Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de Drs Alcanne Houtzaager MA(20)

Impact Investing in 2016

 1. Ik begin 2016 met een verkennend blog over de toekomst van impact investing waarin ik mijn wensen voor 2015 (uit het jaaroverzicht-2014) heb samengevoegd met de paragraaf de toekomst van impact investing uit het artikel Het (recente) verleden heden en de toekomst van Impact Investing. Inclusive Impact Investing Market: Impact Investing en Duurzaam Beleggen Public Equity: beleggingsproducten en beursnoteringen Transparantie, benchmarks en portfolio's Private Equity/Crowdfunding voor Impact Speciale doelgroepen: lenen tegen 0% rente Philanthropic Impact Investing Goede Doelen en Social Impact Bonds Fondsen en Filantropen Public Policy: Nederland, Europese Unie, Global Strategisch Vermogensbeheer Media Invest with Values: 6 voorspellingen voor 2016 ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 2. Inclusive impact investing Als belegger en blogger is mijn streven om impact investing toegankelijker te maken voor kleine beleggers. Dus niet zoals in de klassieke visie* beperkt tot private equity en zeer vermogenden, vermogensfondsen en institutionele investeerders. Triodos Bank heeft deze toegankelijkheid mooi gebrand als 'inclusive impact investing'. Hiermee verwijst het naar naar inclusive finance dat microkrediet voor financieel uitgeslotenen (m.n. de allerarmsten of Base of the Pyramid) verbreedt naar allerlei financiële dienstverlening zoals bank- en spaarrekeningen, mobiel betalen en micro hypotheken en verzekeringen. *Slideshare/5-Types-Impact-Investing Market I Voor 'inclusive impact investing' zijn twee dingen noodzakelijk: vraag van kleine beleggers en aanbod van retail beleggingsproducten en eigenlijk ook actieve marketing communicatie om het te vermarkten en uit te leggen wat impact is en hoe dat beoordeeld kan worden. Want impact investing is niet hetzelfde als duurzaam beleggen in bedrijven op basis van hun bedrijfsvoering. Impact Investing gaat over investeren in impact sectoren: beschikbare & betaalbare basisbehoeften voor iedereen en in de sectoren/producten die hieraan bijdragen: impact versnellers. Zo kan toegang tot ICT en internet voor (beroeps)onderwijs een enorme boost geven (McKinsey over IT in Afrika) en investeren in landherstel bijdragen aan het terugdringen van honger èn klimaatverandering tegengaan (een VN project dat particuliere investeringen zoekt), toegang tot schoon water kan veel gezondheidsproblemen en sterfte voorkomen net zoals (betaalbare) medicijnen voor besmettelijke en massaal voorkomende ziekten zoals Tuberculose en Malaria. Duurzaam beleggen Investeren in deze sectoren uiteraard bij voorkeur in duurzame bedrijven, zodat de impact niet teniet wordt gedaan. Hier treedt een vreemde paradox op, want Duurzaam beleggen is een container begrip geworden dat daardoor vaag en ondoorzichtig is. Het werd eerst gebruikt voor beleggen op basis van uitsluiting, dus geen schade toebrengen aan mensen. Denk aan alcohol, gokken, tabak, porno en vuurwapens (AGTAF). De afgelopen jaren is het duurzaam universum uitgebreid met investeringen in bedrijven die in bredere zin minder schade toebrengen doordat ze hun energie en grondstoffen gebruik beperken en daardoor minder uitstoot of afval veroorzaken. Of doordat ze hun medewerkers, klanten en stakeholders beschermen (health & safety) en wetten handhaven (governance). De criteria zijn veel breder dan dit, maar lang niet altijd relevant voor de bedrijfsvoering. Zo is energie en water besparing belangrijk voor energiebedrijven, GHG emissie belangrijk voor de transport en fossiele energiesector, customer welfare en het personeelsbeleid belangrijk voor de gezondheidszorg en fair marketing voor financials. Logisch hè. Bedrijven, (hun) accountants en banken hebben actie ondernomen om dit helder(der) te krijgen. Bron: Materiality.SASB.org ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 3. