Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

HR in beweging: hoe verandert HR?

 1. HR in beweging: hoe verandert HR? Anita Lettink
 2. ARINSO: innovation in HR 2006 ARINSO boosts eHR capabilities with acquisiton of OpenHR 2005 ARINSO recognized as most innovative HRO player in the industry ARINSO launches euHReka, its one-to-many HR & Payroll Outsourcing Platform 2004 ARINSO delivers first global HRO contract and PAN European Payroll Projects 2003 Together with ACS,ARINSO wins the largest HRO deal in Europe to date Launch of ARINSO People Services 2002 ARINSO starts servicing its first full HRO contract in the US 2000 ARINSO IPO on Euronext Brussels – Launch of Human Capital business model 1996 First SAP-HR Projects live – First international clients 1994 Foundation of ARGUS INTEGRATED SOLUTIONS ARINSO International today: Operating globally from 25 countries on 5 continents Over 2,350 HR focused professionals, 300 in Netherlands Euronext listed (BXL:ARIN) Outstanding financial ratios Continued strong organic growth (+17.5% inY2004; +15% inY2005)
 3. HRM… the sky is the limit?
 4. HR veranderingen draaien niet om HR… …de business staat centraal!
 5. Veranderen is van alle tijden… “There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to manage, than to initiate a new order of things. For the initiator has enemies in all those who profit by the old order, and only lukewarm defenders in those who would profit the new.” Machiavelli
 6. Waarom verandert HR? • Betere ondersteuning van de business; • Tijd voor visie en ontwikkeling; • Inspelen op HR trends • Administratieve werkzaamheden = dis-satisfier • Hogere servicegraad; • Kwaliteit • Specialisatie • Toegevoegde waarde processen; • Vraag neemt toe vanuit business/lijnmanagement • Lagere kosten; • Efficiency; • Meer sturen op kosten
 7. Consequenties voor HR Kortere doorlooptijd Betere service en kwaliteit Reduceer en beheer kosten Service Level Agreements Self service voor managers en employees Meer tijd en aandacht voor strategische en tactische HR diensten Geintegreerde management informatie Support voor organisatie-ontwikkeling Herdefinieer de rol van HR in de organisatie Richt HR opnieuw in met behulp van nieuwe organisatiemodellen en technologie Nieuwe partnerships Zet technologie in als verbindende/ondersteunende factor HR Transformatie Lever diensten anders Lever andere diensten
 8. Veranderen: in theorie… Operationaliseren corporate en HRM strategie Vaststellen huidige situatie (As-Is) Ontwerp gewenste situatie (To-Be) Beoordelen consequenties (mensen, sourcing, IT) Business case, planning Uitvoeren transformatie Evaluatie en verdere optimalisatie
 9. Bekende uitdagingen... Bij medewerkers en managers: • Grote verschillen in: • computervaardigheid • toegang tot digitale hulpmiddelen • Verwachtingen gebaseerd op vroegere HR diensten • Onbegrip voor service levels • ‘Mijn HR manager doet dat altijd voor mij’ • Acceptatie van nieuwe processen/diensten • Verwarring over rollen: wie moet ik wanneer bellen? • Gebrek aan training Bij HR: • Standaardisatie is nieuw • ‘Zo doen wij dat hier niet!’ • Iedereen heeft te maken met de verandering • ‘Wat gaat dat mij aan?’ • Voor processen moet je samenwerken • ‘Waarom vraag je dit aan mij? Jullie moeten dit zelf oplossen!!’ • Bij reorganisaties: sabotage? • ‘Dit is mijn probleem niet meer!’ • Aanvullende activiteiten tijdens project • ‘Daar heb ik geen tijd voor’ • Verandermoeheid • Klantgerichte instelling is niet eenvoudig te leren • ‘Ik heb je al gezegd..’
 10. Veranderen in de praktijk ... Visie op verandering  In lijn met de business visie  Duidelijk beeld van de gewenste situatie  Iedereen ziet de noodzaak voor verandering Veranderstrategie  Veranderbereidheid  Veranderplan  Risico-analyse Commitment  Stakeholders & sponsors  Betrokkenheid  Teambuilding Resultaten  Quick wins  Waardering en beloning  Evaluatie en verankering Nieuwe manier van werken  Gedrag  Kennis en vaardigheden  Training Structuur en processen  Projectaanpak  Organisatie-impact  Structuur, functiebeschrijvingen, competenties Communicatie  Informatieplan  Media en middelen  Inzicht en acceptatie Mijlpalen en maatregelen  Prestatie-indicatoren  Business case
 11. Visie op verandering • Koppel de HR visie aan de business visie als geintegreerd geheel Kennis- en expertisecentrum Logistiek centrum Centrum voor S&D Spreek- uur- centrum Behandel- centrum Verpleeg- centrum Huisarts thuis huisarts thuiszorg verzorgingshuis verpleeghuis Kennis- en expertisecentrum Logistiek centrum Centrum voor S&D Spreek- uur- centrum Behandel- centrum Verpleeg- centrum Huisarts thuis huisarts thuiszorg verzorgingshuis verpleeghuis
