegem mai bine logica în care aceasta s-a dezvoltat, dar mai ales responsabilităţile prezentului. Am senzaţia că pentru tot ce-i etern timpul nu există. El nu-şi aruncă nicăieri ancora şi nu are nici răsărit, nici apus... Dar cine i-a dat veşmânt de poadoabă, cum s-a născut spectacolul lui trecător? În mişcarea lui fără formă cine încolţeşte grâul şi înfloreşte florile? Cum apar noi forme în fiecare clipă în oceanul pustiităţilor? Pe ţărmul lui neţărmurit, valurile adună spectrul trecerii noastre, ca într-un port în care debarcă patimi la marginea unui ocean în care se zbat pasiunile. În aparenţa lui, simulată de trecerea lină a zilei şi nopţii, adună ingrat în sacul său pomeni pentru uitare, ca un şarlatan ce-şi ascunde prezentul, fâcând să strălucească viitorul! De ce Vă adresez câteva gânduri? Pentru simplul motiv că eforturile Dumneavoastră în devenirea academică merită un gând bun! 3
 5. 5. Avem nevoie să căutăm cu preseverenţă binele şi să profesăm adevărata cunoaştere chiar şi acolo unde este elogiată ignoranţa. Trebuie să ne menţinem seninătatea chair dacă în jur sporeşte zbuciumul şi să căutăm liniştea în mijlocul unei lumi agresive. Trebuie să învăţăm să ascultăm chiar dacă unii pretind doar să vorbească şi să ne bucurăm de tăcere când în jur sporeşte zgomotul. Sigur, avem păreri personale şi rătăcim printre aproximaţii dar trebuie să vedem în timpul care vine un înţelept solitar care ne întinde mâna pentru a ne ajuta singuri. Dar, pentru a ne ajuta singuri trebuie să simţim că şcoala doreşte mereu să cultive acele subtile „competenţe umane”, care exprimă capacitatea de a fi OM în sensul valorilor şi credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor pozitive la nivel individual, cât şi social, adică capacitatea de a te comporta în sensul atitudinilor pozitive în relaţiile cu ceilalţi. Aşa înţelegem să Vă sfătuim, aşezând în cugetul Dumneavoastră, obolul nostru de experienţă. Acesta este sensul existenţei noastre comune, iar în vreme ce rostesc aceste cuvinte, eu însumi capăt contur şi realitate împreună cu Dumneavoastră, dragi colegi şi studenţi, cu toţii glorificaţi, la sărbătoare, de căldura vorbelor frumoase. În timp ce răsună ecoul lor, noi toţi, celebraţi de magia verbului, ne estompăm cu modestie lăsând locul spiritelor tutelare, adică părinţilor Dumneavoastră, pe care trebuie să-i recompensaţi cu bucuria reuşitei, fiindcă ei v-au oferit totul fără a cere o răsplată. Trebuie să avem încredere în timpul care vine, chiar dacă mulţi se îndoiesc şi să nu uităm că trecem prin fugarul prezent ce leagă trecutul de viitor dar îi conferă o identitate unică şi irepetabilă. Sigur, viaţa este mereu un prilej de a ne întreba: “cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm?”… iar rezultatele Dumneavoastră trebuie să răspundă la acestea. Apoi dragi absolvenţi, vă doresc să gândiţi mult. Fiindcă cu cât gândirea îţi e mai săracă, cu atât nu-ţi poţi înţelege dorinţele şi nu le poţi construi. Dar este important să gândim mereu, fiindcă gândurile ne organizează timpul şi tot ele ni-l destramă. Apoi, pe acest drum, după un timp vom înţelege că norocul e făcut din lacrimile noastre... Vă doresc să fiţi sănătoşi şi să aveţi noroc, însă norocul seamănă cu un soare ce, luminând o emisferă, o lasă pe cealaltă în întuneric, dar nu trebuie să uităm că norocul este frate geamăn cu marea şi amândoi nu pot sta liniştiţi multă vreme... Şi vă mai doresc ceva: ca atunci când la vârsta senectuţii, vă veţi gândi la tinereţe, să puteţi spune că nu regretaţi decât greşelile pe care nu le-aţi săvârşit... Dumneavoastră, dragi absolvenţi, sunteţi contemporani ai viitorului... Uneori îmi spun că nu există nici o taină a timpului, ci numai tainele celor care-l trăiesc. Şi dacă asta înseamnă ce aşteptăm noi de la el, întrebarea "ce ne va aduce viitorul" ne-o punem în zadar. Răspunsul nu va fi dat, pentru că nu există un singur răspuns, fiindcă nu toţi îl vom iubi la fel... Apoi vă dorim: Sănătate, bucurie, pace Linişte, frumuseţe, familie, dragoste, copii Bine, Succese şi din nou Sănătate ... Să aveţi parte de toate Dacă viaţa vrea să te înfierbânte, înfierbântă-te la soare... Dacă viaţa va vrea să plângi, plângi de bucurie... Dacă viaţa vrea să furi, să furi o sărutare... Dacă viaţa vrea să pierzi, să-ţi pierzi frica... Dacă viaţa vrea să simţi foamea, să simţi foamea de iubire... Dacă doreşti să fi fericit, doreşt-o în fiecare zi. Cluj-Napoca, 25 mai 2012 Ziua Absolventului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 4
 6. 6. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca telefon : 40-264-401200 fax : 40-264-592055 http ://www.utcluj.ro CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA CONDUCEREA ACADEMICĂ RECTOR Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU e-mail: Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro PRORECTOR Management şi dezvoltare academică Prof.dr.ing.,ec. IOAN ABRUDAN e-mail: abrudan.ioan@k.ro PRORECTOR Didactic şi probleme studenţeşti Prof.dr.ing. MIHAIL ABRUDEAN e-mail: Mihai.Abrudean@aut.utcluj.ro PRORECTOR Dezvoltare, resurse umane şi financiare Prof.dr.ing. MIRCEA PETRINA e-mail: Mircea.Petrina@mecon.utcluj.ro PRORECTOR Administraţie Prof.dr.ing. TIBERIU RUSU e-mail: Tiberiu.Rusu@sim.utcluj.ro PRORECTOR Cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale: Prof.dr.ing. AUREL VLAICU e-mail: Aurel.Vlaicu@com.utcluj.ro CANCELAR Prof.dr.ing. DANIELA MANEA e-mail: Daniela.Manea@cif.utcluj.ro SECRETAR ŞEF Dr.ing. LIA CHIOREAN e-mail: Chiorean.Lia@staff.utcluj.ro CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ DIRECTOR GENERAL Ing. Horea ARDELEANU ADMINISTRATIV e-mail: horea.ardeleanu@staff.utcluj.ro DIRECTOR GENERAL Arh. Gavril TORSIN ADJUNCT CONTABIL ŞEF Ing., Ec. Adriana OCHIŞ 5
 7. 7. COMPONENŢA SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 1. Conf.dr.arh. IOANA AGACHI 2. Prof. dr.arh. ADRIANA MATEI 3. Conf.dr.ing. VIRGIL VESCAN 4. Stud. GIORGIANA CICEO FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE 5. Prof.dr.ing. MIHAIL ABRUDEAN 6. Prof.dr.mat. IOAN GAVREA 7. Prof.dr.mat. MIRCEA DUMITRU IVAN 8. Prof.dr.ing. IOAN ALFRED LEŢIA 9. Prof.dr.ing. LIVIU MICLEA 10. Prof.dr.ing. SERGIU NEDEVSCHI 11. Prof.dr.ing. RODICA POTOLEA 12. Prof.dr.ing. IOAN SALOMIE 13. Stud. MIHAI CODITOIU 14. Stud. SORIN SĂCARĂ 15. Stud. GABRIELA SUNZUIANA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII 16. Prof.dr.ing. HORIA-AUREL ANDREICA 17. Prof.dr.ing. ALEXANDRU CĂTĂRIG 18. Prof.dr.ing. JULIETTA DOMŞA 19. Prof.dr.ing. MIHAI ILIESCU 20. Prof.dr.ing. ADRIAN IOANI 21. Prof.dr.ing. ZOLTAN KISS 22. Prof.dr.ing. DANIELA MANEA 23. Prof.dr.ing. PETRU MOGA 24. Prof.dr.ing. MIRCEA PETRINA 25. Stud. VASILE MAIER 26. Stud. MIHAI SELARIU 27. Stud. BOGDAN DICO FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI 28. Prof.dr.ing.ec. IOAN ABRUDAN 29. Prof.dr.ing. NICOLAE BÂLC 30. Prof.dr.ing. PETRU BERCE 31. Conf.dr. MONICA IOANI 32. Prof.dr.ing. IULIU NEGREAN 33. Prof.dr.ing. SORIN POPESCU 34. Prof.dr.ing. FELICIA SUCALĂ 35. Stud. IOANA SULUŢIU 36. Drd. ANDREI TIRLA 37. Stud. FLAVIU SABAU 6
 8. 8. FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 38. Prof.dr.ing. VIRGIL DOBROTĂ 39. Prof.dr.ing. LELIA FEŞTILĂ 40. Prof.dr.ing. DAN PITICĂ 41. Prof.dr.ing. MARINA ŢOPA 42. Prof.dr.ing. AUREL VLAICU 43. Stud. BIANCA ALEXANDRA FAGARAS 44. Stud. ALEXANDRU POPA FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI 45. Prof.dr.ing.fiz. IONEL CHICINAŞ 46. Prof.dr.fiz. EUGEN CULEA 47. Prof.dr.ing. TIBERIU RUSU 48. Prof.dr.ing. IOAN VIDA-SIMITI 49. Stud. OANA SĂRMĂŞAN FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 50. Prof.dr.ing. IULIAN BIROU 51. Prof.dr.ing. RADU CIUPA 52. Prof.dr.ing. LORAND SZABO 53. Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU 54. Conf.dr.ing. SORIN PAVEL 55. Stud. RĂZVAN CREHUL FACULTATEA DE INSTALAŢII 56. Prof.dr.ing. GHEORGHE BADEA 57. Conf.dr.ing. VIOREL DRAGOŞ 58. Prof.dr.ing. TUDOR POPOVICI 59. Stud. ANCA SUCIU FACULTATEA DE MECANICĂ 60. Prof.dr.ing. NICOLAE BURNETE 61. Prof.dr.ing. MIHAIL HĂRDĂU 62. Prof.dr.ing. VISTRIAN MĂTIEŞ 63. Prof.dr.ing. LIVIU IOAN VAIDA 64. Stud. BOGDAN MANOLIN JURCHIŞ 65. Stud. NICOLAE VLAD BURNETE DIRECTOR G.A. 66. ing. HOREA ARDELEANU DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ 67. Prof.dr.ing. GHEORGHE LAZEA DIRECTOR ŞCOALA MASTERALĂ 68. Prof.dr.ing. VIOREL CÂNDEA DIRECTOR D.P.P.D. 69. Prof.dr.ing. NICOLAE JURCĂU DIRECTOR D.E.C.S.A.P. 70. Prof.dr.ing. LIVIU MORAR REPREZENTANT OSUT 71. Stud. RADU RUS 7
 9. 9. COMISIILE SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA A. COMISIA PROFESIONALĂ PENTRU REFORMĂ ŞI DEZVOLTARE ACADEMICĂ 1. Prof.dr.ing., ec. ABRUDAN Ioan – Preşedinte 2. Prof.dr.ing. ABRUDEAN Mihail 3. Prof.dr.ing. BADEA Gheorghe 4. Prof.dr.ing. BERCE Petru 5. Prof.dr.ing. BURNETE Nicolae 6. Prof.dr.ing. CIUPA Radu 7. Prof.dr.ing. ILIESCU Mihai 8. Prof.dr.arh. MATEI Adriana 9. Prof.dr.ing. NEDEVSCHI Sergiu 10. Prof.dr.ing. ŢOPA Marina 11. Prof.dr.ing. VIDA-SIMITI Ioan 12. Student DICO Bogdan – Fac. Constr. 13. Student FAGARAS Bianca – Fac. El., Tel.&Tehn.Inf. B. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 1. Prof.dr.ing. VLAICU Aurel – Preşedinte 2. Conf.dr.arh. AGACHI Ioana 3. Prof.dr.ing. BIROU Iulian 4. Prof.dr.ing. CHICINAŞ Ionel 5. Prof.dr.ing. MOGA Petru 6. Prof.dr.ing. DOBROTĂ Virgil 7. Prof.dr.ing. KISS Zoltan 8. Prof.dr.ing. MĂTIEŞ Vistrian 9. Prof.dr.ing. NEGREAN Iuliu 10. Prof.dr.ing. POPOVICI Tudor 11. Prof.dr.ing. SALOMIE Ioan 12. Student CICEO Giorgiana – Fac.Arh. 13. Student SUNZUIANA Gabriela – Fac. A.C. C. COMISIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI PERFECŢIONARE 1. Prof.dr.ing. PETRINA Mircea – Preşedinte 2. Prof.dr.ing. MOGA Petru 3. Prof.dr.fiz. CULEA Eugen 4. Prof.dr.mat. GAVREA Ioan 5. Prof.dr.ing. SZABO Lorand 6. Prof.dr.ing. POTOLEA Rodica 7. Prof.dr.ing. VAIDA Liviu-Ioan 8. Student SĂRMĂŞAN Oana – Fac. S.I.M. 9. Student BURNETE Nicolae Vlad – Fac. Mec. 8
 10. 10. D. COMISIA PENTRU BAZA MATERIALĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 1. Prof.dr.ing. RUSU Tiberiu – Preşedinte 2. Ing. ARDELEANU Horea –Director General Administrativ 3. Prof.dr.ing. ANDREICA Horea 4. Prof.dr.ing. IOANI Adrian 5. Prof.dr.ing. MICLEA Liviu 6. Prof.dr.ing. PITICĂ Dan 7. Conf.dr.ing. VESCAN Virgil 8. Prof.dr.ing. DRAGOŞ Viorel 9. Student ŞELARIU Mihai – Fac. Constr. 10. Student CREHUL Răzvan – Fac. Ing.El. E. COMISIA PENTRU RELAŢII EXTERNE 1. Prof.dr.ing. POPESCU Sorin – preşedinte 2. Prof.dr.ing. BÂLC Nicolae 3. Prof.dr.ing. DOMŞA Julietta 4. Conf.dr. IOANI Monica 5. Prof.dr.ing. LEŢIA Ioan Alfred 6. Student SULUŢIU Ioana – Fac. C.M. 7. Student CODITOIU Mihai – Fac. A.C. F. COMISIA PENTRU DISTINCŢII UNIVERSITARE 1. Prof.dr.ing. HĂRDĂU Mihail – preşedinte 2. Prof.dr.mat. IVAN Mircea 3. Prof.dr.ing. PAVEL Sorin 4. Prof.dr.ing. SUCALĂ Felicia G. SECRETARIATUL PERMANENT 1. Prof.dr.ing. MANEA Daniela – preşedinte 2. Prof.dr.ing. CĂTĂRIG Alexandru 3. Prof.dr. JURCĂU Nicolae 4. Student SUCIU Anca – Fac.Instal. 9
 11. 11. Facultatea de ARHITECTURA ȘI URBANISM Str.Observatorului nr. 34 – 36, Cluj-Napoca Tel – Fax .0264- 590255, Tel. 0264 – 401847 - secretariat Tel. 0264 – 401844 – decan e-mail: amat@arch.utcluj.ro; CONDUCEREA Decan Prof.dr.arh.Adriana MATEI Prodecan Conf.dr.ing.Nicolae SOCACIU Secretar ştiintific Conf.dr.arh.Cornelia BARBULESCU Secretar şef Ing. Delia TODORUT CONSILIUL FACULTĂŢII Departamentul ARHITECTURA 1. Prof.dr.arh. Adriana MATEI 2. Conf.dr.ing. Nicolae SOCACIU. 3. Conf.dr.ing.Virgil VESCAN 4. Conf.dr.arh.Dana VAIS 5. Conf.dr.arh.Cornelia BARBULESCU 6. Asist.arh.Raoul CENAN 7. Asist.arh.Andrei NEJUR 8. Prep.arh.RUSU Vlad Sebastian Departamentul URBANISM 1. Prof.dr.arh.Mircea MOLDOVAN 2. Conf.dr.arh.Ioana AGACHI 3. Conf.dr.arh.Gheorghe VAIS 4. Sef lucr.dr.arh.Dorina VLAD 5. Sef lucr.arh.Rodica CODOREANU 6. Sef lucr.arh.Serban TIGANAS 7. Asist.arh.Andreea MILEA 8. Prep.arh.Paul MUTICA 9. Prep.arh.Cristian RUS Reprezentantii studentilor Consilieri : 1. Zinca Simona – an 2 2. Ciceo Georgiana – an 4 3. Hendea Calina– an 6 4. Man Victor – an 3 5. Cseke Marius – an 10