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 4. Als duurzaam aangeboden beleggingsproducten ontmoeten terecht onbegrip als ze alleen wettelijk verboden beleggingen zoals clustermunitie en anti-personeelsmijnen uitsluiten (EuroSIF). Dat is toch niet helemaal wat beleggers zich voorstellen bij duurzaam beleggen, als ze al niet op het verkeerde been worden gezet omdat duurzaam wordt gebruikt voor positieve rendementsverwachtingen. Tegelijkertijd lijdt duurzaam beleggen onterecht nog steeds aan het cliché duur te zijn, terwijl duurzame best-in-class bedrijven juist beter rendement opleveren (Harvard 2012, Morgan Stanley Social Finance over 7000 mutual funds in 2015) en de equity minder gevoelig is voor koersschommelingen. Wel zijn sommige duurzame beleggingsproducten duur. Er zijn duurzame indices & beleggingsproducten die AGTAF uitsluiten, maar wel schadelijke sectoren meenemen in de duurzame ranglijsten**. Uiteraard wekken sommige hoog scorende producenten zoals Coca Cola & Pepsi verbazing. Recent bleek dat Volkswagen, supersectorleider in de auto industrie, grootschalig en opzettelijk schadelijke emissie gegevens vervalste. Maar auto's op fossiele brandstof en de transport sector zijn een grote veroorzaker van emissies en daardoor van klimaatverandering. We hebben het bij de supersector leider eigenlijk weer over minder schadelijke impact. Rechtszaken tegen bedrijven die hoog scoren in duurzaamheid of ESG (Environment, Social en Governance) lijsten roepen niet alleen terecht vraagtekens op, het heeft ook gevolgen voor de waardering van hun aandelen en obligaties. **RobecoSAM/de Dow Jones Sustainability Index heeft zelfs lijsten inclusief AGTAF sectoren. Experts waarschuwen dat duurzame beleggingsproducten zorgvuldig geanalyseerd moeten worden op concrete inhoud (Guiseppe vd Helm v/h VBDO & EuroSIF) en dat producten die zich op bepaalde sectoren richten nauwelijks met elkaar te vergelijken zijn (Morningstar over groene fondsen). Als analyseren nodig is, is het zinnig om ook te kijken naar het impact gehalte: zijn het basisbehoeften sectoren of impact versnellers en hoe transparant is het product (top holdings van hoeveel/% of 100%)? Voor het beoordelen van het impact gehalte van individuele bedrijven en sommige producten heb ik een stappenplan gemaakt. Slideshare/Investeren-met-de-Impact-Bijsluiter. Daarbij kijk ik eerst naar de kernactiviteiten en intenties van een bedrijf / beleggingsproduct en het duurzaam gehalte (zodat wat aan impact wordt bereikt niet wordt afgebroken door niet verantwoorde bedrijfsvoering). Market II Toen ik begon in 2011 waren veelgenoemde impact pioniers fondsen meestal niet toegankelijk voor kleine beleggers*. Ze werden niet of nauwelijks aangeboden in Nederland*, ze waren niet beursgenoteerd of via online beleggen beschikbaar, ze vroegen hoge instapvergoedingen, waren alleen toegankelijk voor institutionele investeerders of zeer ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 5. vermogenden of duur door management fees. Daardoor was de keus beperkt en blijven over: duurzame, thematische en sector etf's, duurdere beleggingsfondsen en directe investeringen in aandelen en obligaties en het laatste is vanuit het oogpunt van spreiding weer risicovoller. Kleine bedragen investeren was ook onvoordelig door de hoge transactiekosten. *muv de ASN & Triodos bank fondsen is het afhankelijk van de bank / vermogensbeheerder is de 'huis' fondsen. Sindsdien is wel wat veranderd: de kosten voor beleggingsfondsen zijn gedaald (maar de bewaarkosten en de aankoopkosten van buitenlandse fondsen zijn gestegen/aanzienlijk), het aantal (duurzame / thematische) etf's, index trackers groeit en de onlinebrokers hebben de markt flink opgeschud. Toch blijft de Amerikaanse (GIVE*) Globale ECHO etf uit 2012 van Advisors Share (o.a. te koop via DeGiro) de enige/een van de weinige etfs die zich profileert met sustainable & impact opportunities. NB De etf is Amerikaans georiënteerd. *GIVE brings Corporate Sustainability, Shareholder Advocacy and Activism, Community Investing, Fossil Fuel Divesting, Impact Investing, Innovation, Commitment to Education, and Philanthropy together in a single investment. Additionally, AdvisorShares regularly contributes a portion of assets under management to Philippe Cousteau Jr.’s Global Echo Foundation. Advisorshares.com/fund/give Introductie: IINieuws-1juni12. *Volgens Sustainable-investment/Datenbank zijn er 18 duurzame etf's verkrijgbaar in Europa: 10 duurzaam, 8 impactsectoren en 1 thematisch (Islamic) (NB daar ontbreken de Nederlandse duurzame etf's van Think en Actiam). Er staan producten van veelgenoemde impact pioniers als UBS en grote etf aanbieders als iShares en Powershares. Het is veelbelovend dat Blackrock (iShares) in 2015 een afdeling Impact Investing is