Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

гарын авлага Oo presentation

3.049 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

гарын авлага Oo presentation

 1. 1. АгуулгаА. Ажлын талбар  нээх, ажиллуулах    А1. Үзүүлэнг  бэлтгэх үйл явц болон  харагдац 1. Ажлын талбар бэлтгэх 2. Слайдаар нь харах 3. Слайдыг гүйлгэж харах   А2. Нээлттэй эхийн  Сэтгэгдэл хэмээх ажлын програм /OpenOffice.org Impress/­д  ашиглагддаг  товч, товчлуурууд                1. Ажлын програмд  ашиглагддаг  товч, товчлууруудын үүрэг, үйлдлүүд                2.  Ажлын програмд  ашиглагддаг  товч, товчлууруудын хэрэглээ   А3. Оруулга талбарт  хэрэглэгдэх үйлдлүүд   А4. Слайдын хөдөлгөөн , шилжилт                1. Автоматаар слайдыг шилжүүлэх                2. Слайдын дарааллыг өөрчлөх                3.  Слайдыг хөдөлгөөнт хэлбэрт шилжүүлэх                4.  Слайдын дэвсгэр солих                 5. Шинэ  Слайдыг темплейт болгон хадгалах                6. Хэрэглэгчийн  Слайд үүсгэх                7.  Слайдын  хэмжээг тохируулах                8.  Слайдын өөрчлөгдөх хугацааг тохируулах /давтах­ижил өгөх/ Б. Хөдөлгөөнт болон 3D обьект            1. Обьектыг хөдөлгөөнтэй болгох               2. 2GIF загварын хөдөлгөөн оруулах                3. GIF  хэлбэрээр анимейшнүүдийг зөөвөрлөх                4. Гол обьектыг сонгох               5.  2D обьектуудыг бусад хэлбэрт хөрвүүлэх В. Оруулах, гаргаж зөөвөрлөх             1.  HTML  хуудас болгож оруулах             2.  HTML  хуудас болгож  хадгалах             3. Өнгө, уусмал, зурлагыг хэрхэн  зөөвөрлөх
 2. 2.              4. Шулуун  болон сумны загвар зөөвөрлөн оруулах              5. Үзүүлэнгээ хэвлэх              6. Загварын тохиргоо хийх              7. Өөр өргөтгөлтэй  баримтыг нээх                     8. Өөр өргөтгөлтэй  баримтыг хадгалахГ. Слайдын обьектыг засварлах             1. Дүрслэлийн обьектыг засварлах             2.  Обьектуудыг бүлэглэх             3. Дүрслэлийн обьектод бичвэр оруулах            4. OLE обьект болон  spreadsheet оруулах            5. Хүснэгт байгуулахД. Үндсэн цэс багаж самбар товчлуурууд           1. Файл цэс           2. Засварлах            3. Харагдац            4. Оруулга            5. Хэлбэржүүлэлт
 3. 3. “OpenOffice.org Impress” ­ Нээлттэй эхийн  Сэтгэгдэл хэмээх  ажлын програмыг  хэрхэн ажиллуулах ньНээлттэй эхийн  Сэтгэгдэл хэмээх ажлын програмыг ашиглах заавар Нээлттэй эхийн  Сэтгэгдэл хэмээх ажлын програмыг ашиглах заавар OpenOffice.org general  ­”Нээлттэй эхийн ерөнхий “  хэмээх энэхүү туслах хуудсанд цонх болон үндсэн  цэснүүдтэй  ажиллах, өгөгдөл тоо баримтын эх сурвалжууд, галерей  боловсруулах гэх мэтийн бүх л модульд тохирохуйц  зааварчилгаанууд байдаг. А. Ажлын талбар  нээх , ажиллуулахБид Applications  Office – Openoffice. Org Presentation / Програмууд – Офис – Openoffice.org. presentaion/  гэсэн замаар үзүүлэнгийн шинэ хуудас нээдэг.Хуудас нээгдэхэд 3 сонголт бий:  Үзүүлэнгийн хоосон  хуудас, Хэвээс  гаргах, өмнө ажиллаж байсан Хуучин үзүүлэн  /зураг­1/ . Доорхи 3 төрлөөс сонгоод дараагийн хуудсанд тохируулга хийж  Create – Хийх товчийг дарснаар ажлын талбар  Хоосон үзүүлэн  Хэвээс  Хуучин үзүүлэннээгдэнэ.
 4. 4. Цаг хугацаагаа хэмнэн мэргэжлийн нарийн тохируулгатай загварыг Хэвээс сонгож болно. Хэрвээ Хэвээс сонговол дараагийн алхам нь  слайд хоорондын шилжилтийн хугацаа ба хөдөлгөөнийг тохируулах болно. Энэ алхамууд нь хуудас дамжин хийгдэнэ.  4­р алхамд бид юунд зориулж ямар нэртэй хүн  ямар сэдэвтэй хийж байгааг тэмдэглэнэ. Нэр хаягаа бичих Үзүүлэнгийн нэрийг бичих Үзүүлэнгийн гол санааг илэрхийлэх2,3­р хуудсыг шаардлагагүй гэж  үзвэл дараагийг алхамыг Next товчийг дараад алгасч болно.                                                      Ажлын талбар 1. 3. 4. 2.
 5. 5. 1.            Үндсэн цэсний самбар  2.          Слайд хуудасны эрэмбэ, дараалал зохицуулах самбар 3.          Слайд хуудасны жагсаалт  4.          Слайд хуудасны хэв, загвар, үзүүлэмжийг засварлах Даалгаварууд самбар                          A1. Үзүүлэнгийн  харагдац  болон  хэвлэх  үйл явц1. Слайдаар  нь харах   Слайдыг ажиллах явцад товчлуурыг  дарах  эсвэл хулганы товчийг даран хэдэн янзаар хянаж болно.Слайдыг ямагт эхний хуудаснаас эхлэн төгсгөл хүртэл удирдан  чиглүүлдэг. Энэхүү тохиргоог  өөрчлөх  боломжтой.2. Слайдыг гүйлгэн харах  нь •  Slide Show/Дэлгэцэнд  цэсний ­ Slide Show /Слайд ­г сонгож  слайдыг гүйлгэнэ. Хэрвээ эхний бус  явц дундах хуудаснаас   бол  Хэрэглэгдэхүүн – Тохиргоо ­ OpenOffice.org  Impress – Ерөнхий – Үргэлж энэ хуудастай       Англиар ­ /Tools ­ Options ­ OpenOffice.org Impress ­ General ­ Always with current page /  гэсэн тохиргоог сонгож хийнэ. • Дараагийн хуудас болон эффектэнд товшиж  шилжинэ. Слайдаас гарахдаа Esc товчийг дарна.Слайдыг  ажиллуулах явцад дараах товчнууд ашиглагддаг. Зарим командууд таны дэлгэцэнд  таниулсан байдаг. Дэлгэцэнд таниулсан  ч командууд  Нээлттэй  эхийн програмд тохирохгүй  байдаг тул  өөрийн дэлгэцэн дээрээ эсвэл энэхүү  програмдаа: Хэрэгслүүд­ /Tools ­ Customize – Keyboard/ ­с өөр командыг тохируулах нь зүйтэй.    А2. Нээлттэй эхийн  (OpenOffice.org) програмд  түгээмэл  хэрэглэгдэх товч товчлуурууд  Компьютерийн дэлгэцэн дээр  зарим товчнуудын тохиргоо хийгдсэн  байдаг. Гэвч эдгээр нь тэр бүр  тохиромжтой  бус байдаг учир Нээлттэй эхийн OpenOffice.org програмд тохируулан   Tools ­ Customize – Keyboard/Хэрэгсэл­ Өөриймсгөх ­Гар/, эсвэл  компьютерийн  дэлгэцэнд өөр товчнууд  тохируулна.