 12. 12. CORPUL DIDACTIC Departamentul ARHITECTURA Director departament: Conf.dr.ing. Virgil VESCAN 1. Prof.dr.arh. Adriana MATEI 2. Conf.dr.ing.Nicolae SOCACIU 3. Conf.dr.ing. Virgil VESCAN 4. Conf.dr.arh. Cornelia BARBULESCU 5. Conf.dr.arh.Virgil POP 6. Conf.dr.arh. Dana VAIS 7. Conf.dr.arh. Adrian IANCU 8. Sef lucr.dr.ing. Petru RUS 9. Asist.arh. Flavius MUNTEAN 10. Asist.arh. Raoul CENAN 11. Asist.arh. Mircea DINCULESCU 12. Asist.arh. Andrei NEJUR 13. Prep arh. Vlad Sebastian RUSU 14. Prep.arh. Rares DRAGAN 15. Prep.arh. Calin SPANU 16. As.arh. Silviu ALDEA 17. As.arh.Andrei KISS 18. As.arh.Szende SZENTESI 19. As.arh. Teodora BALAN 20. As.arh. Daniel SERBAN Departamentul URBANISM Director departament: Conf.dr.arh.Ioana AGACHI 1. Prof.dr.arh. Mircea Sergiu MOLDOVAN 2. Conf.dr.arh. Mihaela Ioana AGACHI 3. Conf.dr.arh. Gheorghe VAIS 4. Conf.dr.arh. Romulus ZAMFIR 5. Sef lucr.dr.arh. Dorina VLAD 6. Sef lucr.dr.arh. Cristina PURCAR 7. Sef lucr.drd.arh. Serban TIGANAS 8. Sef lucr.drd.arh. Adrian BORDA 9. Sef lucr dr.arh. Adrian ARAMA 10. Asist.arh. Dana OPINCARIU 11. Asist.arh. Rodica CODOREANU 12. Asist.arh. Andrea MILEA 13. Asist.arh. Paul MUTICA 14. Asist.art.plast. Leonard VARTIC 15. Prep.arh. Ana Maria RUSU 16. Prep.arh. Laura PATACHI 17. Prep.arh. Octav OLANESCU 18. Prep.arh. Cristian RUS 19. Prep.arh. Dana POP 20. As.arh. Alice OPRICA 21. As.arh. Paul MOLDOVAN 22. As.arh. Ionut JULEAN 11
 13. 13. Absolvenți 2012 licență Specializarea: Arhitectură Aleseei O.S. Ioana Alexa F.I. Ioana Anghel V. Alexandra Avram L. Flaviu Bogdan Balana C. Anca Eliza Balazs M. Tunde Barb David M. Ioana Alexandra Barth L.C. Erika Zsuzsanna Belascu E. Oana Boros A.P. Andra Paula Bota I.V. Cristina Andra Brisan C.M. Adrian Horia Bucur T. Tiberiu Vlad Budrala N. Ovidiu Nicolae Burcezan R.D. Ioana Dorina Burnete A. Andrei Burzo G. Mihai Calinescu G. Anamaria Capusan I. Ionut Andrei Cheregi G. Smaranda Madalina Cimpan G. Lucian Cirstoiu I.M. Andra Clain I.E. Tiana Alexandra Cocis M.S. Cristian Coman L.M. Andreea Maria Coman I. Ioana Susana Cornea M.O. Alina Patricia Silvia Cosma I.E. Anamaria Costin L. Iancu Laurean Craciunoiu L.S. Stefan Mihaita Csata A. Krisztina Csomortanyi S.I. Adela Maria Csortan I. Andrea Curelariu S. Olivia Ioana Darac M. Andreea Roxana Dohi Trepszker G.G. Lilla Etelka Domahidi S. Lorand Domnita A. Ruxandra Donca G. Irina Alexandra Dragomir N. Amalia Mihaela Drajan M. Luisa Roxana Drefi A. Rashed Faloba D.A. Mirona Ioana Farkas A. Angyalka Biborka Fernengel G.J. Julianna Folea I. Daiana Gabriela Gal L. Gabriela Galos D.I. Diana Andreea Gherghel O.M. Cristian Ionel Ghinet O. Andrada Antoanela Viorica Ghiran I. Ioana Codruta Gorgan I. Vlad Gotia D.I. Bogdan Alexandru Graur G. Andrei George Grosariu C.G. Mihai Stefan Gurau I. Catalin Hadar I. Cristian Hategan G. Alexandru Daniel Hendea D.I. Alexandra Calina Horincar M.F. Adela Oana Hudrea V.I. Cristian Hurezan A. Alexandra Melania Iernutan S. Adelina Ilyes L. Zsuzsa Ioan F. Dragos Iordate D.I. Daniel Dorin Iuga T. Alexandra Jozsa V.I. Judit Kiss D. Eva Klara Kurtinecz I. Paula Roxana Lazin S. Alina Roxana Lehene N. Iulia Adina Lobontiu M. Alexandra Iulia Lois R.M. Eugen Lucian Lukacs C. Eszter Lupse G. Mihai Gheorghe Maier T.V. Ramona Alina Majo Z. Zsuzsa Marinescu C. Vlad Cezar Mates I.D. Irina Matica V.M. Serban Adrian Mesaros M. Mihaela Hadasa Miclaus I. Bogdan Ioan Micu A. Marius Gavril Mihalcea S. Marina Claudia Mihut G. Virgil Moldan P. Adina Moldovan N. Dan Morariu I. Paul Adrian 12
 14. 14. Musuroia N. Raluca Sonia Nagy Z. Levente Narita O. Anda Roxana Neag R. Tiberiu Ciprian Nemes V.M. Maria Bianca Novosivschei M. Mariana Ioana Nowotny E. Magda Ordog L. Alexandru Stefan Pastean D.N. Narcis Dan Paul E. Dan Perse V. Stefan Ionut Pojan I.D. Romana Pop L. Patricia Manuela Pop V. Sorin Cristian Popa V. Razvan Marius Popescu S.G. Dorin Alexandru Prunea A. Vlad Adrian Puscas A. Gelu Cristian Racasan V.A. Horea Revnic E. Bogdan Andrei Roman T. Bogdan Ionut Rozs G. Gaspar Tamas Rus A. Dan Andrei Scurtu V. Mihaela Seucan V. Laurentiu Viorel Silaghi M.I. Adela Stan R. Tudor Cristian Strajer C. Constantin Ionut Suciu I. Elena Cristina Supp O.O. Iuliu Oliver Suteu T. Crina Anamaria Tanczos V. Katalin Tantau G. Beniamin Tigarean A. Lia Tania Timis G. Stejara Corina Tirziu A. Sergiu Marian Todasca G. Raluca Trandafir F. Sandra Uifalean I. Laura Andreea Vajna E. Botond Szilard Vancia M. Roxana Diana Vasarhelyi N. Marta Agnes Vasile A. Adriana Maria Vele L. Mihaela Alexandra Veres N. Alexandra Anda Vlas M.V. Andrei Vasile Vonica I.D. Mihai Dan Zagrean M. Paul Mihai 13
 15. 15. Facultatea de AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Adresa: str. G. Bariţiu, nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca Decanat: Sala 48, telefon: 40-264-401218, fax: 0264-594835 Secretariat: Sala 43, telefon: 40-264-401458 Url: http://ac.utcluj.ro/ E-mail: secretariatac@staff.utcluj.ro CONDUCEREA Decan Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI Prodecan didactic Prof.dr.ing. Tiberiu LEŢIA Prodecan ştiinţific Prof.dr.mat. Ioan GAVREA Secretar ştiintific Conf.dr.ing. Mihaela DÎNŞOREANU Secretar şef ing. Klara COLAN CONSILIUL FACULTĂŢII Departamentul de Automatică: Prof.dr.ing. Liviu MICLEA Prof.dr.ing. Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Mihail ABRUDEAN Prof.dr.ing. Clement FEŞTILĂ Prof.dr.ing. Tiberiu LEŢIA Prof.dr.ing. Petru DOBRA Departamentul de Calculatoare: Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI Prof.dr.ing. Ioan Alfred LEŢIA Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE Prof.dr.ing. Iosif IGNAT Prof.dr.ing. Dorian GORGAN Prof.dr.ing. Teodor DĂDÂRLAT Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN Prof.dr.ing. Octavian CREŢ Conf.dr.ing. Emil CEBUC Conf.dr.ing. Mihaela DÎNŞOREANU Departamentul de Matematică: Prof.dr.mat. Mircea IVAN Prof.dr.mat. Ioan GAVREA Prof.dr.mat. Alexandru MITREA Prof.dr.mat. Vasile MIHESAN Prof.dr.mat. Dorian POPA Lect.dr.mat. Mircia GURZĂU Studenţi: CORLACI Cristina - an II Mast. Aut. SUNZUIANĂ Zoie – an I Mast. Calc. SĂCARĂ Sorin – an I Mast. Aut. CODIŢOIU Mihai – an IV Calc. POPOVICI Lavinia – an IV Aut.eng. DOLEAN Timotei – an III Calc. GHIORGHIU Tudor – an III Aut.eng. RAIU Cornel Tudor – an II Calc. 14
 16. 16. Dragi absolvenţi, stimaţi părinţi şi profesori, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sărbătoreşte astăzi a 30-a promoţie de absolvenţi, respectiv a 4-a promoţie aliniată cerinţelor Europene consacrate prin înţelegerea de la Bolognia. Programele de studiu finalizate în acest an sunt în domeniului de studii Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei: Calculatoare în limbile română şi engleză, Tehnologia Informaţiei în limba română, respectiv în domeniul Ingineria Sistemelor: Automatică şi Informatică Aplicată în limbile română la Cluj şi Satu-Mare şi engleză la Cluj. Absolvenţii din acest an au urmat programe de studiu moderne, reproiectate ca şi competenţe, conţinut, metodologie de predare, durata de studii. Această promoţie este una din promoţiile cu cele mai bune rezultate la admitere, dar şi cu cel mai înalt nivel al pregătirii profesionale obţinut la absolvire. Tinerii bine pregătiţi intraţi pe porţile acestei şcoli, procesul intens de formare realizat cu devotament şi exigenţă de un corp profesoral valoros, şi sprijinul permanent şi necondiţionat al părinţilor au fost elementele cheie ale acestui succes. Suntem mândri că absolvenţii noştri au acumulat cunoştinţele de bază ale domeniului, au învăţat să înveţe şi să se autoformeze, au o gândire logică, algoritmică, şi o putere de abstractizare mult peste cea a absolvenţilor altor specializări, au dobândit o mare putere de muncă şi au perseverenţa necesară infăptuirii unor ţeluri dificil de realizat. Această promoţie, ca şi promoţiile anterioare de altfel, nu vor avea probleme în integrarea pe piaţa muncii. Pentru absolvenţii noştri se deschid opţiuni largi: - continuarea studiilor cu studii de doctorat şi masterat în ţară sau străinătate; -lucrul în învăţământul superior din România sau străinătate; -angajare în activităţi de cercetare proiectare atât în domeniul IT sau al automatizărilor cât şi în alte domenii inginereşti şi nu numai; -angajarea în firme de software, hardware, automatizări; -organizarea de activităţi educaţionale de cercetare şi proiectare în firme proprii, etc. Pe perioada celor 4 ani, cât a durat formarea acestei promoţii, Universitatea Tehnică din Cluj, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, in pofida contextului socio-economic dificil au asigurat condiţiile necesare desfăşurării unui proces educaţional de bună calitate. Baza materială s-a extins semnificativ. Numărul laboratoarelor de specialitate didactice si de cercetare s-a extins iar dotarea lor a fost substantial imbunatatita. Infrastructura de comunicaţie şi acces la Internet a fost în permanenţă dezvoltată şi actualizată. Pentru procesul didatic şi de cercetare s-au achiziţionat sisteme de dezvoltare, licenţe de programe, instalatii de automatizare, cărţi şi abonamente la reviste din străinătate. Finanţarea acestei dezvoltări s-a făcut doar parţial prin bugetul de stat, o pondere semnificativa având-o contractele de cercetare şi finanţările europene în domeniul învăţământului obţinute prin efortul exclusiv al cadrelor didactice din Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Relaţiile bune ale profesorilor noştri cu profesori şi universităţi din vest, contractele de cercetare cu companii de renume din vest au permis acordarea unui număr mare de mobilităţi de cercetare studenţilor acestei promoţii. Cu această ocazie vreau să mulţumesc corpului profesoral al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare pentru eforturile deosebite pe care le-au depus şi pentru devotamentul arătat cauzei învăţământului de ştiinţa calculatoarelor şi de automatică. 15
 17. 17. Vreau să mulţumesc de asemenea părinţilor care au fost un sprijin constant şi eficient pe durata acestor ani, părinţilor care cu dragostea şi devotamentul lor au intervenit de câte ori au simţit că e nevoie în sprijinul copiilor lor, părinţilor care au făcut eforturi materiale deosebite pentru ca acest moment al absolvirii să fie posibil. Dragi absolvenţi, aveţi incredere in voi, in cunoştinţele şi abilităţile dobândite, in capacitatea voastră de a le valorifica. Cu ocazia absolvirii şi a apropiatei dumneavoastră consacrări ca ingineri, vă doresc din toată inima fericire, sănătate, şi realizare profesională deplină! Nu uitaţi şcoala unde v-aţi format oriunde veţi fi, reveniţi la ea ori de câte ori veţi avea nevoie, sprijiniţi-o daca ea va avea nevoie! Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi 16