gestart, maar ook veelbetekenend dat de in impact investment gespecialiseerde non profit financial Impact Assets eind 2015 twee Notes uitgaf, een Sustainable en een Global Agriculture Note. Thinkadvisor/the-growing-influence-of-impact-investing Elk jaar hoop ik dat in Nederland, dat in (West) Europa voorop loopt met thematische duurzaam/impact beleggen, weer nieuwe retail beleggingsproducten met impact worden ontwikkeld. Niet alleen equity uit developed markets en het liefst voordelige etf's naast de wat duurdere beleggingsfondsen**. Dat gebeurt, getuige het Multi Impact Fonds van Triodos en Rabobank met impact/output rapportage, en is logisch dat duurzame banken vooroplopen omdat ze de deskundigheid in huis hebben en trackrecords. **De wat duurdere beleggingsfondsen van bijvoorbeeld superduurzame banken ASN en TriodosBank richten zich naast duurzame bedrijfsvoering op groen, alternatieve energie/technologie, milieu (recycling) & water in mn developed markets, maar deze ondernemingen werken wel internationaal. Microkrediet en sustainable trade richten zich uiteraard wel op developing countries Afrika, Azië en Latijns Amerika. De keerzijde is dat het daardoor oogt als een niche binnen duurzaam beleggen dat ondanks de groeicijfers nog steeds marginaal blijft. Daardoor lijkt het minder een nieuwe manier van beleggen gericht op do good in plaats van less harm. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 6. Bron Thinkadvisor/impactinvesting-chart Toelichting: Thinkadvisor/the-growing-influence-of-impact-investing Public Equity In 2015 werden (in Nederland) een aantal nieuwe impact en / of duurzame beleggingsproducten geïntroduceerd*** of beursgenoteerd, waardoor ze voor kleine beleggers toegankelijker werden (en trackrecord hebben). Vooral duurzame etf's (een groeimarkt) bieden (meestal) lagere kosten en meer transparantie voor de beoordeling van het impactgehalte. Die transparantie is wel relatief als het honderden holdings betreft. ***IINieuws 15juni15 Producten die zich als impact investment vermarkten bieden niet altijd impact metrics ofwel total return rapportage (alleen rendement en soms bereik/output cijfers) in de Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus of op websites. NB Dat hoeft niet te zeggen dat in maand / kwartaal / jaar berichten niet wordt ingegaan op de impact van de investering(en) en holdings. Bij public equity impact investing gaat het om directe en indirecte investeringen. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 7. Toelichting: 5-types-impact-investing. De opvallendste nieuwe producten in 2015 vond ik: ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 8. Het Parvest SMART Food Fund, gemanaged door Impax AM en gedistribueerd door BNP Paribas (details in IINieuws-15okt15). Smart staat voor Sustainable Manufactured and Responsibly Transported Food. Het is dus niet direct gericht op honger en ondervoeding, maar door het terugdringen van verspilling in de voedselketen is veel winst te boeken, omdat deze met name in de supply chain plaatsvindt. NB Het fonds investeert niet in bedrijven die onethische omgaan met landbezit, speculeren met agricultural commodities, Genetically modified organisms (GMOs), Bisphenol A or artificial colours produceren (Principle of Precaution). Actiam introduceerde in de herfst 4 nieuwe verantwoorde indexfondsen van developed markets met een redelijke aanwezigheid van impact sectoren, maar ook zo breed dat het nauwelijks impact koplopers (kunnen) zijn. Details IINieuws-15sept15. Jammer genoeg nog steeds geen retail impact investment funds terwijl ze een aparte afdeling impact investment hebben sinds 2011 en via de (eigen) ASN Bank makkelijk kunnen distribueren. Prof. Harry Hummels, de Nederlandse Mr Impact Investing & GIIN liaison voor Europa zwaaide in juni af bij Actiam. Ook in het najaar startte TrendinvestNL, dat 100% transparante trend portfolio's aanbiedt met aandelen uit developed markets, waarvan een dozijn in impact sectoren. Het instapbedrag van 2500e per trend is niet erg inclusive, maar door de transparantie kan gekozen worden voor preferred-impact-trend-investments door bijvoorbeeld in de top 3 holdings te investeren. Details: IINieuws-15dec15 In december kondigde Triodos Bank haar Multi Impact Fonds aan, een combinatie van haar bestaande (retail) beleggingsfondsen en 30% groene obligaties. Omdat groene obligaties niet erg toegankelijk zijn (100.000e nominaal) is het belangrijk dat dit fonds kleine beleggers toegang biedt tot deze snel groeiende categorie. Let wel het rendement van groene obligaties is niet erg hoog, door de rating (van uitgevers) en de grote belangstelling. Details: IINieuws- 1dec15. Ik hoop dat groene obligaties in 2016 toegankelijker en aantrekkelijker worden voor kleine beleggers, via fondsen of direct door meer inclusive nominaal inleg (of instap) en coupon. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 9. Beursnoteringen In okt 2015 werd het ASN Bank Microkredietfonds genoteerd op Euronext/NL0011494117-XAMS, eind januari wordt ook het ASN Bank Groenfonds beursgenoteerd. Duurzaam fondshuis Double dividend maakt haar Double Dividend Equity Fonds vanaf maart dagelijks verhandelbaar Euronext/NL0010511002-XAMS en en het Double Dividend Property Fund wordt genoteerd aan NPEX, de beurs voor het midden en kleinbedrijf: NPEX/doubledividend. Met het MKB als motor voor de werkgelegenheid pe definitie een interessante marktplaats voor impact investing. [Herhaling: Voor het beoordelen van het impact gehalte van individuele beursnoteringen heb ik een stappenplan gemaakt. Slideshare/Investeren-met-de-Impact-Bijsluiter. Daarbij kijk ik ook naar het duurzaam gehalte zodat wat aan impact wordt bereikt niet wordt afgebroken door niet verantwoorde bedrijfsvoering]. Voor 2016 hoop ik uiteraard om meer aanbod, bijvoorbeeld door trickle down van nu nog institutionele fondsen, impact (sectoren) etfs en een beursgang van een sociale onderneming. En all over meer aandacht voor impact verantwoording in beleggingsproducten. Transparantie Stappen werden aangekondigd door ING & Morningstar op het gebied van transparantie door de ESG data toe te voegen aan fondsinformatie. (Dus niet alleen duurzame fondsen). In april kondigde ING aan haar Private Banking klanten inzicht geven in de duurzaamheid van hun portfolio. De 370 fondsen op haar advieslijst doen een zelf-rapportage op beleid, internationale standaarden, engagement, selectiecriteria en uitsluitingen. ING geeft vervolgens een ++, +, = of –. ++ betekent dat een fonds tot de beste 10% behoort, + tot de beste 30%, = bovengemiddelde score, - lager dan gemiddeld (die komen niet in aanmerking voor de duurzame modelportefeuille van ING. Details: IINieuws-1mei15. Blogger Private Banking is natuurlijk niet erg inclusive, maar de fondsen die ++ scoren zullen dat ongetwijfeld blij gaan melden. Ratingbureau Morningstar kondigde in september aan ESG scores toe te voegen aan haar analyses van global mutual and exchange-traded funds en in 2016 aan de Morningstar Data feeds en software platforms. De ESG data komen van top ESG-researchbureau Sustainalytics. Het is een dienst voor betalende klanten: het Zwitserse Julius Baer zal als 1e Morningstar klant de ESG data gaan gebruiken. Met het nieuwe aanbod kunnen investeerders fondsen ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 10. op basis van ESG scores vergelijken met benchmarks en trackrecords en E,S en G prestaties apart vergelijken. De aanleiding het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing waarin blijkt dat 71% van particuliere (individual) investeerders geïnteresseerd zijn in sustainable investing. Aan de vraagzijde bij beleggers zijn de bekende trends steeds sterker, maar ook aan de aanbodzijde ziet Morningstar ontwikkelingen, zoals de groei met 29% in 2014 van (financials) ondertekenaars van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI). Details: IINieuws- 15sept15. Blogger: Deze dienstverlening is niet inclusive, hier geldt ook dat de fondsen die goed scoren dat gaan melden. Thematische benchmarks Gisteren werd de nieuwe benchmark van de (Nederlandse) AccesstoNutrition gelanceerd met een ranglijst van de 22 grootste voedselproducenten en hun inspanningen om ondervoeding en overgewicht tegen te gaan. Nederlandse bedrijven als Unilever (1) en Friesland Campina (8, was 19) scoren goed. Maar: The global packaged food industry grew to US$2.4 trillion in 2014, growing ten times faster in emerging and lower-income markets than in high-income countries. Persbericht Accesstonutrition/2016 (pdf) Meer over (Nederlandse) thematische benchmarks in IINieuws 1sept14. Portfolio's Nog niet bekeken maar altijd interessant is een update van de Sonen Capital model impact investment portfolio