Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

محاضرة Tpack

تم حضور المحاضرة في الفترة الصباحية تقدمة كلا من( تهاني الدوخي، مشاعل الجويعد)طالبات ماجستير تقنيات تعليم في يوم الثلاثاء الموافق: 19/2/1437هـ الساعة 12 مساء في قاعه G77

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

محاضرة Tpack

 1. 1. TPACK ‫إطار‬‫معرفة‬ ‫المحتوى‬ ‫التربوي‬ ‫التكنولوجي‬
 2. 2. ‫مقدمة‬ ‫أ‬‫صبب‬‫بب‬‫ب‬‫توظي‬‫التكنولوجيبب‬‫بب‬‫ب‬‫ف‬‫ببي‬‫ب‬‫التعل‬‫ضببرور‬‫ببة‬‫ب‬‫حتمي‬‫فببنح‬‫ببي‬‫ب‬‫نع‬‫ببر‬‫ب‬‫عص‬ ‫ر‬ ‫االنفج‬‫المعرف‬‫ت‬ ‫المعلوم‬،‫لذا‬‫وجب‬‫على‬‫المعل‬‫استخدا‬‫كب‬‫مب‬‫هبو‬‫جد‬‫يبد‬،‫و‬ ‫متطور‬‫سيط‬ ‫لت‬‫المعلومة‬،‫و‬‫جذب‬‫ه‬ ‫انت‬‫المتعل‬،‫ورفع‬‫مسبتو‬‫مخرجب‬‫ت‬‫التعلبي‬ ‫للوصو‬‫ألعلى‬‫مستو‬‫م‬‫الجود‬‫ف‬‫التعلي‬‫و‬‫لذلك‬‫يت‬‫اعطب‬‫المعل‬‫مبي‬‫العديبد‬ ‫م‬‫الدورات‬‫ية‬ ‫التدري‬‫لرفع‬‫ته‬ ‫كف‬‫ف‬‫توظي‬‫التكنولوجي‬‫ف‬‫ا‬‫لتعلي‬.
 3. 3. ‫واحد‬‫م‬‫الطرق‬‫الت‬‫و‬ ‫حب‬‫فيهب‬‫حوو‬ ‫ب‬ ‫ال‬‫فهب‬‫أفضب‬‫طريقبة‬‫يمكب‬‫أ‬‫ت‬‫جعب‬ ‫بو‬‫ب‬‫المعلم‬‫بتخدمو‬‫ب‬‫يس‬‫بة‬‫ب‬‫التقني‬‫بك‬‫ب‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫أفض‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫بوله‬‫ب‬‫فص‬‫بية‬‫ب‬‫الدراس‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫التركي‬ ‫على‬‫أنواع‬‫المعرفة‬‫الت‬‫جه‬ ‫يحت‬‫المعلمبو‬‫مب‬‫أجب‬‫اسبتخدا‬‫التكنولوج‬‫يب‬‫علبى‬ ‫نحبو‬‫أكوبر‬‫عليبة‬ ‫ف‬‫ففب‬‫عب‬1986‫ذكبر‬‫شبولم‬‫أ‬‫التبدري‬‫الفعب‬‫يتطلبب‬ ‫ب‬‫ب‬‫نوع‬‫ب‬‫ب‬‫ص‬ ‫خ‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫بة‬‫ب‬‫المعرف‬‫بو‬‫ب‬‫وه‬‫بة‬‫ب‬‫معرف‬‫بو‬‫ب‬‫المحت‬‫بو‬‫ب‬ ‫التر‬(PCK)‫بذ‬‫ب‬‫ال‬‫ب‬‫ب‬‫يمو‬ ‫ب‬‫ب‬‫الم‬‫بي‬‫ب‬‫بو‬‫ب‬‫المحت‬‫برق‬‫ب‬‫وط‬‫بدري‬‫ب‬‫الت‬‫بة‬‫ب‬‫وطريق‬‫ب‬‫ب‬‫تكييفه‬‫ب‬‫ب‬‫وفق‬‫ل‬ ‫ب‬‫ب‬‫لمص‬‫بدرات‬‫ب‬‫وق‬ ‫المتعلمي‬‫المتنوعة‬‫وذلك‬‫لتنظي‬‫ت‬ ‫الموضوع‬‫ك‬ ‫والمش‬‫و‬‫ي‬ ‫القض‬. ‫مقدمة‬