 18. 18. CORPUL DIDACTIC Departamentul: AUTOMATICĂ Director de departament: Prof. Dr. Ing. Honoriu VALEAN Personal didactic: Prof. consultant dr.ing. Tiberiu COLOȘI Prof. dr. ing.Mihail ABRUDEAN Prof. dr. ing. Adina ASTILEAN Prof.dr. ing. Petru DOBRA Prof.dr. ing. Clement FESTILA Prof.dr. ing. Gheorghe LAZEA Prof. dr. ing. Tiberiu LETIA Prof. dr. ing. Liviu Cristian MICLEA Prof. dr. ing. Daniel MOGA Prof. dr. ing. Ioan NASCU Prof. dr. ing. Honoriu VALEAN Conf. dr. ing Eva DULF Conf. dr. ing Silviu FOLEA Conf.dr. ing. Paula Amalia RAICA Conf.dr.ing. Szilard ENYEDI Sef lucr. dr. ing. Camelia AVRAM Sef lucr. dr. ing. Mihaela CISTELECAN Sef lucr. ing. Mirela DOBRA Sef lucr. ing. Sorin HERLE Sef lucr. dr. ing. Mihai HULEA Asis. dr. ing. Radu ROBOTIN Asis. dr. ing. Vasile Cosmin MARCU Asis. dr. ing. Levente TAMAS Prep. ing. Tudor BUZDUGAN Prep. ing. Aurelian IGNAT Prep. ing. Radu MIRON Prep.dr.ing. Adina MORARIU Prep. ing. Iulia Adina STEFAN Prep. dr. ing. Zsofia LENDEK Departamentul: CALCULATOARE Director de departament: Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA Personal didactic: Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA Conf.dr.ing. Mihaela DINSOREANU Prof.dr.ing. Iosif IGNAT Prof.dr.ing. Ioan Alfred LETIA Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE Prof.dr.ing. Zoltan BARUCH Prof.dr.ing. Vasile T. DADARLAT Prof.dr.ing. Dorian GORGAN Prof.dr.ing. Robert DOLLINGER Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN Prof.dr.ing. Eneia TODORAN Prof.dr.ing. Octavian CRET Prof.dr.ing. Alin SUCIU Conf.dr.ing. Ovidiu POP Conf.dr.info. Paulina MITREA Conf.dr.ing. Emil CEBUC Conf.dr.ing. Anca RARAU Sef lucr.ing. Cosmina IVAN Sef lucr.dr.ing. Mihaela ORDEAN Sef lucr.dr.ing. Gabriel L. DRAGOMIR Sef lucr.dr.info. Iulia COSTIN Sef lucr.dr.ing. Tiberiu MARITA Sef lucr. dr.ing. Radu DANESCU Sef lucr.dr.ing. Adrian GROZA Sef lucr.ing. Adrian COLESA Sef lucr.ing. Ramona MARFIEVICI Sef lucr.dr.info. Lucian Ioan MUNTEAN Sef lucr.ing. Radu Razvan SLAVESCU Asis.ing. Calin CENAN Asis.ing. Emil CHIFU Asis.ing. Marius JOLDOS Asis.ing. Aurel NETIN Asis.mat. Adrian IVANOV Asis.ing. Lucia VACARIU Asis.ing. Cornelia MELENTI Asis.dr. ing. Viorica R. CHIFU Asis.ing. Florin ONIGA Asis.ing. Cosmin ARDELEAN Asis.dr. ing. Adrian PECULEA Asis.ing. Anca MARGINEAN Asis.ing. Delia MITREA Asis.ing. Zoltan SOMODI Prep.ing. Ionut ANGHEL Prep.ing. Victor BACU Prep.ing. Raluca Didona BREHAR Prep.ing. Silviu BOTA Prep.ing. Tudor CIOARA Prep.ing. Anca Lia HANGAN Prep.ing. Bogdan IANCU Prep.ing. Zoltan MAJO Prep.ing. Kinga MARTON Prep.ing. Mihai NEGRU Prep.ing. Ciprian POCOL Prep.ing. Cristina POP Prep.ing. Teodor STEFANUT Prep.ing. Camelia LEMNARU 17
 19. 19. Departamentul: MATEMATICĂ Director de departament: Prof.dr.mat. Mircea Dumitru IVAN Personal didactic: Prof. dr. Ioan GAVREA Prof. dr. Dumitru Mircea IVAN Prof. dr. Vasile MIHESAN Prof. dr. Alexandru MITREA Prof. dr. Viorica MURESAN Prof.dr. Dorian POPA Prof. dr. Ioan RASA Conf. dr. Lucia BLAGA Conf. dr. Alexandra CIUPA Conf. dr. Eugenia DUCA Conf. dr. Daniela INOAN Conf. dr. Radu PETER Conf. dr. Vasile POP Conf. dr. Daniela ROSCA Conf.dr. Alina SINTAMARIAN Lector dr. Marius BIROU Lector dr. Dalia CIMPEAN Lector dr. Bogdan-Ionut GAVREA Lector dr. Mircia GURZAU Lector dr. Vasile ILE Lector dr. Daniela MARIAN Lector dr. Adela NOVAC Lector dr. Mircea RUS Asis. Adela CAPATA Asis. Vasile DINCUTA Asis. Adrian HOLHOŞ Asis. Rozica MOGA Asis. Melania MOLDOVAN Prep. Cosmin TODEA 18
 20. 20. Absolvenți 2012 licență Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata (in limba engleza) Badisor S. Madalina Alexandra Barabas C. Antoniu Barabas V. Szabolcs Bularca N. Ovidiu Costin Calian I. Andrei Bogdan Cociuba I. Andrei Crisan M.O. Vlad Cristian S. Catalin - Andrei Dosa Z. Ildiko Fratila G. Claudiu Sorin Genis C.D. Bogdan Dumitru Ionut Iozan N. Miklos Gergo Kis S. Odon Istvan Laslau T.D. Mihaela Daniela Laze L. Lucian Matei D. Alin Ioan Moldovan G. Adina Moza F. Razvan Mihai Oprinca F. Ovidiu - Florin Pall A.T. Elod Popa V. Simona Popovici S.G. Lavinia Teodora Precup I. Paul Ionel Resnic A. Paul Stefan I. Adrian Ioan Stoicovici I. Alin Talal K.M. Khalid Toader D. Flaviu Dorin Tobak B. Denes Tamas Torok A. Sandor Peter Vaidean A. Alexandru Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata (la Satu Mare) Balint R.T. Gabor Balog M.Z. Tamas Banyai G. Szilard Benjamin Cartis D. Adrian- Dumitru Csikos I. Tamas - Otto Deme A. Alexandru Eszlari I. Daniel Claudiu Fersiganu P.G. Andrei Marcel Jaczola F.T. Ferenc Jozsef Kasa I. Jozsef Kato S. Stefan Munteanu I.A. Radu Muresan M. Vlad Nevezi T.L. Peter Lajos Olah B. Bernadett Pandi E. Arthur Robert Peter A. Andrei Radu G. Calin Gheorghe Szabo V. Vlad Mihai Tordoi I. Ionela Raluca Toth Z. Catalin Specializarea: Automatica si Informatica Aplicata Ardelean I. Alin- Alexandru Avram A. Ionut Alexandru Bagoly M. Levente Tibor Becea G. George Toma Bilibok A. Szabolcs Istvan Bora P. Paul George Borza L. Bianca Andreea Buciu G. Radu Silviu Caracaleanu F. Oana - Maria Cazacu N. Adrian Chiorean V. Vlad Andrei Codrea P. Petru Daniel Cotan V. Vladut Vasile Cretu S.S. Mihai Stefan Crisan T. Alexandru Catalin Dan I. Octavian Ion Deac I. Razvan Calin Demian N. Daniela Liliana Dragan V. Valentin Dragos G. Petru David Fatusanu M.A. Anca Frentiu G. Gavril Marius Gatea M.A. Iulia Gebe I. Szilard Gligor I. Ovidiu - Ioan Govor D. Cosmin Dumitru Grozav T.C. Ioan Gyorgy A. Lorant Sandor Habalau M.M. Andrei Hanc D.O. Radu Mihai 19
 21. 21. Hritcu N. Alin Catalin Ispas I.N. Ioan Vlad Joo T. Szilamer Csongor Karda C. Istvan- Csaba Keresztes Z. Zsolt Lazea M. Bogdan Alexandru Mahara T. Viorel Titu Marcut D.A. Sergiu Andrei Marta V.V. Sergiu Vasile Mazilu A. Samuel Minta G. Dorel Florin Mocan T. Alexandra Georgeta Mois I. Calin Ioan Muresan A.G. Mihai Nagy M. Arpad Nicolae I. Ciprian- Alin Ninacs S. Gergo Ordace I. Anamaria Parjea V. Virgil Ovidiu Peter B. Renata Petrea V. Viorel Pop G.F. Mihai Ilie Potinteu N. Claudiu Nicolae Rad I. Marius Sarmas I. Vasile- Lucian Sas G.O. Diana - Monica Schipor V. Cristian Seer M. Zoltan Senesan V. Cristian Vasile Simonca M. Florin Slivinschii A. Igor Stan I. Armand Augustin Stanus D. Cristian Tap L. Adrian - Ovidiu Taran G. Rozalia Tarnovan I.G. Tudor Tascau A.A. Vlad Toma I. Alexandra Varga J. Attila Jeno Vlasea L.I. Mihai- Vlad Vos S. Stefan Zsurzsa S. Laszlo- Andras Specializarea: Calculatoare (in limba engleza) Alupoaie I. Constantin Avram M. Dan Adrian Bace G. Mihai Bacu I.C. Andrei Baja I. Vlad Biro J. Lehel Jozsef Bogdan O.A. Alexandru Onoriu Borlean V. Marian Vasile Braescu P. Lucian Vasile Brateanu M. Vlad Budisan T.S. Bogdan Buzura I. Sorin Capatana T. Oana Andreea Cioban H.A. Mihai Ciocas I. Radu Ioan Coclici S.M. Andrei Codau A. Stefana Cosma M.D. Radu Alexandru Domokos L. Lorant Domsa M. Alex Cristian Dumbravan A. Alexandru Enache M. Gabriel Fagarasan I. Ioan Faur S. Ovidiu Sorin Furo A. Tamas Mark Gagyi I.P. Benedek Groza V. Vasile Andrei Guti A. Levente Laszlo Hategan I. Oana Maria Hegyesi - Pintilie L. Andrei Hodrea M. Voicu Mihai Horvath G.F. Melinda Emese Gyongyi Itu P.V. Virgil Kotai G.A. Robert Andrei Kovacs T. Tunde Bethsabe Laszlo E. Ede Leitner G. Edina Maria Lung L. Tudor Lupaescu O.I. Victor Andrei Macicasan F. Florin Cristian Magdoiu I. Vlad Darius Mateut M. Laurentiu Marinel Moldovan I. Ioan Voicu Morar Precup C. Emilian Cornel Muntean V. Sorin Cristian Mura P. Marius Nicolae Muresan R. Bogdan Niculici C. Alexandru Nicolae Opris G. Vlad Pascalau G. Razvan Viorel Petri R.G. Andrei Leon Petridean C. Maria 20
 22. 22. Petrut I. Sergiu Daniel Pop A. Alexandru Pop N. Nicoleta Loredana Popa V.N. Razvan Nicolae Pralea L. Bogdan Stefan Rad G. Ionut Daniel Roba L. Andrei Rotund V.S. Bogdan Vasile Sabau C. Andrei Sachelarie L. Bogdan Lucian Sin Neamtiu S. Andreea Sopt M.D. Dan Alexandru Sorlea I. Bogdan Ioan Suciu D. Radu Constantin Suia C. Dumitru Samuel Szakats S. Istvan Todea M. George Toma R.S. Radu Alexandru Tomoiaga I. Daniela Alexandra Tudose - Vintila M. Andreea Turcu I. Alin Ioan Tut N. Radu Cosmin Vasvari T. Tibor Veres I. Mihai Andrei Vicovan C. Paula Vasilica Zsigovski L. Timea Specializarea: Calculatoare Agoston Z.A. Norbert Andrei G. Alin Badila S. Simion Andrei Badisor S. Ionel Alexandru Barz M. Mihai Vasile Berki S. Attila Bob A. Adrian Octavian Bona V.N. Adrian Borza N. Diana Laura Bradi S.I. Rares Bretan V. Andrei Vlad Bretan G. Sergiu Vlad Bucsa E.M. Emil Capatina V. Ilie Cata N. Dan Ilie Ceban N. Alexandr Cheptea I. Constantin Chiscari M. Andreea Corb S. Oana Mioara Costache T. Mugurel Alin Crisan V. Vasile Gabriel Damian V.G. Adrian Mihai Danci G. Ilie Daniel Deac O. Anca Cristina Demian V. Claudiu Dinescu F. Claudiu Florin Dregan F. Tudor Enasescu M. Denisia Ioana Filip M.D. Ioan Adrian Filip I. Silviu Ioan Flore A. Vlad Cristian Florian I. Florin Fodor - Kis C.C. Elod Friptuleac I. Sandu Gaitan M. Denis Gencarau S. Stefan Ioan Georgescu G.P. Anamaria Paula Gheorghiu M. Radu Hajmasan G. Gheorghe Florin Hasna D. Octavian Lucian Herman O. Lucian Dragos Herman D. Ruben Daniel Heutschi M. Bogdan Alexandru Hladiuc D. Bogdan Paul Jeflea S.N. Horatiu Stefan Jeler V. Cosmin Alin Kovacs S. Ervin Istvan Lungu V.E.M. Mihai Lutas R. Andrei Vlad Maja D. Alexandru Vasile Marginean P.E. Emil Mircea Maxim V. Dan Ioan Mihaese G. Mircea Nagy L. Katalin Neamtu N. Pavel Nicolae Negrean I. Adela Sorana Oaida M. Daniel Constantin Onodi S.A. Robert Stefan Palfi S. Lucian Pondea I. Raluca Ioana Pop I. Ioan Mihai Pop M. Mircea Ioan Pop V. Radu Gheorghe Porutiu P.A. Petru Ioan Rad S. Simion Marius Rucareanu C. Daniel Costel Sandu I. Cristian Ovidiu Siderias I.N. Raul Daniel 21
 23. 23. Spatar O. Andrei Octavian Gavril Stirbu V.V. Maria Cristina Suciu N. Cristian Nicolae Timb V. Alexandru Timofciuc V. Lacramioara Tirea M. Adrian Samuel Toader D. Alexandra Toth G. Peter Roland Vlasin V. Paul Daniel Vranau G. Ioan Wrabeli V.I. Stefan Zagrean V. Alexandru Zare G. Cristian Florin Zubascu G. Radu Mihai Specializarea: Tehnologia Informatiei Antonescu D.C.E. Andrei Vlad Apostol A.V. Catalin Andrei Arvinte V. Iulia Raduta Babut O. Octavian Dan Badita I. Elena Alexandra Balla A. Izabella Gabriela Batista I. Mihai Boboia N. Liviu Bota V. Sergiu Octavian Branzei V. Gheorghe Vlad Buciuman P. Raluca Ioana Cadar C.M. Cristian Martin Calaras N. Simona Elena Chiriac G.C. Cristian Ciobanu E. Victoria Ciocan F. Paul Florin Coditoiu G. Mihai Codreanu V. Any Copandean E. Denisa Cosma N. Andrei Beniamin Cosma P. Pavel Costan I. Alexandru Aurel Crisan G.G. Lucian Grigore Cucerzan C. Monica Adina Dabican V. Edina Florena David I. Cristian Ionut Deaconu C. Gabriel Dinu F. Adrian Nicolae Dobrin V. Mioara Enea C.E. Radu Farcas E. Sebastian Florea M.M. Mihaela Fodor N. Alexandra Forna H. Remus Ghenea I. Octavia Ioana Goia T. Teodora Luminita Grigori O. Claudia Elena Iancu N. Liviu Ioan Ilea E. Mihai Alexandru Jecan E. Alexandru Eugen Jiurjiu S. Adriana Jurju V.V. Valentina Cristina Kovacs G. Julia Krajnik A. Andras Krisboi T.E. Tiberiu Latis F. Vladimir Lesenciuc V. Catalin Marusac A. Alexandru Murgu C. Andrei Alexandru Nane M. Bogdan Negreanu D. Carmen Maria Cornelia Oana D. Axinte Marius Pantiru G. Mihai Paven G. Ramona Maria Petrus I. Flavia Alina Petrut A. Daniel Andrei Pop M.C. Marcel Calin Pop E. Roxana Popa G. Ioan Costin Prodan I. Andrei Ioan Roatis A. Gratian Rotaru L.D. Bogdan Mircea Rus N.M. Marius Cristian Rus I. Simona Ioana Salanta I. Marius Andrei Sarmasan M.I. Elena Maria Simionca T. Catalin Razvan Suciu V. Florin Paul Szigeti A. Levente Szilagyi M. Mihai Elemer Szilagyi T. Nikolett Tautan I. Mihai Ioan Temle I. Maria Raluca Tincu A.S. Alexandra Magdalena Toke I. Albert Tomoiaga I. Adrian Mihai Vacarescu G.M. Catalin Vad I.G. George Daniel Vladut D. Bogdan Alexandru 22
 24. 24. Absolvenți 2012 master Specializarea: Controlul avansat al proceselor Bagosi I. Adam Balazs Beko Z. Gabor Brata D. Vasile Viorel Busuioc G. Camelia Dina Campian I. Andrei Chiorean G. Simona Alexandra Cioloca I. Adrian Dari A.S. Ervin Daniel Grec D. Dinu Sorin Gretinger I. Marius Iosif Haidu Z.V. Sergiu Adrian Harkai I. Ioan Ionce A. Florin Avram Lucut G. Ioan Laurentiu Makszim A. Lorand Bertalan Mararu Nicoara I. Calin Marton G. Gabriel Vasile Naghi V. Levente Vasile Nagy I.A. Zsolt Bernard Olteanu G. George Marian Racz T. Zsolt Szabolcs Suta G.A. Marius Alexandru Tinca R.F. Larisa Manuela Zamfira C. Maria Iulia Specializarea: Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe Bilt S. Daniela Ileana Bobeica G. Razvan Bufnea P. Maria Florina Corlaci D.I. Cristina Andrada Cornea V. Robert Adrian Crasmariu I.T. Adrian Octavian Dipsan M. Mihai Aurelian Macarie I. Dorin Marc S.M. Paul Vlad Mates G. Maria Mihaela Nemes P. Corina Diana Nistor V.I. Sergiu Ionut Radu A. Dan Ciprian Rosa I. Ioan Cristian Sadagurschi D. Andrei Iulian Tatar S. Sorin Dan Vegh L. Laura Specializarea: Informatica aplicata Armasu V. Adrian Cristian Baciu P. Ovidiu Cosmin Balog (cas Szabo) Z. Ildiko Krisztina Berendea L. Marius Vasile Birlea I. Cristian Chindris I. Daniela Ionela Coste V. Rares Alexandru Cozma (cas. Roatis) S. Marieta Adriana Dobran D. Valeriu Dorian Frunzar I. Florin Ioan Hotca (cas Balaj) V. Adriana Lacramioara Iuta (cas Sabou) I. Rita Laura Kortvelyesi (cas Laczka) I. Ecaterina Laczka I. Zoltan Mindras I.C. Sergiu Moldovan I. Cristian Ioan Motisan G. Ovidiu Nicusor Neamtiu A. Eugen Alexandru Nicula I.M. Mircea Cristian Pintea A. Alexa Pintea V. Mirel Vasile Pop I. Horatiu Rosu P. Narcis Marius Rugan D. Ionut Dumitru Sipa M.I. Marius Cristian Szabo L. Janos Attila Timaru I. Ioan Cosmin Variu (cas Herman) V. Sonia Florina Corina Specializarea: Ingineria conducerii avansate a fabricatiei Balaj T. Florin Daniel Buciu G. Mihai George Buta T. Teodor Vasile Fechete G. Paul Filip Ciprian Gherghel S. Sebastian Ghila V. Adrian Claudiu Iacob V.I. Ioan Fanica Ieremia I. Tudor Mihai Ilies A. Liana Rodica Kerekes A. Jozsef Marton Licareti P.O. Horia Bogdan Lonca M. Adrian Orban I. Istvan 23