voor de KL Felicitas Foundation. As of December 31, 2014 the KL Felicitas Foundation’s portfolio was 99.50% invested in impact investments. Voor grote vermogensbeheerders en nogal Amerikaans maar: 'One significant change in the Foundation’s asset allocation since the end of 2012 is a greater orientation to global strategies in its public market portfolio.' Bron: SonenCapital/KLF (pdf, 19 pag.) Ook de FB Heron Foundation beschrijft haar transitie naar een impact portfolio: Heron.org/market Our assets have doubled since our inception and their make up has changed dramitically since we evolved as an impact investor. Voor kleine beleggers interessanter is mijn (eigen) Nederlands/Europees georiënteerde portfolio met impact analyse en die wordt de laatste maanden opvallend goed bezocht: Mijn-portfolio-langs-de-impact-meetlat. NB Niet 100% geactualiseerd, maar ik eindigde 2015 in de plus. In 2016 hoop ik op veel leads door transparantie, benchmarks & concurrentie die het aanbod van beleggingsproducten en beursgenoteerde bedrijven met impact vergroten en kwalitatief verbeteren. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 11. Private Equity: Crowdfunding for Impact Inclusive is natuurlijk ook crowdfunding voor impact, private equity investeringen in werk/ondernemingen en maatschappelijke of creatieve projecten. Wereldwijd haalt crowdfunding venture capital in (Massolutions) als financieringsinstrument en dat betekent ook meer inclusive geld voor start-ups met impact en disruptive change. Details IINieuws-15sept15. Douw en Koren, dat de Nederlandse platforms volgt, meldt 15+ miljoen voor maatschappelijke of creatieve projecten en 108+ miljoen voor werk & ondernemingen. (Van de in totaal 128 miljoen is 4miljoen donaties en 20miljoen tegen 'rewards': voorfinanciering of beloningsproducten/diensten zoals boeken, cd's, tickets etc). DKCrowdfunding/2015 Twee crowdfunding for impact platforms deden het goed in 2015: Oneplanetcrowd, het grootste duurzame crowdfundingplatform van Europa dat in totaal 7miljoen heeft opgehaald, haalde 1miljoen euro op bij haar achterban voor opschaling en gaat samenwerken met de ASN Bank community VoordeWereldvanMorgen/crowdfunding. Ook Lendahand, mesofinanciering van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden heeft (in totaal) 4 miljoen opgehaald, 310.00 euro voor opschaling (via Symbid) en het werd financieel product van het jaar in 2016 bij de (Financiële) Telegraaf. De nieuwe Crowdfundingvergelijksite Crowdfundmarkt.nl selecteert crowdfundingplatforms (met AFM goedkeuring) voor projecten in Nederland. Het biedt zoekopties op impact sectoren. O.a. Agrarisch, Cultuur+Sport en Recreatie, Energie en duurzaamheid, Gezondheid en Welzijn en Onderwijs. Impact Selectielink: Crowdfundmarkt Details: IINieuws-15sept15. Op de site vond ik Duurzaaminvesteren.nl dat net als Greencrowd projecten in duurzame energie aanbiedt. Voor 2016 hoop ik op opschaling van crowdfunding voor impact platforms en initiatieven om de impact transparant te maken en dus rate-baar. Nieuwe investeringsmogelijkheden in crowdfunding for impact platforms is uiteraard ook een optie (maar risicovoller ;) Een mooie crowdfunding for impact versneller zou het omarmen door goede doelen zijn door zelf te gaan crowdfunden en hun achterban oproepen dit te doen (zie de visual en meer hieronder in Goede doelen) ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 12. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 13. Speciale doelgroepen Microkrediet lenen tegen 0% rente (impact first) aan mensen in de armste landen en conflictgebieden kan via crowdfundingplatform Wakibi het Nederlandse zusje van Kiva.org/celebrating-10-years-of-impact (infographic) dat 775miljoen heeft opgehaald. Wakibi wil uiteraard ook graag opschalen (en zoekt een nieuw bestuurslid). Zelf leen ik relatief kleine bedragen uit, maar leen alle terugbetalingen door en begon-zo-een-revolverend-fonds-je met mijn leningneemsters. Blogger: Ik ga me in 2016 inlezen op de reden waarom de rentepercentages die de leners moeten betalen -soms- nogal hoog zijn. Wellicht dat daar een paar verdere aanwijzingen uitrollen voor selectie. Nu selecteer ik op vrouwen, landbouw & visvangst, voedselverkoop, gezondheid etc. Goede doelen en Impact Investing Mooi zijn nieuwe (vervolg)initiatieven van goede doelen door missie gerelateerde bestedingen in