 4. 4. ‫الفكر‬‫ية‬ ‫المرك‬‫لـ‬PCK‫ه‬‫أ‬‫التعل‬‫لتدري‬‫فكر‬‫معينة‬‫ال‬‫يتطلب‬‫فه‬ ‫المحتو‬‫نفسه‬‫فقط‬‫وإنم‬‫تطوير‬‫ت‬ ‫االستراتيجي‬‫و‬‫رات‬ ‫المه‬‫الت‬‫ت‬‫كو‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫من‬‫للمتعلمي‬. ‫ير‬‫ميشرا‬‫و‬‫كوهلر‬(2006)‫أ‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK‫يعم‬‫امتدادا‬ ‫لتوصي‬‫شولم‬(1986)‫لمعرفة‬‫المعل‬PCK‫والنظر‬‫شك‬‫واض‬ ‫إلى‬‫دور‬‫م‬‫يملكه‬‫م‬‫معرفة‬‫تكنولوجيه‬‫م‬‫يمك‬‫أ‬‫يقو‬‫ه‬‫ف‬ ‫التدري‬‫الفع‬. ‫مقدمة‬
 5. 5. https://www.youtube.com/watch?v=EmR w_wARuMk
 6. 6. ‫هو‬ ‫م‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK
 7. 7. ‫هو‬ ‫م‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK TPACK‫هو‬‫ر‬ ‫اإلط‬‫الذ‬‫يجمع‬‫ي‬‫والوة‬‫الت‬ ‫مج‬‫م‬‫المعرفة‬‫وه‬: ‫المعرفة‬‫التكنولوجية‬TK ‫معرفة‬‫المحتو‬CK ‫المعرفة‬‫وية‬ ‫التر‬PK ‫حيث‬‫يهت‬‫هذا‬‫ر‬ ‫اإلط‬‫كيفية‬‫عم‬‫هذه‬‫الوالث‬‫الت‬ ‫مج‬‫مع‬‫د‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫الد‬‫افعية‬ ‫للتعل‬‫لد‬‫الطالب‬‫و‬‫للحصو‬‫على‬‫تدري‬‫أكور‬‫علية‬ ‫ف‬.
 8. 8. ‫معرفة‬‫المحتو‬CK‫وتشير‬‫إلى‬‫أ‬‫المعل‬‫هو‬‫المسؤو‬‫ع‬‫التدري‬ ‫و‬‫يقصد‬‫ه‬‫معرفة‬‫د‬ ‫الم‬‫العلمية‬‫كأ‬‫تكو‬‫د‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ضي‬ ‫ري‬‫أو‬ ‫إنجلي‬‫أو‬‫سب‬ ‫ح‬. ‫المعرفة‬‫وية‬ ‫التر‬PK‫وتشير‬‫إلى‬‫معرفة‬‫المعل‬‫مجموعة‬‫متنوعة‬‫م‬ ‫ت‬ ‫رس‬ ‫المم‬‫التعليمية‬‫وطرق‬‫التدري‬‫ت‬ ‫واالستراتيجي‬‫الت‬‫تع‬ ‫تعل‬‫الطالب‬. ‫المعرفة‬‫التكنولوجية‬TK‫و‬‫تشير‬‫إلى‬‫معرفة‬‫المعل‬‫لتكنولوجي‬ ‫التقليدية‬‫والجديد‬‫الت‬‫يمك‬‫دمجه‬‫ف‬‫هج‬ ‫المن‬‫الدراسية‬. ‫هو‬ ‫م‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK
 9. 9. •‫يوح‬‫هذا‬‫ر‬ ‫االط‬‫أ‬‫المعلمي‬‫جة‬ ‫ح‬‫إلى‬‫فه‬‫عميب‬‫لكب‬‫مب‬‫ت‬ ‫مكونب‬ ‫المعرفة‬‫اآلنفة‬‫الذكر‬‫م‬‫أج‬‫انسج‬‫و‬‫تنسبي‬‫التكنولوجيب‬‫و‬‫يبة‬ ‫التر‬‫و‬ ‫المحتو‬‫ف‬‫التدري‬‫واألكور‬‫أهمية‬‫أ‬‫هبذا‬‫ر‬ ‫اإلطب‬‫نمبوذ‬‫شب‬ ‫ن‬‫مب‬ ‫المعرفببببة‬‫والتبببب‬‫و‬ ‫تتجبببب‬‫معرفببببة‬‫المحتببببو‬‫و‬‫طببببرق‬‫التببببدري‬‫و‬ ‫ب‬‫ب‬‫التكنولوجي‬‫بك‬‫ب‬‫ش‬‫برد‬‫ب‬‫ف‬‫بد‬‫ب‬‫لتوج‬‫بة‬‫ب‬‫عالق‬‫بة‬‫ب‬‫دلي‬ ‫ت‬‫بة‬‫ب‬‫ميكي‬ ‫دين‬(‫بة‬‫ب‬‫حيوي‬)‫بي‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫المكون‬‫الوالوة‬. ‫هو‬ ‫م‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK
 10. 10. ‫معرفة‬‫المحتو‬‫التكنولوج‬TCK‫يشير‬‫إلى‬‫معرفبة‬‫العالقبة‬‫دلبة‬ ‫المت‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ب‬‫التكنولوجي‬‫و‬‫بو‬‫ب‬‫المحت‬.‫بة‬‫ب‬‫المعرف‬‫بية‬‫ب‬‫التخصص‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬ ‫ل‬ ‫غ‬‫بر‬‫ب‬‫ع‬ُ‫ت‬‫و‬‫ت‬‫بد‬‫ب‬‫قي‬ ‫لتكنولوجي‬‫ت‬ ‫ني‬ ‫وامك‬‫توظيفه‬‫و‬‫تمويله‬. ‫بة‬‫ب‬‫معرف‬‫بو‬‫ب‬‫المحت‬‫بو‬‫ب‬ ‫التر‬PCK‫به‬‫ب‬‫مفهوم‬‫بو‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫فه‬‫بة‬‫ب‬‫كيفي‬‫بي‬‫ب‬‫تنظ‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫تموي‬ ‫وتكيي‬‫ي‬ ‫القض‬‫و‬‫ك‬ ‫المشب‬‫و‬‫المواضبيع‬‫مب‬‫سبب‬ ‫يتن‬‫مبع‬‫ل‬ ‫مصب‬‫وقبدرات‬ ‫المتعلمي‬. ‫ببة‬‫ب‬‫ع‬ ‫أر‬‫ببر‬‫ب‬‫ص‬ ‫عن‬‫بب‬‫ب‬‫ف‬‫ببذا‬‫ب‬‫ه‬‫ر‬ ‫بب‬‫ب‬‫اإلط‬ ‫توض‬‫كي‬‫يمكب‬‫لهبذه‬‫ر‬ ‫المعب‬ ‫بببوالث‬‫ب‬‫ال‬‫أ‬‫ببب‬‫ب‬‫ع‬ ‫تتف‬‫بببع‬‫ب‬‫م‬‫بببه‬‫ب‬‫عض‬ ‫عض‬ ‫ال‬‫على‬‫النحو‬‫ل‬ ‫الت‬:
 11. 11. ‫المعرفة‬‫وية‬ ‫التر‬‫التكنولوجية‬TPK‫ت‬‫شير‬‫إلى‬‫فه‬‫أ‬‫التكنولوجي‬‫تق‬‫ل‬ ‫م‬‫محدودية‬‫ت‬ ‫رس‬ ‫المم‬‫وية‬ ‫التر‬. ‫معرفة‬‫المحتو‬‫و‬ ‫التر‬‫التكنولوج‬TPACK‫معرفة‬‫العالقة‬‫المعقد‬ ‫ي‬‫التكنولوجي‬‫ية‬ ‫والتر‬‫والمحتو‬‫الت‬‫تمك‬‫المعلمي‬‫م‬‫تطوير‬ ‫ت‬ ‫استراتيجي‬‫التدري‬‫ة‬ ‫س‬ ‫المن‬‫وف‬‫ق‬ ‫سي‬‫محدد‬. ‫ببة‬‫ب‬‫ع‬ ‫أر‬‫ببر‬‫ب‬‫ص‬ ‫عن‬‫بب‬‫ب‬‫ف‬‫ببذا‬‫ب‬‫ه‬‫ر‬ ‫بب‬‫ب‬‫اإلط‬ ‫توض‬‫كي‬‫يمكب‬‫لهبذه‬‫ر‬ ‫المعب‬ ‫بببوالث‬‫ب‬‫ال‬‫أ‬‫ببب‬‫ب‬‫ع‬ ‫تتف‬‫بببع‬‫ب‬‫م‬‫بببه‬‫ب‬‫عض‬ ‫عض‬ ‫ال‬‫على‬‫النحو‬‫ل‬ ‫الت‬:
 12. 12. ‫ذا‬ ‫لم‬‫نحت‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK TPACK‫هو‬‫ر‬ ‫إط‬‫قو‬‫للمعلمي‬‫للتأكد‬‫م‬‫الفجبوات‬‫فب‬‫المعرفبة‬‫و‬‫ال‬‫عمب‬ ‫على‬‫مله‬ ‫تك‬. ‫بوفر‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫فه‬‫ب‬‫ب‬‫أفض‬‫بة‬‫ب‬‫للمعرف‬‫بة‬‫ب‬‫المهني‬‫ب‬‫ب‬‫الت‬‫ب‬‫ب‬‫جه‬ ‫يحت‬‫بو‬‫ب‬‫المعلم‬‫ب‬‫ب‬‫لت‬ ‫و‬‫ل‬‫به‬‫ب‬‫يوج‬ ‫التطوير‬‫المهن‬‫ليسير‬‫ف‬‫ه‬ ‫االتج‬‫الصحي‬. ‫تدريب‬‫وتجهي‬‫المعلمي‬‫على‬‫استخدا‬‫التكنولوجي‬‫شك‬‫فع‬‫للتعلي‬. ‫بي‬ ‫المهنيبة‬ ‫ت‬ ‫دوب‬ ‫مح‬ ‫إلجبرا‬ ‫مشبتركة‬ ‫لشبة‬ ‫تطبوير‬ ‫علبى‬ ‫عد‬ ‫يسب‬ ‫أنبه‬ ‫كم‬ ‫التدري‬ ‫هيئة‬ ‫أعض‬ ‫يولد‬‫األسئلة‬‫الت‬‫لو‬‫عليه‬ ‫رك‬‫المعلمي‬‫ية‬ ‫عن‬‫ه‬ ‫ستكس‬‫ال‬‫وقبة‬‫المهنيبة‬‫فب‬ ‫تصمي‬‫ا‬‫لتعل‬.
