Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin (20)

Anzeige

Weitere von Alice Failano (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin

  1. 1. 75 Module 7 6666 Filipino Pormularyong Pampaaralan Sagutin A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
  2. 2. 76 Magandang araw sa iyo. Isa na naman itong araw ng magandang pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa paggamit ng mga pormularyong pampaaralan para sa ating mga sarili. Handa ka na bang ihayag ang iyong sarili? Ito ang dapat mong magawa. Dapat mapunan mo nang wasto ang mga pormularyong pampaaralan ng mga impormasyong personal o impormasyong tungkol sa iyong sarili na may wastong baybay. Isipin mong ikaw ay dumalo sa isang patimpalak sa pagsusulat sa pampaaralang pamamahayag at binigyan ka ng isang pormularyo na dapat mong punan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili bago ka makasali. Subukin mong punan ito ng wastong impormasyon ang pormularyong ito. Subukin Natin Sa Mag-aaral Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat Pangalan: ________________ _________________ _______________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: __________________________ Seksyon: __________________ Paaralan:______________________________________________________ Lahok: ___________________________ Kategoriya: (English/Filipino) Tagasanay:____________________________________________________ Mga Dapat Matutuhan
  3. 3. 77 Balikan mo ang pormularyong pinunan mo ng impormasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang unang hininging impormasyon sa pormularyo? Paano ito isusulat? 2. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangalawang aytem? 3. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangatlong aytem? 4. Anu-anong lahok ang maaari mong isulat sa aytem na lahok? 5. Ano naman ang gagawin sa aytem na kategoriya? - Paano pinupunan ang mga pormularyong pampaaralan? Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang impormasyong makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa nang maayos at maintindihan ng nagbabasa. Anu-ano ba ang mga kapisanan sa iyong paaralan? Mayroon ba? Siguro may Kapisanan kayo sa English? O di kaya’y Kapisanan sa Filipino? Sa ibang paaralan mayroon silang Kapisanan sa Science, Kapisanan sa Mathematics, Kapisanan ng mga Batang Manunulat at iba pa. Gawin Natin Pag-aralan Natin
  4. 4. 78 Sa susunod na pahina ay makikita mo ang isang aplikasyon sa pagsali sa isang kapisanan sa paaralan. Subukin mo itong punan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. APLIKASYON SA KASAPIAN SA KAPISANAN Personal na Datos Ngalan: __________________ _____________________ ______________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: ______________________ Seksyon: _______________________ Palayaw: _____________________ Edad: __________________________ Kasarian: ___________ Taas: ___________ Timbang : ______________ Tirahan: _____________________________ Telepono: ______________ Kapanganakan: Petsa: __________ Lunan: _______________________ Ngalan ng Ama: ______________________ Trabaho: _______________ Ngalan ng Ina: ________________________ Trabaho: ______________ Bilang ng Kapatid: ____ Lalaki:___________ Babae: _______________ Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: __________________________ Mga libangan: ________________________________________________ Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: ______________________ Petsa: _______________________
  5. 5. 79 Punan ng personal na datos ang sumusunod na pormularyo. Impormasyong Pampaaralan Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang impormasyong makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa nang maayos at maintindihan ng nagbabasa. Tandaan Natin Mga Dagdag na Gawain Paaralan: __________________________________ School Year: _________________________ Pangalan: _________________________ Edad: _______ Baitang: _________ Tirahan: ________________________________________ Kapanganakan: Petsa: ____________________ Lunan: ___________________ Pangalan ng mga Magulang: Ama: _____________________________________ Ina: _____________________________________ ______________________ Lagda ng Mag-aaral ____________________ Lagda ng Guro