social enterprises en impact investing te integreren in het vermogensbeheer (ie de opdracht aan de beheerder). De financiële jaarverslagen en websites bieden veel aanknopingspunten. De charity cases zijn na Wat-is-impact-investing? nog steeds de beste bezochte pages (rechtsboven op het blog). Social Impact Bonds Een private equity investeringsproduct voor goede doelen is de social impact bond (SIB), maar ik hoop ook op beurs- genoteerde charity bonds zoals in het VK voor bijvoorbeeld vastgoed. Daarvoor moet in Nederland dan nog wel een pionier opstaan of een accelerator starten. Ik zou ook al heel blij zijn met een Nederlandse variant van Big Society Capital vooral nu het impact rapportages publiceert in haar jaarverslag. Details: IINieuws-15juli15 Na de uitvinder, het VK, is Nederland Europees kampioen en we hebben de 3e grootste SIB van de wereld! Nederlandse SIBs versnelden in 2015 met 300% in 2015 ;). Er werden nl. drie nieuwe Social Impact Bonds afgesloten. Allen tegen jeugdwerkeloosheid voor Rotterdam Zuid (2e) en Utrecht (2). Er traden nieuwe impact/social investeerders toe: het bedrijfsfonds Rabobank Foundation, het DBL (familie)fonds (met 12miljoen in 5jaar) en het Oranje Fonds (v/h Juliana Welzijnsfonds, een rijk vermogensfonds). Dat investeert ook in historisch Nederlands vastgoed. SIB uitvoerders zijn Werkplaats Rotterdam Zuid, een publiek privaat initiatief met lokale ondernemers en in Utrecht the Colour Kitchen en (weer) Buzinessclub. De 10 vouchers van de Startfoundation voor een maatschappelijke business case (die de basis vormt van een SIB) versnellen de verspreiding van SIBs. De 1e is al toegekend: Tweets/JaapKemkes en @Chuvaconsulting Meer op Social-Impact en Charity bonds ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 14. In 2015 heb ik nauwelijks case studies van goede doelen gedaan, ik hoop dit jaar weer in de ontwikkelingen bij pioniers en bedrijfsfondsen te duiken. Van de laatste categorie verwacht ik dat zij door hun ontstaansgeschiedenis en hun ondernemings-DNA impact investing eerder zullen integreren in de missie. NB Prof. dr. Lucas Meijs en drs. Lonneke Roza van de Erasmus Universiteit onderzoeken bedrijfsfondsen en initieerden het netwerk Circle of Research Corporate Community Involvement. Daar zitten ook impact investing aspecten aan. Website: RSM/build-a-stronger-society-through-corporate-community-involvement Let op: de FB Heron Foundation, 'going all in: 100% impact investing' concludeerde op basis van haar portfolio analyse dat veel CSR activiteiten van bedrijven & bedrijfsfondsen een false positive geven over de impact van de totale bedrijfsvoering. Blogger: Vast een meer Amerikaans fenomeen. Bron: Huffingtonpost.com/clara-miller/know-what- you-own-one-myth-of-social-impact-investing. Meer in INieuws15juni15, profiel FB Heron in IINieuws/Charity-cases-VS (onderaan) ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 15. Fondsen Bedrijfsfonds Achmea (anno 1811) Foundation (anno 2006) bleek een impact investor, mede door haar koerswijziging die dit jaar gestalte kreeg in focus en activiteiten. Details: IINieuws-15mei15 Een van haar bestuursleden Willemijn Verloop (vh Warchild) begon een social enterprise investeringsfonds in haar hoedanigheid als Founder & Director SocialEntrepriseNL SocialImpactVentures Het heeft miljoenen in kas, maar nog weinig geïnvesteerd: SocialImpactVentures/portfolio. Pieter Oostlanders Shaerpa (Noaber) investeringsfonds fuseerde in 2015 met Colruyt's tot het SI2Fund. Details in IINieuws15juni15. Ik hoop dat we in 2016 meer impactfondsen (en follow-up bij traditionele financials) zien. Dat ze standaard meting- en ratingsystemen gebruiken om transparantie te vergroten van impact investing strategieën, resultaten en ontwikkelingen. En zelf transparant zijn. Filantropen Fred Matser van het Flow Fund pleitte in Trouw en op LinkedIn Pulse voor meer durf, hart en verstand bij banken om groeikapitaal te investeren (de essentie van impact investing selectie) als vervolg op impact seed & start-up investeringen. Details: IINieuws 1nov15. Fred Matser is al jaren bezig, nieuwe generaties Filantropen kunnen hierop op voortbouwen, de nieuwe impact investing mogelijkheden onderzoeken en de beweging versnellen. Erkennen dat noden met middelen, activiteiten en advies kunnen worden aangepakt, zoals een visser beter geholpen is met een net, misschien