 6. 6.             1.Нээлттэй эхийн  Сэтгэгдэл хэмээх ажлын  програм OpenOffice.org Impress ашиглагддаг  програм  товчнуудын үүрэг Товчнууд Үйлдлүүд F2 Бичвэр боловсруулах F3 Бүлэг болгох Ctrl+F3 Бүлгээс  гарах Shift+F3 Олон болгох, хувилгах F4 Байрлал болон  хэмжээг  тохируулах F5 Слайд  ажиллуулах Ctrl+Shift+F5 Удирдах F7 Үгийн алдаа хянах Ctrl+F7 Тайлбар толь ашиглах F8 Хязгаар цэгүүдийг хуваарилах Ctrl+Shift+F8 Бичвэрийг хүрээнд тааруулах F11 Загвар оруулах хэлбэржүүлэх  Түгээмэл хэрэглэгдэх товчлуурууд  Товчлуурууд Үйлдлүүд Esc  Үзүүлэнгээс гарахСпейс , Зүүн , Баруун , Дээшээ  Дараагийн хуудас болон үйлдэл эффектэнд болон Доошоо сумнууд ,  Page  шилжихDown , Enter Alt+Page Down Ямар нэгэн эффектгүйгээр дараагийн хуудсанд шилжих[тоо ] + Enter Слайдын дугаар бичих мөн enter дарж слайданд орох            ,         , Page Up  Backspace  Өмнөх эффектээ дахин тоглуулах, хэрвээ энэхүү слайдor Page down   эффектгүй бол хуудсыг тоглуулнаAlt+Page Up Эффектгүйгээр өмнөх слайданд орохHome  Слайдын 1­р хуудсанд  шилжиж очихEnd  Слайдын сүүлчийн хуудсанд шилжиж очихCtrl +Page Up  Өмнөх хуудсанд шилжихCtrl +Page Down  Дараагийн хуудсанд шилжихCtrl +B  . Хулганы товчлуур гарч иртэл дэлгэцийг харлуулахCtrl+W  Хулганы товчлуур гарч иртэл дэлгэцийг цайруулах
 7. 7.                                           Хэвийн нөхцөлд  хэрэглэгдэх товчлуурууд Товчлуурууд                                     Үйлдлүүд (+)  Хүрээг тэлэх(­)  Хүрээг багасгах(×)   (тоо) Цонхонд хуудсыг тааруулах(÷)  (тоо ) Сонгосон хэсгийн хэмжээг тэлэхShift+Ctrl+G Сонгогдсон  хэсгүүдийг бүлэглэхShift+Ctrl+Alt+A Бүлгийг задлахCtrl + / товших / Бүлэгт нэвтэрч бүлгийн доторхи салангид зүйлийг засварлана Хэвийн байдалд буцаахын тулд бүлгийн  дотор талд товшиноShift+Ctrl+K Сонгосон хэсгүүдийг  нэгтгэхShift+Ctrl+K Сонгосон хэсгүүдийг задлах Ctrl+ Plus key Урд нь гаргахShift+Ctrl+ (+) Нүүрэнд гаргахCtrl+ (­) Ард нь гаргахShift+Ctrl+ (­) Хамгийн ард нь гаргах  Сумнууд Сонгосон  зүйл эсвэл хуудсыг сумны чиглэл дагуу хөдөлгөхCtrl+ Сумнууд Хуудсыг тойруулан хөдөлгөхShift + чирэгч Сонгосон зүйлсийг хөндлөн болон босоо тэнхлэгийн дагуу  хөдөлгөөнийг шахахCtrl + чирэгч  Обьектыг хувилахын тулд  Ctrl  дараастайгаар обьектийг чирэхAlt  Гадна талд байгаа  обьектийн төвөөс  Alt  дараастайгаар  чирж обьектуудын хэмжээг өөрчлөх , зурахAlt  +  товших Сонгогдсон зүйлийн ард  буй зүйлийг сонгох.Alt+Shift+  товших Сонгогдсон зүйлийн урд  буй зүйлийг сонгохShift+  товших Зэрэгцэн байрласан зүйлс болон бичвэрийг сонгох Сонгогдсон  хэсгийн эхэн дээр  дарж  төгсгөл рүү зөөнө. Дараа нь дарсан  хэвээрээ  Shift­ээр буулгана.  Shift+ курсороо дарж  Обьектын пропорц хэмжээг тохируулахдаа обьектынсунгаж татах хэмжээг дахин тохируулж чирсэн чигээр нь Shif­ийг дарж  буулгана.Tab  Байгуулсан обьектуудыг сонгохShift+Tab Байгуулсан обьектуудыг дараалан сонгохEsc  Тухайн хэлбэржсэн хэсгээс гарахEnter Хэрвээ зөвхөн хүрээ нь сонгогдсон шинэ презентэшн  дэх 
 8. 8. байгаа обьектыг идэвхжүүлэхCtrl+Enter Слайдан дахь дараагийн бичвэр обьектэд шилжих. Хэрвээ ямар нэгэн  өөр бичвэр обьект байхгүй эсвэл хамгийн сүүлийн обьект дээр байрлаж буй тохиолдолд тухайн слайдын дараагийн хуудас гарч  ирнэ. Энэхүү шинэ слайд  нь  тухайн  хэрэглэгдэж  байсан  хуудасны хэв загвартай  ижил  байдагPageUp Өмнөх хуудсанд орох. Эхний хуудсанд ямар ч нөлөө байхгүй.PageDown Дараагийн хуудсанд орох. Хамгийн сүүлийн хуудсанд  ямар ч нөлөө  үзүүлэхгүй. Слайд  ангилал (Slide sorter)­д  гарны  товчлууруудаар  чиглүүлэхТовчлуур ҮйлдэлEsc   |Escape| Эхний слайдан онцгойлохСумнууд Дараагийн слайданд шилжихСпейс Тухайн слайдыг онцгойлох             2.Хялбар товчнуудыг  хэрэглэх ньМаш их хэмжээний  хялбар товчнууд хэрэглэгддэг. Жишээ нь  Ctrl+O  бол  File цэсний Open команд буюу  шинээр  нээх  товч  юм. Хэрвээ  эдгээр товчнуудыг  ашиглах бол   Ctrl товчийг  дараастайгаар O  товчийг дарна. Мэдээ баримт гарч  ирсний дараа  товчнуудыг  чөлөөлнө.Хялбар товчтой үндсэн цэсний хэрэглээЗарим тэмдэгтүүд  үндсэн цэсэнд  доогуураа  зураастай  тэмдэглэгдсэн  байдаг бөгөөд эдгээрийг  ALT товчтой хамт хэрэглэнэ. Үндсэн цэсэн доторхи командуудын  дотор дахиад доогуураа зураастай  командыг дангаар нь хэрэглэнэ.Хяналтын цонхон дахь хялбар товчнуудыг ашиглах ньЭвдэрхий хүрээн дэх өгөгдсөн дурын нэгэн цонхонд заавал  нэг  тодруулсан  хэсэг байдаг. Энэ нь товчлуур, ямар нэгэн талбар, жагсаалт эсвэл шалгах хэсэг байх бөгөөд үүнийг зайлшгүй анхаарах хэсэг юм.  Хэрвээ энэ хандуулсан хэсэг нь товч бөгөөд үүнийг товшвол   Enter  дараад л ажилладаг. Хянах хайрцаг бол  spacebar­ыг дарснаар         Энэ хэсэгт буй идэвхжүүлсэн талбарыг өөрчлөхийн тулд сумнуудыг хэрэглэдэг. Нэг хэсэг болон талбараас нөгөөд шилжихэд  Tab хэрэглэдэг, Shift + Tab­аар чиглэлийг өөрчилдөг.ESC товч нь өөрчлөлтийг хадгалахгүйгээр цонхыг хаадаг. Хэрвээ товчлуурыг сонговол  товчны нэрээр нь хүрээлж цэглэсэн  шугам харагдахгүй  бол сонгосон 
 9. 9. товчлуурын доор өргөн сүүдэртэй байдаг. Энэ нь хэрвээ  Enter товчийг дарж цонхыг хааж  гарч байгааг нотолж байгаа бөгөөд  энэхүү товчийг өөрийг нь дарахтай ижил  үйлдэл хийж байгаа хэрэг.Хулганы товчнуудХэрвээ нэр болон обьектыг товшин чирэх мөн хэсэглэн хуваах (drag­and­drop) командыг гүйцэтгэхдээ  Shift, Ctrl  хааяа л нэг Alt  товчнуудын нэмэлт функцүүдийг сонгож хамт хэрэглэдэг. Энэхүү хэлбэржүүлсэн функцүүд товшин чирэх мөн хэсэглэн хуваах (drag­and­drop) үйлдлийн турш товчлууруудыг хэрэглэгдэж байгаа үед  хэлбэрийг өөрчлөх хулганы заалтаар илэрхийлэгддэг. Хавтас болон бусад обьектуудыг сонгож буй үед өөрчлөгч түлхүүрүүд нь сонгосон хэсгийг өргөтгөдөг ба тэрхүү  функцүүд нь хэрэглэгдэхүйц байдаг. .              А3. Оруулга талбарт   хэрэглэгдэх  үйлдлүүд Оруулга цэсэнд байнга харэглэгддэг олон командууд байдаг. 1.   Shift+Ctrl+S  товчийг даран  Тусгай тэмдэгтүүд (Special Characters)  цэсийг нээж  тусгай тэмдэгтүүд  оруулж ирнэ. 2. Бичвэрийг бүхэлд нь сонгохдоо  Ctrl+A  товчийг дарна. Баруун зүүн сумыг  ашиглан сонгосон хэсгийг шилжүүлнэ. 3. 2 удаа товшин үгийг идэвхжүүлдэг. 4. Бичвэр дотор 3 удаа товшиж бүх талбарыг идэвхжүүлнэ. Мөн бичвэр  баримт дотор   3 удаа товшин тухайн өгүүлбэрийг идэвхжүүлнэ. 5. Курсорын эхээс үгийн төгсгөл хүртлэх бүхнийг устгахдаа  Ctrl+Del  ашиглана. 6. Ctrl  болон баруун эсвэл зүүн сумыг ашигласнаар, курсор нь үгээс үг рүү  дамждаг. Хэрвээ  Shift дарвал дараагийн үг идэвхжинэ. 7. INSERT­ийг  оруулга хэлбэр болон буцаахад хэрэглэнэ. Is used to switch  between the insert mode and the overwrite mode and back again. 8. Чирэх хэсэглэн хуваах (Drag­and­drop) бичвэр хайрцгийн дотор гадна алинд  нь хэрэглэгдэнэ. 9. Ctrl+Z тухайн агшинд  хийгдсэн алхмуудыг буцаах тохиолдолд хэрэглэж  болно. Энэ үйлдлийг хийхэд  өмнө хийсэн өөрчлөлтөндөө шилжинэ. 10. Доошоо сумыг ашиглан бусад файлууд болон жагсаалтуудад нэвтэрнэ.  Баруун сумыг URL­ын талбарт туслах жагсаалтуудаас гарахад хэрэглэнэ.  URL­ийн хэсэгт  нэвтэрсний дараа  End  товчийг дарах нь  Автоматаар  хурдан гүйцэтгэгч их тохиромжтой. Тухайн баримт болон жагсаалтанд  нэвтрэхдээ шууд Enter  дарна.