 13. 13. ‫ذا‬ ‫لم‬‫نحت‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK ‫ب‬‫ب‬‫م‬‫جميببع‬‫الت‬ ‫ب‬‫ب‬‫المج‬‫الوالوببة‬‫ر‬ ‫لإلطبب‬‫ببو‬ ‫التر‬TPACK‫يعطبب‬‫المعلبب‬ ‫المعرفة‬‫مة‬ ‫الال‬‫لخل‬‫جو‬‫م‬‫المرح‬‫يئة‬ ‫و‬‫تعليمية‬‫ة‬ ‫جذا‬‫لك‬‫ل‬ ‫ط‬‫ب‬. ‫بداخ‬‫ب‬‫ت‬‫بواع‬‫ب‬‫األن‬‫بة‬‫ب‬‫الوالو‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫بة‬‫ب‬‫المعرف‬‫بو‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫عد‬ ‫ب‬‫ب‬‫سيس‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫ب‬‫ب‬‫تحقي‬‫بدر‬‫ب‬‫ال‬ ‫دائر‬‫ملة‬ ‫ك‬. «‫ب‬‫ب‬‫نن‬ ‫ف‬ ‫ب‬‫ب‬‫األم‬ ‫ب‬‫ب‬‫أطف‬ ‫بدري‬‫ب‬‫ت‬ ‫بة‬‫ب‬‫طريق‬ ‫ب‬‫ب‬‫مو‬ ‫بو‬‫ب‬‫الي‬ ‫ب‬‫ب‬‫أطف‬ ‫بدر‬‫ب‬‫ن‬ ‫بدم‬‫ب‬‫عن‬ ‫المستق‬ ‫م‬ ‫سنحرمه‬»john dewey,1916 ‫الرقميو‬ ‫جرو‬ ‫المه‬ ‫م‬ ‫والحد‬ ‫الرقميو‬ ‫المواطنو‬ ‫د‬ ‫ي‬
 14. 14. ‫فيديو‬‫ة‬ ‫لع‬TPACK https://www.youtube.com/watch?v=7z3aP_Chj6c ‫ة‬ ‫لع‬TPACK http://www.matt-koehler.com/the-tpack-game/the- tpack-game-c/ ‫ذا‬ ‫لم‬‫نحت‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK
 15. 15. ‫ة‬ ‫لع‬TPACK
 16. 16. ‫أدوات‬‫قي‬TPACK ‫يوجد‬‫خمسة‬‫أنواع‬‫لألدوات‬‫المستخدمة‬‫لقي‬‫مد‬‫تمك‬‫المعلمي‬‫م‬ ‫ر‬ ‫إط‬TPACK‫انظر‬koehler et al.,2011 ))‫وه‬: ‫مقي‬‫رير‬ ‫التق‬‫الذاتية‬ ‫األسئلة‬‫مفتوحة‬‫ة‬ ‫اإلج‬ ‫تقيي‬‫األدا‬ ‫الت‬ ‫المق‬ ‫ت‬ ‫المالحظ‬
 17. 17. ‫ي‬ ‫االست‬‫المصم‬‫لقي‬ TPACk https://goo.gl/WQjPeI