een bootje en kennis over visgronden, dan met een vis. Maar ook dat er individuen initiatieven ondernemen die voor velen een verschil kunnen maken en dat we die kunnen helpen. En dat sommige doelen en groepen mensen nooit inkomen genererende activiteiten zullen (kunnen) ondernemen en giften nodig hebben. In navolging van de Amerikaanse pioniers zou een Nederlands fonds/ filantroop die 100% impact investor wil worden, en 100% transparant is over die transitie, een voorbeeld kunnen zijn. Branchebrede Agendering Twee goede doelen brancheorganisaties besteden in 2015 aandacht aan impact investing: De Vereniging van (Vermogens)fondsen FIN op haar jaarvergadering met bekende ervaren impact investors (IINieuws-1dec15) en Filanthropium (voor grote fondsen op haar Top 5nov15. Ik was daar als expert uitgenodigd en pleitte voor een actieve opstelling in bestedingen en het vermogensbeheer. Video op: Vimeo.com (6min). Ook pleit ik er voor om crowdfunding te omarmen en zo te investeren in sociale, duurzame ondernemingen. En uiteraard de achterban op te roepen hetzelfde te doen. Details: IINieuws Filanthropium-top-2015 en IINieuws-15nov15 ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 16. Zoals ASN bank dat gaat doen met haar community VoordeWereldvanMorgen/crowdfunding en Oneplanetcrowd. De belangstelling van grote goede doelen voor de Filanthropium Top 2015 is bemoedigend, een werkgroep/community zou een mooie opvolging zijn. Dat Filanthropium zich omdoopt in de DeDikkeBlauwe (DDB, naar haar jaarboek), met als pay-off voor doneren en sociaal investeren is veelbetekenend. DDB hoofdredacteur Edwin Venema interviewde Jan Peter Balkenende als nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie Nederland, over de samenwerking van filantropie, overheid en het bedrijfsleven. De focus is op migratie, cultureel erfgoed, gezond en veilig opgroeien, gezond ouder worden en de circulaire economie’. Link Vimeo Ik hoop dat naast de gerichte vernieuwing door de DeDikkeBlauwe ook de Vereniging van Fondsen FIN actief blijft onder de nieuwe directeur Suzette de Boer en voorzitter, Ton van Lanschot (VSB Fonds). Verder dat Samenwerkende Branche Organisaties (SBF) en Goede Doelen Nederland (v/h VFI) weer met impact investing en missie gerelateerd investeren aan de slag gaan. En uiteraard dat de impact investing pioniers en voortrekkers die rol volhardend en met verve blijven vervullen. Een lobby suggestie: in de VS kondigde de IRS aan dat foundations’ mission-related investments should not automatically be subject to a tax. In de VS was al belastingaftrek* van hun bestedingsverplichting voor verlies leidende Programme Related Investments. *VS chari's moeten 5% van hun vermogen besteden aan de doelstelling. PUBLIC POLICY In 2015 ontdekte ik het werk van Caroline van Leenders van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland voor de verduurzaming van de financiële sector. Zij pleit binnen haar community van een evolutie van van een marketing niche naar integratie in de core business via o.a. Natural Capital Reporting. En pro actief in plaats van retrospectief te werken en te denken. De VBDO en CREM doken er ook in en publiceerden net een lijvig rapport: VBDO/naturalcapital (5jan15, pdf 165 pag.) Een belangrijke tegenbeweging van impact meting integratie in de trend waarin impact investing zich als niche van de niche duurzaam beleggen ontwikkelt. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 17. Philanthropic Impact Investing Verder blijft in Nederland SocietyImpact voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken actief voor de versnelling van Social Impact Bonds. Medio februari is een groot Health Impact Bond congres met staatssecretaris van Rijn en Else Bos van PGGM. Op het 1e Nationale SIB Congres georganiseerd door de Startfoundation (een publieke spin-off) sprak Minister Dijsselbloem de aanwezigen (per video) toe en verzekerde ons dat het instrument zijn warme belangstelling heeft. Blogger: Society Impact heeft gezelschap gekregen van SocialImpactFinance die de grote Rotterdamse SIB voor Werkplaats Rotterdam Zuid begeleidt. De 10 business case vouchers van de Startfoundation ondersteunen ook nieuwe SIB specialisten zoals ChuvaConsulting. Interessant: Dit proces lijkt op de ontwikkeling in het VK waar investeerder Big Society Capital werkt met een nieuwe groep gespecialiseerde