 10. 10. А4. Слайдын хөдөлгөөн , шилжилт1. Автоматаар слайдыг шилжүүлэх1. Дараагийн хуудсандаа автоматаар шилжүүлэхдээ слайдын шилжилтүүдийг дараах тохиргоогоор хийнэ.  1.  Tasks/Даалгаварууд/ самбарын  Slide Transition /Слайд шилжилт /нээнэ. 2.  Advance slide /Дараагийн слайд/­ийн  Automatically after /автоматаар/  гэдгийг сонгон хугацааг тохируулна. 3.  Apply to All Slides /бүх слайданд  хэрэглэх/гэсэн товчийг дарна. Слайд бүрийн шилжих хурдыг янз бүрээр сонгож болно.* Бүх слайдыг  дараа 1­р слайданд  шилжих тохиргоог хийх 1.  Slide Show /Слайд  /­ Slide Show Settings/Слайд  тохиргоо /сонгоно. 2.  Type/Төрөл / өөс  Auto /Автомат/­ийг сонгон  цагийг тохируулна.2.Слайдын дарааллыг өөрчлөх • Choose View ­ Slide Sorter/Харагдац ­Слайд эрэмбэлэгч/­ийг, нээгээд  тухайн слайдийг sсонгож хэрэгтэй байршилд чирч зөөнө. Олон слайд  зөөхдөө shift  дарж слайдуудыг сонгож мөн дарж зөөвөрлөнө . Мөн сонгосон  слайдаа хувилах бол Ctrl даран чирч буулгана. Ингэхдээ курсороор чигийг  заана .Чирсэн слайдаа өөр  ч буулгаж болно. • View ­ Outline/Харагдац ­Бүдүүвч /ийг ашиглан , слайдийг сонгон өөр  байршилд чирч болно. • View ­ Normal or Notes Slides Pane  /Харагдац ­Энгийн эсвэл  Тэмдэглэлүүд Слайдийн муж  /  ийг  нээн  слайдийн харагдацийг үзэж  мөн өөр байршилд шилжүүлж болно . Тодорхой шалтгаанаар слайдийг хасах хаах шаардлага гарахад Slide Sorter­ Слайд эрэмбэлэгчийн сонгон баруун товч даран  Show/Hide Slide/Слайд Харуулах ­ Далдлах / аа сонгоно 3. Слайдийг хөлгөөнт хэлбэрт шилжүүлэх  Слайдийг ажиллуулах явцад янз бүрийн хөдөлгөөнд оруулж боно.*Слайданд шилжих хөдөлгөөн оруулах 1.  Normal /Энгийн  /  харагдацаас хөдөлгөөнд оруулах слайдийг  сонгоно. 2.  Tasks /Даалгаварууд  /  самбарын  Slide Transition/ Слайдийн  шилжилт  / ийг нээнэ.
 11. 11. 3. Шилжин хөдөлгөөний жагсаалтаас  хөдөлгөөнийг сонгоно.*Сонгосон хөдөлгөөнийг бусад слайдуудад хэрэглэх  1. Slide Sorter /Слайд  эрэмбэлэгч  /  ийг нээн  хөдөлгөөн оруулах  слайдуудуу сонгоно.  Zoom toolbar   /Маштаб /ийг ашиглан слайдуудын харагдацийн  хэмжээг өөрчилж болно. 2.  Tasks /Даалгаварууд  /  самбарын  Slide Transition/ Слайдийн  шилжилт  / ийг нээнэ. 3. Шилжин хөдөлгөөний жагсаалтаас  хөдөлгөөнийг сонгоно.*Слайдийн хөдөлгөөнийг засварлах 1. Slide Sorter /Слайд  эрэмбэлэгч  / хөдөлгөөнийг нь засварлахыг  хүссэн слайдаа сонгоно. 2.  Tasks /Даалгаварууд  /  самбарын No Transition/Шилжилт  байхгүй/цонхийг сонгоно4.С     лайдийн  дэвсгэрийг солих  Үзүүлэнгийн дэвсгэрийг өнгөөр , hatching­зурлага , a gradient,  bitmap  имижээр сольж болно. Ингэхдээ View ­ Master ­ Slide Master /Харагдац Мастер – Слайд мастер  / сонгоно. Зөвхөн нэг слайдийн дэвсгэр өөрчлөх бол  View – Normal/Харагдац ­Энгийн  / сонгоно.*Сolor­өнгө , gradient, hatching ­зурган хэвүүдээр слайдийн дэвсгэр  хийх 1. Format – Page /Хэлбэржүүлэлт – Хуудас  /,нээн  Background  /Дэвсгэрүүд / товчийг дарна. 2.  Fill /Дүүргэх/ хэсэгт дараах сонголуудыг хийнэ: Color­ Өнгө ,  дурын өнгөө сонгоно. Gradient, дарж  дурын холимог өнгөтэй хэв загварыг сонгоно. Hatching­зурлага мөн адил сонголт хийнэ. 3. Эдгээрээс аль нэгийг сонгоод OK товчийг дарна.*Слайдын дэвсгэрт хэв маяг оруулах 1. Format – Page/Хэлбэржүүлэлт ­Хуудас / гэж нээгээд   Background  /Дэвсгэрүүд /товчийг дарна 2. Fill /Дүүргэх/ хэсэгт  Bitmap ийг нээн дуртай загвараа сонгоно. Хэрэвээ хэрэглэг өөрийн  дэвсгэр ашиглах бол  Format – Area / Хэлбэржүүлэх –  Муж /ийг нээнэ. Bitmaps  ийг сонгож нээгээд Importийг дарна . Ингээд оруулж 
 12. 12. ирэхийг хүссэн дэвсгэрийн замыг заан олж сонгоод  Open дарна .Энэ зургандаа нэр өгнө . Эргээд Background  /Дэвсгэр/ хэсэгт ирэхэд  Bitmap  жагсаалтанд таны зураг  орсон байх болно. Эндээс та сонгож хэрэглэнэ. Энэхүү оруулсан зураг дүрсээ дэвсгэр болгон болгон ашиглах тохиолдолд  Format – Page ­Background  /Хэлбэржүүлэлт ­Хуудас ­Дэвсгэр /  ийн  Position ­Байрлал дотроос Tile  ­дөрвөлжин дүүргэх гэсэн  товч  дараа нь  AutoFit­ автомат тааруул гэсэн сонголтуудыг хийнэ . Хэрэвээ хэмжээг өөрөөр тааруулах бол Tile ийг сонгон  Size­Хэмжээ ,  Position ­Байрлал   Offset ­офсетийг тохируулж  OK дарна.5. Шинэ слайд мастерийг темплэйт болгон хадгалах 1. Слайдийн дэвсгэр болон бусад хэлбэржүүлэх бүх командыг  гүцэтгэхдээ Format ­ Page/Хэлбэржүүлэлт ­Хуудас /ийг заавал  ашигладаг  2. Мастер харагдацтай болгохын тулд  View – Normal /Харагдац ­Энгийн /  гэсэн сонголт хийнэ  3. Ингээд  File ­ Templates ­ Save/Файл ­Баримтын хэв  ­Хадгалах  / гэсэн  горимын дагуу команд өгч темплэйт болгон хадгална. 4. Темплэйтдээ нэр өгөөд OK дарна.Ингээд өөрийн темплэйт загвараар шинийг хийхдээ Залуурч Үзүүлэнгээс өөрийн загварыг ашиглах боломжтой болно.6. Хэрэглэгчийн слайд үүсгэх 1. Slide Show/Дэлгэцэнд  / ­ Custom Slide Shows­Хувийн дэлгэцийн  сонгоно 2.  New цонхыг нээж слайдийн нэрээ бичнэ. 3. Existing Slides­Байгаа слайдууд  гсэнэ хэсэгт нэмэх слайдийг  сонгож идэвхижүүлээд  >> товчийг дарна. Олон слайд оруулахдаа  Shift  тэй эсвэл  Ctrl даран сонгож болно. Selected Slides ­Сонгогдсон файлууд гэсэн хэсэгт слайдуудын байршлыг сольж болно.*Өөрийн дэлгэцийг  ашиглах  1. Slide Show/Дэлгэцэнд  / ­ Custom Slide Shows­Хувийн дэлгэцийг  сонгоно. 2. Хэрэглэхийг хүссэн үзүүлэнгээ жагсаалтаас сонгоно. 3.  Start ­эхлэх товчийг дарна.