 18. 18. ‫نماذج‬‫لتطوير‬TPACK ‫إ‬‫بوير‬‫ب‬‫تط‬‫ر‬ ‫ب‬‫ب‬‫إط‬TPACK‫بر‬‫ب‬ ‫يعت‬‫ب‬‫ب‬‫مج‬‫ب‬‫ب‬‫مه‬‫بة‬‫ب‬‫للدراس‬‫بث‬‫ب‬‫حي‬‫أ‬‫به‬‫ب‬‫ل‬‫ره‬ ‫ب‬‫ب‬‫أو‬ ‫يبببر‬ ‫الك‬‫علبببى‬‫تعلبببي‬‫المعلمبببي‬‫وتطبببويره‬‫المهنببب‬‫لبببذا‬‫تنقسببب‬‫ل‬ ‫أسببب‬‫يب‬ ‫تطوي‬‫ر‬TPACK‫إلى‬‫والوة‬‫أقس‬: ‫من‬PCK‫إلى‬TPACK ‫من‬TPK‫إلى‬TPACK ‫تطوير‬PCK‫و‬TPACKً‫معا‬
 19. 19. ‫من‬PCK‫إلى‬TPACK ‫وف‬‫هذا‬‫األسلوب‬‫تقد‬‫التكنولوجي‬‫كطريقة‬‫لدع‬‫و‬‫ي‬ ‫تع‬‫االستراتيجي‬‫ت‬‫المستخدمة‬ ‫ف‬‫الفص‬‫وف‬‫تدريب‬‫المعلمي‬‫أون‬‫الخدمة‬‫وهبذا‬‫هبو‬‫األسبلوب‬‫يعب‬ ‫الط‬‫أل‬‫نبه‬‫نبى‬ ‫ي‬ ‫على‬‫سنوات‬‫ر‬ ‫الخ‬‫ف‬‫مج‬‫التدري‬‫وف‬‫هبذا‬‫األسبلوب‬‫نجبد‬‫أ‬‫المعلب‬‫يطبو‬‫ر‬‫أوال‬ PCK‫مب‬‫خبال‬‫طريقبة‬‫البدورات‬‫و‬‫برات‬ ‫الخ‬‫و‬‫التب‬‫ال‬‫تشبم‬‫اسبتخدا‬‫التكنولو‬‫جيب‬ ‫وتليه‬‫يتعل‬‫المعل‬‫كيب‬‫يمكب‬‫للتكنولوجيب‬‫أ‬‫تسبتخد‬‫يب‬ ‫للتع‬‫و‬‫ال‬‫نب‬‫معتمبدا‬‫علبى‬ ‫ت‬ ‫االستراتيجي‬.
 20. 20. ‫من‬PCK‫إلى‬TPACK ‫ومو‬‫على‬‫أسلوب‬TPACK‫و‬PCK‫ف‬‫التدريب‬‫هو‬‫استخدا‬‫التعل‬‫النشبط‬‫م‬‫وب‬ ‫الرحالت‬‫المعرفيه‬‫و‬‫ت‬ ‫قش‬ ‫المن‬‫عيبة‬ ‫الجم‬‫والبتعل‬‫للعبب‬.‫بر‬ ‫ويعت‬‫البتعل‬‫النشبط‬ ‫ط‬ ‫نشب‬‫مخصب‬‫لكب‬‫موضبوع‬.‫ت‬ ‫السبتراتيجي‬ ‫ف‬‫صبة‬ ‫الخ‬‫ت‬ ‫ضبي‬ ‫لري‬‫تخت‬‫لب‬ ‫ع‬‫ت‬ ‫االستراتيجي‬‫صة‬ ‫الخ‬‫لجشرافي‬‫وهكذا‬.
 21. 21. ‫من‬TPK‫إلى‬TPACK ‫األسلوب‬‫ئد‬ ‫الس‬‫ف‬‫رامج‬‫إعداد‬‫المعلمي‬‫دا‬ ‫ي‬‫م‬TPK‫إلى‬TPACK‫والموب‬ ‫على‬‫هذا‬‫األسلوب‬‫يتمو‬‫ف‬‫تعلي‬‫المعل‬‫ق‬‫الخدمة‬‫الذ‬‫ل‬‫يسب‬‫لبه‬‫ق‬ ‫االلتحب‬ ‫دورات‬‫ف‬‫طرق‬‫تدري‬‫التخص‬‫الخ‬‫ه‬‫عندم‬‫يتطلب‬‫منبه‬‫اال‬‫ق‬ ‫لتحب‬ ‫بدورات‬‫صبة‬ ‫خ‬‫بدمج‬‫التكنولوجيب‬.‫وتشبم‬‫دورات‬‫دمبج‬‫التكنولوجيب‬‫للمعلمبي‬ ‫كيفية‬‫اسبتخدا‬‫ت‬ ‫تقنيب‬Web 2.0‫د‬ ‫يب‬ ‫ل‬‫البتعل‬‫النشبط‬‫أو‬‫ت‬ ‫تقنيب‬‫االتصب‬‫مب‬‫ع‬ ‫أولي‬‫األمور‬.
