Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

La Romanització De La PeníNsula IbèRica

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

La Romanització De La PeníNsula IbèRica

  1. 1. La romanització de la Península Ibèrica<br />
  2. 2. La Conquesta de la Península Ibèrica, va durar dos segles ( 218 aC, exèrcit romà atura els cartaginesos – 19 aC, l’ exèrcit romà conquereix tota la península. ) <br /> <br />La Hispania anterior a Roma<br /> <br /> Abans dels romans, la Península estava poblada pels ibers ( procedents del nord d’Àfrica.) Tenia diverses tribus:<br />Les del sud, practicaven el comerç i captaven noves formes de vida.<br />Les del centre peninsular, es dedicaven a l’ agricultura i ramaderia.<br />Els tartessis, establerts al sud, no es coneix l’ origen, van ser derrotats pels cartaginesos.<br /> <br /> Pel nord, van entrar els celtes, fins al centre de la Península, tenien una gran habilitat amb l’ elaboració de metalls i arts decoratives.<br /> La seva fusió amb els ibers, va formar el poblat celtiber.<br />
  3. 3. Posteriorment, la Península, va ser colonitzada per altres pobles :<br /> <br />Els primers, els fenicis, van arribar d’ orient en busca de metalls i van fundar colònies com Gadir,Malacca o Onuba.<br />Els grecs, arribaren al segle VII aC, i obriren mercats per tota la costa i van començar fundant Rhode i Maináke, i després moltes més, entre les quals destaca Empòrion ( “ mercat “ ) ciutat grega més important per l’ activitat comercial.<br />Els cartaginesos, procedents del nord d’ Àfrica, van entrar amb l’ intenció de estendre el territori al occident.<br />
  4. 4. Restes del poblatibèric a Ullastret<br />
  5. 5. L’ arribada dels romans<br />  <br /> Després de la primera guerra púnica , romans i cartaginesos van signar un pacte el qual delimitava la frontera ( riu Ebre. )<br /> Però els cartaginesos d’ Anníbal, van atacar Saguntum (poble aliat a Roma) atrets per la riquesa, això va provocar la presència de l’ exèrcit romà en la Península i al 218 aC, l’ exèrcit de Gneu Corneli Escipió desembarcà a Empòrion.<br /> Quan els cartaginesos van ser derrotats i expulsats , Roma va quedar com a senyora de ka costa mediterrània peninsular. Van fundar la primera ciutat romana d’ Hispània, Itàlica, que es va convertir en la base d’ operacions militars.<br />  <br /> No tots els pobles acceptaren la presència romana i la romanització, doncs aquest conjunts de pobles, al tindre que pagar tributs als romans, es van unir sota les ordres d’ Indíbil i Mandoni, es van enfrontar als romans fins que van ser derrotats al 205 aC.<br />
  6. 6. Eren petits exèrcits, feien incursions a les terres romanes a causa de l’escassetat de cultius, fins que van assassinar a Viriat, el capità.<br /> Els celtibers, van resistir el setge dels romans durant vint anys, refugiats a Numància, fins al 133 aC, que Roma va conquerir la ciutat.<br />  <br /> Més tard va haver un nou intent de Quint Sertori de insurrecció contra Roma, van aconseguir dominar gran part de la península però, en una conspiració van assassinar a Quint Sertori. La romanització va ser un fenomen profund i lent. <br />
  7. 7. Principals factors que impulsaren la romanització<br /> <br /> La romanització va ser possible gràcies als següents factors: <br /> <br />La fundació de colònies: es vivia com vivien a Roma, el indígenes van anar assimilant aquesta forma de vida.<br />L’ exèrcit: al voltant dels seus campaments estables hi van anar sorgint ciutats indígenes que vivien dels serveis que prestaven als soldats romans. A més, molts soldats es van casar amb dones hispanes i formaven famílies de característiques romanes.<br />Les vies de comunicació: l’ extensa xarxa viària va facilitar la comunicació entre les diverses regions i va afavorir a la romanització. Tenien diverses facilitats: facilitar el comerç i permetre una ràpida incursió de l’exèrcit en qualsevol part del territori.<br />La llengua: ja que resultava molt pràctica als hispans en les seves relacions comercials i culturals amb els romans, el llatí, va anar substituint gradualment les llengües originàries de la península.<br /> <br />
  8. 8. Organització política i administrativa: províncies i ciutats<br /> <br /> La península ibèrica va ser dividida en dues províncies: <br />Hispania Citerior: capital Cartago.<br />Hispania Ulterior: capital Còrduba.<br />  <br /> Fins que l’ emperador August va dividir la Hispania Ulterior en Betica i Lusitania. I la Hispania Citerior, va rebre el nom de Tarraconense amb Tàrraco com capital.<br />  <br /> Cada província tenia un propretor nomenat pel Senat amb plens poders. <br />Cada una d’ aquestes províncies estava composta per: <br />Colònies: poblacions noves habitades per romans ( generalment soldats ). Alguns exemples són: Tàrraco, Bàrcino, Còrduba.<br />Municipis: comunitats ja existents que van ser incorporades a Roma, conservaven la seva autonomia administrativa però pagaven tributs i depenien del governador.<br /> Existien ciutats indígenes, que es van anar transformant en municipis.<br /> <br />
  9. 9. Divisió territorial d’Hispània a l’èpocad’August<br />

×