 25. 25. Pernes V. Paul Popa C. Razvan Puscas V. Andrei Flaviu Saveanu V. Robert Marcel Specializarea: Inginerie software Albert A. Robert Bucsa G. Bogdan Alexandru Cherebetiu H. Horatiu Cioflica I.C. Vlad Alexandru Ciuca I. Laura Lavinia Donka S. Cristina Melinda Dragan G. George Bogdan Firte D.O. Loredana Hagea I. Anemona Oana Hotea V. Oxana Maria Iclodean A. Eugen Alexandru Malinchi I. Gabriel Margin I. Adela Mihaela Muresan I. Remus Ionut Muresan C. Rusalca Flavia Nagy E. Jeno Pitea N. Andrei Pop D. Dan Cosmin Predut T.C.V. Bogdan Razvan Rus G. George Daniel Sebestyen Pal G. Katalin Stanciu M. Dragos Alexandru Terec A.V. Radu Mihai Tudic V. Filip Vachter E. Roland Specializarea: Inteligenta si viziune artificiala Alic A. Andrei Stefan Baciu T. Oana Ban A. Alexandru Paul Ciobanica E. Conrad Colcea L. Gabriel Copil A. Elena Georgiana Costea D. Arthur Daniel Dobos R. Ioana Alexandra Galos G.L. Alexandru Adrian Gazdaru C. Bogdan Marian Ingineru M. Iulian Cristi Marian A. Dan Alexandru Pamfilie C. Crinela Lucica Prodan I. Cristina Adriana Somfelean Z. Sergiu Ionut Stanean G. Tudor Dan Tarczali T. Sandor Vana V. Genica Cosmin Varga S. Robert Specializarea: Retele de comunicatii si sisteme distribuite Abushunnar I. Salahaddin Anghel G. Stefanut Florin Barna G. Dorottya Bocan C.I. Andrei Chibulcutean G. Ancuta Cuc G. Alexandru Traian Eross A. Gaspar Farcau D. Diana Maria Fodor M. Mihaly Gasko A. Tamas Albert Ghirisan V.D. Adriana Dorina Gorcea G. Iulia Florina Manastireanu L. Dan Cosmin Minculescu G. Angela Moldovan D. Daniel Muntean V.M. Anca Maria Plesa I. Mihai Popescu C. George Viorel Rad I. Andrei Vlad Torok S. Alpar Istvan Turian A. Vlad Gherasim Vasile G. Radu Andrei Vidolman S.S.C. Eugen Claudiu Waldraf I. Arnold Mihai Specializarea: Stiinta calculatoarelor in inginerie Boga J. Levente Carabat I. Gabriel Florea Damian M. Dan Gidro C. Szabolcs Girbe I. Ioan Tudor Hodrea I. Daniel Ovidiu Irimie A. Marius Cristian Jiman I. Catalina Maria Kovacs I. Ferenc Lazar A. Antal Lazurca S. Constantin Adrian Moldovan G. Gheorghe Daniel Morar I. Ioana Elena Petrea V. Andrei Poenaru T. Dan Popa L. Marc Nicolae 24
 26. 26. Spatariu O.M. Diana Irena Suteu O.I. Vlad Szabo Mach A.I. Gabor Szanto A. Paul Tuderoiu D.D. Razvan Doru Angheluta A. Daniel Ioan Durnea I. Mihai Daniel Specializarea: Tehnologia informatiei in economie Alexa I. Ionut Marin Becan T. Teodor Paul Alin Blaga G.G. George Ioan Chira I. Iulian Vasile Ciherean N. Oana Angela Cocian O.A. Alexandru Bogdan Coldea G. Alexandra Paula Condor G. Irina Crisan V.I. Ciprian Vasile Culda G. Dan Andrei Dodut I. Aurora Andrada Fodor N. Raluca Fugaciu C. Radu Ciprian Gligor I.I. Gabriela Iustina Ignat G. Nicoleta Veronica Latcu O. Ovidiu Andrei Mota A. Ioana Alexandra Plesco G. Natalia Radu S. Razvan Stefan Roman V. Laura Cristiana Sand G. Alin Raul Soimusan T. Tudor Gabriel Stan A. Ioan Todoran T.M. Clarisse Olga Maria Tomus M. Monica Manuela Vlas D.V. Razvan Danut 25
 27. 27. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII Adresa: str. C. Daicoviciu, nr. 15, 400020 Cluj-Napoca Decanat: Sala 470, telefon: 40-264-401250, fax: 40-264-594967 Secretariat: Sala 468, telefon: 40-264-401506, 40-264-401507, 40-264-401508 CONDUCEREA FACULTǍŢII Decan: Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU Prodecan: Conf. dr. ing. Anca POPA Prodecan: Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA Prodecan: Conf. dr. ing. Gavril HODA Secretar ştiintific: Prof. dr. ing. Cristina CÂMPIAN Secretar şef: ing. Maria Liana FENEŞAN CONSILIUL FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII Prof.dr.ing.Mihai ILIESCU Conf.dr.ing.Anca POPA Conf.dr.ing.Nicolae CHIRA Conf. dr. ing. Gavril HODA Prof.dr.ing.Cristina CÂMPIAN Prof.dr.ing.Horia-Aurel ANDREICA Prof.dr.ing.Zoltan KISS Prof.dr.ing.Andrei MOGA Prof.dr.ing.Alexandru CĂTĂRIG Prof.dr.ing.Petru MOGA Prof.dr.ing.Daniela MANEA Prof.dr.ing.Ioan POP Sef lucr.dr.ing.Vasile FĂRCAŞ Prof.dr.ing.Ioan MOGA Prof.dr.ing.Călin MIRCEA Conf.dr.ing.Ioan PETRAN Prof.dr.ing.Julietta DOMŞA Prof.dr.ing.Adrian IOANI Prof.dr.ing.Mircea PETRINA Prof.dr.ing.Eugen PANŢEL Prof.dr.ing.Iacob BORŞ Prof.dr.ing.Delia DRĂGAN Sef lucr. dr. ing. Ovidiu GAVRIŞ Ioana Codruţa CRIZBOI an IVCCIA Sas Ioana anI Civil Farcas Georgiana II IC Dragos Marian II IC Mihaela Savin IV CCIA Ioana Andreea MUNTEAN an IV MTC Karina Sarffy anII IC Vlad Morar IV CFDP Cornel BOTOROAGă an IV CCIA 26
 28. 28. Stimaţi invitaţi şi dragi absolvenţi, Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care o nouă promoţie de absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii din Cluj-Napoca sărbătoresc, în acest cadru festiv, finalizarea studiilor universitare. Este un moment încărcat de emoţii profunde, atât din partea absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice, a tuturor invitaţilor, în mod deosebit a părinţilor, dar şi a prietenilor, colegilor şi studenţilor care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenţii promoţiei Construcţii 2012, cursuri de zi, încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii – studenţia. În urmă cu patru ani aţi participat la cursul festiv, de începere a primului an universitar. Ne- am întâlnit atunci pentru prima dată, şi, într-un amfiteatru al universităţii, v-am felicitat pentru specializările alese. Iată că anii au trecut şi ne aflăm astăzi la un moment de bilanţ. Poate că azi avem impresia că timpul a zburat foarte repede, că noi suntem aceiaşi, neschimbaţi, ca şi cei din urmă cu patru ani, doar că studenţii de atunci, timizi la vremea respectivă, dar plini de speranţă şi aşteptări, sunt astăzi absolvenţi ai unei profesii cu alese conotaţii, cea de constructori, care a constituit şi va constitui un element de structură a dezvoltării noastre. Dragi părinţi, sunt convins că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copii d- voastră, că aţi fost oricând gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei la momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale d-voastră. Au fost patru ani de studii, cu numeroase cursuri, lucrări practice şi laboratoare, pe parcursul cărora au trecut prin atâtea sesiuni şi examene. Au fost patru ani în care absolvenţii de azi au avut alături un corp profesoral de elită, format într-o universitate de tradiţie şi prestigiu, renumită în ţară şi peste hotare. Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, tinerii de acum patru ani s-au maturizat, au acumulat noi şi noi informaţii şi cunoştinţe, şi s-au format profesional ca specialişti în domeniile alese. Noi, profesorii lor, suntem convinşi că ei sunt bine pregătiţi pentru profesia aleasă. În final, dragi absolvenţi, aş dori să vă urez sănătate, fericire şi îndeplinirea dorinţelor voastre frumoase, în perioada următoare. Decanul Facultǎţii de Construcţii, Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU 27
 29. 29. CORPUL DIDACTIC Departament: STRUCTURI Director departament: Prof.dr.ing. Zoltan KISS Prof. dr. ing. Cornelia MǍGUREANU Prof. dr. ing. Cristina CÂMPIAN Prof. dr. ing. Cǎlin MIRCEA Prof. dr. ing. Doina VERDEŞ Prof. cons.dr. ing. Vasile PǍCURAR Prof.cons. dr. ing. Traian ONEŢ Conf. dr. ing. Ioan PETRAN Şef lucr. dr. ing. Bogdan HEGHEŞ Şef lucrǎri dr. ing. Zsolt NAGY Şef lucr. dr. ing. Anca BALOG Şef lucr. dr. ing. Vasile FĂRCAŞ Şef lucr. dr.ing. Nicoleta ILIEŞ Şef lucr. dr. ing. Radu OLAR Şef lucr. dr. ing. Cǎtǎlin MOGA Şef lucr. dr. ing. Camelia NEGRUŢIU Şef lucr. dr.ing. Attila PUSKAS Şef lucr. ing. Bogdan PETRINA Şef lucr. ing. Gheorghe PETROVAY Asist. ing. Paul PERNEŞ Asist. dr. ing. Catinca LEŢIA Asist. ing. Gabriel URIAN Asist. ing. Mihai ŞENILǍ Asist. ing. Jacint VIRAG Asist. ing. Dumitru MOLDOVAN Asist. ing. Andreea PAŞCA Asist. ing. Mihai BINDEA Asist ing. Ioan ŞOŞA Prep. ing. Claudia TURCU Prep. ing. Andrei FAUR Departament: CONSTRUCTII CIVILE SI MANAGEMENT Director departament: Prof. dr. ing. Julietta DOMŞA Prof.dr.ing. Horia Aurel ANDREICA Prof. dr. ing. Daniela MANEA Prof. dr. ing. Ioan MOGA Prof. dr. ing. Macedon DUMITRAŞ Prof. cons. dr. ing. Ioan POP Prof. cons. dr. ing. Andrei MOGA Prof. cons. dr. ing. Danicel FLOREA Prof.cons.dr.ing. Tiberiu CHIOREAN Şef lucr. dr. ing. Constantin MUNTEANU Şef lucr. dr. ing. Livia ANASTASIU Şef lucr. dr. ing. Ovidiu GAVRIŞ Şef lucr.dr.ing. Andrea MIRCEA Şef lucr. dr. ing. Claudiu ACIU Şef lucr. dr. ing. Adrian BERINDEAN Şef lucr. dr. ing. Nicoleta COBÎRZAN Şef. dr.ing. Ligia MOGA Şef lucr. dr. ing. Octavian GOŞA Şef lucr. dr. ing. Corina HOSSU Şef lucr. ing. Sebastian PĂLĂCEAN Şef lucr. ing. Sorina CIPLEA Şef lucr. dr.ing. Horea DAN Asist. ing. Adrian BOJAN Asist. ing. Dorina SUCALĂ Asist. ing. Dan ŞUMĂLAN Asist. ing. Florin BABOTA Asist. dr. ing. Ruxandra DARMON Asist. arh. Ioana MUREŞANU Asist. ing. Simona STANCA Asist.dr. ing. Roxana TAMAS GAVREA Prep. ing. Mihaela COSTIN Prep. ing. Nicoleta CURTEAN Departament: MECANICA CONSTRUCŢIILOR Director departament : Prof. dr.ing. mat. Cosmin CHIOREAN Prof. dr. ing. Adrian IOANI Prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ Prof. dr. ing. Ironim MARŢIAN Prof. dr. ing. Mircea PETRINA Prof. cons. dr. ing.Alexandru CĂTĂRIG Prof. cons. dr .ing. Iacob BORŞ Prof. cons. dr. ing. Eugen PANŢEL Prof. cons. dr. ing. Pavel ALEXA Conf. dr. ing. Anca-Gabriela POPA Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA Conf. dr. ing. Hortensiu Liviu CUCU Conf. dr. ing. Zsongor GOBESZ Conf. dr. ing. Titu HODIŞAN Conf. dr. ing. Dorin VINGAN Şef lucr. dr. ing. Aliz MATHE Şef lucr. dr. ing. Mihai NEDELCU Şef lucr. ing. Roxana BÂLC Asist. ing. Marius BOTOŞ Asist. ing. Cristian CIPLEA Asist. ing. Marcel GHINDEA 28
 30. 30. Asist. ing. Adina LĂPUŞTE Asist. ing. Florin LIŞMAN Asist. ing. Tudor MILCHIŞ Asist. dr.ing. Horaţiu MOCIRAN Asist. ing. Tudor PETRINA Asist. ing. Daniel SUCIU Prep. ing. Florin BLAGA Prep. ing. Adrian BREBAN Prep. ing. Bogdan CIOBOTĂ Prep. ing. Cristian CUCEU Prep. ing. Alexandra DANCIU Prep. ing. Ilinca MOLDOVAN Prep. ing. Roxana VIDREAN Departament: INFRASTRUCTURI Director departament : Conf. dr. ing. Ştefan GUŢIU Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU Prof. dr. ing. Gavril KOLLO Prof. dr. ing. Petru MOGA Prof. dr. ing. Delia DRAGAN Conf. dr. ing. Gavril HODA Conf. dr. ing. Carmen NUŢIU Şef lucr. dr. ing. Rodica CADAR Şef lucr. dr. ing. Octavian ILEA Şef lucr. dr. ing. Mircea SUCIU Şef lucr. dr. ing. Sanda NAŞ Şef lucr. ing. Dorin BǍRBÂNŢǍ Şef lucr. dr. ing. Voichiţa ROIB Asist. ing. Mǎdǎlina CIOTLǍUŞ Asist. ing. Carmen OLTEAN Asist. ing. Cornel ARSENE Asist. ing. Radu DARDAI Asist. ing. Petre OPRIŢOIU Asist. ing. Claudia ALB Prep. ing. Rozalia Melania BOITOR Prep. ing. Diana Mǎlina SAMOILǍ Prep. ing. Raluca NERIŞANU Prep. ing. Mirela VǍCARU 29
