Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Sociala Medier föreläsningar 2015
Nächste SlideShare
SoMe föreläsningar 2014SoMe föreläsningar 2014
Wird geladen in ... 3
1 von 10

Más contenido relacionado

Sociala Medier föreläsningar 2015

  1. Föreläsningar 2015Socialmedia Analys Behaviour Economics Storybuilding Sociala Medier Story building Earned Media
  2. STORY TELLING Storytelling eller historieberättandet har i alla tider varit viktigt, men har i och med sociala medier fått flera betydelser för medborgarna, med allt från att ha en egen kommunikationskanal där man kan nå alla sina facebook vänner och andra till att påverka företag och till och med regeringar. ! Företagen har sakta men säkert börjat inse att att man måste ha en dialog med sina kunder istället för att köra enbart monolog med dem. Att dialog med kunderna medför både utmaningar men även möjligheter har en del smärtsamt fått uppleva. Det positiva är att undersökningar visar att människor litar betydligt mera än tidigare på vad företagen säger i sina kanaler. 
 ! STORY BUILDING ! Om man som företag lyckas med att berätta tillräckligt engagerande historier som gör att kunderna trivs med dig, då kan de t.om. bli dina ”Brand Advocates” och berätta dina historier. Då har man lyckats med story buiding = Word of Mouth “Communication is the cornerstone of all social activity” Mats Adamczak, jan 2013 Den sociala revolutionen “Aldrig tidigare i människans historia, har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera ...” Mats Adamczak, sep 2009 www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !2
  3. SOCIALA MEDIER Det har blivit allt viktigare i dagens samhälle att kunna kommunicera med de olika generationerna. Det går inte att bara att säga att de yngre är lata, ointresserade, bara är på datorn och chattar och spelar spel. ! Generation Y börjar komma in i arbetslivet och har en helt annan bakgrund än vi äldre generationer. I mångt och mycket använder de tekniken mycket effektivt för att lösa allt från inlärning till att snabbt sprida information. De har dessutom ett kontaktnätverk som överstiger vårt med hästlängder. ! Många av dem har lärt sig att hantera det nya sättet att leva, där mycket är transparent och det som skrivs kan nå till många människor på gott och ont, eftersom det inte kan suddas ut. ! DE FYRA P:NA Det är viktigt att ha förståelse för att vi måste hantera vår närvaro enligt principen att vi antingen är Privata, Personliga eller Professionella, men framför allt är vi Publika. "It is not only we who should tell the story... ...instead we are giving the users the reason and the opportunity to do it! Mats Adamczak, Sep 2012 För att folk skall börja kommunicera med varandra, måste de ha möjligheten (kanalerna/tekniken) och orsaken (varför). Mats Adamczak, September 2012 www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !3
  4. BEHAVIOUR ECONOMICS 95% av våra beslut tar vi i vårt undermedvetna. Hjärnan använder sig av genvägar. Vi är ofta omedvetna om varför vi tar dessa till synes slumpmässiga beslut. Det finns ofta en logisk bakgrund till dem. Baseras på studier när människor tar ekonomiska beslut och de beror på antingen: Psykologiska orsaker, Sociala orsaker, Beteenden, önsketänkande, Känslomässiga orsaker ! SOCIAL MEDIA ANALYS Med intåget av marknadsföring i Sociala medier har det blivit möjligt att analysera sina kampanjer och annonser på ett helt nytt sätt. Man kan arbeta efter principen PLAN-DO-CHECK-ACT. 
 Det är även möjligt att se vilket som skapar engagemang i Sociala Medier (ROE) Return on Engagement och hur det sedan omvandlas till business ROI (Return on Investment).
