Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lola slide

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Lola slide (20)

Anzeige

Lola slide

  1. 1. Ndikimi I ODD ne zhvillimin e mevonshem te personalitetit Eshte nje fushe qe ka nevoje per hamendesime pasi nuk eshte studiuar dhe meqe ODD eshte komorbid ndikimi I tij varet edhe nga kushtet komorbide te pranishme. Femijet me ODD pritet te shfaqin: • probleme ne mardheniet me individet • te humbin besimin ne aftesine e te rriturve • zhvillojne shtremberime konjitive per veten • Kur kundershtimi vazhdon per nje kohe parashikohet shfaqja e mungeses se shpreses,depresionit dhe tjetersimit.
  2. 2. IMPLIKIMET E TRAJTIMIT Ka rendesi pershtatja e metodes se trajtimit me nevojat e individit “ Cfare trajtimi,nga kush, eshte me efektiv per kete individ me kete problem specifik dhe nen cilat rrethana „
  3. 3. Modele te trajtimit te ODD Trajnimi prinderor(TP) dhe Terapia bihejviorale familjare,jane Modeli i zgjidhes bashkepunuese se problemit fokusuar kryesisht ne ndryshimin e modelit te disiplines prinderoree (CPS)model konjitivo bihejvioral qe synon ndryshimin e menyrave te cila kontribuon ne odd disiplines prinderore ,ka ne thelb faktorin konjitiv ,e sheh sjelljen Shkathtesite tipike: kundershtuese te femijes si nje nenprodukt i nje paaftesie te • qendrimin pozitiv, mesuar ne sferat e rregullimit (permbajtjes )emocional,tolerances • perdorimi i komandave te duhura, ndaj frustrimit,zgjidhjen e problemit,fleksibilitetit,ose nje kombinim • vemendje dhe perforcime te paparashikuara i ketyre . • perdorimi i teknikes se pushimit Synon te ndihmoje prinderit-femijet te zhvillojne aftesite per zgjidhjen e Kufizimet : problemeve duke bashkepunuar a)nje numer i konsiderueshem prinderish qe marrin TP nuk e zbatojne plotesisht ose e braktisin krejt trajnimin b) Studimet kane paraqitur te dhena vetem per ato qe e kane vazhduar trajnimin dhe jo per ato qe e kane filluar ate, e lene pastaj Qellimet specifike te drejtimit CPS jane per te ndihmuar te rriturit c) shume pak studime kane raportuar klinikisht ndryshime 1.te kuptojne karakteristikat e vecanta te femijes dhe te te rriturit te thelbesore cilat kontibuojne ne zhvillimin e sjelljes kundershtuese te femijes d)ndoshta nje %me e larte se 50 %e femijeve-nuk kane 2.te behen te vetedijshem per 3 menyra si ato ndjekin pritjet e funksionuar ne rangun normal kur nje trajtim i tille eshte perfunduar paplotesuara e)Studimet TP nuk kane perfshire klinikisht rinjte a)imponimi i deshires se te rriturit f) Si dhe kane deshtuar ne ekzaminimin e efekteve afatgjata te b)bashkepunimi ne zgjidhjen e problemit trajtimit c) heqja e pritshmerise ; Si perfundim: 3.te njohin efektin e secilit prej ketyre drejtimeve ne nderveprimin 1)nje perqindje domethenese e femijeve dhe prinderve nuk nxjerrin prind-femi; dhe dobi reale nga TP; dhe per kete arsye 4.te behen te afte se bashku me femijet e tyre, ne bashkepunimin 2) trajtime alternative qe i pershtaten me mire nevojave te ketyre per zgjidhjen e problemeve si nje mjet per zgjidhjen e femijeve dhe prinderve duhet te zhvillohen dhe te studiohen mosmarreveshjeve dhe caktivizimin e situatave potencialisht konfliktuale Te rriturit shikohen si lehtesues te zgjidhjes bashkepunuese te problemit. Ne fakt ,te rriturve u thuhet qe roli i tyre eshte te sherbejne si i ashtequajturi lobi frontal i femijes ne menyre qe (a)te zvogelohet mundesia e shperthimit kundershtues momental(b)mesimi i aftesive te munguara te te menduarit per nje kohe te gjate.
  4. 4. CPS eshte nje program trajtimi manual Farmakoterapia ,permbajtja e seancave nuk eshte e kufizuar. Perkundrazi ,terapistet zgjedhin te perqendrohen ne ndonje nga kombinimet e Ka nje shumellojshmeri agjentesh farmakologjik qe kane treguar te jene 5 moduleve te trajtimit bazuar ne vleresimet efektiv ne trajtimin e ODD: qe bejne per nevojat e secilit femi dhe familje. , Methylphenidate ka efikasitet në përmirësimin e fleksibilitetit njohës uljen e hiperaktivitetit , te rrise kontrollin e impulseve, dhe përmirësimin e kapacitetit te një `fëmijë për të reflektuar dhe të vlerësojë përgjigjet e 5 Modulet e CPS: mundshme. Mantihipertensive, si klonidine dhe guanfacine ndikojne uljen e agresionit te fëmijëve dhe në uljen e hiperaktivitetit dhe impulsivitetit që mund të • 1.edukimi i te rriturve per karakteristikat(e nxisë një agresion të tillë. femijes,te te rriturit dhe te mjedisit)qe Stabilizuesit i gjendjes emocionale- dhe ilaçet antipsikotike për ata fëmijë kontribuojne ne mosperputhshmeri dhe qe të cilëve shfryerjet episodike janë të një lloji emocional, i tipit shperthyes rrisin sjelljen e pabindshmerise. Ilaqet kundër depresionit për të trajtuar nervozizëm, ankth, dhe fiksime • 2.perdorimi i planeve te strukturuara, parë ndonjëherë në fëmijët agresive • 3. edukimi per mjekimet (i cili ndihmon te rriturit te kuptojne se disa faktore mund te trajtohen me me efektivitet me trajtim farmakologjik), • 4.komunikimi i familjes(identifikimi dhe ndryshimi i modeleve te komunikimit qe mund te nxisin shperthimet kundershtuese), • 5.trajnimi i aftesive konjitive(rregullimi i ceshtjeve te tjera konjitive qe nuk jane drejtuar specifikisht ne planin B
  5. 5. CRREGULLIMI I SJELLJES Crregullimet ne sjellje percaktohen si forma ekzistuese te perseritura te sjelljes qe i keqtrajtojne te drejtat e te CS eshte komorbid (alternohet) me nje sere tjereve ose te te rriturve – norma apo rregulla te caktuara crregullimesh te tjera: sociale . Sipas DSM-IV-TR,ka dy klasifikime te CS : • Mungesa e vemendjes crregullimet e a)sipas moshes se fillimit Tipi me fillim ne femijeri-karakterizohet nga fillimi I te hiperaktivitetit (ADHD) pakten nje kriteri te CS para moshes 10 vjec • Crregullimet ne te nxene (LD ) Tipi me fillim ne adoleshence-mungesa e cdo kriteri • Depresioni tipik te CS para moshes 10 vjec b)Sipas shkalles se agresivitetit • Ankthi Ne forme dhe ne funksion Tipi agresiv-agresivitet I hapur me tipik per meshkujt, permban agresivitet verbal dhe fizik si te qelluarit, shtyrje, shqelmin dhe kercenim , -tipi reagues zakonisht eshte menyre hakmarrje dhe shpesh rezultat i nje provokimi Tipi joagresiv-agresiviteti relativ -me tipik per femrat, i demton tjeret duke shkaterruar marredheniet sociale, miqesite, apo bashkangjitja ne grupe te njejta ku perfshihen thashethemet per te tjeret , Tipi proaktiv -eshte zakonisht i planifikuar Studimet tregojne se keto dy forma te agresivitetit shpesh bashke-paraqiten tek femijet
  6. 6. Zhvillimi I Personalitetit Dhe Psikopatologjija • Tipi me fillim ne adoleshence • Tipi me fillim ne femijeri -nuk shfaqin karakteristika te dallueshme te personalitetit para -tregojne nje numer te karakterisikave te dallueshme te temperamentit ne fillim te jetes 1)kane probleme ne rregullimin (permbajtejn) e emocioneve, mund te adoleshences por shfaqin rebelizem dhe konflikt me autoritetet reagojne me emocione te forta te zemerimit dhe emocione te forta armiqsore , problemet e sjelljes perfshijne konfrontimin e hapur dhe te kur ata hyjne ne adoleshence -tregojne nje ekzagjerim te procesit normativ zhvillimor te zemeruar ndaj te tjereve (p.sh. sjelljet provokuese, perleshjet, te sulmime formimit te kjo ndikon ne aftesine e femijes per te interpretuar dhe per te perdorur shenjat sociale dhe pervetsuar disiplinen prinderore identitetit qe ndodhe ne adoleshence 2)ekzistojne edhe problemet e fshehta te sjelljes qe nuk perfshijne konfrontimin e drejtperdrejte te te tjereve por eshte nje stil i ndryshem I -angazhimi i femijes ne sjelljet antisociale dhe delikuente eshte temperamentit qe eshte emertuar frike e ulet apo frenim I ulet I sjelljes nje p.sh. te genjyerit, te vjedhurit, vandalizmi ) perpjekje e gabuar per te fituar nje ndjenje subjektive te Kjo forme ndikon ne zhvillimin normal te fajit, ndjeshmerise dhe aspekteve pjekurise te tjera te ndergjegjes, qe con ne nje forme jashtzakonisht te rende te sjelljes josociale dhe agresive. dhe nje status i te rrituri ne nje menyre qe eshte maladaptive Studimet tregojne se keto femi: por qe -tregojne tipare joemocionale dhe te pameshirshme te personalitetit eshte e inkurajuar nga nje grup antisocial. -tregojne nje preference per romanin, per aktivitetet emocinuese dhe te rrezikshme - jane me pak reagues ndaj stimujve kercenuese dhe emocionalisht shqetesuese - tregojne nje ndjeshmeri te ulur ndaj shenjave te denimit ne laborator dhe ambientet sociale

×