 31. 31. Absolvenți 2012 licență Specializarea: Cai Ferate, Drumuri si Poduri Anca S. Dan Ionut Anca V. Mihai Stefan Anton M.L. Cristian Aron I. Octavian Ioan Badiu I. Ionut Dragos Baias V. Viorel Balinth Z. Zoltan Bara I. Visarion Petru Bartha L. Robert Beidac I. Ioan Bejan I. Samuel Beret I.S. Otto Berinde V. Nicu - Mihaita Blaga N. Nicolae Rares Bobeico T. Ion Bocsan V. Ramona Daniela Bodis I. Rolland Bogdan I. Florin Ilie Bokor P. Bogdan Boldijar I. Andrei Boldut E.M. Bianca Nicoleta Bologa V. Ioana- Mihaela Boros R.I. Sergiu Adrian Bujita I. Mircea Mihai Bulat P. Denis Bursas I.I. Bogdan Ionut Carja G. Andrei Liviu Chenderesan I. Roxana Maria Chereja I. Calin Chisalita A.P. Milena Paula Ciorba G. Ioan Dorin Circeie S. Vasile Ciubancan S. Marcela Maria Clitan V. Mircea Clitan A. Roxana Mihaela Coada G. Stefan Ioan Cociobea D.F. Darius Florian Cojocari P. Maxim Costin I. Radu Ioan Costinas I. Catalin Ioan Criste V. Laura- Diana Cuc A. Alin Cuibus I. Alexandru Lucian Daian M.M. Georgiana Larisa Dan M. Alexandru Danciu G. Mihai Alexandru Dasciuc G. Teodor- Gabriel David G. Ioan David S. Vladimir Deji L.T. Cristian Florin Dirjan I. Cosmin Vasile Dirtu I. Elena Dobra I. Ioan Marin Dragan L. Ciprian Dudonu P. Andrian Farcas I. Dalina- Teona Fodorean I. Andrei Octavian Fulop B. Balazs Csaba Gherasim M.T. Cosmin Adrian Gilca S. Maria Hegyi D. Attila Hirdo Z. Andrei Huja S. Bogdan Nicolae Iclodean E. Mihai Bogdan Iepure I. Marius Nicolae Ilies A. Anca Denisa Iuga N.V. Mihai Dorin Iuga S. Simion Ivan N.V. Ioan Adrian Jablanoczki A. Zsolt Laszlo A. Emoke Laszlo V. Levente Hunor Lazar I. Ovidiu Lese I. Cristian Bogdan Magda I. Ioan Magyari V. Istvan Maior G. Sergiu Ionut Man A. Cristina Adela Man A. Florin Gigel Mihacea M.V. Mihai Valentin Mihai G. Georgiana Mihai G. Teodor Sorin Moldovan I. Marian Marius Morar M. Vlad Sebastian Muradu B. Vitalie Muresan E.G. Camelia Nagy I. Magdolna Nagy E. Timea Oltean T. Andrei 30
 32. 32. Oniga N. Florin Opris G. Gavrila Opris G. Marian Ordas D. Szabolcs Arpad Oroian T. Ioana Andreea Orosz M. Attila Pal G. Cornel Viorel Pal G. Horia Pantea I. Eugenia Tania Papp G. Attila Parvu G. Sergiu Pentek I. Mate Tamas Petrovai A. Adrian Ilie Petrut M. Mirela Diana Pop G. Andrei Pop V. Paul Popa O. Andrei Popa N. Rafael Daniel Popescu D.M. Vlad Sergiu Popsa A. Andrei Prisacaru P. Olga Radu F. Bogdan Florin Ravas V. Ancuta Domnica Roditis J.R. Andrei Sarbu C. Serban Sarlea H.E. Horea Arthur Seres C. Tiberiu Andrei Sighiartau V. Gavril Silaghi G. Marius Octavian Silvestrean I. Daniel Simonca L.V. Alexandru Stanca V. Ionut Bogdan Svinti V. Emil Szekely A. Alexandru Szollosy J.R. Laszlo Miklos Tamas A. Attila Tegzesiu C.S. Raluca Tiron D. Cristian Nicolae Tofalvi A. Julia Tomescu (cas. Veltan) M.C. Mihaela Zorela Torok Z. Lehel Trif A. Ioana- Catalina Tripon G. Vlad Ioan Truta N.E. Ovidiu Nicolae Tusinean I. Andrei Ioan Valean M. Sergiu Ioan Vartic I. Ioan Razvan Varvari G. Marius Vescan M.G. Bogdan Mihai Vlasin V. Calin Zakarias K. Karol Robert Zakarias A.T. Ovidiu Specializarea: Constructii Civile, Industriale si Agricole Abrudan V. Bogdan Vlad Albu I. Anca Maria Aldea F. Oliver Andrei D.V. Diana Anghel M.E. Bogdan Gheorghe Antal S. Robert Ardelean D. Marcel Nicolae Avram N. Andreea Diana Avram I. Rares Mihai Babut D.G. Laura Emilia Baciu A.C. Adrian Badila I. Alexandru Badulescu C. Calin Baiceanu I. Razvan Baidoc M. Claudia Raluca Balint S. Cristian Bandi J. Zita Barsan N. Alexandru Bega T.O. Teodor Bene Z. Zoltan Big I. Ovidiu Biro I. Csongor Birsan C. Ionut Birsan C. Ruben Blaga V. Dan Andrei Blanzeanu I. Catalin Ionut Boca V. Andra Georgiana Boca- Oroian V. Valentin Bodea A. Marcel Claudiu Bogya A. Katalin Boita V. Ioana Emanuela Boitos L. Adrian- Liviu Bora V. Ionut Adrian Bordeianu G. Roxana Mariana Boris P. Maria Borota D. Cristian Borta T. Tudor Andrei Bota C. Elena Botnari S. Alexandra Botoroaga C. Cornel Brinza Gheghe V. Razvan 31
 33. 33. Briscan T. Tatiana Cristina Buda V.V. Ligia Alexandra Buleandra I. Mariana Bulgaria S. Bogdan Simion Burca I. Denis But V. Violeta Buzgariu C. Cristian Florin Cacoveanu S.N. Adrian Marian Cadar P. Andreea Calbajos A. Alex Razvan Calma N.A. Camelia Canta G. Vlad- Mihai Carabulea E.O. Emil Claudiu Catinean I. Radmila Ionela Chifor I. Iulia Silvana Chiorean B. Bazil Bogdan Chiorean V. Vasile- Florin Chirila I. Ionut Chiruta V. George Chis C. Alexandru Chis V. Bogdan Ioan Chis V. Geta Maria Chis S. Silvia Florina Chiuzbaian C. Raluca Ioana Ciceu L. Vlad Cimpean N.D. Oana Andrada Cioalai A. Alexandru Bogdan Cioca I. Iosif Claudiu Ciocan D. Cristina- Tasia Cirlescu M. Valentin Ciuca I. Nicoleta Cociota V. Ancuta Cojocnean T. Teodor Vasile Vladut Cojoleanca I. Iulian Colceriu(cas. Pop) I. Diana Livia Coroama P. Ana Simona Corobian A.L. Andreea Luminita Cosma I. Calin Covaci S. Iulia Gabriela Cretu G. Marius Crisan I.A. Dorin Sever Cristea I. Ionut Cristian Crizboi I. Ioana Codruta Dagau N. Ioan Calin Danciu G. Ioana Maria Daroczi I. Cristian Gabriel Deac C. Anca- Irina Deac D.D. Dumitru Gabriel Deak I. Anamaria Decean G. Ciprian Degan P. Paul Cristian Demeter I. Denisa Luciana Domokos L. Szilard Domut A. Alexandra Dragan V.A. Dan Alexandru Drug I. Ioan Daniel Druta D. Anca- Maria Dumbrava A. Silviu Andrei Dumitras I. Liviu Ioan Dumitru C. Andreea Dumitru V. Raul Virgil Dunca A. Daniel Elekes P. Istvan Elekes I. Istvan Andras Erdei I. Eszter Erdei I.G. Zoltan Gyula Fancsali G. Imola Farcas I. Andra - Mirela Farkas K. Levente Farkas L.P. Peter Zoltan Feldiorean I. Cristian Rares Filip C.I. Raluca Anca Florescu G. Elena Alexandra Florut I. Bogdan Ionut Fodor L. Istvan Gyorgy Fodor G. Vlad- Adrian Font A. Alexa Fotache D. Cristina Furdui V. Viorel Andrei Gaita G. Benone Garbea A. Sandor Csaba Georgescu G. Alin Dan Gergely M. Eva Ghejan V.F. Alexandra Florina Gheoanca S. Catalina Gilea M. Stefan Giurgiu S. Iulia Cristina Goia T. Florin Traian Goron G. Ioana Groza I. Corina Groza T. Ioan Gui I. Maria Stefana Gujan A. Liviu Gyorgy L.C. Adrienne Gyori I. Lehel Arnold Hadi L. Szabolcs 32
 34. 34. Hanga M. Marian- Bogdan Hari J. Joszef Hasmasan G. Ioana Mihaela Hategan V. Paul Casian Herman M.T. Mircea Adrian Horga D. Ioana Carmen Horvat E. Oana Adriana Horvath F. Daniel Iacob G. Ovidiu Ianc C. Roxana Maria Ianza M.A. Carmen Cristina Ierimita G. Maria Mihaela Ignat I. Ioan Ignat P. Marius Ilea F. Adrian Ilies L.R. Andra Ilies I.F. Cristina Ionela Ilies A. Daniela Monica Ilonczai I. Balazs Irimes A.V. Diana - Romana Jarda M. Saveta Ioana Jozsa L. Laszlo Levente Kadar L. Gyorgy Kando C. Noemi Melinda Kiraly I. Csongor Zoltan Kis A. Alpar Sandor Kis A. Nandor Kisfaludi Bak S. Zoltan Kisgyorgy M. Ilka Komeny P. Levente Krizbai S. Lorand Stefan Lakatos J. Zsuzsanna Sarolt Langa E.S. Andreea Gabriela Lascu M.D. Sergiu Dan Lazea T. Florin- Cristian Lechintan S.I. Ruxandra Lengyel (cas.koto) A. Judit - Noemi Lihet D. Alexandru Lihet D. Iulia Lung P. Claudiu - Horatiu Lupoida V. Laurentiu Cristian Macarie P. Elena Alexandrina Macarie G. Marius Gavrila Mag B.C. Bianca Silvana Magdas V. Mircea Alin Man D.V. Liviu- Saul Man I. Radu Maris S. Nicu- Ioan Martin P. Maria Mirela Marton Z. Levente Marton I. Timea Mascas M. Dan Mircea Mates N. Razvan Nicolae Mera C. Loredana Meza A. Alexandru Miclea S. Voichita Maria Micu M. Adina Mihaela Mihali A. Adrian Corneliu Mihut I. Ovidiu Lucian Miklos A. Zsuzsa Milchis I. Ioana Mindru M. Mihai Mindrut I. Alina Mariana Mircea G. Anamaria Catalina Miron L. Silviu Sebastian Misan I. Alexandru Stefan Misca I. Andrei Ioan Misca A. Mihaela Moga D.D. Dan Moldovan A. Alexandru Bogdan Moldovan A. Bogdan Moldovan V. Catalin Andrei Moldovan V. Ovidiu Nicolaie Moldovan T. Sergiu Andrei Moldovan A. Vadim Moldovan S. Vlad Sorin Moldovan (cas. Moldovanu) P.I. Mihaela Ioana Molnar I. Iosif Mos T. Iulia Mosoni J.J. Gyoparka Muntean N. Ancuta Maria Muntean A. Aurel Valentin Muntean I. Corina Muntean V. Marius Adrian Murariu I. Paul Muresan I. Alin Ioan Muresan D. Claudiu Aurelian Muresan D. Diana Claudia Muresan V. Florin Muresan S. Mioara Nan P. Petru Nandrean I.V. Andrei Vasile Naros R.D. Radu Dan Neamt D. Natalia Alexandra Nedelcu L. Meda Nedelea L. Alexandru Ilie 33
 35. 35. Neghina A. Sergiu Alexandru Negrea E.M. Alexandru Negruseri A. Aurelian Negruseri A. Sandu Niste I.G. Mihai Gabriel Nistor I. Monica Silvia Oarga N. Anca Olah A. Attila Olar I. Ioan Vasile Olar V. Samuel Olteanu G. Lucian Georgel Ones S.F. Stefana Elena Opris O.A. Andrei - Ovidiu Opris I. Vlad Radu Orban J. Borbala Julia Orban G. Cristian George Orban E.L. Yvette Anna Ormenisan M. Andrei Marin Oroian I. Ioan Victor Oros F.V. Bogdan Doru Ortan V. Adriana Ramona Otel N. Nicoleta Victoria Panaretos S. Konstantinos Panea A. Alexandru Panoiu I. Ioan Matei Pasarelu C. Simona Patrascu D. Roxana Paul I. Vlad Alexandru Pavelea V. Ana Adriana Pelepco I. Adrian Pelin E. Adrian Laurentiu Perhaite I. Adrian Ioan Pernes V. Octavian Pesteleu A. Florin Petrea V. Alexandru Petrea T. Ionut Traian Petrica Druhora N. Lucian Pintea C. Catalin Pintea C. Octavian Cornel Ples I. Ana Maria Ploscar I. Radu Ionut Pocol I. Ioana Simona Podar N. Claudiu Andrei Poenar C. Gabriela Polcz C.Z. Andrea Georgeta Pop A. Alexandra Margareta Pop S. Delia - Andreea Pop G.R. Diana Pop I. Ionut Vlad Pop M.G. Mihaela Aurelia Pop S. Mihai Pop I. Natalia Maria Pop F. Raul Sebastian Pop M. Sorin Dorian Popa P. Ana Maria Popa I.M. Andrei Cristian Popa I. Anisoara Nastasia Popa M. Catalin Daniel Popa D.D. Razvan - Teodor Porav T. Traian Lucian Portik I. Zoltan Posteuca E. Alexandru Pupoies G. Cristina Anca Pusok F. Zsolti Ferenc Radu P. Ruslan Radu N. Sorin Radulescu G. Carmen Ioana Radutiu D.L. Samuel Rat M. Alexandru Ioan Ratiu V. Tudor Rauca L. Dorin Lazar Rosca G. Simona Cristina Ruparcsics P.T. Attila Norbert Rus E. Bianca- Damaris Rus M.V. Ovidiu Stelian Russu E.M. Cosmin Sebastian Rusu L. Diana Sabadis G. Laurentiu - Andrei Sabau I. Otilia Sabou D. Adelina Manuela Sabou C.L. Cornel - Dorinel Salajan L. Horea- Calin Salca M.V. Marius Radu Samoila O. Andrei Lucian Sandor I. Dana Madalina Sapintan G. Razvan Tudorel Sarkozi P. Pal Zoltan Sasu V. Adrian Rafael Sauca P. Ana Camelia Savin M. Mihaela Scoarste M. Andra Serban V. Tudor Vasile Sima M.G. Alexandru Simon S. Istvan Csaba Simut L. Sergiu Florin Sinteonean C.I. Andrada Roxana 34
 36. 36. Sirb I. Alina Sorea G. Tudor Stasii I. Stanislav Stetco S. Stefan Cosmin Stirb G. David Ioan Stoicescu O. Diana Heda Strungaru V. Mihai Florin Sucila N. Marian- Ionut Suciu A. Augustin Gheorghe Suciu I. Ioana Alexandra Suciu V. Viorel Tiberiu Sut S. Stefan Suteu G.P. Adela Georgia Suveg N. Melinda Monika Szabadi B. Bela Szabo I. Zsuzsa Szamosi I. Ioan Erik Szasz R. Attila Szasz F. Norbert Szasz S.A. Peter Szekely A. Lehel Peter Szekely M. Martin Levente Tabacaru C. Diana Talvac S.O. Adina Tamas E.V. Adrian Emil Tamas T. Renard Cristian Taranu Hofnar V. Gelu Marcian Tecar R. Raul Teodorescu A. Valentin Timis G. Gavrila Claudiu Timita C. Paul Claudiu Tintisan M.C. Maria Loredana Tiplea I. Radu- Ionut Titan S.V. Mircea Vasile Toth I. Helga Trif T. Andrei Truta M. Anca Simina Tudic D. David- Beniamin Tudor I.A. Ion Adrian Tulbure I.D. Dan Razvan Vanyi L.T. Tamas Varga S. Bernadett Andrea Varga G. Istvan Vasarhelyi I. Timea Vegh S. Elod Veltan A. Olimpiu Veres L. Mihai Vermesan V. Daniel Alexandru Vidrascu V. Dan Vilt E. Cristian Rares Vlad I. Tudor Cornel Vlaica M. Marius Mihai Vlaicu I. Cristina Dorina Voda R.M. Oana Cristina Vraja V. Vasile Florin Zaharie D.V. Daniel Bogdan Zalar I. Diana Cosmina Zbarcea R. Alina Larisa Zoicas E. Emilia Lelia Zota F. Alexandra Nicoleta Specializarea: Inginerie Civila (in limba engleza) Andreescu D. Andrei Dragos Balint I. Jozsef Balla G. Gheorghe Biro I. Mark David Bonta G. Sergiu Vlad Borsa V. Adrian Gavril Burkhardt L. Andras Campean D. Silviu Alin Cimpeanu I.A. Adriana Cimpoi G. Lucia Costin N. Sergiu Codrut Crisan M. Mihai Dali A. Istvan Szilamer Elisei G. Alexandru Fadi Rajai R.J. Zawaideh Feleki A. Attila Florian V. Larisa Viorica Futo G. Marcel Jurcut L.G. Anca Cristina Kovecsi M. Tamas Mandrut I. Doina Minescu M. Madalin Mihai Mois G. Ilinca Nastase S.G. Mihai Naste T.S. Razvan Doru Negru P. Cristian Olah I. Gabor Jozsef Oltean S. Stefan Ioan Pop E. Andra - Elena Pop V. Irina Puscas G.D. Andrei Vasile Puskas I. Cristian- Andrei Serban R. Alexandru Sestras R.E. Paul 35