 13. 13. *Тухайн курсор байгаа слайдаас  эхлүүлэх тохиргоо хийх 1.  Tools ­ Options ­ OpenOffice.org Impress – General /Хэрэгсэл  ­Тохиргоо ­OpenOffice.org Impress – Ерөнхий / гэж тохируулна. 2.  Start presentation  эхлүүлэх  Always with current page ­үргэлж энэ  хуудастай  гэсэн сонголт тохируулга хийнэ 7. Слайдийн хэмжээг тохируулах. • Zoom­маштаб доторхи + тэмдэг ихэсгэнэ  ­ тэмдэг багасгана Ctrl даран хулганы курсорын дугуйг эргүүлж томруулж багасгаж болно8. Слайд өөрчлөгдөх хугацааг давтах  буюу ижил өгөхДавтагдсан хугацаатай үзүүлэнгийн бичлэг 1.  нээгээд  Slide Sorter­слайд эрэмбэлэгчийг нээнэ 2. Rehearse Timings   Хугацаат  товчийг дарж эхэлнэ Доод өнцөгт цаг  гарна. 3. Дараагийн слайд гарах болоход хугацааг дарна. Гэх мэтчилэн бүх  слайданд үргэлжлүүлэн цагаа тохируулна. 4. Слайд бүрт цагийг бичиж дууссаны дараа үзүүлэнгээ хадгална. 5. Хэрэвээ үзүүлэнгээ бүхэлд нь автоматаар давтуулах бол Slide Show ­ Slide  Show Settings/Слайд   ­Слайд үзүүлэнгийн тохиргоо / д Auto   сонгож  ОК дарна Б. Хөдөлгөөнт болон 3D обьект 1. Обьектийг хөдөлгөөнтэй болгох 1. Обьектэд хөдөлгөөн оруулах:   Normal ­Хэвиийн харагдацанд буй обьектийг сонгож идэвхижүүлнэ.  Slide Show ­ Custom Animation /Дэлгэцэнд  ­Хэрэглэгчийн  хөдөлгөөн /  өөс Add­Нэмэх цонхийг нээн хөдөлгөөн сонгоод  OK дарна .  Хөдөлгөөнийг харах бол  Play дарна. 2. Зам заах  Slide Show ­ Custom Animation – Add /Дэлгэцэнд  ­Хэрэглэгчийн  хөдөлгөөн ­Нэмэх­ /д обьектийн замыг өгөгдлөөс сонгож мөн зурж зааж  болно. Өгөдлөөс сонгоход цонх хаагдана. Та өөрөө замыг заах бол хөдөлгөөний 
 14. 14. чиглэлийг курсороор дагуулж зурж өгнө.   Custom animation буюу хэрэглэгчийн хөдөлгөөн гэсэн цонхонд  Entrance ­Оролт ,Emphasis ­Онцгойлолт , Motion path  ­Хөдөлгөөний зам  ,Exist ­Гаралт гэсэн обьектод хөдөлгөөн оруулах сонголтууд бий. 3. Обьектээс  анимэйшн хөдөлгөөнийг устгах Обьектийг идэвхижүүлээд  Даалгаварууд  цэсний ­Хэрэглэгчийн  хөдөлгөөн  дотор Солих / Устгах сонголтийг  ашиглан  хөдөлгөөнийг устгах эсвэл  өөрчилж болно. Мөн слайдийн  Normal (хэвийн) харагдцанд  эффектийг  нь өөрчлөх  обьектийг сонгоно . Slide Show ­ Custom Animation (Слайд  – Хэрэглэгчийн  хөдөлгөөн)сонгож өөрчлөлтүүдээ тэмдэглэнэ.  2.GIF  загварын  хөдөлгөөн оруулах   Үзүүлэнгээ сонирхолтой болгохын тулд зурсан зураг , бичвэр обьект , график зэргийг  хөдөлгөөнтй болгож болно.   Хэрэвээ битмап буюу (хөдөлгөөнт зураг) хийх гэж байгаа бол  хүрээ тус бүрд  хугацааг  удаашруулах мөн  тоглогдож  буй хөдөлгөөний  хугацааны  тоо хэмжээг  сонгож өгнө.*Хөдөлгөөнт зураг (animated  GIF)хийх : 1.  Insert ­ Animated Image (оруулга цэсний хөдөлгөөнт төрх) г сонгоно  . 2. Дараах дэс дарааллын дагуу хийнэ үү •  Тухайн анимэйшн хийх хүрээнд дан болон бүлэг обьектийг  нэмэхдээ Apply  Object  ­/обьект хэрэглэх/    товчийг дарна.. • Сонгосон обьектуудад тус бүрд  нь тусгайлсан анимэйшн оруулахдаа  Apply  Objects Individually ­/обьектыг  тусгайлан хэрэглэх/     товчийг  дарна. 3.  Animation Group ­/анимэйшн бүлэг/ ­ийн орон зай талбайд  Bitmap  object ­/битмап обьект/ ­ийг сонгоно. Анимэйшны давтамжийн хугацааны  хэмжээ болон  буй хүрээний  үргэлжлэх хугацааг  онцлохдоо  анимэйшны  цагийн шугмыг ашиглана  4. Image Number  (зүүн хайрцаг)т хүрээний тоо хэмжээг оруулна . 5. Duration  (дунд хайрцаг)т   хүрээний секундын хэмжээг оруулна. 6. Сүүлийн 2 шатыг өөрийн хийж буй анимэйшинд хүрээ тус бүрд давтаж  хэрэглэнэ.
 15. 15.  Image Number   ­ны зүүн тал дахь хяналтын товчуудыг  хэрэглэн анимэйшнээ  урьдчилан харж болно. 7.  Loop count ­орооцолдоог тоолох (баруун хайрцаг) т давтагдахыг хүссэн  анимэйшний давтамжийн  хугацааны тоо хэмжээг сонгоно. 8. Alignment  (жигдрүүлэлт)  хайрцагт  тухайн обьектууддаа зохицуулан  жигдрүүлэлтийн сонголт хийнэ. 9. Click Create ­(бүтээх) товчийг дарна.       3.  GIF  хэлбэрээр анимэйшнүүдийг зөөвөрлөх   1. Слайдан дахь  хөдөлгөөнт обьектийг сонгоно. 2. File – Export (файл цэсний експорт)г сонгоно. 3. File type  (файлын төрөл) өөс GIF ­ Graphics Interchange Format  (.gif) (графикаар солигдох хэв) ийг сонгоно. 4. Бүхэл слайданд бус сонгосон обьектийг зөөвөрлөхийн  тулд  Selection(Сонголт)  хэмээх хянах самбарыг товшино . 5. Хөдөлгөөнт зургаа хадгалах талбартаа оруулан нэр өгөөд  Save  (хадгалах) товчийг дарна.               4.   Гол обьектийг сонгох нь 1. Слайдан дахь  хөдөлгөөнт обьектийг сонгоно. 2. File – Export (файл цэсний експорт)г сонгоно. 3. File type  (файлын төрөл) өөс GIF ­ Graphics Interchange Format  (.gif) (графикаар солигдох хэв) ийг сонгоно. 4. Бүхэл слайданд бус сонгосон обьектийг зөөвөрлөхийн  тулд  Selection(Сонголт)  хэмээх хянах самбарыг товшино  5.  Хөдөлгөөнт зургаа хадгалах талбартаа оруулан нэр өгөөд  Save (хадгалах)  товчийг дарна.   5. 2D обьектуудыг  Curves     (муруй)   , Polygons,   (олон өнцөгт)     мөн 3D­д                                                                      хөрвүүлэх Төрөл бүрийн хэлбэр дүрстэй болгохын тулд 2D обьектийг дараах загваруудад хөрвүүлдэг: • Bézier curves буюу бейзрийн муруйд тулгуурласан муруй обьект  • Шулуун шугаман хэсгүүдээс  бүрэлдэх олон талт обьект • Сүүдэр болон гэрэлтэй 3Dобьект • Гэрэл сүүдэртэй эргэлттэй 3Dобьект
 16. 16. * Муруй дүрсэд обьектийг хөрвүүлэх : 1. Слайд болон хуудсан дахь 2D обьектийг сонгоно . 2. Обьектийг идэвхижүүлэн  баруун товчийг товшиж  Convert ­ To Curve  (хөрвүүлэх – муруй)товчийг сонгоно . Обьектын дүрсийг  хувиргахдаа Drawing  ­дүрслэл багаж самбар  дахь Points   дүрсэн дээр товшино тэгээд обьектийн  тодруулагч аас нь чирнэ Муруй дүрсийг өөрчлөхийн тулд   тодруулагчийн хяналтын цэгүүдээр чирж болно  * 2D обьектийг олон өнцөгт дүрсэд хөрвүүлэх: 1. Слайд болон хуудсан дахь 2D обьектийг сонгоно . 2. Обьектийг идэвхижүүлэн  баруун товчийг товшиж  Convert ­ To Polygon.  ­Хөрвүүлэх ­олон өнцөгт товчийг сонгоно . Обьектын дүрсийг  хувиргахдаа Drawing  ­дүрслэл багаж самбар  дахь Points    дүрсэн  дээр товшино тэгээд обьектийн  тодруулагч аас нь чирнэ Муруй дүрсийг  өөрчлөхийн тулд   тодруулагчийн хяналтын цэгүүдээр чирж болно  * 2D обьектийг  3D болгон хувиргах : 1. Слайд болон хуудсан дахь 2D обьектийг сонгоно . 2. Обьектийг идэвхижүүлэн  баруун товчийг товшиж  Drawing­ дүрслэл  доторхи  Extrusion On/Off ­Шахалт хэрэглэх /гүй гэсэн    таних  тэмдэгдарж Convert ­ To 3D/3Dхөрвүүлэх / сонгоно. 3.  3D доторхи Line and Filling­ шугам дүүргэх гэсэн багажуудыг  ашиглан засварууд хийнэ. 3D, хэлбэрт бичвэрийг хөрвүүлэхдээ  toolbars Багаж самбар дахь Fontwork     таних тэмдэгтийг ашиглана.* 2D обьектийг  3D  эргүүлэлт обьект болгох:3D эргэлддэг обьект нь босоо тэнхлэгийн дагуу бүтээгддэг. 1. Слайд болон хуудсан дахь 2D обьектийг сонгож идэвхижүүлнэ 2. Обьектийн баруун товчийг дарж  Convert ­ To 3D Rotation Object  / 3D  эргүүлэлт обьект ­ийг сонгоно       3. 3D доторхи Line and Filling­ шугам дүүргэх гэсэн багажуудыг ашиглан засварууд хийнэ.To edit the properties of the 3D object, use the Line and Filling toolbar and the 3D Settings toolbar.
 17. 17.  Илүү үзэмжтэй цогц дүрс болгохын тулд хөрвүүлэхийн өмнө  2D обьектоо  эргүүлэх нь зүйтэй В.  Оруулах , гаргаж зөөвөрлөх1  HTML хуудас  болгож оруулах HTML хэлбэрт байгаа бичвэртэй ямар ч  файлыг  оруулж ирж болно.* Файлаас бичвэрийг слайданд оруулах: 1. Бичвэр оруулахыг хүссэн  слайдандаа  Insert – File( оруулга цэсний – файл)г сонгоно. 2. File type(файлын төрөл) нь Текст эсвэл HTML баримтыг сонгоно . 3. Нэмэхийг хүссэн бичвэр буй файлын байршлыг илрүүлээд  Insert(оруулга)товчийг товшино.* Хэрэвээ бичвэрийн файл  нь дан слайданд оруулах хэд хэдэн бичвэртэй бол бичвэрийг хэд хэдэн слайданд хуваана . 1. Хэвийг засварлахын тулд оруулсан бичвэрт 2 удаа товшино. 2. Слайдын хэмжээнээс  гарсан тохоилдолд бичвэрийг  бүхэлд нь сонгоод  Ctrl+X дарна 3. Insert – Slide(оруулга­слайд ) сонгож дараа нь  Ctrl+V дарна. 4. Слайдуудад бичвэрийг бүгдий нь ортол 1­3 удаа давтана.2  HTML хэлбэрээр хадгалах 1.  HTML хэлбэрээр хадгалахыг хүссэн  үзүүлэнгээ нээнэ. 2. File – Export(файл ­экспорт) сонгоно.  3. File type(файлын хэв)ийг  HTML Document (OpenOffice.org Impress)  (.html;.htm) ­HTML баримт (Нээлттэй эхийн програм) гэж  тохируулна 4. Enter a File name(файлын нэр)ийг оруулж   Export(експорт)товчийг  дарна.3  Өнгө  уусмал өнгө Зурлагыг хэрхэн зөөвөрлөх     /Color , Gradient, and Hatching Lists/  * Өнгийг зөөвөрлөн оруулах 1.  Format – Area /хэлбэржүүлэлт – муж / аас  Colors /өнгийг сонгоно. 2. Load Color List – өнгөний жагсаалт зөөвөрлөх гэсэн товчийг сонгоно 3. Зөөхийг хүссэн өнгийг сонгоод  Open дарна . Өнгөний жагсаал т  [filename].soc.нэртэй болноЭнэхүү өнгөө сонгохыг хүсвэл  Save Color List товчийг дарж файлийн нэрээ 
 18. 18. бичээд Save.­хадгалах дарна* Градиент буюу уусмал өнгөний жагсаалтийг оруулах: 1. Format – Area /хэлбэржүүлэлт – муж / аас  Gradients /градиент өнгийг  сонгоно.  2. Load Gradients List ­Градиент өнгөний жагсаалт зөөх товчийг  дарна. 3. Хэрэгтэй градиент  өнгөө сонгоод  Openдарна.   4. Хадгалахдаа Save Gradients List  товчийг дарж нэр өгөөд  Save дарна.Зурлагын жагсаалт оруулах нь дээрхи аргуудтай ижил хийгднэ4 Шулуун болон  Сумны загвар  зөөвөрлөж оруулах   1.  Format – Line /хэлбэржүүлэлт – шулуун / аас  Line Styles шулууны  хэлбэрүүд иийг сонгон. 2.  Load Line Styles  ­Шулууны хэлбэр зөөвөрлөх товчийг дарна. 3. Зөөвөрлөх шулуунаа сонгоод ОК дараад нэр өгөхөд [filename].sod.  өргөтгөлтэй хэлбэржнэ  4. Хадгалахдаа файлий нэрээр нэвтэрч  Save Line Styles товчийг сонгоод OK  дарна .Аrrow styles file – Сумны загваруудын жагсаалт оруулах нь шулууны жагсаалт оруулах үйл явцтай ижил болно.5  Үзүүлэнгээ хэвлэх * Default printer settings­Өгөдмөл хэвлэгчийн тохируулга •  Tools ­ Options ­ OpenOffice.org Impress – Print./Хэрэгсэл­ Тохируулга ­  OpenOffice.org Impress – Хэвлэх гэж сонгоно* Тухайн  хэвлэхэд тохируулах 1.  File – Print /Файл­ Хэвлэх ийг сонгоно. 2.  Options­Тохируулг­ийг нээж хэвлэгчийг сонгоно* Өгөгдөл материалаас хуудас сонгон хэвлэх 1.  File – Print /Файл­ Хэвлэх ийг сонгоно. 2. Print – харьцах цонхноос   Content ­Агуулга ­ийг нээж   "Handout" ­тараах  материалыг сонгоно 3.  Хэвлэх хуудасны тоог сонгоно.  Энд  нэг цаасан дээр 9 хүртэлхи хуудсыг 
 19. 19. сонгож оруулах боломжтой* Тараах материал болгохын тулд ялгаж хэвлэх 1. Handout  товчийг дарна 2.  Insert ­ Page Number / Оруулга цэсний – Хуудасны дугаар/ нээгээд  Header and Footer Толгой ба хөл гэсэн харилцах цонхыг нээнэ. 3.  Notes and Handouts­ Тэмдэглэлүүд ба тараах материалууд гэсэн  хэсэгт тэмдэглэл хийнэ .  Энд 4 талд нь хөл толгойнд бичвэр оруулахаас  гадна  цаг хугацаа он сарын тэмдэглэл хийх боломжтой 4. Бивэр тэмдэглэлээ оруулаад  Page number шалгана   5. Apply to All – Бүгдийг хэрэглэх командыг сонгоно.* Handouts or notes­ тарааж өгөх материал болон тэдэглэлүүдийг хэвлэх 1. File – Print.Файл­ Хэвлэх сонгоно 2. Contents­Агуулга харилцах цонхноос хэвлэх зүйлээ сонгоно 3.  Handouts or Notes – Тараах материал Тэмдэглэлүүд  болон хуудсанд  орох тоог сонгоно * Слайдын муж хэвлэх 1.  View ­ Slide Sorter./ Харагдац – Слайд эрэмбэлэгч  сонгоно 2.  Shift даран хэвлэхийг хүссэн слайдын хүрээг товшино. 3. File – Print/Файл – Хэвлэх сонгоно. 4. Print range ­Хэвлэх мужаас  PagesХуудаснууд сонгоно. 5. Хэвлэх хуудасны дугаараа оруулаад  OK. дарна6  Загварын тохиргоо хийх   1. Хэвлэх баримтаа нээнэ. 2. Normal ­энгийн харагдацтай байх ёстой бөгөөд  Format – Page  /хэлбэржүүлэлт­ Хуудас  сонголт хийн  Page  товчоор нээнэ. 3.  Layout settings ­Загварын тохиргоо сонгоод   Fit object to paper  format .­Обьектыг цаасны хэлбэрт тааруул  гэсэн цэсийг чагтална 4.  Paper format ­Цаасны хэлбэр хэсэгт  Format ийг сонгож нээн цаасаа  сонгоод  OK дарна.  Цаас  хэвлэлтэнд тохирогдон жижгэрч томорно.7 Өөр өргөтгөлтэй баримтыг нээх 1.  File – Open/Файл цэсний Нээх командыг сонгоно.
 20. 20. 2.  Files of type жагсаалтаас /Файлын төрөл­ ийг сонгоно. 3. Файлийн нэрийг сонгоод  Open дарна.* Хавтасны бүх баримтыг хөрвүүлэх  • File ­ Wizards ­ Document Converter./Файл ­Залуурч – Баримт  хөрвүүлэгч  ээр  Microsoft Word, Microsoft Excel  Microsoft PowerPoint ийн бүх  файлуудыг  Нээлттэй эхийн хэлбэрт хөрвүүлж болно8  Бусад өргөтгөлтэй баримтыг хадгалах  1.  File ­ Save as /Файл – Өөрөөр хадгалах командыг сонгоно 2.  Save as type ­Өөрөөр хадгалах харилцах цонохнд File type ­Файлын  төрөл  сонгох хэсгээс хүссэн файлын төрлөө сонгоно . 3. File name  ­Цонхонд файлын нэрээ өгөөд Save дарна. Г. Слайдын обьектыг  засварлахТүгээмэл хэрэглэгдэх гар командууд  Tools ­ Customize – Keyboard /Хэрэгсэл – Өөриймсгөх ­Гар – дотор маш олон  үйлдэл  хийх цэснүүд байгаа Эдгээр нь таны цагийг маш их хэмнэх учраас  ашиглаж байгаарай.Жишээ нь :1. Дүрслэлийн обьектийг засварлах 1.  F6 ­аар Drawing­Дүрслэлийн самбарыг удирдана . 2. Right­баруун сумаар  дүрслэл обьектийг гүйлгэн шилжүүлж. 3. Up  Down ­дээшээ доошоо болгоод. 4. Ctrl+Enter  дарна. 5.   Ctrl+F6 дарж тухайн баримтдаа буцаж байрлана. Shift+F10 дарж үндсэн цэсний командуудыг сонгох боломжтой.Слайданд   хэрэглэгдэх  нь : Ctrl+F2­оор слайдийг  эхэлнэ.
 21. 21. Дараагийн хуудас болон хөдөлгөөнийг дамжуулахдаа  Spacebar  ­ зай авагчийг хэрэглэнэ.Дараагийн слайдыг хөдөлгөөнгүй дамжуулахдаа Alt+PageDown Өмнөх слайдын хуудсанд шилжихдээ Alt+PageUp Онцгойлсон хуудсанд шилжихдээ тухайн слайдын дугаарыг бичээд Enter дарна.Slide Sorter­Слайд эрэмбэлэгчАнх удаа  Slide Sorter­слайд эрэмбэлэгчийг нээхдээ  Enter дарж   F6   мөн Enter дарж үргэлжлүүлж болно. Слайдийг хувилах: 1. Хувилах слайдан дээрээ сумаа авчраад  Ctrl+C дарна. 2. Зөөвөрлөж буулгах газраа сумаар заагаад  Ctrl+V дарна. 3. Эндээс тухай слайдын  Before­Өмнө эсвэл After ­ард гэснээс сонгоод OK  дарна.Слайд шилжүүлэх 1. Шилжүүлэх слайд дээр сумаа авчраад  Ctrl+X дарна. 2. Тухайн байрлуулах хэсэгт сумаа авчирч  Ctrl+V дарна. 3. Эндээс тухай слайдын  Before­Өмнө эсвэл After ­ард гэснээс сонгоод OK  дарна. 2. Обьектуудыг бүлэглэх  Хэсэг саланги зүйлсийг зөөх хөдөлгөхөд тохиромжтой болгохын тулд нэг зүйл шиг нягт болгохын тулд бүлэглэдэг. Ингэснээр хэмжээг жигд өөрчлөх ч боломтой . Бүлэг нь дараах хэлбэртэй байна . • Байнгын – Сонгосон обьектууд маш удаан бүлэг болон нэгдэх • Тодорхой хугацааны  ­ Дараагийн команд өгөх хүртэл бүлэг үргэлжлэхБүлэг өөр бүлэгтэй ч нэгдэх боломжтойБүлэглэх нь :     Бүлэглэх обьектуудыг идэвхижүүлж  Format – Group  сонгоно.  Ctrl +Shift +G  гар командыг ашиглана . 
 22. 22. Бүлэг үүсгэсний дараа бүлэгт нэмж оруулж боно Shift даран обьектуудыг идэвхижүүлэхэд бүлэгт нэгддэг .  F3 аар бүлэгт оруулна  Мөн бүлгийн обьектийг  2 удаа товшиход нэгддэг Бүлгийн гадна талд 2 товшиход бүлэг задардаг3. Дүрслэлийн обьектод бичвэр оруулах 1.  Drawing ­Дүрслэл самбараас  Text­Бичвэр  .таних тэмдгийг  сонгоно 2. Бичих талбартаа сумаа авчирч чирч бичвэрийн талбай буулгаж дотор нь үг  өгүүлбэрээ бичнэ  3. Бичиж дуусаад View – Normal/Харагдац – Энгийн  сонгоно. Fontwork / Загвар бичгийг  текст болон обьектод ашиглаж болно.* Фонтфорк хэрэглэх нь  1. Drawing toolbar ­Дүрслэл самбар эсвэл Fontwork ажлын талбарт  харагдахгүй бол View ­ Toolbars /Харагдац­ Багажсамбараас сонгож  гаргана 2. Drawing  ,Fontwork­ийн самбарт  Fontwork Gallery   таних тэмдэгтэй  байршсан байх болно 3. Fontwork Gallery аас загвар хэлбэрээ сонгоод  OK дарна. Fontwork обьект таны баримтан дээр гарч ирнэ. 4. Тэрхүү обьектыг 2 удаа товшиж хэлбэржихэд  бичвэрээ бичнэ . 5. Тухайн бичвэрээ бичээд байршуулсны дараа  Esc tдарж тухайн хэвээс гарна.3. Муруй зурах  Drawing­Дүрслэлийн  Curve ­муруй   таних тэмдэгээр Bézier муруйнуудийг зурдаг.  Энэ нь дүрсийг  тэгш муруй  хэдэн янзаар зурж болдог .Өнгөтэй өнгөгүй 2 янз бөгөөд өөр өөр өнгөөр зурсан дүрсээ өнгө оруулдаг* Хэрхэн хэрэглэх нь : 1. Drawing – Curves / Дүрслэл­ Муруй    нээж  Curve ­Муруй хэлбэр    ийн багажаа сонгоно 2. Буулгах газраа сумаа товшиж буулгаад дүрсээ чирж зурна.  Shif тэй чирэхэд чиглэл  45 градусаар өөрчлөгдөнө. 3. Анх хулганы эхлэсэн цэг дээр  буцаж очих ёстой.
 23. 23. 4. Цэгүүдийг татаж хүссэн хэлбэр загвараа гаргана.  • 2 удаа товшиж үйлдлээ дуусгана.  • Анхны цэг дээр хулганаа авчиран товшиж цэг нэмж болно.4. OLE object болгон spreadsheet ­ийг оруулах нь  1. Spreadsheet оруулах слайд хуудсаа нээнэ. 2.  Insert/Оруулга ­ OLE­ Object сонгоод  Create new /шинээр хийх/ ­ийг  нээгээд and  OpenOffice.org Spreadsheet сонгон OK дарна. Spreadsheetэнд  мэдээллээ одоо оруулж болно.  3. Слайдийн харахдаа Spreadsheet ­ийн гадна талд талд курсороо дарна.Spreadsheet ­ээ 2 товшоод хэмжээг томруулан өнжгөөс нь дарж чирээд хэмжээг сунгана. Мөн  OpenOffice.org Draw­г ч адилхан  OpenOffice.org Impress­д ашиглаж болно.     5.OpenOffice.org ­д хүснэгт  байгуулах OpenOffice.org  ­д  хүснэгтийг 3 аргаар  байгуулах боломжтой .  Алхам 1.  Цонх нээхАлхам 2. Цонхонд  хүснэгтийн багана , мөрийн  тоог оруулах
 24. 24. Алхам 3.  Хүснэгтийн  нүдийг  курсороор идэвхижүүлэн  сонгохАлхам 4. Оруулсан хүснэгтээ засварлах Алхам5.  Бэлэн өнгө , загвартай хүснэгт оруулах 
 25. 25. Алхам 6.  Хүснэгтэндээ нэмж засвар оруулахАлхам 7.  Бэлтгэсэн хүснэгтээ чимэглэж сургалтын  хэрэглэгдэхүүн болгохАлхам 8. Бүх нүдийг өнгө оруулж чимэглэх
 26. 26.                     Д. OpenOffice.org Impress Үндсэн цэс, Багаж    Д. OpenOffice.org Impress Үндсэн цэс, Багаж  самбар , ТовчлууруудMenus ­Үндсэн цэс1. File­файл  Шинэ баримт нээх , хаах тухайн баримтанд команд оруулахад хэрэглэнэ. Цэс бүрийн үүргийг тайлбарлая .* New­ШинэШинэ баримт нээнэ. Дараах дарааллын дагуу гүйцэтгэнэ   File ­ New New   Standard  харагдац самбарт байрладаг NewKey Ctrl+N Хэрэвээ хэвээс сонгох бол New ­ Templates and Documents./Хэв ба баримтууд гэсэн сонголт хийнэ . Баримтын хэв нь хүрээ загвар  хуудас бичвэртэй зэрэг олон давуу чанартай файл юм. Icon  Name  Function Таних тэмдэг нэр
 27. 27. Text Document Шинэ бичвэр баримт боловсруулна.  Бичвэр баримт (OpenOffice.org Writer). Spreadsheet Шинэ хүснэгт баримт болвсруулна  Хүснэгт баримт document (OpenOffice.org Calc). Presentation Шинэ  боловсруулна. (OpenOffice.org Impress).  Drawing  Дүрслэлийн баримт боловсруулдаг (OpenOffice.org Draw). Дүрслэл Database Тоо  Өгөдөл баримт боловсруулдаг баримт HTML  Шинэ HTML баримт document. Document  баримт XML хэлбэрийн  XForms баримт боловсруулдаг. баримт Master баримт Шинэ мастер баримт боловсруулдаг. Formula ­  Томьёо оруулдаг (OpenOffice.org Math). томьёо Labels ­хаяг  Шинэ баримтанд хяг таних мэдээлэл оруулдаг. шошгонууд  (OpenOffice.org Writer). Business Cards­  Шинэ үнэмлэх танилцах хуудас нэрийн хуудас боловсруулна (OpenOffice.org Wr үнэмлэх хаяг Templates and  Creates a new document Documents   using an existing tempБаримтыг загвар хэв болгон боловсруулдаг. Баримтын  хэвүүд* OpenФайлыг зөөж оруулах нээхДараах командаар гүйцэтгэгдэнэ Файл  цэснийFile ­ Open Ctrl+O Standard цэсний самбарт байрлана. Open File
 28. 28. Тухайн файлыг  Open командаар нээнэ. Олон файлыг зэрэг нээхдээ  файлуудаа товшихдоо Ctrl хамт хэрэглэн  Open дарна. • Тухайн файлийг устгахдаа баруун товчийг дарж  Delete ­Устгах сонгож  товшино. • Хэрэвээ файлыг өөрөөр нэрлэх бол мөн баруун товчийг дарж  Rename­ Өөрөөр нэрлэх сонгож товшиж нэрийг сольж бичнэ. * Recent Documents­ Хамгийн сүүлд хэрэглэсэн баримтууд Хамгийн сүүлд рэглэж байсан файлын жагсаалтууд бөгөөд хэрэглэх файлын нэрийг товшиж нээнэ.* Wizards ­Залуурч Албан захиа , илгээмж ,нэрийн хуудас  гэх мэт олон бичиг баримт боловсруулах замыг заадагДараах дарааллаар ажиллана  File ­ Wizards * Letter Wizard – Захидлын залуурчХувийн болон бизнесийн захидал бичих хэвийг боловсруулах анхан шат юм.Команд нь  File ­ Wizards ­ Letter Залуурчийн тусламжтай захидлыг боловсруулснаар хэрхэн эхлэх дуусгах баримжаатай байх болно. * Letter Wizard ­ Page design­/Захидлын залуурчХуудасны загвар/Хувийн болон бизнесийн захидлын онцлогийг  байдаг тул энэ командыг ашиглан захидлын төрөл  хуудасны загварыг сонгодог.Команд нь File ­ Wizards ­ Letter ­ Page design 
 29. 29. Business letter­ Бизнес захидалЭнэ нь бизнесийн захидлын хэв юм.Formal personal letter­ Хувийн албан захидалӨөрийн албан  захидал бичих загвар хэв юм.Personal letter­ Хувийн захидалХувийн захидал бичих хэв юм. Бизнес захидалд тэр бүр хувийн захидалд гараад байдаггүй олон элемэнтийг оруулж өгдөгийг багтааса* Letter Wizard ­ Letterhead layout – Захидлын хуудасны толгойЗахидлынхаа толгойн  хэсэгт сонгон оруулж ирэн ашиглаж болно. Эдгээр нь хэвлэгдсэн зүйлс бус хэв болгосон зүйлс юм.Дараах командаар гүйцэтгэнэ...  File ­ Wizards ­ Letter ­ Letterhead layout*Logo­ЛогоЗахидлын эхэд бэлэн хэвлэгдсэн  логонд тохируулга хийнэ .Height ­ ӨндөрТухайн обьектоос өндөр шалтгаална.Width ­ ӨргөнМөн обьектын өргөнөөс шалтгаална . Дээд хажуу талын зайг  Spacing  margin­аар тохируулна.Own address­Өөрийн хаягӨөрийн хэвлэсэн хаягтаа тохируулна.Return address – Дугтуйн нүүрэн дээрхи буцах хаягЗахидлын буцах хаягийг тохируулна.Footer ­ХөлХөлөнд бичиж хэвлэсэн үгэнд тохируулна
 30. 30.  Template­ Edit ­ Хэвийг ЗасварлахСонгосон хэвээ засварлахад хэрэглэдэг.2. Edit ­засварлахТухайн баримтыг засварлахадаа хэрэглэдэг.Undo­Буцаах Хамгийн сүүлд бичсэн хэсгийг буцааж гаргаж үзүүлнэReverses the last command or the last entry you typed.Энэ  команд нь Standard үндсэн самбарт UndoБуцах товч байрладаг.Команд : Edit ­ Undo Ctrl+Z Standard самбарт буй таних товчийг товшиж хэрэглэнэ. UndoRedo­ Эргэж буцах Undo командаас буцаж эргэх команд юм . Standard самбар таних тэмдэг дээр сумыг хүргэн товшиж ажиллуулдаг Ь.Дараах командаар ажиллана  Edit ­ Redo Standard самбарт товшино RedoCut­ХайчлахСонгосон хэсгийг  тасдан зөөвөрлөдөг командюм.Дараах командаар  ажиллуулдагEdit ­ Cut Ctrl+X Standard самбарт товшиж хэрэглэнэ CutCopy­ ХуулбарлахСонгосон хэсгийг хуулбарладаг.Дараах командаар гүйцэтгэнэ Edit ­ Copy 
 31. 31. Ctrl+C Standard самбарт товшиж хэрэглэнэ CopyPaste­ БуулгахБуулгах байршлыг сумаар сонгосны дараа командыг гүйцэтгэнэ. Paste Special – Тусгайлан буулгахОруулж ирж буй мэдээлэл баримтыг тусгайлан  тохиолдолд энэхүү комадыг ашиглана. Select All­Бүгдийг сонгохТухайн мэдээлэл,бичвэр,хүрээ обьектийг бүгдийг хамруулан сонгодог.Команд : Edit ­ Select All Ctrl+A Select All*Find & Replace – Хайх­орлуулахТухайн баримтыаас бивэрийг хайх  мөн хэлбэржүүлдэг команд юм. Ажиллах команд :                                  Edit ­ Find & Replace   Ctrl+FStandard  самбарт товшиж хэрэглэнэ Search For ­хайх Тухайн хайж буй мэдээллээ оруулна.  Replace With­ Эргэн байрлуулахӨөрөөр засварлан солих мэдээллээ бичиж оруулн1.Алдаатай үгээ бичээд  Find All команд өгнө.2.Засварлах үгээ бичээд  Replace All команд өгөхөд алдаатай үг бүх хуудсанд засварлагдсан байх болно.       Whole words only ­зөвхөн  бүхэл үгээрБүх үгэнд хайх тохиолдолд энэхүү тохиргоог чагтална.
 32. 32. Match case – Тохируулах хэсэг Том жижиг үсгийн тохируулга хийхдээ чагталдаг.Similarity Search – Ижил төсөөтэй эрэл Search for ­той адил бичвэрийг хайдаг  нарйн ялгаа онцлоггүй бүгдийг хайдаг . Жишээ нь үзүүлэн гэсэн үгийг хайхад тухайн бичвэрт буй том жижиг үсгээр эхэлсэн ямар ч ялгаагүй олж илрүүлдэг. Гүйцэтгэх команд Edit ­ Find & Replace ­  more – Similarity search   товшино.Replace All – Бүгдийг эргэж байршуулахСольж эргэн байрлуулахийг хүссэн мэдээллээ бичиж тэмдэглэнэ.Replace – Эргэж байрлуулахТухайн сонгосон хэсэгт мэдээллийг сольж  эргэн байрлуулахдаа хэрэглэнэ.Close ­ ХаахЭнэхүү товчийг дарснаар бүх өөрчлөлт хадгалагдана.* Duplicate ­ ХувилахСонгосон обьектийг нэг ба түүнээс дээш тооны болгон хувиргадаг.Гүйцэтгэх команд  Edit ­ Duplicate Shift+F3Обьектийг хувилахдаа 1. Хувилах тоо хэмжээг орууна. 2. Сонгосон обьектын тэнхлэгийн хэмжээг тогтоох­ Placement­ БайрлалСонгосон обьектын хувилбарын байршил эргэлтийг тогтоодог.­ X axis­ х тэнхлэгСонгосон обьектыг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу баруун зүүн тийш хөдлөх боломжийн хязгаар хэмжээг оруулна.
 33. 33. ­ Y axis – у тэнхлэгБосоо тэнхлэгийн дагуу обьектын хувилбар хөдлөх хэмжээ хязгаарыг тогтооно.Angle ­ өнцөгХувилсан обьектийн эргэх өнцгийг 359 градус хүртэл тохируулна. Цагийн зүүний дагуу ба эсрэг зүгт обьектийг эргүүлэхэд тохиромжтой байх ёстой.Enlargement ­ ТомруулахОбьектийн хувилбарын хэмжээг тогтоодог.Width ­өргөнХамгийн их бага томруулах , багасгах хэмжээг оруулна.Height ­ өндөрХамгийн их бага томруулах , багасгах хэмжээг оруулна..Colors ­ӨнгөСонгосон обьектийн өнгийг тохируулдаг.Start ­ ЭхлэхСонгосон обьектод зориулж өнгийг эхлэн сонгодог команд юм.End ­ ТөгсгөлСонгосон обьектийн өнгө бөгөөд олон хуулбар гаргаж байгаа үед хамгийн сүүлийн хуулбарт энэ өнгө гарна.Delete Slide­ Слайдийг устгах Тухайн слайд болон хуудсыг устгадаг.Links ­ХолбоосуудLets you editТухайн баримтыг эх сурвалжтай нь холбход хэрэглэнэPlug­in­ Хэрэглэгдэхүүний холболтХэрэглэгдэхүүн ажиллах боломжгүй үед холболтыг тохируулах шаардлагатай нөхцөлд хэрэглэнэ.Команд  Edit ­ Plug­in 
 34. 34. Image Map Editor – Гарын зураг зохиогчURL уудыг нь татаж ашиглан график дээр болон графикийн  бүлгүүдээр цэгэн зураглал оруулахад хэрэглэгднэ. Команд :Edit ­ ImageMap  Apply­ хэрэглэхХисэн газрын зураг бүдүүвчинд гарсан өөрчлөлтийгдамжуулдаг. ApplyOpen ­ нээхMAP­CERN, MAP­NCSA  , SIP StarView ImageMap  зэрэг зураг зүйн файлийн өргөтгөлөөр нээж файлыг хэлбэржүүлнэ. OpenSave ­хадгалахЗураг бүдүүвчийг MAP­CERN, MAP­NCSA or SIP StarView ImageMap зэрэг зураг зүйн өргөтгөлөөр хадгална. SaveSelect­СонгохЗасварлах хэсгийг сонгодог. SelectRectangle­тэгш өнцөгт Графикт цэгииг чирч тэгш өнцөгтийг зурдаг.  Address and the Text гэж нэвтэрч орсны дараа  URL ийг нь нээхийг хүссэн  Frame­Хүрээг сонгодог. Дараах сонголтууд байдаг . RectangleEllipse­зуйван  EllipsePolygon­ Олон өнцөгт  Polygon
 35. 35. Freeform Polygon­ дурын олон өнцөгт Freeform Polygon  Эдгээр цэснүүд Rectangle­ийн адил үүрэгтэй , хэлбэрээрээ л ялгагдана.Edit Points­Цэгийг засварлахЗангууны цэгүүдийг засварлан  сонгосон цэгүүдийн хэлбэр дүрсийг өөрчилдөг. Edit pointsMove Points ­цэгүүдийг шилжүүлэхСонгосон цэгийн зангууг хөдөлгөдөг . Move PointsInsert Points­ цэг оруулахAцэгийн дотор талд товшиж  зангууны цэг нэмдэг. Insert PointsDelete Points­цэгийг устгахСонгосон зангууны цэгийг устгадаг. Delete PointsActive­идэвхижүүлэхЦэгүүдийн идэвхигүй боломжгүй байгаа гипер холбоосыг идэвхижүүлдэг . Холбогдоогүй бол цэг дамждаггүй. ActiveAddress ­ ХаягСонгосон цэгийг товшиход  нээгдэх файлын  URL ийг оруулдаг .Frame­хүрээДоторхи  URL ийг нээхэд сонгодог . Жагсаалтаас стандарт хүрээг сонгож болно.
 36. 36. Graphic View –График харагдацТовшоод л засварлах цэг гарч ирэх график зургийг харуулдагObject­ОбьектInsert ­ Object командаар файлд орсон идэвхижүүлсэн  обьектийг засварладаг.Команд ...  Edit ­ Object Edit­ засварлахInsert ­ Object командаар файлд орсон идэвхижүүлсэн  обьектийг засварладаг.Open­нээхОбьектийг боловсруулсан програмаар сонгосон  OLE обьектийг нээдэг.* Hyperlink – Гипер холбоосБоловсруулах боломжгүй  өгөгдөлд гипер холбоос хийн нээдэг.  Hyperlink DialogАливаа обьект ,баримтыг бусад  обьект ,баримттай холбохдоо:1.обьектыг идэвхижүүлнэ. 2.Үндсэн цэснээс    цонхыг нээнэ. 3. Холбох  баримт хуудасны замыг заагаад  Apply – Close /хэрэглэх­хаах/ командуудыг өгнө.Холболт хийх үйлдлүүдийг доор дэлгэрэнгүй үзүүлэв. InternetWWW  эсвэл FTP  хаягтай өгөдөл мэдээллийг интернет сонгож холбодог бөгөөд цонхноос дараах сонголтуудыг хийнэ.
 37. 37. Mail & News­Захидал мэдээMail & News ыг ашиглан  e­mail  болон мэдээний сувгуудад холбох  бөгөөд цонхноос дараах сонголтуудыг хийнэ.          Document ­Баримт Document холболт нь  баримтыг хуудас болон баримт хооронд  холболт хийнэ . 1. 2.Бид баримтыг гипер холбоосоор холбох  2 боломж байна. 1.           Холбох баримтын байршил замыг зааж баримтыг сонгоод Apply – Close командуудыг өгнө. 2.           Хуудас хооронд холбохдоо  энд товшин нэмэлт цонхыг нээнэ.  Эндээс зохих  энд нэмэлт цонхыгхуудсыг сонгоод   Apply – Close /хэрэглэх­хаах/  командыг өгөөд буцаж үндсэн цонхноос Apply – Close /хэрэглэх­хаах/  командуудыг өгнө.New Document­ Шинэ баримт New Document  холболт нь шинэ баримт боловсруулах  холбоход хэрэглэгдэх бөгөөд дээрхи команд мөн адил хэрэглэдэнэ.
 38. 38. Apply ­хэрэглэхБүх баримтанд өгөгдлийг тараадаг , хэрэглэх бололцоог бий болгодогClose­Хаах Харилцахыг хадгалахгүйгээр хаадаг.Help­Туслах Help.­Туслах цонхыг нээдэг.Back­БуцахХарилцахад орсон мэдээллүүдийг   буцааж эх хэлбэрт нь шилжүүлдэг .* Slide Show­Слайд үзүүлэхСлайдыг эхэлж ажиллуулдаг .Команд..  Slide Show ­ Slide Show F5Presentation ­Үзүүлэнгийн самбарт байрладаг , товшиж хэрэглэнэ. Slide ShowТохиргоог Slide Show ­ Slide Show Settings.­д хийдэг.Энэ тухай дээр тодорхой мэдээлсэн байгаа./ Tools ­ Options ­ OpenOffice.org Impress – General/.Слайдийг эхлүүлэхдээ дараах горимыг баримтална:Хэд хэдэн мастер хуудаснаас бүх слайданд гарч байх   элементүүдийг нэмж болох нэг л слайдыг асаана.Color/Grayscale ­Өнгө Хар цагаан болон  цайвар өнгөлөг өнгөнүүдийг агуулсан.Task Pane – Даалгаварын самбар OpenOffice.org Impress­ийн даалгаврын самбарыг нээх хаах үйлдлийг гүйцэтгэнэ.Slide Pane­ Слайдын самбарSlide Pane­Слайдын  хянах самбарыг нээнэ мөн хаана.
 39. 39. Zoom­ Маштаб  OpenOffice.org. ­ийн дэлгэцийг ихэсгэж багасгана. Г. Insert­Оруулга цэсЭнэ цэс баримтанд график, обьект ,тусгай тэмдэгт зэрэг тусгай зүйлсийг оруулахад хэрэглэнэ .Slide­ слайдСонгосон  слайдийн дараа слайд оруулахад хэрэглэнэ. Duplicate Slide­слайдыг хуулбарлахТухайн слайдын хуулбарыг ард нь оруулахад хэрэглэнэ.Summary Slide – Дүгнэлтийн слайдХамгийн сүүлийн слайдийн ард Сэдэв дэд сэдэвтэй ордог слайд боловсруулдаг.Команд Insert ­ Summary Slide Fields – Талбарууд Зохиогч ,хугацаа ,хуудас зэрэг нэмэлт мэдээллийг слайданд оруулах жагсаалт юм.Comment­ ТэмдэглэлТэмдэглэл , санал бичдэг. Special Character­ Тусгай тэмдэгт Онцгой , тусгай тэмдэгтүүдийг эндээс авч хэрэглэнэ.. Animated Image­ Хөдөлгөөнт зурагТухайн слайданд  хэрэглэгчийн хөдөлгөөн мөн гарах обьектийг хөдөлгөөнд оруулдаг. Table­ ХүснэгтТухайн слайданд хүснэгт оруулна. Picture­ЗурагОруулахыг хүссэн зургын байршлыг зааж зургийг оруулж ирдэг.
 40. 40. From Filе ­ Inserting Pictures­Файлаас зураг оруулахТухайн баримтаас зургийг оруулдаг. Дараах командаар гүйцэтгэнэ. Insert ­ Picture ­ From File /Оруулга­ Зураг­ Файлаас Insert tсамбарт байрлана .Товшиж хэрэглэнэ. From FileStyle ­ ЗагварГрафикийн загварыг сонгоно..Link ­ХолбоосСонгосон графикийн файлийг холбож оруулдаг.Preview­ ХарагдацDisplays a preview of the selected graphic file.Preview Field Сонгосон хэсгийг урьдчилан хардаг. Scan­СкайнерСкайнердсан мэдээллийг оруулдаг. Скайнердсэн зүйлсийг оруулахад драйвэр нь таны компьютерт суусан байх хэрэгтэй учраас дараах зүйлсийг анхаарна уу . UNIX системд  SANE package­ийг http://www.mostang.com/sane/­аас олно . Энэхүү SANE package нь  OpenOffice.org.  хэрэглэгдэхүүнтэй тохирдог. Команд... Insert ­ Picture ­ Scan /Оруулга – Зураг­ СкайнSelect Source ­Эх сурвалжийг солихХэрэглэх скайнерээ солход хэрэглэнэ.Команд Insert ­ Picture ­ Scan ­ Select Source Movie and Sound  ­ Кино ба ДууКино дуу бичлэгийн байршлыг зааж  тухайн слайд болон хуудсанд оруулж ирдэг
 41. 41. Drawing Object – Дүрслэл обьектКино ба дуу бичлэгээс бусад бүх обьектийг слайданд оруулахад хэрэглэнэ.Chart – Диаграм Диаграмыг  оруулж  ирээд  графикийг идэвхижүүлж баруун товчийг  даран жагсаалтаас диаграмын загвар бүтэц , өгөдлийг засварлаж хэрэглэнэ.Floating Frame­ БлокHTML баримтанд өөр нэгэн файлыг харуулахын тулд хэрэглэдэг. File ­Insert File­ Файл оруулахАжиллаж байгаа слайданд файл оруулахад хэрэглэнэ. ЭндHTML баримт болон бичвэр файлаас  OpenOffice.org Draw­Зурагзүй эсвэл Impress  ­Үзүүлэнд оруулж ирдэг. Хэрэвээ интернеттэй холбогдсон нөхцөлд интернетээс файлыг оруулах болоцоотой.Команд  Insert ­ File  FileД. Format­ ХэлбэржүүлэлтХуудас болон өгөдөл баримтыг хэлбэржүүлдэг.Default Formatting­Өгөгдмөл хэлбэржүүлэлтСонгосон хэсэгт хэлбэржүүлэлт хийдэг.Команд Format ­ Default Formatting  Format ­ Default Formatting командаар  баримтын бүх гипер холбоосыг сольж болдог. Character­ Default Formatting­ Тэмдэгт хэлбэржүүлэхСонгосон хэсгийн хэв загвар өнгийг хэлбэржүүлж засдаг.КомандFormat ­ Default Formatting 
 42. 42. Paragraph­ ПараграфПараграфын хэлбэр загвар өнгийг засварладаг. Команд.  Format ­ Paragraph  ParagraphAlignment – Жигдрүүлэлт Хуудасны хэмжээ хүрээнд тохируулан параграфыг жигд байршуулдаг. Команд Format ­ Paragraph ­ Alignment tab Format ­ Styles and Formatting – нээгээд Modify/New ­ Alignment  сонгоноOutline – Дараалалд оруулахОн дараалал , дэс дугаар оруулах олон хэлбэрийг агуулсан жагсаалтаас сонгож хэрэглэнэ. КомандFormat ­ Bullets and Numbering ­ Outline tabOptions­ БайршилТухайн дугаарласан зүйлсийн байршлыг тогтоож өгдөг. Команд. Format ­ Bullets and Numbering. Open Options tab pageNumbering­ Дугаарлах хэлбэрСонгосон зүйлдээ тохируулан эрэмбэлэлт хийнэСонголт Тайлбар1, 2, 3, ... Араб тоогоорA, B, C, ... Том үсгээрa, b, c, ... Жижиг үсгээрI, II, III, ... Ром том тоогоорi, ii, iii, ... Ром жижгээрA,... AA,...  Цагаан толгойн  том үсгийг дараалан хэрэглэхAAA,...a,... aa,...  Цагаан толгойн жижиг үсгийг дараалуулан хэрэглэх
 43. 43. aaa,...Bullet Тоочилтын тэмдэглэгээнүүд ашиглах.Graphics Графикаар үзүүлэхLinked  Графикт холбож үзүүлэхgraphicsNone дугаарлахгүйColor ­ ӨнгөӨнгийг солино.Page ­ ХуудасХуудасны  эмжээр хэлбэр , дэвсгэрийн өнгө хэмжээ зэрэг бүх тохиргоог хийдэгКоманд Format ­ Page Defines a background for a single page or for all of the pages in the active file. To change the background of all of the pages in the active file, select a background, click OK and click Yes in dialog.Position and Size – Байршил хэмжээСонгосон хэсгийн хэмжээ байршлыг сонгож өөрчилдөг. Line ­ ШулуунСонгосон шулууны хэлбэр сумны загварыг өөрчилж шинэчлэхэд зориулагдсан. Командe Format ­ Line (Impress and Draw) LineStyles – Загварууд Хүссэн загвараа эндээс сонгоно.  Line StyleColors­ӨнгөШулууны өнгийг мөн сонгоно.  Line Color
 44. 44. Widths ­ ӨргөнӨргөний хэмжээг сонгодог. Line WidthArrow Styles – Сумны загваруудСумны загварыг сонгодог.Команд Format ­ Line ­ Arrow Styles tab Title – Нэр ГарчигГарчиг өгнө.Arrow style – Сумны загварСумны загварыг сонгоно.Add­ НэмэхТухай обьектэд оруулах сумыг нэмнэ.Modify­ ӨөрчлөхСумны загварыг өөрчилдөгDelete­ УстгахӨгөгдлийг устгана.Load Arrow Styles – Сум гаднаас оруулж ирэхГадаах файлаас сумыг зөөвөрлөн оруулж ирдэг. Энэ тухай дээр тодорхой зааварчилгааг тайлбарласан.Text­ БичвэрБичвэрийн тохиргоог хийдэг.Е. Tools ­ХэрэгсэлАлдаа засах , Галлерей зэрэг хэрэгслүүдийг ажиллуулах үндсэн цэсний нэг юм.Ё.  Help – Туслах цонхЭнэ нь асуултанд хариулах туслах цонх юм.
 45. 45. OpenOffice.org HelpWhats this ­ Энэ юу вэ ?Лавах тодруулах таних тэмдэгтүүд дээр сумаар заан дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншиж мэддэг . Whats this

×