Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Alex fincias

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
PRÀCTICA 2
PRÀCTICA 2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Alex fincias

  1. 1. Alex Fincias 3r ESO C Física i química INS CAN PLANAS
  2. 2. Apartat Pàgina Objectius 3 Material 3 Procediment 3,4 Obtenció de dades i 4 resolució gràfica Resultats finals 5 Dibuix de les siluetes dels 5,6 problemes Conclusions 6
  3. 3. Objectius • Trobar la superfície de dos figures irregulars. • Realitzar una gràfica on apareguin les dades. • Realitzar la relació “S/M” i descartar (si hi ha) les dades errònies. • Buscar la superfície, contant els quadres de l’interior de la silueta del problema. Material • Cartró • Tisores • Llapis • Regle • Balança • Calculadora Procediment 1. Retallar 5 superfícies regulars i calcular-ne la seva massa i la seva superfície. Anotem els resultats en una taula. 2. Obtenir les superfícies irregulars i dibuixar-ne la seva silueta. 3. Pesar els dos problemes i anotem el resultat a la taula. 4. Realitzar una relació entre la superfície i la massa, i descartar si cal, alguna dada. 5. Realitzar una gràfica amb la massa a les abscisses (X) i les superfícies a les ordenades (Y).
  4. 4. 6. Dibuixar la silueta dels problemes en una full mil·limetrat i mitjançant els quadrats, determinem la superfície. Obtenció de dades i resultats Nº de figura 1 2 3 4 5 X 1 X 2 (problema 1) (problema 2) Superfície 1 4 9 16 25 ? ? (cm2) Massa (g) 0,07 0,25 0,55 0,915 1,48 3,26 2,86 Superfície / 14,3 16 16,4 16,8 16,9 X X Massa • Descartem la primera figura, ja que possiblement hem realitzat algun error alhora de pesar-la. Resolució gràfica del problema 3,5 3 2,5 2 Massa 1,5 1 0,5 0 4 9 16 25 33 40 44 47 54 Superfície
  5. 5. Resultats finals Nº de figura 1 2 3 4 5 X 1 X 2 (problema 1) (problema 2) Superfície 1 4 9 16 25 47 54 (cm2) Massa (g) 0,07 0,25 0,55 0,915 1,48 2,86 3,26 Superfície / 14,3 16 16,4 16,8 16,9 16,4 16,6 Massa Dibuix de les siluetes dels problemes
  6. 6. Conclusions • La massa de les figures es proporcional a la superfícies d’aquestes, de tal manera que si una augmenta, l’altre també ho fa, i a l’invers. • Podem esbrinar la superfície de les fugires De tres maneres: gràficament, numèricament (amb operacions) i contant en un full mil·limetrat els quadres que ocupa a silueta.

×