 37. 37. Sopa O. Loana Stan T. Tudor Cristian Suciu N. Dan Nicolae Szilagyi J. Ioan Florian Tacal M.D. Tudor Dan Tallian A.I. Andrei Tarkanyi I.M. Istvan Attila Taut G. Bogdan Tomulet A.F. Marius Adrian Tulvan V.T. Andrei Vasile Turos E. Tamas Vlasin N.I. Bianca Weiszenbacher I. Arnold Specializarea: Inginerie Economica in Constructii Almas G.S. Iulia Narcisa Almasi N. Andreea Andreica G. Grigore Ioan Axinte I. Georgiana Laura Badiu G. Remus Gabriel Bara V.M. Georgeta Olivia Biro Z. Noemi Melita Bothaza E. Maria Rodica Bozodi D. Lorand Briscan G. Oana Raluca Bulprich I. Lavinia Ioana Bungardi E. Bogdan Emil Buscu C.F. Florin Sorin Butiu M. Ionut Bogdan Campean G. Larisa Bianca Carceie A. Nicolae Mihai Catcauan I. Vlad- Victor Chis G. Dariana Larisa Cidoiu H. Andreea Marcela Ciocan S. Bogdan Simion Coldea I. Ioana Cosma I. Simion Claudiu Creifelean D. Sergiu Andrei Crisan D. Camelia Crisan V.C. Maria Alexandra Cristea D.I. Roxana Carmen Cristea S.I. Stefan Florin Cuc A. Alexandra- Ramona Daboc A. Silvia Maria Dalcos L. Dan Gheorghe Damian I. Elena Ioana Deac D. Sebastian Calin Dediu M. Mihaela Alexandra Denes A. Levente Andrei Dobos G. Anamaria Fer V. Nicoleta Diana Friciu M. Andreea Monica Gale T. Dan Valentin Ion Ganceanu O.V. Alexandra Raluca Gherman I.C. Alexandra Florina Groza R. Andrei Radu Hingan P. Floarea Cristina Horneciar V. Taisia Krasida Ilea V.M. Horatiu- Cornel Irimus V. Andreea- Ioana Ivanciuc V. Andrei Victor Jurje I. Anca Ioana Kovacs S. Istvan Kraftsik E. Ferenc Ede Libotean A. Dan Alexandru Magurean A. Achim Cristian Magurean V. Bogdan Alexandru Marcus I. Ion Marcel Marginean N. Dorotheea Maris C.L. Straja Stefan Marton Molnar T. Ors Matei M.I. Bogdan Adrian Miclaus L.V. Bogdan Cristian Mihasan M. Ioana Corina Mindras P. Paula Minzat T. Adriana Mihaela Moldovan I. Maria- Cristina Muresan G. Mihai Bogdan Nam I. Jozsef Zsolt Neagu S. Ana- Maria Nechita (cas. Vlasin) I. Ligia Daniela Nedelcu E. Lavinia Aurora Nica T. Crina Adriana Oltean E. Denisa Andreea Oprea G. Gabriel Adrian Oprescu O. Adina Magda Paisvante I. Oana Florina Pernesiu Cirjeu G. Mihai Petrean I. Daniela Oana Pintican (cas. Bothaza) V. Ioana- Estera Pisec I. Iurai Dan Podea P. Adina Pop T. Lucian Traian Pop I.L. Mihai Sebastian Popa E. Anamaria Paula Precup I. Ovidiu 36
 38. 38. Racolta G. Maria Alexandra Racz I. Laszlo Jozsef Rednic G. Georgiana Daniela Reman I. Kinga Timea Roman A. Liliana Adriana Rosca T. Alina Rosca G. Cosmin Alin Rosca V. Vasile Daniel Rosu A. Claudiu Alin Rosu (cas. Duma) I. Anamaria Rusan I. Ionela Andreea Rusti G. Alexandru Ioan Sarkozi A. Evelyn Etelka Sfirlea O.S. Bogdan Octavian Silaghi I. Liviu Ionut Stetco (cas. Timis) G. Adina Elena Stirb N. Cornel Vlad Stoica V. Daciana Iulia Suta I. Alexandra Iuliana Szakacs S. Brenda- Leila Szirmay A. Lorant Andras Takacs J. Beata Maria Taliha I. Ioan Talos G. Anca Roxana Timis G. Dorina Alina Todea A. Augustina Denisa Todita A. Ioana Mihaela Toma V. Luada- Andreea Turea V. Ion Ursa I.A. Alexandra Vingarzan N. Nicoleta Diana Vultur I. Florin Mihai Specializarea: Masuratori terestre si cadastru Antal F. Maria Eliza Ardelean V. Alexandra Danuta Babineti I. Robert Andrei Bacila G. Stefan Teodor Bako C. Zsuzsanna Becan T. Larisa Paula Bercu S. Alina Bombonica Binder A. Jeno Alexandru Bonda C. Ruxandra Mihaela Bugnar S. Mihai Ionut Buzan M.S. Simon Gabriel Calugar V. Cristian Ovidiu Catuna V. Ela- Lorena Cernomodiac N. Larisa Cristina Cetean I. Daniela Elena Cherhat G. Tudor China V. Ioana Cristina Cioclu C. Codrut Radu Cocis V. Mirela Victorita Coman P. Vasile Andrei Coroian T. Mircea- Cosmin Cosma I.L. Bogdan Lucian Cota A. Alexandru Ciprian Cret V.M. Alexandru Cretiu I. Iacob Cucerzan V. Mihaela Cosmina Cuzdriorean V.D. Iulia- Camelia Dirtu I. Petru Daniel Dobos I. Csilla Adrienn Erdei G.C. Timea Erdeus G. Ecaterina Feder G. George Florin Fernea L. Vlad Ioan Fus C.O. Marius Ionut Gagyi J. Tamas Groza F.V. Catalin Florin Groza I.R. Ioana Loredana Halmagyi A. Krisztian Hentea E.M. Vlad Emil Iepure F.F. Mihai Florin Ilies T. Alexandra Istodor D.D. Constantin Titu Laslo Faur A. Alexandra Lehene D.G. Tudor Lencautan A. Cristina Maerean I.M. Patrick Matei S. Sonia Tania Mihaltan P. Mihai Mnerie I. Lia Stefana Morar D. Alina Muntean L.N. Ioana- Andreea Muntean C. Lucian Murar I. Roxana Nechita I. Andrei Niculici E.V. Vlad Olea E.I. Sibila Opris D. Dan Bogdan Oproiu N. Andrei Vasile Ozsvath N. Karola Parasca G. Elisabeta- Andra Parau V. Sergiu- Valentin Pascu D. Alexandru 37
 39. 39. Petrisor L. Roxana Diana Pop I. Adrian Claudiu Pop G. Emil Daniel Popescu E. Tudor Vlad Rasteiu R. Alexandru Vladimir Razoare I. Ioan Paul Rus I. Sorina Rusu V. Cristiana Marcela Sabau V.G. Cristian Sabau I. Maria Otilia Sancu M.V. Andrei Vlad Santa L. Lavinia Flavia Scoarta I. Ioana Maria Soponar R.M. Radu Tascan M. Irina Tebrean V. Viorica Petronela Teodorescu N. Sergiu Nicolae Tomoiaga V. Vasile Daniel Vaida S.V. Sorina Vasilache N.D. Cosmin Alexandru Voinea G.P. Stefan Nicolae Zier J. Erik Zubasco I. Ioan- Sorin 38
 40. 40. Absolvenți 2012 master Specializarea: Constructii durabile de beton Abraham Z. Hunor Apolzan I. George Dorin Ballok I. Zoltan Balog I. Raul Ionut Boca V. Valer Bocotan I.T. Cristina Rodica Bodruga G. Alexandru Constantin Boldor I. Roxana Patricia Borota L.I. Ovidiu Bostan L. Anda Brata V. Tudor Mihai Cobzalau D. Dumitru Filon Contiu I. Roxana Elena Cotirla I.V. Ioana Cotisel I. Carmen Maria Csata K. Emoke Dragomir N.I. Adina Delia Dumitru P. Petru Farkas J. Lorand Floarea M. Ciprian Mircea Gal Z.T. Zsolt Greab G. Ioana Haiduc I. Mihaela Daniela Ioan Mateescu D. Mirela Georgiana Kovacs L. Orsolya Kulcsar A. Stefan Laszlo E. Zsolt Macavei V. Radu Marton I. Levente Marusca V.I. Andreea Maxim D. Dumitru Darius Miron I. Georgiana Miron G. Grigore Radu Mititel I. Nicolae Mucundorfean I. Bogdan Muresan D. Felicia Pestina I. Sorin Vasile Popa I. Alexandra Amelia Socaciu O. Adrian Stefan G. Gheorghe Stefu G. Stefan Szasz S. Izabella Toth A. Erik Voineag M. Laura Andreea Specializarea: Ingineria infrastructurii transporturilor Andreka S. Adrian - Dan Baba C. Sergiu - Corneliu Barac D. Daniel Barbosa I. Ioan Tiberiu Barlea S. Octavian Bartis S. Sabin Ioan Blaga I. Mircea Florin Borzasi I. Jozsef Bugnar T. George Andrei Candrea C. Stefan Vasile Chioran N. Marius Nechita Ciubancan I. Radu Ciprian Costin I. Bogdan - Ioan Daina I. Ioan Lucian Dancu D.N. Paul Adrian Denes E.M. Emil - Bogdan Dosa V. Vencel Hunor Filip I. Ionut Cornel Gazdac I. Alexandru Halga E.M. Oana Harangus G. Paul - Cristian Hodisan G. Stefan Liviu Hodoroga D. Madalin - Codrin Iepan ( Cas. Iepan - Milea ) I. Marius Ilas C. Ciprian Ilia I.D. Adrian Dumitru Ilisai C.D. Aida - Elena Jurcau V. George Vasile Kui A. Eszter Langa A.O. Adrian Claudiu Matis I.H. Ciprian George Micle I. Ionut Daniel Muresan D. Claudiu Catalin Muresan V. Mihaela Bianca Naku L. Claudiu Paul Pop A. Ovidiu Daniel Romitan I. Ionut Samuel Rotter T.M. Oliver Rusen D. Alexandru Sandru D. Alexandru Romulus Schiopota V. Radu - Vasile Scrob I. Alin Adrian Scrob I. Ioan Marius 39
 41. 41. Scurtu I. Daniel Florin Spatar C. Constantin Stan D. Alexandru Stan V. Andrei - Nicu Stancioiu G.C. Dan Mihai Tamas A. Marius Mihai Tarau A.M. Tudor Eduard Tibel V. Vasile Toma I. Adriana Manuela Toth L.I. Diana Trinca D. Mihai Valentin Tripon I. Ionut Catalin Vasarhelyi N. Zoltan Vekony M.I. Mihai Alexandru Vintila I. Horia Ioan Vlasiu G. George Specializarea: Ingineria tehnologiilor speciale Andron R. Radu Ioan Barabas C. Alexandru Biro M. Horatiu Nicolae Bogorin N. Nicolae - Radu Bordean I. Raul Alin Boros L. Robert - Benoni Budai S. Stefan Cimpan A. Marius Gabor I. Ioana Adriana Gabos M. Csaba Denes Gavrila V. Radu Matei S.R. Tudor Morar N. Radu Andrei Onac V. Vasile Opris A. Mihai Andrei Padurean G.M. Marius - Sergiu Palcus V. Vasile Papuc V. Daniela Angela Parlagi D. Dezso Pasca C.D. Adrian Dan Popa O. Iulian Florentin Rat V. Alin Vasile Roman G.M. Cristian Marius Rus N. Raul Bogdan Sporis C. Constantin Radu Stoica C.R. Titus Paul Tocaciu V. Vasile Laurentiu Vagrin V.P. Paul Stefan Specializarea: Inginerie geotehnica Bena I. Horatiu Ioachim Buiga I. Marius Dumitru But V. Calin Calagiu T. Cristian Norbert Cardos N. Ioana Roxana Chis A. Cristian Valer Chis Bulea G. Alina Cojocneanu M. Mircea Mihai Cosobea M. Petru Debre T. Tibor Robert Farcas G. Ciprian Alin Faur V. Cristian Daniel Horvat A. Attila Istvan Inclezan P. Ovidiu Kueres Okolicsany O.C. Erna Lazar A. Orsolya Mate A. Noemi Munteanu D. Ildiko Renata Muresan M. Catalin Muresan D.G.M. Ionut Mircea Muresan V.E. Radu Neicu F. Andreea Pall N. Botond Pintea (cas. Cuibus) I. Laura Cristina Pop C. Mihai Otniel Popita M. Iuliu Mihai Puscas E. Manuela Scridon A.M. Silviu Sihlanic N. Constantin Alexandru Sipos I. Laszlo Sipos V.G. Vasile Octavian Sovre (cas. Utiu) N.M. Ioana Maria Suteu N.I. Nicolae Andrei Tamas Gavrea L. Septimiu Toderean I. Anca Ioana Zorila A.S. Alexandru Specializarea: Inginerie structurala Adam G. Claudiu Nicodim Aschilean D. Ioana Dorina Bichis E. Andrei Victor Birlogeanu D. Mihai Alexandru Breban S.D. Cristian Budau T. Cristian Zoltan Budugan E. Marius Ionut Butas R. Daniel Ioan Calin C. Flaviu - Octavian 40
 42. 42. Candale D. Dumitru Covaciu S. Silviu Teofil Crisan C. Horea Radu Csiszer L. Julia Kriszta Gavrila V.I. Laurentiu Grigore M. Ciprian Groza I. Paula Hiciu D. Andrei Indrei P.G. Anca Iulia Jakab D. Viorica Kiss ( Cas. Tere) Z.I. Krisztina Lupu G. Cristian Menyhart I. Barna Norbert Mihaly L. Szabolcs Moldovan I. Adrian Nistor I. Andrada Ioana Oancea G.I. Radu George Ola G. Odrida - Dragomara Onita O.P. Bogdan Andrei Padurean N. Anamaria Pasca S. Stefania Liana Pascalau M. Vlad Potra M. Petruta Crina Rogojan M. Raluca Rusdea V. Bogdan Vasile Savencu V. Ovidiu Scarlat S. Stefania Raluca Selistean O.D. Adrian Stancu S. Mariana - Camelia Stetco D. Alexandra - Corina Talos G. Cristina Mihaela Tere G. Sergiu Gheorghe Teudean V. Marius Mihai Thijov I. Laura Elena Tosa V. Florin Virgil Tripon (cas. Cristea) T. Monica Vaida I. Imola Tunde Vale G. Daniela Mihaela Vlad I. Raluca Zoltan I. Erzsebet Specializarea: Managementul proiectelor si evaluarea proprietatii Bodea A. Silviu Claudiu Bogdanffy V. Robert Boroica G. Gheorghe Adrian Bota I. Ionut Valentin Bucur M. Sorin Buzgau E.T. Razvan Dacian Chiriac V. Raul Dumitru Ciocan I. Florin - Ionut Criste A.V. Cristian Alexandru Dirjan E. Lucian Forrai S. Szilard Robert Grosan V.D. Vasile Daniel Harangus L. Diana Lucia Iacob V. Vasilica Ihos V. Anita Kerekes T. Tamas Attila Marc T. Horatiu Adrian Marc I. Ioan Cosmin Marc E. Nicolae Ionel Mihali G. Gavril Calin Mihali T. Marius Trandafir Mihali S. Ramona Stefana Miresan I. Mihai Tudor Moigradan G. Andrei Moldovan I.M. Mircea Mihaita Muresan I.F. Raul Alexandru Ordog I. Hanna Ilona Pintea I. Diana Ancuta Roman E.S. Florin - Andrei Rosu P. Ovidiu Calin Sabau V. Lucian Sima M. Corina Cosmina Soncutean S.S. Sanda Sorina Tabara I.N. Sergiu Teres I. Emanuel - Liviu Todor I. Mircea Ioan Tudor I. George Razvan Voina P. Alexandru Zaharia C.O. Cristian Specializarea: Managementul resurselor de apa Bexa F. Adrian - Florin Botoc G. Gabriel Buzsi Z. Orsolya Szeren Chendes T. Aurel Crisan (cas. Mocian) V. Luminita Carmen Eremie V. Anamaria Filip D.N. Bogdan Nicolae Gros I. Dragos Ioan Neamtu (cas. Covaciu) C.V. Diana - Catalina Petrule A. Venut Vasile Pisculidis G. Tudor Roiban I. Razvan 41
