Anzeige
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Anzeige
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Anzeige
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Nächste SlideShare
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Wird geladen in ... 3
1 von 14
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Alice Failano(20)

Anzeige

Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya

 1. 18 Module 2 6666 Filipino Ano nga ba ang Paksa o Ideya? A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 2. 19 Kumusta ka na? Ngayon ay nasa ika-anim na baitang ka na. Ang lahat na iyong natutuhan sa nakaraang taon ay lalo pang mapapayaman dahil sa baitang na ito ay matutunghayan mo ang iba’t-ibang kasanayan sa Filipino. Tayo na at umpisahan na natin. Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, matutuhan mo kung paano matutukoy ang mga paksa o ideya sa tulong ng pamagat. Basahin ang mga talata na nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya ng talatang ito sa tulong ng kanilang pamagat. Isulat ang sagot sa patlang. 1. “Sariling Atin” Lagi nating bilhin Sariling kalakal natin Nang mabuhay na sagana Ang mahal nating bansa. Paksa o ideya: __________________________________________ Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 3. 20 2. Paksa o ideya: __________________________________________ 3. Aguinaldo Ito ang gusto ko Pagdating ng Pasko Nagbibigay nito’y Ninang at Ninong ko Paghalik sa kamay Ibibigay ito. Ang lahat ng tuwa’y Sumasapuso ko. Paksa o ideya: _______________________________________________ 4. Ang Tubig Sa pang-araw-araw na mga gawain Tubig itong ating inaasahan mandin Anong laking hirap suliranin natin Kung tubig ay wala kahit na katiting. Paksa o ideya: _______________________________________________ Ang Munting Tindera Maliit pa lamang si Rita ay kasama-sama na ni Aling Petra sa pagtitinda sa palengke. Tumutulong siya sa pagtitinda. Humahanga sa kanya ang mga kapit- bahay nila. Maagang gumigising, nagbabantay ng tindahan habang namimili ng gulay na ititinda si Aling Petra. Masipag siya at matulunging bata. Kaya naman, munting tindera ang tawag sa kanya.
 4. 21 5. Paksa o ideya: _______________________________________________ Sinu-sino ang mga taong mayaman? Ang kalusugan ba’y anyo ng kayamanan? Bakit? Ngunit bago natin tunghayan ang tula alamin muna natin ang mga salitang ginagamit sa tula. a. mahina ang katawan – ibig sabihin ay sakitin b. sapat – ibig sabihin ay husto c. huwaran – ibig sabihin ay modelo Tayo na at basahin na natin ang tula. Pag-aralan Natin Operasyon Linis Kalulunsad pa lamang ng isang proyektong pangkalinisan sa aming paaralan. Ito ay ang Operasyon Linis na ang pangunahing layunin ay ang mailagay sa kaayusan at kalinisan ang paaralan at ang buong paligid nito. Sinikap naming maging kaaya-aya sa paningin ng lahat ang mga silid-aralang aming ginagamit sa pamamagitan ng puspusang paglilinis. Bawat pangkat ay nagdala ng mga panlinis na kagamitan. Sa matiyagang pamamahala ng aming guro, nilinis namin ang buong palibot ng paaralan.
 5. 22 Kalusugan: Isang Kayamanan Sagutin ang mga tanong: 1. Bakit sinasabing ang kalusugan ay isang kayamanan? _______________________________________________________________ 2. Ano nga ba ang katangian ng isang taong malusog? _______________________________________________________________ 3. Paano natin mapananatiling malusog ang ating katawan? _______________________________________________________________ I Ang kalusugan daw ay isang yaman Kaya mahalin ang ating katawan Pag tao’y sakitin katawa’y mahina, Sa buong maghapo’y walang magagawa. II Kung ikaw’y malusog, ikaw ay masigla Pati ang isip mo’y may diwang maganda Kaya upang tayo’y gumanda’t lumusog, Damihan ang kain, agahan ang tulog. III Palaging linisin ang ating katawan Ang sapat na laro’y huwag kalimutan Lahat ng gawain ay magagampanan, Kung laging malusog ang iyong isipan. IV Ang pag-iingat ay laging isaisip Upang sa disgrasya ay hindi manganib; Ang taong malusog ay magandang tingnan Kalusugan niya’y magiging huwaran.
