Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

eFormularis ankeedi loomine

1.910 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

eFormularis ankeedi loomine

 1. 1. eFormular Lihtsaim võimalus koguda    soovitud kujul vajalikku infot Interneti abil http://www.eformular.com/ 22.09.2007 Laine Aluoja MA
 2. 2. Kellele ja milleks? <ul><li>Lihtne vahend küsitluste läbiviimiseks Interneti kaudu, ilma et ise peaks programmeerima. </li></ul><ul><li>Saab koostada elektroonilisi ankeete , lasta neid täita Interneti kaudu ja tulemusi analüüsida oma arvutis. </li></ul>
 3. 3. Näide
 4. 4. Analüüs
 5. 5. Näide
 6. 6. Analüüs
 7. 7. Kasutajaks registreerumine <ul><li>http://www.eformular.com/ </li></ul>
 8. 8. Ankeet Klõpsake lingil
 9. 9. Sisselogimine <ul><li>Pärast ankeedi täitmist klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Teistkordsel kasutamisel klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Kui olete sisse loginud näete oma töökeskkonda </li></ul><ul><li>Olles end korra registreerinud, võite teha sama kasutajanime all piiramatul arvul eFormulare </li></ul>
 10. 10. Töökeskkond <ul><li>Juhendeid eFormulari töökeskkonna kasutamiseks saate klõpsates lingil [ ABIINFO ] või nupul, millel on küsimärk </li></ul><ul><li>Uue eFormulari lisamiseks klõpsake lingil “ lisa uus ” </li></ul>
 11. 11. eFormulari loomine <ul><li>Klõps lingil “ lisa uus ” avab akna, kuhu saate sisestada tehtava eFormulari nime </li></ul><ul><li>NB! Nimes ei tohi kasutada täpitähti, tühikuid ega erimärke. </li></ul><ul><li>eFormulari loomiseks klõpsake nupul [ OK ] </li></ul>
 12. 12. eFormulari üldandmed Üldandmed salvestuvad vaikimisi klõpsates lingil [ küsimused ]
 13. 13. Küsimuste sisestamine vt. lisaks töölehte <ul><li>Leheküljel [ küsimused ] saate sisestada küsimuste teksti, järjekorranumbri, lisada kommentaari, määrata ära küsimuse tüübi, vastusevariandid ja olulisuse, saate muuta mõningaid spetsiifilisi parameetreid [1] ja [2]. </li></ul>
 14. 14. Küsimuste sisestamine <ul><li>sisestage küsimus ehk välja küsimus (see, millele vastust ootate, näiteks Nimi, Vanus, jne.) Küsimus võib sisaldada nii tühikuid kui ka täppidega tähti. Kui küsimuse lahter jäetakse täitmata, siis seda küsimust ei salvestata! </li></ul><ul><li>määrake küsimuse olulisus . Märkides hiireklõpsuga ära selle välja nõuate, et küsitletav sellele küsimusele kindlasti vastaks, ilma seda täitmata vastaja eFormulari küsimustikku ära saata ei saa. </li></ul><ul><li>valige tüüp , väärtused, [1] ja [2]. </li></ul><ul><li>Valida saate seitsme tüübi vahel. </li></ul><ul><li>Erinevat tüüpi väljade jaoks saab määrata ka erinevaid lisaparameetreid. Väljatüüpide kasutusvõimaluste ja spetsiifiliste parameetrite määramise kohta vaadake töölehte. </li></ul><ul><li>4. Kui küsimused on sisestatud klõpsake lingil [ eelvaade ]. </li></ul><ul><li>NB! Küsimused salvestatakse keskkonna poolt vaikimisi. </li></ul>
 15. 15. Mõeldud täiendava teksti sisestamiseks küsimuste vahele (näiteks grupeerimiseks või selgitusteks). Lahtrit ei teki, kuvatakse vaid küsimuse tekstiosa. vaherida Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga. Vaikimisi valitud väärtuse ette *. Mitme vastusevariandi korraga valimise võimaldamine. Väärtuse1 korral on võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides valida mitu varianti korraga, täitmata jätmise korral saab valida vaid ühe variandi Üheaegselt näidatavate ridade arv. Vaikimisi on ridade arv 1.  Lahtirulluv või keritav etteantud vastusevariantide loend ühe või mitme vastuse valimiseks. Sobivam suurema arvu ja pikemate valikuvariantide puhul (näiteks: üleeile; eile; täna; homme; ülehomme). ripploend Vaikimisi oleku määramiseks: tühi – märgistamata * - märgistatud. Vastus, mida on võimalik 'linnukesega' ära märkida (näiteks Soovin osaleda...). märkeruut  Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga, vaikimisi valitud väärtuse ette *. Vastusevariantide asetus: täitmata jätmise korral kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all. Etteantud vastusevariantide seast ühe valimiseks. Mugav kasutada lühivastuste valimiseks (näiteks jah/ei; väike/keskmine/suur). raadionupp Lahtri suurus vertikaalsuunas (nähtavate ridade arv).  Lahtri suurus horisontaalsuunas (laiustähemärkides) Suurem lahter, kuhu on võimalik teksti sisestada mitmel real (nn jutustavat vastust eeldavate küsimuste jaoks, näiteks Tegevusala). tekstiala Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus. Lahtri nähtav pikkus tähemärkides Numbriliste väärtuste sisestamiseks (näiteks Vanus). tekst (number) Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus. Lahtri nähtav pikkus tähemärkides Igasuguse teksti sisestamiseks (numbrid, tähed, kirjavahemärgid, näiteks Nimi).  tekst(suva)  Väärtused 2  1  Spetsiifiliste väljade täitmisjuhised Kasutuskoht  Välja tüüp 