 22. 22. ‫من‬TPK‫إلى‬TPACK ‫و‬‫بدم‬‫ب‬‫عن‬‫بذ‬‫ب‬‫يأخ‬‫ب‬‫ب‬‫المعل‬‫دورات‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫ليب‬ ‫ب‬‫ب‬‫األس‬‫بة‬‫ب‬‫التكنولوجي‬‫به‬‫ب‬‫ول‬‫بره‬‫ب‬ ‫خ‬‫ب‬‫ب‬‫ميداني‬‫ة‬‫به‬‫ب‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫يستطيع‬‫م‬‫خالله‬‫أ‬‫دأ‬ ‫ي‬‫ف‬‫دمبج‬‫و‬‫توحيبد‬TPK‫مبع‬PCK‫لتطبوير‬TPACK ‫وكمو‬‫على‬‫أسلوب‬‫تطوير‬TPK‫إلى‬TPACK‫هو‬‫أسلوب‬‫تكنولوجيب‬‫الخبرائط‬ ‫مو‬‫تقنية‬‫خرائط‬‫جوج‬‫حيث‬‫تقبو‬‫تحويب‬‫التمويب‬‫الجشرافب‬‫ال‬‫صبر‬‫بت‬ ‫الو‬ ‫إلى‬‫طريقة‬‫تمك‬‫المتعل‬‫ع‬ ‫التف‬‫معه‬.
 23. 23. ‫تطوير‬PCK‫و‬TPACK ً‫معا‬‫في‬‫وقت‬‫واحد‬ ‫األسلوب‬‫لث‬ ‫الو‬‫لـ‬TPACK‫هو‬‫تطوير‬PCK‫و‬TPACK‫ف‬‫وقت‬‫واحد‬.‫ويكو‬ ‫ببب‬‫ب‬ ‫ق‬‫بببة‬‫ب‬‫الخدم‬‫ببب‬‫ب‬‫ف‬‫بببة‬‫ب‬‫ني‬ ‫إمك‬‫دا‬ ‫بببت‬‫ب‬‫اس‬‫دور‬‫ببب‬‫ب‬‫تكنولوجي‬‫بببي‬‫ب‬‫التعل‬‫بببدورات‬‫ب‬‫ببب‬‫ب‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫االستراتيجي‬‫المدعومة‬‫لتكنولوجي‬.‫وقد‬‫الحظ‬‫عض‬‫حوي‬ ‫ال‬‫عد‬‫مبرات‬‫أ‬ ‫المعلمي‬‫ق‬‫الخدمة‬‫يتعلمو‬‫المحتبو‬‫و‬‫التكنولوجيب‬‫و‬‫يبه‬ ‫التر‬‫فب‬‫وقبت‬‫واحبد‬ ‫كم‬‫يتعلمو‬‫حرفة‬‫التدري‬.
 24. 24. ‫ب‬‫ب‬‫وكمو‬‫بى‬‫ب‬‫عل‬‫بك‬‫ب‬‫ذل‬‫بد‬‫ب‬‫نج‬‫أ‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫بلوب‬‫ب‬‫أس‬‫بمي‬‫ب‬‫التص‬‫بور‬‫ب‬‫يط‬‫بو‬‫ب‬‫المعلم‬TPACK ‫الخ‬‫ه‬‫م‬‫خال‬‫عمله‬‫داخ‬‫الفرق‬‫د‬ ‫إليجب‬‫حلبو‬‫لسبو‬‫الهيكلبة‬‫و‬‫ك‬ ‫مشب‬ ‫التعلي‬‫و‬‫التعل‬‫ف‬‫ل‬ ‫العب‬.‫بدال‬ ‫و‬‫مب‬‫التبدري‬‫شبر‬ ‫الم‬‫ت‬ ‫للتقنيب‬‫للمعلمبي‬‫يكبو‬ ‫الهد‬‫خل‬‫تعل‬‫المعلمي‬‫تصمي‬‫المشبكالت‬‫هبو‬‫النظبر‬‫لمختلب‬‫التق‬‫ت‬ ‫نيب‬‫التب‬ ‫ه‬ ‫تس‬‫ف‬‫تصمي‬‫الح‬‫ئ‬ ‫النه‬. ‫تطوير‬PCK‫و‬TPACK ‫في‬‫وقت‬‫واحد‬
 25. 25. ‫أسلوب‬‫التصمي‬‫هو‬‫األسلوب‬‫الوحيد‬‫م‬‫ليب‬ ‫األس‬‫الذ‬‫يستخد‬‫طريق‬‫ة‬‫التطوير‬ ‫ام‬ ‫ب‬‫ب‬‫المت‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬TPACK‫و‬PCK‫ت‬ ‫ب‬‫ب‬‫الدراس‬‫ب‬‫ب‬‫الت‬‫بت‬‫ب‬‫حو‬‫ب‬‫ب‬‫ف‬‫بد‬‫ب‬‫م‬‫بة‬‫ب‬‫لي‬ ‫فع‬‫بتعل‬‫ب‬‫ال‬ ‫ستخدا‬‫أسلوب‬‫التصمي‬‫وجدت‬‫أ‬‫ركي‬ ‫المش‬‫ف‬‫فرق‬‫التصمي‬‫ط‬‫وروا‬‫شك‬ ‫ير‬ ‫ك‬‫ر‬ ‫المع‬‫ف‬‫ك‬‫م‬‫ا‬ ‫األج‬‫عة‬ ‫الس‬‫لـ‬TPACK. ‫تطوير‬PCK‫و‬TPACK ‫في‬‫وقت‬‫واحد‬