 6. 23 Pag-aralan mo: Ang bawat talata, kuwento, tula, awit at iba pa ay may pamagat. Ang pamagat ay siyang nagsasabi tungkol sa kabuuan ng seleksyong binasa. Ano nga ba ang pamagat sa ating tula? Kalusugan: Isang Kayamanan, di ba? Dahil ito’y nagsasabi na ang kalusugan ay isang kayamanan suriin natin ang bawat saknong. Unang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat mahalin ang katawan upang tao’y hindi maging sakitin. Ikalawang saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan dapat damihan ang kain at agahan ang tulog upang tao’y maging malusog at masigla. Ikatlong saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, dapat linisin ang katawan upang lahat ng gawain ay magampanan. Ikaapat na saknong: Dahil ang kalusugan ay isang kayamanan, pag- iingat ay kailangan upang kalusugan ay magiging huwaran. Samakatuwid, ang pamagat ay tumutulong upang malaman ang paksa o ideya o kung ano ang ibig ipahiwatig sa seleksyong binasa. Kabuuang Paksa: Ingatan ang kalusugan dahil ito ay isang kayamanan. Narito pa ang karagdagang halimbawa: Magandang Ugali (1) Kung nais mong lumigaya (2) At maging laging masaya (3) Magandang ugali’y panatilihin (4) Mabait, magalang at masunurin II (1) Ang magandang ugali ay parang susi (2) Na dapat gamitin sa bawat sandali (3) Sapagkat ito ay siyang nagbubukas (4) Ng pagmamahal na tapat at wagas.
 7. 24 Unang Saknong: 1. Ano ang nais mo sa unang taludtod? 2. At ano pa ang sa ikalawang taludtod? 3. Ano ang dapat panatilihin? 4. Anu-ano ang magagandang ugaling ito? Ikalawang Saknong: 1. Ano ang katulad ng magandang ugali? 2. Ano ang dapat gawin sa bawat sandali? 3. Ano ang magagawa ng magandang ugali? 4. Ano ang mabubuksan nito? Ngayon, ang paksa o ideya ng tula ay ang magandang ugali katulad ng pagiging mabait, masipag at masunurin na magdadala ng ligaya at pagmamahal na tapat at wagas. O, kaya mo na? Gawin mo ang mga sumusunod na pagsasanay upang ito ay lubos mo pang maintindihan. Basahing mabuti ang tula. Alamin at ibigay ang kaisipan o ideyang isinasaad nito. Gawin sa sagutang papel. Bawat sagot ay may 2.5 puntos. Gawin Natin Sa Sariling Bayan Kaysarap mabuhay sa sariling bayan Na laging kapiling ang mahal sa buhay Dito ang lahat ng ating kaibigan Sa tuwa at sa lungkot ay nagtutulungan. II At saan mang dako’y sagana ang lahat Ang mga lupa’y mataba at malawak Maisda ang ilog, ang sapa at dagat Makahoy, mahayop ang mayamang gubat.
 8. 25 Iwasto ang iyong ginawa. Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto at alamin ang iskor mo. Kung ang kuha mo ay 4 o 5 magaling, puwede mo nang sagutin ang Mga Dagdag na Gawain. Kung ang kuha mo nama’y 3 o pababa, sagutin mo muna ang Gawain 1.A. Gawain 1.A Basahin ang talata na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel gamit ang pormat na nasa ibaba. Unang Saknong Ikalawang Saknong Kaisipan o Ideya ______________________________ ______________________________ Ang Bayan ng Polilio 1 Ang Polilio ay isang isla. Napapalibutan ito ng malawak na karagatan. Ang pulo ng Polilio ay nasa lalawigan ng Quezon. 2 Matatagpuan dito ang mga ginto, petrolyo, tingga, at trepang (mga hayop dagat) na kinakalakal sa Tsina. 3 Maaaring pagmamahal sa dagat ang nagtulak sa mga taong dito manirahan gaya ng mga Tagalog, Ilokano, Bisaya at Bikolano. 4 Mahirap ang pamumuhay sa bayan ng Polilio. Ang pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. 5 Karamihan sa mga pagkain ay galing sa pagpapatulo ng pawis. Kapansin-pansin ang kanilang kasipagan at higit sa lahat, ang pagmamalasakit nila sa mga biyaya ng kalikasan.
 9. 26 Ano ang iskor mo? _______________ Kung kuha mo ay 4 o 5 sagutin mo na ang Mga Dagdag na Gawain. Ibigay ang paksa o ideya ng sumusunod na mga talata. Isulat ang sagot sa patlang. Mga Dagdag na Gawain 3. Paksa o Ideya 1. 2. 4. 5.