 12. Veranderstrategie: Plan • Verandering kan hard en hevig zijn • Schat je verandering in en verdubbel vervolgens je inschatting • Veranderinspanning moet gericht zijn op de periode na go-live • Weerstand is onvermijdelijk • Wees voorbereid op de momenten waarop weerstand gaat optreden • Maak weerstandscurves voor de verschillende groepen • Leer van projecten in het verleden • Hoe verandermoe is de organisatie?CONFUSION/DENIAL 1 ANGER/BLAME 2 INTEGRATION/ MOVING ON 7 4 DEPRESSION 6 ACCEPTANCE BARGAINING 3 PERFORMANCE T I M E PERIOD OF LOSS INCREASING STRESS DECREASING STRESS POSITIVE GROWTH 5 TESTING CONFUSION/DENIAL 1 ANGER/BLAME 2 INTEGRATION/ MOVING ON 7 4 DEPRESSION 6 ACCEPTANCE BARGAINING 3 PERFORMANCE T I M E PERIOD OF LOSS INCREASING STRESS DECREASING STRESS POSITIVE GROWTH 5 TESTING
 13. Veranderstrategie: Risico-analyse Feb Apr Jun Aug Okt Dec 2005 HRSC visie & business case Detail ontwerp & implementatie HRSC Go-Live 2004 Dec Bemensing Change Management Training HRIS & telecommunicatie Huisvesting Stabilisatie Feb Apr
 14. Structuur en processen • Definieer 10 geboden voor je project • Alle acties worden daaraan getoetst • Bied zekerheid en richting • Duidelijke managementbeslissingen • Vroegtijdige aankondiging van ontslag/afvloeiing (maar niet te vroeg!) • Individuele ontwikkelingsplannen • Dialoog: veel persoonlijk overleg/koffiebezoekjes/lunchmeetings • Voorbeeldfunctie: Betrek alle medewerkers in het ontwerp, helpt het moreel hoog te houden
 15. Mijlpalen en maatregelen • Mijlpalen – resultaten die gehaald moeten worden om de doelstellingen van het project te realiseren • Activiteitenplanning – moeten uitgevoerd worden om mijlpalen te halen • Takenoverzicht – taken om de activiteiten uit te voeren • Controleer de effectiviteit van de veranderaanpak op een aantal momenten in het project • Korte interviews met lijnmanagers/medewerkers buiten het project
 16. Commitment • Veel managementaandacht, sponsor op C-niveau is cruciaal • Business managers hebben dit contact en HR moet dit spel leren spelen • Zorg dat sponsors en stakeholders op alle belangrijke events aanwezig zijn • Stakeholder assessments op alle niveaus • Hoe krijg je de lijn mee? • Opdrachtgever zijn • HR is ver weg • Niets meer te onderhands regelen • Integraal management • Toegevoegde waarde Org Readiness Team Sponsors Sustaining Sponsors Change Agents & Champions Change Targets In staat stellen In staat stellen •Richting geven •Coachen op acties •Acties terugrapporteren •Rresources leveren •In staat stellen •Betrekken •Communiceren met •Feedback ontvangen •Train •Betrekken •Communiceren met •Trainen •Verandering steunen •Communiceren en ontmoeten •Hindernissen verwijderen •Training plannen •Resources beschikbaar stellen In-Country Americas Org Readiness Team Steunende Sponsors Verander Agenten & Kampioenen Verander Doelen Ondersteunen met materiaal • • • • • • • • •Trainen • • • • • • • • Divisies- XYZ Org Readiness Team Sponsors Sustaining Sponsors Change Agents & Champions Change Targets In staat stellen In staat stellen •Richting geven •Coachen op acties •Acties terugrapporteren •Rresources leveren •In staat stellen •Betrekken •Communiceren met •Feedback ontvangen •Train •Betrekken •Communiceren met •Trainen •Verandering steunen •Communiceren en ontmoeten •Hindernissen verwijderen •Training plannen •Resources beschikbaar stellen In-Country Americas Org Readiness Team Steunende Sponsors Verander Agenten & Kampioenen Verander Doelen Ondersteunen met materiaal • • • • • • • • •Trainen • • • • • • • • Divisies- XYZ
 17. Communicatie • Communicatie moet gericht zijn op alle betrokkenen • De doelstelling van communicatie is om vertrouwen te wekken in het resultaat • Communicatie moet gericht zijn op 2 zaken: • informatiebehoefte • wegnemen van zorgen • Een goed communicatieplan omvat alle media en kanalen • De realiteit wijkt altijd af van de verwachting • Start na go-live een nieuwe communicatieronde op
 18. Nieuwe manier van werken (1) • HR heeft een klantgerichte houding (“Nee” zeggen mag!) • Het gaat er niet alleen WAT je levert maar ook HOE! • Pas marketing principes van toe: HR marketing • De klant is koning: leidt HR staf op • Help HR klanten om hun rol te begrijpen: opleiden! • Publiceer je eigen succes!
 19. Intern - Premieberekeningen - Grondslagen - Fiscale wetgeving - Loontabellen - Pensioengatreparatie Extern Nieuwe manier van werken (2) • Klantomgeving: • Spreek de taal van je klant/doelgroep • Begrijp de ‘wereld’ van de klant
 20. Resultaten • Goede As-Is financiële informatie en regelmatige updates van de business case • Toon aan dat het project op schema loopt, dat zorgt voor geloofwaardigheid naar de business • Zakelijke discussie van alle scenario’s inclusief outsourcing • Laat na 3 maanden een audit uitvoeren op het project en het resultaat: • Vergroot de geloofwaardigheid • Schenkt aandacht aan optimalisatiemogelijkheden
 21. Tot slot… ...maar hangt af van een efficiente ondersteuning van managers en employees door HR medewerkers ...en van het begrip voor en acceptatie van de veranderingen in de organisatie en de processen ...en van de kwaliteit van de HR dienstverlening tegen acceptabele kosten Succes in HCM wordt niet bereikt door toepassing van een geavanceerd HR Dienstverleningsconcept, een nieuw HRIS, de “Look & Feel” van self service of Service Level Agreements met de business...
Anzeige