 Det är viktigt av flera orsaker att veta vad ens kunder/följare gillar för att kunna leverera vad de vill ha. “Vill du för mycket eller för lite, så kommer motparten att tappa intresset för dig” Mats Adamczak, jan 2013 Den sociala revolutionen “Aldrig tidigare i människans historia, har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera ...” Mats Adamczak, sep 2009 www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !4
  5. ÖRN WITTING, 
 PRODUCER FINLANDS RÖDA KORS !”Mats had a very well prepared and hit right on the target when he held a speech on our seminar. He grabbed the essence of social media through theory and examples and made it understandable for our employees. It was nice to watch and fun too. I recommend him highly!” JÖRGEN PETTERSSON, 
 POLITIKER, FÖRFATTARE, BLOGGARE
 !Det kallas Social Media och det handlar om hur man ska förhålla sig till den nya världens kommunikation och ”sharing is caring” och så vidare. Om detta vet jag i dag mer än tidigare tack vare Mats Adamczak’s insiktsfulla och inspirerande föreläsning (Social Media Marketing) över två dagar á tre timmar. Mats binder på ett lättlyssnat och underhållande vis samman historien med nutiden och tar avstamp mot framtiden. Han förklarar kopplingarna mellan marknad och kund och företag och nyttan av att synas i rätt sammanhang och agera på ett riktigt vis. Kursen är lärorik när det gäller att förstå var det ena instrumentet slutar och nästa börjar. 
 Jag kan varmt rekommendera denna föreläsare i ämnet Social Media. JOAKIM JARDENBERG, 
 INTERNETGURU MINDPARKS ”Mats is like a force of nature. He has the energy of a hurricane, but in all the best ways. Combined with a never ending curiosity and courage he is the explorer of our time, moving into unchartered territories... 
 ... I will definitely work with him again, and so should you!” ASTRID OLHAGEN, 
 CHEFREDAKTÖR ÅLANDS RADIO & TV 
 Mats Adamzcak is knowledgable, witty and very good at getting a message across. He is also able to adabt to any need an audiens might have, and always prepared to discuss any raised subject during the lecture. PAULINA ORELL,
 SOCIAL MEDIA MANAGER RESEGUIDEN Mats är en förebild och fantastisk människa som har bred kunskap inom sociala medier. Som föreläsare är Mats tydlig och gör intressanta presentationer, han tänker nytt och är kreativ. En riktig expert som jag alltid känner att jag kan vända mig till vid frågor och idéer kring sociala medier. Som person är Mats social och framåt. Jag hoppas få möjligheten att ta del av hans föreläsningar och kunskaper fler gånger framöver FÖRELÄSNINGAR Exempel på hur ett föreläsningspaket kan se ut. ![Grunderna F1] Det första föreläsningspaketet behandlar Sociala Medier och kommunikation. Jag går även igenom de viktigaste kanalerna och hur de används idag. Dessutom förklarar jag hur den nya ekonomin och marknadsföring fungerar.
 ![Fördjupning F2] I den andra föreläsningen går jag igenom hur man genom engagerande berättelser kan nå genom media bruset och skapa långvariga relationer med sina kunder och fans. 
 Vad är det för mekanismer som gör att folk delar innehåll i t.ex facebook
 och Behaviour Economics. ![Fördjupning Verktygen F3] Genomgång hur man rent praktiskt använder de olika kanalerna, samt kopplar ihop dem rent tekniskt för att få maximal nytta av dem. Denna del är tänkt för de som rent praktiskt skall utföra arbetet i organisationen.
 !Föreläsningarnas längd kan variera allt från 20 minuter till 4 timmar.
 Så man kan ha dem under en lunch eller som en enskilt programpunkt under fortbildningsdag. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. 
 It is the one that is the most adaptable to change.” - Charles Darwin [1809-1882] www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !5
  6. OPERATIVT (WORKSHOP) [F3] Det finns en mängd olika kanaler som man kan kommunicera med och de kan användas på olika sätt beroende på vad man vill uppnå.