 10. 27 Ang mga pangungusap sa mga talata ay nagpapahayag ng isang paksa at ang susunod na talata ay magpapahayag naman ng isa pang bago bagama’t maaaring kaugnay na paksa. Kung ang talata ay may pamagat, nakatutulong din ito sa pagbigay ng ideya o paksa dahil ang pamagat ay ang kabuuang paksa o ideya ng talata. 1. 2. Sa mga pagsasanay na ating ginawa, ano ang natutuhan mo? Paano mo maibibigay ang kaisipan o ideya ng mga talata o tula na iyong binasa. Paano nakakatulong ang mga pamagat nito? O kaya mo na? Ihanda ang sarili at sagutin ang “Sariling Pagsusulit”. Tandaan Natin Ang Manggagawa Utang na loob natin sa mga manggagawa ang mga bagay-bagay na makikita natin sa ating kapaligiran. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap upang makapaglingkod sa kapwa. Paksa o Ideya: _____________________________________________ Biyaya ng Kagubatan Kayamanang maituturing ng ating kagubatan ang mga puno ng goma. Karamihan gamit sa mga laruan ang goma. Sa tahanan ay karaniwan din itong gamitin upang higit na pakinabangan ang mga kasangkapan. Hindi tatakbo ang sasakyan kung wala ang goma. Talagang malaking biyaya ng kagubatan ang puno ng goma. Paksa o Ideya: _____________________________________________
 11. 28 Basahin ang seleksyong nasa ibaba. Ibigay ang paksa o ideya nito. Sariling Pagsusulit Ang Bagong San Isidro 1 Nagulat si Cita sa kanyang nakita. Ang mga looban ay nababakuran ngayon. Natatamnan ng magagandang bulaklak ang gilid ng kalsada. Walang bakuran na hindi natatamnan ng gulay. Ang mga baboy ay nakakulong na maging mga kambing ay pawang nakatali. Anupa’t ang San Isidro ay larawan ng isang maayos at malinis na pamayanan. 2 Ang paaralan nila’y hindi rin nagpahuhuli sa ganitong mga pagbabago. Bagong pinta na ang pangalan ng paaralan sa harapan ng pangunahing gusali. Malinaw na mababasa ng bawat nagdaraan: MABABANG PAARALAN NG SAN ISIDRO. Hitik sa mga punong namumunga ang bakuran ng paaralan. May mangga, kaymito, duhat, buko at kung anu-ano pa. A, kaylaki ng ipinagbago ng baryo! 1. Paksa o Ideya: 2. Paksa o Ideya:
 12. 29 Ano kaya ang sikor mo? Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto. Kung ang kuha mo ay 3 o 4 ibig sabihin ay handa ka na sa susunod na modyul. Kung ang kuha mo naman ay 2 o pababa sagutin mo muna ang “Pagyamanin Natin”. Ang tulang nasa ibaba ay hango sa sulat ni Andres Bonifacio. Ibigay ang paksa o ideya ng bawat saknong. Piliin ang sagot mula sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Pagyamanin Natin 1. “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya, Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala; Paksa o Ideya: ________________________________________________ ________________________________________________ 2. Kung ang bayang ito’y nasasapanganib, At siya ay dapat na ipagtangkilik Ang anak, asawa, magulang, kapatid, Isang tawag niya’y tatalikdang pilit. Paksa o Ideya: ________________________________________________ ________________________________________________
 13. 30 Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Binabati kita dahil tapos ka na sa modyul na ito. Hanggang sa susunod… - Dapat handang ibigay ang buhay para sa bayan. - Tatalikdan lahat para sa bayan. - Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa.
 14. 31 Subukin Natin 1. Pagtangkilik ng sariling atin 2. Si Rita ay isang masipag at matulunging tindera. 3. Dulot ng aginaldo/regalo sa tao 4. Kahalagahan ng tubig 5. Operasyon Linis sa paaralan Gawin Natin Kaisipan/Ideya Unang Saknong: Masarap mamuhay sa sariling bayan Ikalawang Saknong: Sagana ang buhay sa sariling bayan Gawain 1.A 1. Ang islang Polilio 2. Mga yamang dagat na matatagpuan sa Polilio 3. Dahilan kung bakit maraming tao ang gusting manirahan dito 4. Pangunahing hanapbuhay sa Polilio 5. Kasipagan at pagmamalasakit Mga Dagdag na Gawain 1. Kahalagahan ng manggagawa 2. Mga bagay na naidudulot ng goma Sariling Pagsusulit 1. Ang mga pagbabago sa lugar ng San Isidro 2. Ang mga pagbabago sa paaralan ng San Isidro Pagyamanin Natin 1. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa 2. Tatalikdan lahat para sa bayan. Gabay sa Pagwawasto
Anzeige