 16. 16. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekst (suva) ] </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>NB! Küsimused salvestatakse keskkonna poolt vaikimisi. Eelvaatest küsimuste sisestamise jätkamiseks klõpsake [ Back ]
 17. 17. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekst (number) ] </li></ul><ul><li>[1] sisestusvälja pikkus on 2 tähemärki </li></ul><ul><li>[2] sisestavate numbrite arv on 2 </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 18. 18. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekstiala ] </li></ul><ul><li>Pikema vabas vormis teksti sisestamiseks </li></ul><ul><li>Sisestuskasti pikkus on 20 tähemärki ja </li></ul><ul><li>kõrgus 3 rida </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 19. 19. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ vaherida ] </li></ul><ul><li>Vaherida on kujunduselemendiks, millega vastuse sisestamise võimalust ei kaasne </li></ul>
 20. 20. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ raadionupp ] </li></ul><ul><li>Etteantud lühivastuste sisestamiseks. </li></ul><ul><li>Vastused eraldatakse semikooloni ja tühikuga. </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 21. 21. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ märkeruut ] </li></ul><ul><li>Märkeruut võimaldab kasutajal vastust “linnukesega” ära märkida </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 22. 22. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><ul><li>Loetelu sisestamisel kasutatakse eraldamiseks semikoolonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekraanile kuvatakse loetelu esimene valik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastaja saab teha ainult ühe valiku. </li></ul></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 23. 23. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><li>[ 1 ] 5 näitab korraga ekraanile kuvatavate valikute arvu </li></ul><ul><li>[ 2 ] 1 tähistab, et korraga on võimalik teha mitu valikut üheaegselt </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 24. 24. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><li>[ 1 ] 5 näitab korraga ekraanile kuvatavate valikute arvu </li></ul><ul><li>[ 2 ] 1 tähistab, et korraga on võimalik teha mitu valikut üheaegselt </li></ul><ul><li>Kommentaari väljale on sisestatud juhend, kuidas mitut valikut teha </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 25. 25. eFormulari eelvaade
 26. 26. Kujundamine <ul><li>Küsimustiku kujundamiseks kasutatakse vahelehte [ kujundus ] </li></ul>
 27. 27. Kujundamine <ul><li>Vahelehel [ kujundus ] saab </li></ul><ul><li>määrata ära teksti ja tausta värvi, </li></ul><ul><li>kirjatüübi ning kirja suuruse. </li></ul><ul><li>Kõiki toiminguid saab sooritada üksikute eFormulari elementide (pealkiri, küsimus, päis jt) tunnuste muutmiseks . </li></ul><ul><li>Muutmiseks tuleb soovitaval osal hiirega klõpsata. </li></ul>
 28. 28. Kujundamine [taust] <ul><li>Terve lehekülje taustavärvi muutmiseks klõpsake </li></ul><ul><li>[ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Terve lehekülje taustapildi lisamiseks märkige lahtri taust juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades meelepärane taustafail (arvutisse salvestatud) </li></ul><ul><li>Taustapilti saab vaadata klõpsates Taustapilt ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 29. 29. Kujundamine [formular] <ul><li>Formulari ala taustavärvi muutmiseks klõpsake [ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Formulari paigutuse määramiseks leheküljel (vasakul/keskel/paremal) valige soovitav positsioon lahtrist Joondus . </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 30. 30. Kujundamine [logo] <ul><li>Logo lisamiseks märkige lahtri juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades soovitav fail. NB!Logo lisamiseks peab olema logo eelnevalt salvestatud arvutisse . Logo saate vaadata klõpsates viitel Logo ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu. </li></ul><ul><li>Logo asukohaks saab valida horisontaalsuunas vasakul, keskel või paremal ning vertikaalsuunas üleval või all . Üleval asuv logo kuvatakse pealkirja kohale, all asuv logo jaluse alla. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 31. 31. Pealkiri, päis ja jalus <ul><li>Kujunduse muutmiseks tuleb soovitaval elemendil ( pealkirjal, päisel, jalusel ) klõpsata. Nende elementide kujunduse muutmise leheküljel saate muuta või lisada ka vastavat teksti. </li></ul><ul><li>Kirjatüübi ja kirja suuruse muutmiseks valige meelepärane lahtrist font ja suurus. </li></ul><ul><li>Teksti tunnustena saate valida veel rasvase , allajoonitud või kaldkirja . Neid tunnuseid saab omavahel kombineerida vastavaid lahtreid märgistades. </li></ul>