 
 Här kan man välja ett verktyg som man vill fokusera på för att få bättre kunskap i: 
 t.ex Facebook, twitter, Instagram eller LinkedIn ANALYTICS (WORKSHOP) [F4] Hur kan man använda statistiken som man får från facebook’s insight. Vad betyder de olika termerna
 
 Vilka Nyckeltal KPI (Key Performance Indicator) värden finns det som är relevanta att känna till i Sociala medier. !För att kunna köra PLAN-DO-CHECK- ACT måste man kunna analysera. ATT SKAPA INNEHÅLL [F5] Det finns en mängd olika verktyg/appar som man kan använda för att lägga upp innehåll. I denna kurs använder vi olika appar iOS för att skapa bilder och filmer som man kan använda i sina sociala media kanaler. GRUNDERNA SOCIALA MEDIER [F1] Går igenom de fyra olika taktiska elementen, så att man får en helhetsbild. - Kommunikation - Verktygen (8 verktyg) - Individens beteende - Marknadsföring & kundservice !(se sid 5 för detaljer) SOCIAL MEDIA MARKETING [F2A] Hur man kan arbeta i sociala media marknadsföring med hjälp av:
 !- Storytelling - Engagemang - Stickiness - Tiggers - Gamefication
 !
 SOCIAL MEDIA MARKETING [F2B] Går igenom mera detaljerat hur man kan arbeta i sociala media marknadsföring.
 Förutom det som tas upp i F2A Så tittar vi på skillnaden köpt, ägd och förtjänad media. Samt tittar på olika mekanismer som gör att vi tar olika köpbeslut. - POI Media - Analytiska verktyg - Behaviour Economics Artikel F1 Tid 2 timmar Artikel F2A Tid 1- 2 timmar Artikel F3 Tid 3 timmar Artikel F5 Tid 3 timmar Ingen bakgrundskunskap krävs
 Ingen bakgrundskunskap krävs
 Ingen bakgrundskunskap krävs
 Artikel F2B Tid 3-4 timmar Artikel F4 Tid 3 timmar Allmän datakunskap
 För de som redan har en närvaro i SoMe och vill fördjupa sig
 För de som redan har en närvaro i SoMe och vill fördjupa sig
 Vill man ha en skräddarsydd föreläsning/workshop så går det också bra! www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !6
  7. KOMMUNIKATION !De första fem åren präglar våra liv, när det gäller inlärning av kommunikationsätt. De senaste århundradet har tekniken haft en allt större inverkan på hur man kommunicerar. Om man inte har förståelse hur de olika generationer kommunicerar och varför de gör det, så kommer man inte att kunna nå dem. VERKTYGEN !I denna del går vi genom övergripande vilka SoMe verktyg som är de viktigaste i västvärlden. Praktiska exempel på hur människor använder dem allt från hitta borttappade navkapslar till att störta diktaturstater. ! facebook, LinkedIn, twitter, Google+, youtube, bloggar, flickr, instagram, slideshare och about.me. INDIVIDEN & SAMHÄLLET !Hur påverkar transparensen vårt sätt att definiera våra roller i Sociala Medierna? ! Är jag privat, personlig eller offentlig, när jag är i SoMe verktygen? ! Hur skall man tänka rent taktiskt, när man bygger upp sin publika profil ? ! HISTORIK & MARKNADSFÖRING ! Internet har förändrat mycket sedan starten för snart 15 år sedan. Det har även sättet att marknadsföra sig gjort. Människors vilja att göra saker gratis på Internet har även de satt sina spår i många branscher. ! Longtail principen går att applicera inom många områden i den nya ekonomin. ! ÖVERSIKT PÅ DE FYRA ELEMENTEN (2 TIMMAR) F1 1 2 3 4 www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !7
  8. STORYTELLING
 ! Det viktigaste är inte att vi berättar historien utan att vi ger möjligheten och framför allt orsaken för våra kunder/fans att berätta den. Det kallas för ”User created content” eller ”Earned Media” ! Vilka mekanismer och ”triggers” gör att människor delar innehåll i sociala medier.
