Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Expresiones de la ley

266 Aufrufe

Veröffentlicht am

IMAGENES

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Expresiones de la ley

  1. 1. vo NO ¿m ¿H5 v PERO st QUETENóO / * ‘ DERECHO Avril/ K I: l Project? ) urlidos r porIa vida j u- f . nsvisAno ‘f. wtmczasom: “ i I LA Si‘ FCIS’. Suicome f a g » » L
  2. 2. 4 A‘. . l, . , . K / / UNIVERSIDAD TÉCNICA De MACHALA ik‘, - " ——' ‘Calidad, Partinench y Calidoz’ ¡¿ UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD CARRERA DE BIOQUIMICA V FARMACIA CATEDRA DE LEGISLACION FARMACEUTICA ALUMNA: ALJSSDN GEANELLA MACIAS CURSO‘. QUINTO AÑO A DOCENTE: Dr. Caños Garcia Mg. Sc. A148. La publicidad de bcbidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la Imagen de la mujer como simbolo sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición. ¿I l "Y [y . j [É_l’/ _ Aruusm NINGÚN ‘nro o: waucimn om: DAR ¡sms MENSAJES A us PERSONAS Ponquz SUBUMINALMENYI rïnsuuu que su ¡su vunucsom qu: u Auconoi. 55M sumo PARA su num L0 uuu NO ¡s ASI. um MADRE EMBARAZADA N0 men: mama ALCOHOL m MOSTRARSE n: cua. ¡su EN u cuna ¡wm su EXPiNDIO. DE ¡sun MANERA ss OBSFIWAN ¡mismas DEPORTIVAS conos se putos PENSAR qu: n ALCOHOL FAVORECE Al DEPORTE L0 nus es tRitONíO.
  3. 3. fiE5É%%%%%%E%%%%%%%%%%%%%%%%fiá%%%%%%E ma¡mmmmmmma: vmmmmmmmvmfimmmzn-mmimñmu Éassmmasmmm hmmmEfimmmWmiMWmflMi“fimñfifl l J ll EEEESfiïfifififififififigáfiñfiáfifiüfifigñü ümflfifi HEQMMHQEMEEBEMNDHEHMHHEEEMEEEEañfiüi K755i}. ñflfiñlalfifiiïïlïílfifififlfllmfififilfli IIÍIIEIIIIIIIEIEFIEIÏEIIIIEIEE MüfimflfimümmñfimIMÜMÑMWEEÍEEMÉKÑHEMEME DMSHWEEEmflfiñgfifiíïfimmfifiñfiflüfifiifififlm. | ñïlïfilflíïlmlfilïlïi "llirfflliïnullllílfillïfilïlñfiïlmilifiïiflífi gtáfiafifilïlïliïl ÉEHWÉÉ ‘Ii 2.sasaswsamamaaaam aaaafimnw, .mhummmmammsaummams aaaemsnaaaas _asamanmaqyEE%mamummmmmmmmmmanwmmm Émmmmmmmmuiummmmqmmmnmnmmmmmmummmm , gammaganmam¡mmanmmmammmmmmmmmgmmmm gassaasggtasasasasarasaasasassatussl ‘i’: .‘ . ... e .3 u n: um- ¡IA Mi». i. .. -¡_ ‘. ,.la, ._o . ;n- É%? %%%%%%%A@%%%%%%E%%%%%%%%%%ÉE%%%%% sr E. 'HumanabmümasummmJmmmafimmmammu m_aammmnr5mam. ammmmaaamasm fimamfimmu: %%maamm5mmm. mHmma = EE%E%E MEIEIMÉHÏEÏEMÏHEHÏSEÏÏEE: ; .¡5mfifiMfiH __msama wwmwmm w A ‘h%%É”%%%5%%%? %É3É”%%%%% E lilífitfilfiïíïïíïll-‘Zlfifi! mmnïïifitfilfihïlgfilfltmïlïiïg Éïfiáfig É 335W’? ‘¿TEM É ü ñillllüüfiü ñïfl 32932 ‘i! _ ; Will -. . H la‘ _, . H Fl IW. E EI? EEE , fiWQ 3 ‘É mzaasñ uú fi 5 Il ¿ÏÏFJÉÏ E ‘ mmwmmmmñmmmmmmmümmimnm E mmmumwammmammmmnmmammam m ñ, mañmamamuammaamuflmawmamar aIMaumñmsañammasammammasmuw. m-msaagmgwsmmamHaamammammmmW iuwmmümummmgmmamaammaamfimmmmmm MiamimmwmmaHmmammmmhammmmmwmw . ,. , . smma%mwmmwMsmuammsLumnwm mmm * = -;_ . mmumm. a.; mmmmwma. zammammaawflmi = K . .nfimñam. ,a@asmam mmamawmaümmñs , sauwsmawmmgammummbmumasaasmasmu _mmmmmummmmmiwsmmmmwsmmmmmmmmmma; .smmumuammmssmmwmmaaammmaawnmmmma. fi Ñ F}. I'll ( llll fi k u 3:93 E? Hfiï 3%‘ i l r n "1 :1! í DEE ÉIÜEHÉEÉÉÉÉZEEÉÉ l i» fi ‘J 4 I DEM “í EÉ flïüïfiï‘ añ E E? -« 3 . . Hjïfizfl flïáfi EEE fifa: E LE ¡Ñ E] E. li. aaaáam i u a . .ammmwmmmmmammmmmmmmmmacusada5 am _s%maa= mwmwmmammmmmwmabgamm m%gam% -. ¡IW ¡E . issmam%maaam , su fifififififiwfififi ; am maumamaamaassaasa-Esaaaafimaaéi ¡"Him ÉIÉÏKIHIWÏIJIÏIIÉIEIIII[TI_ÍÏÍWIIKÍ—IIZRÉIÉIIIIZZIIIIIZHIEIIÏIEEIKIH E? Ñ . . i FE1! ¡Giga

×