Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Projektõpe

 • Als Erste(r) kommentieren

Projektõpe

 1. 3. <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><ul><li>püstitatud probleemi mõistma, </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile lahendus(i), </li></ul></ul><ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga, </li></ul></ul><ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile. </li></ul></ul>Projektõppe vastandiks on õpetaja poolt esitatud õige-vale küsimustele vastamine.
 2. 4. Projektõppe tunnis on kesksel kohal ÕPILANE , kui uute teadmiste avastaja ja looja Traditsioonilises tunnis on kesksel kohal ÕPETAJA , kui teadmiste vahendaja.
 3. 5. <ul><ul><li>Koostöö </li></ul></ul><ul><ul><li>On lõbus </li></ul></ul><ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul></ul><ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Elulisus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodid kui täiskasvanud tööl </li></ul></ul>Projektõpet iseloomustab :
 4. 6. <ul><ul><li>õpikeskkonna looja, </li></ul></ul><ul><ul><li>juhendaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>suunaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>nõuandja, </li></ul></ul><ul><ul><li>partner. </li></ul></ul>
 5. 7. <ul><ul><li>Visuaalsed vaatlused </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinnangute andmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisategevuste pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö soodustamine ja toetamine </li></ul></ul>
 6. 8. <ul><li>On õpilastele motiveeriv </li></ul><ul><li>Õpilased juhivad ise oma õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Õpilased õpivad probleeme lahendama </li></ul><ul><li>Õpetab koostööd tegema </li></ul><ul><li>Õpilased omandavad vaatlus- ja uurimisoskusi </li></ul><ul><li>Õpilased ei õpi mitte mida mõelda vaid kuidas mõelda </li></ul><ul><li>Ajamahukas </li></ul><ul><li>Õpilastele “võõras” </li></ul><ul><li>Õpetajatele harjumatu </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Projektõppes hinnatakse nii tulemust kui protsessi . </li></ul><ul><li>Hindamist kergendavad hindamismudelid </li></ul><ul><li>http://e-kool.kivilinn.tartu.ee/mudelid/index.php </li></ul>
 8. 10. <ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Materjalid </li></ul></ul><ul><ul><li>Soovituslikud koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideed õpiprojektile hinnangu andmiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pädevused ja õpitulemused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Väljakutse õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul>
 9. 11. <ul><ul><li>Probleemi teadvustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemi seostamine õpilase huvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaine(te) koondamine ümber valitud probleemi/projekti/teema </li></ul></ul><ul><ul><li>Võimaluse loomine õpilastele oma tegevuse planeerimiseks, probleemi lahendamiseks ja selle kaudu õpikogemuse saamiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö toetamine ja julgustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti tulemuste ettekandmise ja tutvustamise planeerimine </li></ul></ul>
 10. 12. <ul><ul><li>Selge nn “suurem pilt” </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilasekeskne õppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpikeskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitiline mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehniline tugi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodu ja kooli side </li></ul></ul><ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul></ul>
 11. 13. <ul><ul><li>Koosta ka nn. tagavaraplaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolli üle oma kodulehekülgede aadressid </li></ul></ul><ul><ul><li>Märgista vajaliku kodulehed </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstreeri oma tehnoloogilisi oskusi </li></ul></ul>
 12. 14. <ul><ul><li>Projekti teema, nimi, autorid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooliaste </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemülesanne õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiprojekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia ja tarkvara </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajalikud allikad ja koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul>
 13. 15. <ul><li>NÄITED </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/koolitus/materjalid/projektid/kohandatud/3teema/ </li></ul><ul><li>Keskkond </li></ul><ul><li>Püüda vaalu või mitte? </li></ul><ul><li>Miks läheb soojemaks? </li></ul><ul><li>Uppuvad linnad </li></ul>
 14. 16. TEEMA PROJEKT ÕPIÜLESANNE Hindamismudelid Õpetaja materjalid Õpilase materjalid TEISED MATERJALID
 15. 17. <ul><li>Projekt “Tehnoloogia õpilse kaaslasena” </li></ul><ul><li>eAajakiri </li></ul><ul><li>http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/ </li></ul><ul><li>Ajaveeb </li></ul><ul><li>http://iktkoolielus.blogspot.com </li></ul><ul><li>Ankeet </li></ul><ul><li>http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.htm </li></ul><ul><li>Projekti kava, õpilase ülesanne, rollid, töölehed, hindamismudelid, ankeet, sotsiaalne tarkvara </li></ul>

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • kurvits

  Dec. 17, 2011

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

2.100

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

279

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×