 43. 43. Roman G. Samuiel Iosif Tepes - Ghebosu (cas. Baba) S. Mihaela Tinis P. Ioan Uilacan (cas. Moldovan) I. Alina Laura Ursu T.C. Cristian Mircea Specializarea: Patologia si reabilitarea constructiilor Antal E. Akos Apostol P. Daniel Calin Babas S. Cosmin - Razvan Baciu E.G. Cosmin Emanuel Bacs F. Attila Balint V. Robert Barcsai C. Ildiko - Emese Boca M. Anamaria Bohonyi I. Boglarka Bordas L. Boglarka Bucsa R.Z. Zeno Andrei Buda V. Vasile Ciontos A.I. Adriana Costea D.D. Ana Maria Crisan M.D. Georgiana Dana Csaki J. Gergely Ember V. Diana Alina Fazakas J. Orsolya Fernea I. Raluca Garlea G. Elena Nicoleta Greties S.I. Carmen Gurzo L. Levente Hagiu E. Flaviu Dumitru Haiduc M.I. Septimiu Hodasz A. Gabor - Waltter Horoba A. Danut Nelu Horvat A. Sanda Raluca Kunyak D.I. Dan Ioan Kurczveil I. Gabriel Ede Lar R. Sergiu Vlad Lazar C.O. Matei Lukacs S. Ildiko Macarie I.S. Ioana Maria Magurean A. Ancuta Maria Mandra C.I. Adrian Calin Marian A. Marius Dorin Marina I. Flaviu Ioan Moldovan G. Bogdan - Marian Moldovan N. Delia Iulia Obreja A. Oana Claudia Orban A. Andreea Orban D. Kata Aletta Perja I. Alexandra Ioana Petrache C. Anca Elena Pintea T. Raluca Bianca Pisculidis G. Tudor Pop M.G. Horea Popovici M. Claudiu - Mihai Ratiu G. Roxana Amada Rotaru G.I. Andrea Gabriela Rus A. Daniel Teodor Sabau V. Marian Sabou A. Ciprian Sandor K. Boroka Sentea M. Mircea Serestyen F. Anita - Klara Stan I. Raul Dorin Steopoaie - Mihali G. Ionut Strajan I. Bogdan Super A. Csilla Imola Tarta I. Grigore Tudic D. Corneliu 42
 44. 44. Facultatea de CONSTRUCŢII DE MAŞINI Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400027 Cluj-Napoca Decanat: Sala 102, telefon: 40-264-401611, fax: 0264-415493 Secretariat: Sala 102A, telefon: 40-264-401782, 40-264-401612 Url: http://www.utcluj.ro/utcn/facultatea_de_constructii_masini/ E-mail: CONDUCEREA Decan Prof. dr. ing. Petru BERCE Prodecan Prof. dr. ing. Dănuţ JULEAN Prodecan Prof. dr. ing. Diana POPESCU Secretar ştiintific Conf. dr. ing. Ioan TURCU Secretar şef Dr. ing. Simona RODEAN CONSILIUL FACULTĂŢII Prof.dr.ing.ec. Ioan ABRUDAN Prof.dr.ing. Tiberiu ITUL Prof.dr.ing. Gheorghe ACHIMAŞ Prof.dr.ing. Dănuţ JULEAN Prof.dr.ing. Mariana ARGHIR Conf.dr.ing. Florin LUNGU Prof.dr.ing.ec. Laura BACALI Conf.dr.ing. Mircea MERA Prof.dr.ing. Dorel BANABIC Prof.dr.ing. Liviu MORAR Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN Prof.dr.ing. Petru BERCE Prof.dr.ing. Doina PÂSLĂ Prof.dr.ing. Ioan BLEBEA Prof.dr.ing. Marcel POPA Conj.dr.ing. Stefan BOJAN Prof.dr.ing.Daniela POPESCU Prof.dr.ing. Marian BORZAN Prof.dr.ing.Diana POPESCU Prof.dr.ing. Stelian BRAD Prof.dr.ing.Sorin POPESCU Conf.dr. Marinela GRĂNESCU Conf.dr.ing. Ioan TURCU Prof.dr.ing. Horatiu IANCAU Prof.dr.ing. Felicia SUCALĂ Conf.dr.ing. Monica IOANI Conf.dr.ing. Sorin SUTEU Conf.dr.ing. Virgil ISPAS Prof.dr.ing. Ioan VUŞCAN 43
 45. 45. Dragi absolvenţi, În viaţă nu e suficient că ai ales drumul cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în picioare cei care vin din urmă (Will Rogers). O linie de sosire pentru voi dragi absolvenţi este foarte aproape. După 4 ori 5 ani, sau chiar mai mulţi pentru unii, veţi porni pe un alt drum, cel al profesiei care prin excelenţă este una a imaginaţiei şi a creaţiei. Este o altă etapă a vieţii voastre care vă solicită soluţii la probleme ce nu vor fi totdeauna uşoare. Vă îndemn însă să vedeţi partea plină a paharului, oricât ar fi ea, şi să gândiţi că acest popor, această ţară, va renaşte, a câta oară, întocmai ca şi pasărea Phonix din propria-i cenuşă. Să plecaţi în viaţă cu convingerea că vom reuşi şi de această dată, dacă fiecare dintre noi, acolo unde este sau va fi, vom dori acest lucru şi vom face astfel încât să fie posibilă. Tinereţea voastră, inteligenţa şi puterea de muncă sunt garanţii că veţi şi vom reuşi. Profesia în care azi porniţi este una frumoasă, dar care are obstacolele şi dificultăţile ei. Atunci însă când va fi mai greu amintiţi-vă de fabula în care un şoricel, care a căzut într-o găleată plină cu lapte, de unde nu mai putea ieşi, s-a zbătut la început fără nici un rezultat, dar care, când puterile lui erau pe sfârşite şi când laptele se transformase în unt, s-a putut salva. Aşa se întâmplă şi în viaţă. Perseverând pe drumul dificil al inovaţiei sau al cercetării ştiinţifice veţi avea în final o surpriză ce nu aţi intuit-o întotdeauna şi care vă va răsplăti eforturile. Singura condiţie este să munciţi cu pasiune şi dăruire şi să credeţi în ceea ce faceţi, să credeţi într-o Divinitate a noastră a tuturor. Când noi ca specie vom renunţa să credem într-o putere mai mare decât a noastră, vom renunţa şi la simţul responsabilităţii. Credinţa, orice credinţă ne aminteşte mereu că mai e ceva ce nu înţelegem, ceva faţă de care suntem răspunzători. Având credinţă, devenim responsabili faţă de ceilalţi, faţă de noi înşine şi faţă de un adevăr mai înalt ca noi. În fond acestea sunt singurele secrete ale vieţii. Distinşi părinţi, Trăim alături de dumneavoastră bucuria unei împliniri. V-o înţelegem, pentru că la rândul nostru suntem şi noi părinţi. Ştim că mulţi dintre dumneavoastră aţi făcut eforturi mari pentru a vă susţine material şi moral copiii la facultate. Dar a meritat. A meritat pentru că iată, sunt sigur, un vis 44
 46. 46. al dumneavoastră s-a împlinit. Fie ca timpul ce va veni, copiii dumneavoastră să vă împlinească alte vise, să vă facă bunici şi străbunici, să facă cât mai multe familii fericite. Aici la Facultatea de Construcţii de Maşini a Universităţii noastre, cei care v-am fost dascăli, vom rămâne din nou “repetenţi”, la toamnă reluându-ne activitatea fiecare dintre noi în anul în care am rămas, I, II, III sau IV, până când, la un moment dat timpul sau Atotputernicul nostru al tuturor va hotărî “exmatricularea” noastră. Până atunci însă rămânem aici, asteptând alte şi alte generaţii, aşteptându-vă pe voi atunci când veţi crede că vom putea fi de folos. În final vă amintesc un fragment din mitologia greacă. Heracles dorind să-l sugrume pe uriaşul Anteu a observat că de câte ori acesta atingea pământul, căpăta puteri noi, căci Gea, zeiţa Pământului, era mama lui Anteu. Atunci Heracles l-a sugrumat în aer. Vă îndemn dragi colegi să rămâneţi mereu cu picioarele pe Pământ pentru că prea mulţi Heracles din această lume să nu vă sugrume în nici un fel. Vă doresc sănătate şi succes în noua voastră profesie. La revedere în 2022. Prof. Dr. Ing. Petru Berce Decanul Facultăţii Construcţii de Maşini 45
 47. 47. CORPUL DIDACTIC Departamentul: INGINERIA FABRICATIEI Director departament: Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC Prof.dr.ing. Gheorghe ACHIMAŞ Prof.dr.ing. Mircea ANCĂU Prof.dr.ing Dorel BANABIC Prof.dr.ing. Petru BERCE Prof.dr.ing. Marian BORZAN Prof.dr.ing. Marius BULGARU Prof.dr.ing. Sorin GROZAV Prof.dr.ing. Csaba GYENGE Prof.dr.ing. Liana HANCU Prof.dr.ing. Horaţiu IANCĂU Prof.dr.ing. Marcel POPA Prof.dr.ing. Olimpia ROŞ Prof.dr.ing. Ioan VUŞCAN Conf.dr.ing. Alexandru CĂREAN Conf.dr.ing. Gheorghe CIUTRILĂ Conf.dr.ing Sorin COMŞA Conf.dr.ing. Ovidiu COSTIN Conf.dr.ing.Mihai DAMIAN Conf.dr.ing.Domniţa FRĂŢILĂ Conf.dr.ing.Gheorghe GLIGOR Conf.dr.ing. Mircea MERA Conf.dr.ing. Daniela PĂUNESCU S.l.dr.ing. Cristian CAIZĂR S.l. ing. Flaviu Horea CHEZAN S.l.dr.ing. Lucian LAZARESCU S.l.dr.ing. Adrian TRIF Asist.dr.ing Vasile CECLAN Asist.dr.ing.Ancuta COSTEA Asist.dr.ing.Razvan PACURAR Asist.dr.ing.Adrian RADU Asist.dr.ing Glad CONTIU Asist.ing. Nicolae Alin PANC Asist.dr.ing.Emilia SABAU Departamentul: INGINERIA PROIECTARII SI ROBOTICA Director departament: Prof.dr.ing. Daniela POPESCU Prof.dr.ing. Ioan BLEBEA Prof.dr.ing. Stelian BRAD Prof.dr.ing. Cornel CIUPAN Prof.dr.ing Liviu CRISAN Prof.dr.ing. Mircea CRETU Prof.dr.ing. Mircea GALIŞ Prof.dr.ing. Traian ITU Prof.dr.ing. Dănuţ JULEAN Prof.dr.ing. Liviu MORAR Prof.dr.ing. Adrian PÂSLĂ Prof.dr.ing. Constantin POP Prof.dr.ing. Ioan POP Prof.dr.ing. Sorin POPESCU Prof.dr.ing. Claudiu RAŢIU Conf.dr.ing Florina CRACIUN Conf.dr.ing.Virgil ISPAS Conf.dr.ing.Anton POPA Conf.dr.ing.Mihai TRIPA S.l.dr.ing. Emilia BRAD S.l.dr.ing. Corina DOBOCAN S.l.dr.ing. Mihai DRAGOMIR Ş.l.dr.ing. Dan HURGOIU S.l.dr.ing. Calin NEAMTU S.l.dr.ing. Claudiu NEDEZKI Asist.dr.ing.Bogdan MOCAN Asist.dr.ing.Mihai STEOPAN Asist.dr.ing.Nicusor URSA Departamentul: MANAGEMENT SI INGINERIE ECONOMICA Director departament: Conf.dr.ing. Florin LUNGU Prof.dr.ing.ec.Ioan ABRUDAN Prof.dr.ing.ec Laura BACALI Prof.dr.ing. Mariana CĂREAN Prof.dr.ing. Dan CÂNDEA Prof.dr.ing.ec Doru FĂRCAŞ Prof.dr.ec. Petru PRUNEA Conf.dr.ing. Radu VLAD Conf.dr.ing. Voicu SUCALĂ Conf.dr.ing. Sorin ŞUTEU Conf.dr.ing.ecCamelia UCENIC S.l.dr. jurist Roxana CORDOS S.l.dr.ing. Violeta FIRESCU S.l.ing.ec Dana JUCAN Ş.l.dr.inf.ec. Emilia CIUPAN S.l.dr.ec. Monica BOGDAN Asist.ing. Gabriela BĂCILĂ Asist.dr.ing. Călin Ciprian OŢEL 46
 48. 48. Departamentul: INGINERIA SISTEMELOR MECANICE Director departament: Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN Prof.dr.ing Mariana ARGHIR Prof.dr.ing. Ovidiu BELCIN Prof,dr.ing. Corina BÎRLEANU Prof.dr.ing. Aurica CĂZILĂ Prof.dr.ing. Viorel ISPAS Prof.dr.ing. Tiberiu Pavel ITUL Prof.dr.ing. Iulian LUPEA Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ Prof.dr.ing. Nicolae PLITEA Prof.dr.ing. Diana POPESCU Prof.dr.ing. Ovidiu TĂTARU Prof.dr.ing. Lucian TUDOSE Prof.dr.ing. Felicia SUCALA Prof.dr.ing. matem. Nicolae URSU-FISCHER Conf.dr.ing. Tiberiu ANTAL Conf.dr.ing Ştefan BOJAN Conf.dr.ing. Ovidiu DETEŞAN Conf.dr.ing. Simion HARAGÂŞ Conf.dr.ing. Liviu POPA Conf.dr.ing. Marius PUSTAN Conf.dr.ing Ioan TURCU Ş.l.dr.ing. Gabriel FODOR Ş.l.dr.ing. Radu MORARIU-GLIGOR Ş.l.dr.ing. Nicolae HAIDUC Ş.l.dr.ing Gheorghe KEREKEŞ Ş.l.dr.ing. Claudiu POPA S.l..dr.ing. Aurora Felicia POP Ş.l.dr.ing. Mihai URSU Ş.l.dr.ing. Calin VAIDA Asist.dr.ing. Ovidiu BUIGA Asist.dr.ing. Bogdan GHERMAN Asist.dr.ing. Kalman KACSO Asist.dr.ing. Cristina Mihaela STANESCU Departamentul: LIMBI MODERNE SI COMUNICARE Director departament: Conf.dr. Monica IOANI Conf. dr. Alexandra Florenţa COSTIN Conf. dr. Marinela GRANESCU Lector dr. Ruxandra LITERAT Lector dr. Rodica Elena VLAICU Asist. Emma Ileana ADAM Asist. Octaviana ALBU Asist. Cristiana BULGARU Asist. Aurel Viorel BĂRBÂNŢĂ Asist. Angelica CAPRARU Asist.dr. Daciana INDOLEAN Asist. Sonia Carmen MUNTEANU Asist. Monica NEGOIESCU Asist. Miruna OPRIS Asist. Sanda PĂDUREŢU Asist. Augusta SZASZ Asist.dr. Mona Cristiana TRIPON 47
 49. 49. Absolvenți 2012 licență Specializarea: Design Industrial Ban A. Marius Bartha L. Laszlo Boitos A. Paul Alexandru Bolba I. Bogdan Vasile Bumb M.I. Florin Calian I. Radu Tilion Chende I. Ionut Chira V. Ovidiu Vasile Costan A. Daniel Alexandru Cutea V.N. Lucian Danciu V. Mihai Dauceanu C.S. Radu Cristian Fetita N.G. Daniel Gavrau M. Claudiu Mihai Hadaruga C. Stefan Kocsis A. Attila Norbert Masculic C. Tamas Morariu I. Daniela Francesca Muresan D. Sergiu Andrei Podina E. Vlad Pui V. Adrian Ioan Strimbu S. Simin Alexandru Toma A. Valeriu Cristian Vajda A. Levente Andras Vascan D.S. Sergiu Dumitru Vesa E. Eugen Mihai Specializarea: Inginerie Economica Industriala (la Alba Iulia) Alb N.C. Sorin Nicolae Alba I.M. Alexandra Claudia Aron P. Maria Avram A. Elena Aurelia Blaga P. Lucian Dragos Calugar V. Valerica Marinela Cristea V. Viorel Cristian Deac N. Ovidiu Dragomir I. Florin Adrian Dragomir I. Ioana Maria Geogean A. Ioana Cristina Grozav A. Alin Aftenie Horvath E. Robert Manolache A. Sergiu Alexandru Mardare D. Alexandru- Emanuel Micu T. Sorin Mirza V. Gruia Mihai Moga I. Ovidiu Muntean V. Valer Marian Petrascu I. Diana Ionela Popan V. Elena Lacrimioara Senesan V. Andrei Alexandru Stanciu I. Ioan Cosmin Suvaina I. Andreea Ioana Tiutiu M. Dan Mircea Vlad I. Horea Alexandru Vozar T.I. Adrian Rares Specializarea: Inginerie Economica Industriala (la Bistrita) Bodiu V. Adrian Mihai Boiti I. Iosif Bucur P.D. Dan Cristian Buna D. Darius Bogdan Ciresica I. Ionela Sabina Creta D. Elvira Oana Cuciurean I.C. Diana Dosan S. Victor Viorel Hari I. Tunde Aranka Iloaie O. Nastasia Irzsa Z. Robert Irzsa E.I. Tiberiu Iusan G. Bianca Gabriela Lontis A. Alexandra Maria Lupu S.C. Calin Gabriel Marginean I. Alexandru Mihai Mesaros D. Cristina Micu I. Fica Maria Mihalte I. Ionel Moldovan M.I. Paul Mauritiu Muresan C.M. Virginia Marcela Negrusa G. Adrian Cosmin Pal O. Octavian Sabin Pintea I. Alexandru Ionut Popirtac L. Virgil Octavian Potra I. Codrut Gabriel Rus (Cas. Todoran) G. Dalinda Manuela Stefan M. Alexandru Mihai Surd I. Cristina Mariana 48