 32. 32. Pealkiri, päis ja jalus <ul><li>Teksti värvi ja taustavärvi valimiseks klõpsake [ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Elementide paigutuse ( vasakul/keskel/paremal ) määramiseks leheküljel valige soovitav positsioon lahtrist Joondus. </li></ul><ul><li>Elementide sisu (pealkirja, päise, jaluse) muutmiseks kasutage viimast lahtrit kujunduse leheküljel. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 33. 33. Kujundamine [küsimus] <ul><li>Küsimuse kirjatüübi , kirja suuruse, värvi ja tausta värvi määramine toimub sarnaselt pealkirja, päise ja jaluse vastavate kujunduselementide muutmisele; </li></ul><ul><li>Küsimuse tausta värvist eraldi saab määrata eFormulari parempoolse osa ( kommentaari ja lahtri ) tausta värvi; </li></ul><ul><li>Küsimuse ja välja joondamiseks valige sobiv joonduse ja välja joonduse variant. Välja asukoht küsimuse suhtes võimaldab paigutada välja küsimuse kõrvale või alla . </li></ul><ul><li>Küsimuse sisu muutmiseks kasutage viimast lahtrit küsimus ( konkreetsete tunnuste all ) ; </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 34. 34. Kujundamine [kommentaar] <ul><li>Kommentaari kujundamisel on võimalik kasutada eelnevatega sarnaseid meetodeid kirja välimuse määramiseks </li></ul><ul><li>Kommentaari asukoht võib olla välja järel või välja all . </li></ul>
 35. 35. Kujundamine [saada] ja [puhasta] <ul><li>Klõpsates ükskõik kummale nuppudest saate avaneval leheküljel määrata </li></ul><ul><li>nuppude paigutuse leheküljel, </li></ul><ul><li>muuta nuppude teksti. </li></ul>
 36. 36. Kujundamine [vastus] <ul><li>Kasutajale pärast eFormulari täitmist kuvatava vastuse kujundamisel saate muuta </li></ul><ul><li>kirjatüüpi, </li></ul><ul><li>suurust, </li></ul><ul><li>värvi, </li></ul><ul><li>stiile, </li></ul><ul><li>tausta värvi, </li></ul><ul><li>teksti asukohta. </li></ul><ul><li>Võimalik on sisestada või toimetada ka vastuse sisu. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>
 37. 37. Pildi kasutamine küsimustikus <ul><li>Pildi lisamiseks peab olema pilt eelnevalt salvestatud veebiserverisse </li></ul><ul><li>Pildi sisestamiseks kasuta sisestust </li></ul><ul><li><img src=“ http://aadress ”> </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>
 38. 38. Küsimustiku asukoht <ul><li>Loodud küsimustikud asuvad vahelehel [ MINU eFormularid ] </li></ul><ul><li>Loodud küsimustik muutub veebi kaudu kättesaadavaks pärast klõpsu lingil [ aktiveeri ] </li></ul>
 39. 39. Küsimustiku asukoht veebis <ul><li>Küsimustiku asukakoha teada saamiseks klõpsake lingil [ saada ] </li></ul>
 40. 40. Küsimustiku asukoht ja saatmine
 41. 41. Küsimustiku saatmine ja vastused <ul><li>Kui Te olete oma meiliaadressi lisanud vahelehel [ üldandmed ] lahtrisse e-mail, </li></ul><ul><li>siis täidetud eFormulari andmed laekuvad kohe pärast täitmist küsitletava poolt teie postkasti. </li></ul><ul><li>Küsimustiku vastuste andmed säilitatakse vahelehel [ andmefailid ] </li></ul>
 42. 42. Küsimustiku vastuste vaatamine <ul><li>Vastuste vaatamiseks klõpsake vahelehel [ andmefailid ] lingil [ vaata ] </li></ul>
 43. 43. Küsimustiku vastuste vaatamine <ul><li>Vastused on kuvatakse tabelina </li></ul>
 44. 44. Küsimustiku vastuste salvestamine <ul><li>Vastuste faili salvestamiseks klõpsake lingil [ salvesta ] </li></ul><ul><li>Andmefail salvestatakse </li></ul><ul><li>laiendiga .csv </li></ul><ul><li>Salvestatud fail on avatav ja töödeldav </li></ul><ul><li>MS Excelis </li></ul>
 45. 45. Küsimustiku kustutamine <ul><li>Küsimustiku kustutamiseks avage vaheleht [ eFormularid ] ja klõpsake lingil [ kustuta ] </li></ul>
 46. 46. Ülesanne <ul><li>Looge veebipõhine ankeet IKT kasutusoskuste analüüsiks ja koolitusvajaduste väljaselgitamiseks </li></ul><ul><li>Lisage loodud ankeedi veebiviide oma Moodle töökeskkonda ülesannete kausta </li></ul>

×