 26. 26. ‫مؤتمرات‬‫دولية‬‫ع‬TPACK ‫الجمعية‬‫األمريكية‬‫ت‬ ‫لكلي‬‫المعلمي‬ ‫طة‬ ‫را‬‫المعلمي‬‫ي‬ ‫المر‬ ‫المجتمع‬‫لتكنولوجي‬‫ت‬ ‫المعلوم‬‫والمعلمي‬ ‫جمعية‬‫حوث‬ ‫ال‬‫وية‬ ‫التر‬‫األمريكية‬ ‫الجمعية‬‫الدولية‬‫للتكنولوجي‬‫ف‬/‫مؤتمر‬‫ة‬ ‫الحوس‬‫ية‬ ‫للتر‬‫الوطنية‬‫للت‬‫علي‬ ‫طة‬ ‫الرا‬‫الوطنية‬‫للطفولة‬‫المعلمي‬‫ي‬ ‫المر‬ ‫مؤتمر‬‫حو‬‫تعلي‬‫اللشة‬‫ية‬ ‫اإلنجلي‬ ‫المجل‬‫الوطن‬‫ت‬ ‫للدراس‬‫عية‬ ‫االجتم‬ ‫جمعية‬‫العلو‬‫المعلمي‬ ‫جمعية‬‫ت‬ ‫ضي‬ ‫الري‬‫المعلمي‬‫ي‬ ‫المر‬
 27. 27. ‫ت‬ ‫تحدي‬‫استخدا‬‫التكنولوجي‬‫ف‬‫التعلي‬. ‫أ‬‫ب‬‫ب‬‫التكنولوجي‬‫بة‬‫ب‬‫الحديو‬‫ب‬‫ب‬‫تتس‬‫بد‬‫ب‬‫ع‬‫بتقرار‬‫ب‬‫االس‬‫و‬‫ت‬ ‫ب‬‫ب‬ ‫الو‬‫ب‬‫ب‬‫فه‬‫بر‬‫ب‬‫كوي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫م‬‫بور‬‫ب‬‫تتط‬ ‫عك‬‫التكنولوجي‬‫القديمة‬‫مو‬‫القل‬‫و‬‫المجهر‬. ‫أ‬‫عض‬‫األدوات‬‫التكنولوجية‬‫تكو‬‫لحة‬ ‫ص‬‫لمحتو‬‫معي‬. ‫العوام‬‫عية‬ ‫االجتم‬‫و‬‫المؤسسية‬‫ل‬ ‫غ‬‫م‬‫تكو‬‫غير‬‫داعمبة‬‫لجهبود‬‫المعلمبي‬‫فب‬ ‫دمج‬‫التكنولوجي‬‫ف‬‫تدريسه‬. ‫عد‬‫اهتم‬‫المعل‬‫تطوير‬‫ذاته‬‫حتى‬‫يواكب‬‫الجديد‬‫ف‬‫ل‬ ‫ع‬‫التكنولوج‬‫ي‬. ‫معظ‬‫ت‬ ‫التقني‬‫ليست‬‫مصممة‬‫ألغراض‬‫تعليمية‬.‫مم‬‫يتطلب‬‫عطب‬‫بداع‬ ‫إ‬‫مب‬ ‫المعل‬‫أو‬‫إلى‬‫د‬ ‫إع‬‫تصمي‬،‫أو‬‫م‬ ‫ر‬‫حتى‬‫تخريب‬‫األصل‬.
 28. 28. ‫ة‬ ‫مواك‬‫معلم‬‫القر‬21‫ر‬ ‫إلط‬TPACK ‫واحد‬‫م‬‫أفض‬‫الطرق‬‫لتطوير‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK‫هو‬‫تصمي‬‫تكنولوجي‬‫التعلي‬، ‫فال‬‫د‬‫أ‬‫يعم‬‫المعلمو‬‫ستمرار‬‫ف‬‫تصمي‬‫التدري‬‫لنظر‬‫لل‬‫عالقة‬‫ي‬ ‫المحتو‬(‫ذا‬ ‫م‬ُ‫ي‬‫در‬)‫ية‬ ‫والتر‬(‫كيفية‬‫تدريسه‬)،‫والتكنولوجي‬(‫ستخدا‬‫م‬ ‫ه‬‫األدوات‬).‫كوير‬‫م‬‫المعلمو‬‫يأتو‬‫إلى‬‫دورات‬‫تعليمية‬‫تكنولوجيه‬‫يتوقع‬ ‫تعل‬‫رات‬ ‫مه‬‫محدد‬‫جدا‬‫مو‬(‫كيفية‬‫إنش‬‫ت‬ ‫صفح‬‫الويب‬،‫وكيفية‬‫اس‬‫تخدا‬ ‫الفيديو‬‫الرقمية‬،......).