 50. 50. Specializarea: Inginerie Economica Industriala (la Satu Mare) Andercau V. Alina Florica Balog I. Iuliu Cristian Bandula (Cas. Corodi) V. Adina Liliana Barsan C. Calin Constantin Caprar V. Razvan Emanuel Codreanu G. Danut Gheorghe Eles M. Arnold Mate Ignat E. Florin Eugen Irimia (Cas. Sunea) E. Ernestina Mihaela Kiss F. Gabriel Lucian Kulcsar M. Renata Ruth Laslau G.I. Anamaria Bianca Pop V.M. Ciprian Adrian Reimer J. Norbert Sirghel (Cas. Podina) G. Otilia Soncoios V. Raluca Ioana Sulyok E. Emeric Szabo A. Hajnalka Edina Specializarea: Inginerie Economica Industriala (limba engleza) Apostescu B.I. Bogdan Antonio Apucaloae V. Vasile Ciprian Arion V. Alexandra Elena Baciu D. Alexandra Bese O. Andrei Bora C. Cornelia Corina Bozai V. Florin Vasile Bucur I. Ruxandra Flavia Cerciu I. Dan Ioan Codarcea A. Oana Maria Draghicescu I. Emilia Andrada Filip R. Ancuta Alexandra Hanca I. Iulia Hangea S. Marius Catalin Hantig G. Gabriela Iosif I. Paul Ioan Nemes M.G. Mitanica Florentina Penu T. Lorand Soporan S. Vlad Andrei Stan B. Marius Bazil Tamasan D. Razvan Dumitru Torkos J. Levente Arnold Valean L. Adriana Vasiu G. Ghita Dan Vuscan G.I. George Dan Specializarea: Inginerie Economica Industriala Belbe C. Bianca Adriana Bortes N. Gabriel Bot L.D. George Ciuta D. Alina Olga Copil G. Camelia Daramus A.I. Adrian Silviu Deak I. Laura Crina Durus V. Sebastian Marius Filimon I. Teodora Iulia Hodos I. Ioana Hosu G. Georgiana Ioana Laczko C. Hunor Nagy Z. Arnold Zoltan Nedelcu L. Andra Nistor G. Marian Onicas D. Andreea Rodica Oprea E. Ileana Catalina Puscasu R. Ana Maria Stefanut I. Ana Iulia Vezentan I. Ovidiu- Ionut Specializarea: Masini Unelte si Sisteme de Productie (la Bistrita) Andrecut L. Paul Liviu Ani V. Darius Florin Ani L. Leon Mihai Balas T. Felicia Bandean G.I. Daniel Iacob Bohai N. Nicolae Marian Briciu I. Adrian Andrei Budelecan T. Horatiu Gabriel Bugnar D. Emil Calari (Cas. Vlasin) A. Aurelia Ana Catarig Z. Leontin Copae M. Calin Creta M. Iacob Deak K. Karoly Attila Donea N. Oana Bogdana Dura P. Vasile Fechete I. Ion Adrian Florea D. Cristian Mihai Florescu G. Dragos Florentin Gergely B. Eniko Hajmasan V. Todor Harpa G. Oana Maria Hondrari M. Marius Calin Jarda F. Cristian Florin 49
 51. 51. Jucan S. Nicolae Stelian Manta C. Marius Adrian Muresan S. Alexandru Emil Muresan N.M. Marius Robert Muresan G. Mircea Catalin Nagy A. Erno Albert Nicoara I. Ioan Cristian Pastina I. Iacob Petrus I. Adrian Daniel Plescan V. Viorel Pop D. Daniel Marian Pop C. Fineas Pop M. Marius Rasca V. Vasile Horia Rebrisorean D. Alexandru Rogojan F. Andrei Rusu C.T. Mircea Marian Sabau E. Alexandru Vlad Salanki I.E. Elek Endre Scridonesi M.I. Mircea Sechi M.I. Marian Stajerean T. Andrei Sulici D. Doru Adrian Tarnovan S. Daniel Victor Telcean D. Ilie Alexandru Tinca M.I. Marius Tinis V. Leonard Toma M. Adrian Marian Ureche I. Florin Ioan Vacarus M. Ilie Daniel Vartic I. Ioan Mihail Marian Specializarea: Robotica (limba engleza) Amota I.P. Adrian Banfalvi T.F. Lorant Arpad Bochis C. Marius Gavril Both V. Vasile Ioan Bulubasa R. Sergiu Ciobanu I. Gabriel Ibanescu S.G. Victor Ioan Kakucs A. Andrei Mihacea I. Vlad Iulian Mocan T.G. Tudor Cristian Muresan S. Anca Alexandra Pisuc I. Andrei Bogdan Rad C.D. Tudor Dan Soporan V. Flaviu Cristian Stanciu I. Adrian Specializarea: Robotica Axinte V. Emilian Vasile Boar T. Vlad Mihai Ciuta I.C. Alexandru Mihai Constantin C. Iosif Flaviu Cornea G. Ancuta Georgeta Cretu V. Vasile Dumitru N. Igor Grosu V.M. Vasile Alexandru Juhasz Z. Istvan Attila Kocsis I. Daniel Lavrincsik A. Lucia Alexandra Maris A. Alexa Victor Parjol A. Raluca Maria Perde I. Sebastian Bogdan Popoviciu O. Cristian Porfire S. Ovidiu Silviu Sacalos V. Angel Paul Stan A.M. Ovidiu Szekely I. Szilard Tivadar Vieru D.C. Calin Dorel Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini (la Zalau) Baran G. Dan Sorin Barbinta I. Dan Berchisan S. Raul Birse A. Mirela Maria Bota G. Bogdan Dan Culic I.V. Viorel Ovidiu Dragos G. Lorand Gyorgy Gabor P. Gabriel Laurentiu Hendea I. Adrian Holhos R. Romulus Nicolae Ilies A. Mihai Andrei Kis Juhasz V. Attila Kovacs S. Jacint Szabolcs Lupoian G. Catalin Vasile Marginean L. Paul Marincas I. Adrian Cosmin Pal V.I. Vasile Nicolae Pop E.G. Alexandru Dan Porumb G. Florin Gheorghe Szabo A. Adam Imre 50
 52. 52. Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini (la Alba Iulia) Adace G. Ovidiu Mihai Albu M. Iacob Marius Anghel I. Ioan Avram I. Cosmin Cornel Bacila N. Avram Badau N. Nicolae Dan Bartha L.I. Adalbert Eugen Benchea I. Samuel Birlea I.V. Radu Eugen Bolfea V. Vasile Aurelian Brateanu (Cas. Thudt) G. Vasile Aurel Buda N. Adrian Nicolae Buda C. Cornel Cimpean N. Marcel Cimpoes E. George Claudiu Danila G. Ioan Dobocan N. Felician Faur V. Vasile Santion Georgiu I. Ioan Groza V.S. Radu Sorin Hirbea I. Marinel Ilas N. Silviu Niculuta Lupean I. Milian Nicu Magda I. Ioan Bogdan Mates P. Daniel Valentin Mocan N. Ioan Calin Mocan N. Nicolae Decebal Morariu I.C. Bogdan Ioan Muntean M. Ioan Muntean M. Marius Pogan N. Nicolae Popa G. Marius Calin Popescu I. Iulian Potra P. Vlad Rat E. Dan Emil Rosca V. Horia Vasile Sabau N. Marius Florin Savu N. Adrian Dinu Stef M. Matei Gabriel Stefan I. Ioan Sularea S. Alexandru Mihai Tat T. Traian Adrian Todorescu N. Dumitru Sorin Tomus A. Ovidiu Virgil Trif P. Mircea Liviu Trif M.L. Mircea Daniel Trifan C. Ion Dorin Ungur (Cas. Trifan) N. Nicoleta Mariana Vlad I. Ioan Vlad Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini (la Satu Mare) Bokor A. Adrian Razvan Botos A. Alexandru Bratis G. Georgian Albin Burdea I. Ioan Nicolae Buzgau I. Alexandru Nelu Dobos S.A. Zsigmond Akos Dumitrana Radu M. Mircea Doru Ilies S. Ioan Gheorghe Krisztian K.Z. Gergo Lorand Makar A. Csaba Miclaus V. Arnold Negrea L.A. Laurian Pacurar I. Gheorghe Pop Szovati G. Anton Gheorghe Revesz T.V. Katalin Gyongyver Rist I. Vasile Ditrich Sabau N. Vlad Nicolae Simpf M. Antal Janos Svegler M. Gabor Szabo F.O. Ferenc Tanta T. Sergiu Andrei Tarta V. Bogdan Marius Tuturas V. Vasile Aurel Virag R.M.V. Adrian Mircea Virag V. Radu Mircea Vasile Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini (limba germana) Badiu D. Laura Livia Bati I. Ioan Mircea Bereteu L. Liviu Mircea Blaga A. Alexandru Augustin Capota M.T. Mircea Paul Cenean A. Adrian Gheorghe Cretu G. Alexandru George Crisan A. Radu Augustin Csiki J. Zoltan Andrei Daraban I. Cristina Lavinia Faur S. Adrian Sorin Heghes O.G. Octavian Radu Hidi I. Janos Kantor A.V. Zoltan Lup D. Daniel Alexandru 51
 53. 53. Margin I. Sorin Matei Petraru C. Cezar Pop T. Attila Simon R. Claudiu Sulutiu C.D. Ioana Tanko V.A. Hunor Antal Tibil A.E. Oana Andreea Vitez L. Monica Specializarea: Tehnologia Constructiilor de Masini Balazs F. Zoltan Barbut V. Alin - Victor Birta F. Zsolt Bitea G. George Cristian Caliman Bucur V. Ioan Candale D. Florin Alexandru Coman I. Ioan Alin Cristea Z. Zoltan Andrei Gaborean I. Ioan Harnagea C. Paula Alexandra Homei V. Dumitru Ionescu M. Radu Lupusanschi V.I. Alexandru Vlad Marchis M. Mihai Mihali G. Gabriel Daniel Mihali T. Toader Gabriel Pajzos A.G. Noemi Rita Pal E. Andrei Paul Pop D. Dumitru Ioan Popa G. Sorin Marius Porumb V. Andrei Valentin Rosca S. Iurie Runcan A. Alexandra Gabriela Saulean E. Mihai Septimiu Silas S. Alina Loredana Sipos G. Cristinel Georgel Soos O. Odon Janos Stanescu C. Norbert Szabo I. Eniko Katalin Szekely C. Robert Tocaciu I.T. Raluca Zavoianu G.P. Calin Alexandru 52
 54. 54. Absolvenți 2012 master Specializarea: Antreprenoriat Ban I. Laura Barbu N. Bianca Barbus N. Daniela Berari N. Nicoleta Miana Bildea D. Ioan Bogdan F.M. Ciprian Ionut Boldor R.M. Gabriel Bolos I. Dan Cristian Calincan I. Mircea Ioan Cioaza I. Ionela Liliana Cionfi G.N. Ionut Petrica Crismaru M.V. Mihaela Gabriela Ferenczi Tarta A. Alexandra Godri A. Cristina Gorgan M.V. Patricia Cristina Irimie P. Petrina Maria Lapusan G. Daniela Ancuta Leach (cas. Gretinuc ) S. Dana Dochita Maghear V. Victor Marcu T.V. Tudor Nagy S.A. Erika Rus V. Diana Claudia Salamon F.A. Francisc Arpad Ticsa I. Victor Tomoroga G.D. Ancuta Vadan V. Mircea Specializarea: Evaluarea proprietatii Anitas V.P. Adina Maria Baciu I. Ionel Cristian Bobes A. Raul Nicolae Ciki L. Andrei Graur I. Ioana Maria Mezei I. Alexandra Miu G.C. Ionut Oana D. Octavian Alexandru Prunea N.D. Ana Daniela Suciu M.O. Maria Rodica Vlad P. Stefania Zamfir Rus M. Anca Lavinia Specializarea: Ingineria si managementul serviciilor Balog (cas. Balog - Pink) F. Zoltan Csaba Bodnar K.I. Attila Kalman Bogdan M.B. Robert Nicolae Bonya I. Otilia Buth G. Flore Ciorba I. Ovidiu Cristian Cordis I. Claudia Laura Coste T. Teodor Ioan Csengeri N. Gabriel Deac G. Manuela Bianca Erdelyi N.A. Attila Feigi T. Lorand Ignat (cas. Cochera) V. Viorica Krakko A.A. Cristina Sorina Maier (cas. Filimon) G. Elena - Mihaiela Matioca V. Viorel Marcel Muresan M. Mircea Claudiu Nastasa D.M. Andrei George Panc S. Gabriel Pintea A. Claudiu Ioan Puscas T. Vasile Ratiu A. Danut Ioan Reich S. Stefan Sabou P. Marius Sami E. Endre Schvarczkopf (cas. Kepes) I. Julianna Agota Szabados G. Maria Tarta D. Sorin Radu Temian N. Calin Nicolae Verdes A. Cristian Aurel Specializarea: Inginerie virtuala si fabricatie competitiva (in limba engleza) Anca I. Vlad Balazs Bandi I. Zsuzsanna Buftea G. Sandu Mihai Catinean A. Anca Roxana Centea D. Izabela Diana Condor V. Nicolae Sergiu Costan V. Razvan Vasile Cret M.I. Aurelian Denes T. Szabolcs Filip I. Ionut Catalin Filipas I. Alin Petru 53
 55. 55. Gadalean I. Rares Vasile Hanuschi N.D. Cristian Gregoriu Ienci D. Dorin Vladut Ivascau V. Gabriel Nicolae Miclea N.B. Liviu Mihali G. Liviu Gabriel Nagy B. Csaba Csongor Negrusa I. Sorin Teodor Oprea A. Nicolae Constantin Ortian I. Oana Raluca Racoare V. Florin Valeriu Simon I. Mihai Szecsi D. Denes Tacu P. Sorin Cristian Tulai C. Sorin Lucian Varga A.M. Arpad Specializarea: Management si inginerie in afaceri Arsin P. Maia Borsan I. Tudor Marian Covaci A. Norbert Alexandru Fetinca M. Daniela Ionela Gatea L. Liviu Kuppan V. Monica Lorint (cas. Barbu) A. Ana Lumei T. Bogdan Tiberiu Lungu C.G. Laura Roxana Miron O. Ciprian Marius Moldan G.A. Dorin Ioan Moraru V. Claudiu Mihai Muresan C. Marius Cornel Neagos I. Matei Negru P. Flaviu Adrian Pintican T. Mihaela Pirvu N. Claudia Nicoleta Pop F.I. Dan Lucian Pop I. Ioan Flaviu Pop S.V. Octavian Vasile Priner (cas. Nagy) V. Vasilica - Adela Sabadis V. Mircea Viorel Savciuc S. Olga Spinei C. Mariana Vigh I. Iosif Vizitiu V. Sveatoslav Specializarea: Managementul si ingineria calitatii Avram G. Gabriel Sergiu Birtas L.I. Radu Mihai Campian I. Andrei Chender G. Cristina - Gabriela Chereji V. Andrea Eva Curt O.M. Alina Cristina David G. George Crinut Golban D. Doru Ionut Hapa D. Itu Costel Iamandi R. Oana Marian V. Radu Nasca A. Lucian Calin Nechita C. Camelia Gabriela Pascalau V. Paul Ionut Peter A. Lehel Petrisor G. Paul Racz (cas. Bexa) B.D. Andreea Roxana Rus O. Zaharie Ionut Sabadis N. Mircea Sandor N. Cosmin Nicolae Sopoian G.D. Cristina Gabriela Stanciu M. Raul Alexandru Stirb A. Anca Ramona Suteu (cas. Pausan) S. Monica Vulpe G.D. Catalin Matei Zdroba A.L. Alexandra Specializarea: Managementul sistemelor logistice Ancutei I. Maria Ariesan I.V. Vasile Mihai Baciu C. Bogdan Cosmin Bardan I. Teodor Biz I. Aurelia Boizesan M. Florin Liviu Bondane D. Diana Borgovan ( Cas. Moldovan) V. Vasilica Botirla (cas. Moldovan) I. Ioana Elena Briciu L. Lucia Maria Bucsa N. Daniel Ioan Chiuzan I. Marius Coplenas ( Cas. Pop) M. Paraschiva Dan V. Stefan Vasile Danci V. Ileana Dani ( Cas. Porav ) Z. Timeia Ildiko Gaga N. Ioana Griga T. Cristian Doru 54

×