 ENGAGEMANG (DIGITALT) !Hitta dina ambassadörer som är engagerade i din produkt eller tjänst. !Hur skapar man engagerande innehål? ! Hur undviker man att få ”skräpfans” och vikten av att fokusera på rätt typ av kommunikation med era följare. PAID, OWNED & EARNED MEDIA !Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa olika tekniker för att nå sina kunder och prospekt. Det finns inget facit, så därför är det viktigt att kunna testa och kontrollera hur innehållet tas emot. 
 
 Långvariga relationer får man också genom att sköta kundrelationer med respekt och transparens. BEHAVIOUR ECONOMICS 
 Om man skapar kvalitetsinnehåll och inte ”spammar” sina följare på olika sätt, så kan man få ett långvarigt förhållande med era fans.
 ! ”Stickiness” eller långvarig relationer får man också genom att sköta kundrelationer med respekt och transparens. ! SOCIAL MEDIA MARKETING (4 TIMMAR) F2B www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !8
  9. KONTAKTVERKTYG ! Facebook - Skapa facebook sidor - Gå igenom de olika funktionerna - Marknadsföring, annons och sponsrade inlägg
 - Facebook appar ! Twitter, skapa konto och taktik, Google+, skapa konto och LinkedIn
 FOTOVERKTYG !Genomgång av olika foto/bild sociala media kanaIer som Instagram, Pinterest och Flickr.
 ! Hur fungerar Creative Commons i praktiken och vad är fördelarna med det. 
 Olika smartphone appar som kan vara bra att använda vid redigering och publicering av bilder. VIDEOVERKTYG ! Genomgång av olika video sociala media kanaIer som youtube, Vimeo och Bambuser.
 ! Teknisk genomgång hur man skapar en videofilm med hjälp av en mini iPad och vilka appar som är användbara för det.
 KNYTA IHOP KANALERNA ! Hur man kan knyta ihop sina olika kanaler rent tekniskt. 
 Genomgång av bloggverktyg som wordpress och tumblr. ! Samlingssidor som Rebelmouse och about.me WORKSHOP EXEMPEL Kom gärna med önskemål för skräddarsydda workshoppar. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !9
  10. ÅLANDS MILJÖ & HÄLSOMYNDIGHET Körde en två timmars SoMe föreläsning på deras fortbildningsdag. ARBETSMARKNAD & STUDIER En tre timmars föreläsning uppdelad på två dagar för personalen. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Kurs varje höst i Sociala medier och marknadsföring (16 lektioner) Högskolan på Åland EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGSKUNDER ÅLANDS YRKES SKOLA Tre stycken föreläsningspass för skolans personal på deras fortbildningsdag ÅLANDS HANDELSLÄROVERK En 2 timmars föreläsning (F2) för marknadsföringsstuderande och lärare. ÖDKARBY SKOLA En lektion för åk 5-6 och en för åk 3-4 och för deras lärare. JCI ÅLAND Kommunikation och etikett under deras medlemslunch. [20 min] KVARNBO LIONS En 30 minuters föreläsning på deras månadsmöte. BORGÅ STIFT Vid tre tillfällen har jag haft föreläsningar för Borgåstifts personal i deras projekt ”En andlig närvaro på webben” Lärkulla, Vasa och i Borgå. NORDISKA MINISTER RÅDET En 5 timmars workshop med 40 stycken kommunikatörer från hela norden. LIBERALERNA PÅ ÅLAND 4 X 3 timmars pass med partimedlemmar, partisekreterare, lagtingsmän och ministrar. FINNISH RED CROSS Föreläsning för Röda korsets kommunikatörerna och ledningsgrupp deltagare från hela Finland. DKCO ADVOKATBYRÅ Föreläsning för hela personalen i samband med deras webbsidelansering & strategi. OPTINOVA En tre timmars föreläsning för ledningsgruppen i Optinova. MYNEWSDESK OKTOBER 2013 Jag var en av föreläsarna på deras användarträff i Stockholm (700 i publiken), Göteborg och Malmö. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak !10