Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

AllSolutions AllUser 28 mei 2015_Kennissesie Applicatiebeheer

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Endouble SCRUM
Endouble SCRUM
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie AllSolutions AllUser 28 mei 2015_Kennissesie Applicatiebeheer (20)

Weitere von AllSolutions (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

AllSolutions AllUser 28 mei 2015_Kennissesie Applicatiebeheer

 1. 1. De applicatiebeheerder als kritische succesfactor bij een implementatie Dirk Bijkerk Gert Dingemanse 28-05-2015
 2. 2. Stelling De applicatiebeheerder is noodzakelijk, want hij/zij ….. 1. kent de organisatie en is daarom in staat om de vertaling te doen; 2. bewaakt de scope bij implementatie, maar ook daarna; 3. zorgt voor consistentie van inrichting en autorisaties; 4. is het eerste aanspreekpunt binnen de eigen organisatie; 5. zorgt voor continue kennisoverdracht binnen de organisatie; 6. is het kanaal naar AllSolutions (eerstelijns) bij problemen of vragen; 7. zorgt dat noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd en dat gebruikerswensen worden gehonoreerd; 8. is ambassadeur voor de AllSolutions applicatie binnen de eigen organisatie. 28-05-2015
 3. 3. Onderscheid beheerdersrollen - Technisch beheerder voor de werking van de applicatie (AllSolutions) - Applicatiebeheerder voor aanpassingen en verbeteringen, zoals weergaven, filters, documentmappen, gebruikersmanuals etc.; al dan niet gecombineerd met de volgende rol(len): - Functioneel beheerder, voor bepalen functionaliteit, beslissen over updates, autorisaties, voorstellen voor aanpassing processen; - Contentbeheerder, voor inhoud pagina’s, interne/externe publicaties 28-05-2015
 4. 4. De applicatiebeheerder als kritische succesfactor bij een implementatie Vraag Wie is het eens met de stelling en vindt dat een beheerder binnen de organisatie echt nodig is? 28-05-2015
 5. 5. De applicatiebeheerder als kritische succesfactor bij een implementatie Vraag Wie heeft binnen zijn organisatie geen eigen beheerder voor AllSolutions 10? 28-05-2015
 6. 6. Verdediging stelling 1. kent de organisatie en is daarom in staat om de vertaling te doen; 2. bewaakt de scope bij implementatie, maar ook daarna; 28-05-2015
 7. 7. Verdediging stelling 3. zorgt voor consistentie van inrichting en autorisaties; Gebruikers raken niet in verwarring, kunnen sneller een nieuwe tabel begrijpen, kunnen gegevens sneller vinden, staat professioneler. Gelijksoortige gebruikers krijgen dezelfde autorisaties Voorbeelden - kolom- en filternamen zijn over alle tabellen consistent; - gebruik van eenheden is consistent; - zet ongeordende items alfabetisch neer; - gebruik dezelfde kleuren voor signaleringen (rood=opletten); - gelijksoortige gebruikers kunnen hetzelfde. 28-05-2015
 8. 8. Voorbeeld foute weergave 28-05-2015
 9. 9. Voorbeeld duidelijk filter duidelijke teksten in filters; maak keuzes duidelijk 28-05-2015
 10. 10. Voorbeeld duidelijke legenda gebruik een legenda die zegt wat je ziet, bijvoorbeeld: 28-05-2015
 11. 11. Maar ook duidelijke labels geven aan de kolommen; consequent eenheden noemen. 28-05-2015
 12. 12. Verdediging stelling 4. is het eerste aanspreekpunt binnen de eigen organisatie; 5. zorgt voor continue kennisoverdracht binnen de organisatie; 6. is het kanaal naar AllSolutions (eerstelijns) bij problemen of vragen; • medewerkers weten altijd waar ze met hun vragen terecht kunnen; • een toegankelijk aanspreekpunt vermijdt foutief gebruik; • snelle en adequate beantwoording verhoogt de productie; • steeds duidelijkheid over welke issues naar AllSolutions doorgezet zijn, en wat de status daarvan is, geen risico op dubbele meldingen; • communicatie vanuit één punt over eventuele aanpassingen of andere werkwijzen, opleiding aan groepen en nieuwe medewerkers geven. 28-05-2015
 13. 13. Verdediging stelling 7. zorgt dat noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd en dat gebruikerswensen worden gehonoreerd; • Na implementatie moet de organisatie ‘wennen’. Advies: – geen functionele wijzigingen, eerst wensen verzamelen – wel herstel van foutjes bij implementatie; en daarover communiceren; – na periode van gewenning en herstel van foutjes, start onderhoudsfase. Onderhoudsfase hoe? 28-05-2015
 14. 14. Rol van de beheerder in onderhoudsfase (1) • bestudeert en beoordeelt de maandelijkse releasenotes AllSolutions; • beslist of updates geaccepteerd kunnen worden – cf. OTAP-aanpak (Ontwikkelen, Testen, Acceptatie, Productie); • verzamelt verzoeken tot aanpassing uit de organisatie; • analyseert de verzoeken op noodzaak (MoSCoW); • brengt de consequenties voor de organisatie in kaart, en/of • stelt een bussiness case op (iedere aanpassing kost immers €); • brengt de aanpassing onder in een interne releaseplanning; • doet de aanpassingen in de acceptatieomgeving en test uitvoerig; 28-05-2015
 15. 15. Rol van de beheerder in onderhoudsfase (2) • na een geslaagde test, breng gebruikers op de hoogte van op handen zijnde aanpassingen; • doet de aanpassingen in de productieomgeving op een geschikt tijdstip; • doet een verkorte validatietest in die productieomgeving; • indien niet geslaagd, herstel onmiddellijk; • breng geüpdatete gebruikershandleiding online; • werk beheerdersadministratie bij, bijvoorbeeld in de functie ‘Acties’ of ‘Kwaliteitsmeldingen’ welke aanpassing gedaan, door wie, referentie naar de ingediende wens, reden, datum/tijd, etc. 28-05-2015
 16. 16. Verdediging stelling 8. is ambassadeur voor de AllSolutions applicatie binnen de eigen organisatie. • de beheerder is degene die de applicatie het beste kent en begrijpt, hij weet als geen ander hoe het de organisatie gaat helpen; • moet twijfelaars, of zelfs negatievelingen helpen om de neuzen één kant op te krijgen, dat schept rust; • helpt ook management om de voordelen in te zien van de oplossing. 28-05-2015
 17. 17. Do’s en don’ts (1) • ga niet (te snel) op elke wens in; • blijf bij basisgedachte inrichting, wijk niet af zonder hele goede reden; • maak gebruik van key-users; • blijf kijken naar (nieuwe) mogelijkheden van AllSolutions; • maak geen koppelingen met andere pakketten als het niet strikt noodzakelijk is; • blijf gebruikers ondersteunen (en opvoeden), inclusief management; • test in iedere wijziging voordat het doorgevoerd wordt in productie; • zorg voor up-to-date beschrijvingen en handleidingen. 28-05-2015
 18. 18. Do’s en don’ts (2) • zorg voor een back-up van de beheerder, want: – één is géén; gebruik in noodgevallen AllSolutions als back-up; • wees bewust van beveiligingsrisico’s: – gebruik SMS token (bijv. voor accounts met veel autorisaties); – wijzig periodiek het wachtwoord; • gebruik het prikbord voor interne communicatie over AS10; • blijf in contact met de consultant; plan periodiek overleg in; • houd de applicatiekennis op peil; • zorg voor een laagdrempelige manier om fouten en/of wensen in te dienen, gebruik ook intern daartoe de functie ‘Kwaliteitsmeldingen’. 28-05-2015
 19. 19. De applicatiebeheerder als kritische succesfactor bij een implementatie Wie is het eens met de stelling en vindt dat een beheerder binnen de organisatie echt nodig is? 28-05-2015
 20. 20. Vragen 28-05-2015
 21. 21. Afsluiting Save the date AllUser: donderdagmiddag 19 november 2015 28-05-2015

×