 29. 29. ‫ة‬ ‫مواك‬‫معلم‬‫القر‬21‫ر‬ ‫إلط‬TPACK ‫د‬ ‫ال‬‫م‬‫دمج‬‫اللعب‬‫ف‬‫التعل‬‫ع‬‫طري‬‫نهج‬‫التصمي‬‫فهذا‬‫النموذ‬‫م‬ ‫التطوير‬‫المهن‬‫للمعلمي‬‫يؤكد‬‫على‬‫داع‬ ‫اإل‬،‫وطرق‬‫جديد‬‫لرؤية‬‫ل‬ ‫الع‬، ‫ليب‬ ‫وأس‬‫جديد‬‫الستخدا‬‫التكنولوجي‬،‫م‬‫أج‬‫وضع‬‫الحلو‬‫وي‬ ‫التر‬‫ة‬ ‫داعية‬ ‫اإل‬.‫م‬‫خال‬‫االنخراط‬‫ف‬‫التصمي‬‫مع‬‫ال‬‫ت‬‫لع‬‫ي‬‫ب‬،‫وهذا‬‫يجع‬‫المعلم‬‫ي‬ ‫مستخدمي‬‫ال‬‫يي‬ ‫سل‬‫للتكنولوجي‬،‫ومصممي‬‫ألنشطة‬‫تكنولوجي‬‫ه‬.
 30. 30. ‫ة‬ ‫مواك‬‫معلم‬‫القر‬21‫ر‬ ‫إلط‬TPACK ‫م‬ ‫بة‬‫ب‬‫عقلي‬ ‫بوير‬‫ب‬‫تط‬ ‫بب‬‫ب‬‫يتطل‬ ‫بدري‬‫ب‬‫الت‬ ‫ب‬‫ب‬‫ف‬ ‫ب‬‫ب‬‫التكنولوجي‬ ‫بتخدا‬‫ب‬‫اس‬ ‫ب‬‫ب‬‫تعل‬‫ه‬ ‫ب‬‫ب‬‫تج‬ ‫بة‬‫ب‬‫ختلف‬ ‫التكنولوجي‬.‫مرنب‬ ‫أدوات‬ ‫تعلب‬ ‫علبى‬ ‫لتركي‬ ‫ب‬ ‫العقلية‬ ‫هذه‬ ‫وتتمي‬‫خبال‬ ‫مب‬ ‫ه‬ ‫تطوير‬‫معينه‬ ‫ت‬ ‫استراتيجي‬‫التكنولوج‬ ‫دور‬ ‫حو‬ ‫عم‬ ‫للتفكير‬‫العمليبة‬ ‫فب‬ ‫يب‬ ‫تعليم‬ ‫كنهج‬ ‫التلعيب‬ ‫ستخدا‬ ‫وذلك‬ ‫التعليمية‬. ‫على‬ ‫المتعلمي‬ ‫تشجيع‬"‫اللعب‬"‫التف‬ ‫أون‬ ‫حتى‬ ‫التكنولوجي‬ ‫مع‬‫ي‬ ‫قض‬ ‫ف‬ ‫كير‬ ‫التدري‬ ‫وطرق‬ ‫المحتو‬ ‫تتعل‬ ‫أعم‬. http://punya.educ.msu.edu/publications/koehler.et.al.ijlt2011.pdf
 31. 31. TPACK ‫وأخيرا‬‫نجد‬‫أ‬‫ر‬ ‫إط‬TPACK‫أو‬(‫ر‬ ‫إط‬‫معرفة‬‫المحتو‬‫التكنولبوج‬ ‫و‬ ‫التر‬) ‫هو‬‫الموضوع‬‫خ‬ ‫الس‬‫ف‬‫التدري‬‫حيث‬‫يدر‬‫كيب‬‫تلعبب‬‫هبذا‬‫هي‬ ‫المفب‬‫ا‬‫لوالوبة‬ ‫دورا‬‫ف‬‫التدري‬‫الفع‬،‫وتحفي‬‫الطالب‬،‫وجع‬‫المعرفة‬‫ف‬‫و‬ ‫متن‬‫الطالب‬.
 32. 32. Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70. Puentedura, R. (2010). SAMR and TPCK: Intro to advanced practice. Retrieved from http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_Intr oToAdvancedPractice.pdf on Jue 5, 2015. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15, 4-14. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23. ‫المراجع‬
 33. 33. •Mishra, P. (2012, March 26). Punya Mishra – keynote speaker @ 21st century learning conference – Hong Kong 2012 [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9bwXYa91fvQ •Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. Retrieved from http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles /mishra-koehler-tcr2006.pdf download .pdf ‫المراجع‬
 34. 34. https://vimeo.com/13362508

×