Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Cómo construir un texto

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Cómo construir un texto

  1. 1. FASES DA CONSTRUCIÓN DUN ESCRITO
  2. 2. TER IDEAS Pensar sobre o que vamos a escribir, para decidir a tipoloxía textual a empregar.
  3. 3. O ESQUEMA Serviranos para organizar e decidir as ideas principais e secundarias.
  4. 4. FACER UN BORRADOR Permitiranos dar corpo ao esquema é a súa vez inserir ou eliminar todo aquelo que consideremos que enriqueza o noso texto.
  5. 5. REPASAR Xa feito, deberemos comprobar se a estrutura, o estilo, a organización e a linguaxe, son axeitadas á nosa creación literaria.
  6. 6. A RECORDAR Deberemos ter sempre a man ferramentas que nos poidan axudar: diccionarios, internet….
  7. 7. AGORA, SÓ QUEDA O MÁIS IMPORTAN TE CREAR

×