  6. 6. 80 * Ang ibig sabihin ng personal na datos ay mga impormasyon tungkol sa iyong sarili. * Kung sasali sa isang kapisanan, kailangang mag-aplay at kailangang ding magbigay ng personal na datos na isusulat sa pormularyo. * Ang lagda ay pangalang nakasulat sa paraang kursib at hindi nakaprinta. Ipagpalagay mo na ang iyong paaralan ay nagbibigay trabaho sa mga nais maglingkod sa pampaaralang aklatan bilang isang assistant sa tagapamahala sa aklatan. Nais mong mag-aplay dahil bukod sa makatatanggap ka ng mataas na marka, ay magkakaroon ka pa ng pang-araw-araw na alawans. Sa ibaba ay makikita mo ang pormularyo. Gamitin mo ito at tiyaking mapunan ang bawat impormasyong hinihingi. Sariling Pagsusulit APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: _______________ _________________ ________________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: ____________________ Seksyon: ______________________ Palayaw: ____________________ Edad: _________________________ Kasarian: __________ Taas: ___________ Timbang : _____________ Tirahan: ____________________________ Telepono: _____________ Kapanganakan: Petsa: _______________ Lunan: ________________ Ngalan ng Ama: _____________________ Trabaho: ______________ Ngalan ng Ina: ______________________ Trabaho: ______________ Bilang ng Kapatid: Lalaki:___________ Babae: ______________ Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: _________________________ Posisyong Inaaplayan: ________________________________________ Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: ______________________ Petsa: _______________________
  7. 7. 81 Sagutin ang pormularyong pampaaralan: Pagyamanin Natin Impormasyong Personal Pangalan: ________________________________ Telepono: _______ Tirahan: __________________________________________________ Petsa ng Kapanganakan: _________________ Kasarian: _______ Lugar ng Kapanganakan: __________________________________ Pangalan ng Ama: _______________________________________ Pangalan ng Ina: _______________________________________ __________________ Lagda
  8. 8. 82 Subukin Natin: Iba-iba ang maaaring datos na maibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Gawin Natin: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Gabay sa Pagwawasto Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat Pangalan Pakurat Anastacio B Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 1 Paaralan: Paaralang Elementarya ng Santo Sabado Lahok: Pagsusulat ng Tanging Lathalain Kategoriya: (Eglish/Filipino) Tagasanay: Gng. Anastacia A. Waykurat APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: Balikogtiil Ricardo M. Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8 Palayaw: Karding Edad: 12 Taong Gulang Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo Tirahan: 911 San Vicente, Malalag, Davao del Sur Telepono: 09207325498 Kapanganakan: Petsa: Ika-1 ng Hunyo 1996 Lunan: Malalag Davao del Sur Ngalan ng Ama: Amang Balikogtiil Trabaho: Tagapagbalita Ngalan ng Ina: Kulasa Balikogtiil Trabaho: Labandera Bilang ng Kapatid:Lalaki: 4 Babae: 5 Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: English, Filipino at Cebuano Mga Libangan: Paglalaro ng Sipa at Soccer Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: Ricardo M Balikogtiil Petsa: Ika-10 ng Oktubre, 2008
  9. 9. 83 Mga Dagdag na Gawain Iba-iba ang mga datos na maaaring maibigay sa pormularyo dahil naayon ito sa taong nagbibigay ng impormasyon. Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong sagot. Sariling Pagsusulit: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Pagyamanin Natin Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong mga sagot. APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: Botikmot Enrique M. Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8 Palayaw: Ricky Edad: 12 Taong Gulang Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo Tirahan: 911 Santa Aguanta, Malita, Davao del Sur Telepono: 09207325556 Kapanganakan: Petsa: Ika-5 ng Hunyo 1996 Lunan: Malita Davao del Sur Ngalan ng Ama: Pedro Botikmot Tagapagbalita: Litratista Ngalan ng Ina: Juana Botikmot Trabaho: Tindera Bilang ng Kapatid:Lalaki: 3 Babae: 6 Mga Wika o Lenggwaheng nasasalita: English, Filipino at Cebuano Posisyong Inaaplayan: Asistant Librarian Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: Enrique M. Botikmot Petsa: Ika-10 ng Oktubre 2008

×