intermediairs die goede doelen en sociale ondernemingen begeleiden bij het voorbereiden op opschalingstrajecten en het werven van de benodigde investeringen. EUROPESE UNIE Ik zie de Groene Obligatie lobby en het ClimatebondsInitiative actief pleiten binnen en buiten de EU voor ondersteunende regelgeving en beleid, ik hoop dat dit in 2016 resultaat oplevert. Uiteraard ook dat de groeicijfers doorzetten, het CBI gaat voor 2016 weer voor 100miljoen Groene Obligatie emissies, en dat de obligaties toegankelijker worden door lagere nominaal bedragen en aantrekkelijker coupon. Maar ik zag net ook een treurig stemmend artikel over de Europese Unie en de Circulaire Economie, onze eigen commissaris Frans Timmermans werd door de Correspondent nogal kritisch beschreven. Jammer, want ik verwacht veel van Corporate Impact Venturing* ook voor beleggers. Mooi dat de Ellen MacArthur Foundation met haar Circular 100 best-in-class-bedrijven organiseert om ervaring en ideeën uit te wisselen. EllenMacArthurFoundation/CE100. Het rapport van McKinsey, de McArthur en Deutsche Postbank Foundation over Europese kansen en werkgelegenheid in de circulaire economie. Is volgens mij de trekker van IINieuws-15sept15. Daar staan de goedkope leningen van de Europese Investerings Bank en de Rabobank voor duurzame projecten van MKB en midcappers met duurzame keurmerken tegenover. Dit betekent een goedkopere kapitaalstroom voor verdere verduurzaming / opschaling door (deskundige) duurzame ondernemingen. En midcap leads voor (kleine) beleggers. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 18. De G7 Global SocialImpactInvestment Steeringgroup (GSIIS) heeft haar werk afgerond en in 2015 de OESO/OECD erbij betrokken die nu focust op Building the Evidence base (publicatie, OECD.org/sti/ind/social-impact-investment (pdf, 136 pag.) Samenvatting in IINieuws-1maart15. For Sir Ronald Cohen, the Impact Investing Revolution Is Just Starting, is de titel van een vooruitblik van de 'father of Venture Capitalism' èn 'Venture Philanthropy' en de voorzitter van de G7 Steeringgroup en de UK Social Investment Taskforce. Ook hij omarmt inclusive public equity impact investing: ''a much broader revolution where businesses of all stripes, money managers, investors, entrepreneurs and governments will not only be mindful of their impact but seek to bring about positive change. Once people and institutions are fitted with what he calls the “impact chip,” they start viewing the world, and the potential of capital and capital markets, differently. Bron: Institutionalinvestor/asset- management-hedge-funds-and-alternatives Ik blijf hopen op een brede implementatie van de London (public policy) Principles van het Impact Investing Policy Collaborative (ten tijde van de G7 GSIIS start) De essentie is: overheden wees faciliterend, stimulerend en (mede) ondernemend. Details: IINieuws-15sept13. Omdat het IIPC nu focust op onderzoek en kennisuitwisseling, maar vooral een Amerikaans feestje is geworden*weet ik niet wat we er hier nog van mogen verwachten. *InSight/Pacific Community Ventures, Harvard IRI en de Rockefeller Foundation, indrukwekkende namen dat wel. Groot nieuws afgelopen jaar waren het Klimaatverdrag en de nieuwe Global Sustainable Development Goals (GSDG) als opvolger van de Millenniumdoelen. Kenmerkend is dat in beiden de rol van het bedrijfsleven wordt benadrukt en dat multinationals roepen om ondersteunende regelgeving. Expert Felix Dodds zegt over de GSDG 'By 2011, it was clearer that in the future there couldn’t be any development which was not sustainable development and that ALL countries needed to redress their development to keep it within what we were now calling planetary boundaries'. De rol van bedrijven in de implementering is cruciaal anders, binnen overheidsrichting en regelgeving. Het gaat volgens Dodds nu over het aanpakken van de oorzaken, niet meer de symptomen. 'Governments will have to set up national processes to implement the Global Goals, the new menus for Financing for Development and the new climate change commitments...For business and industry, they will need to – if they are not yet doing it – produce their environment social and governance reports in a way similar to their economic reports. I can imagine by 2020 that it will be a requirement for companies listed on stock exchanges to produce their ESG reports. This is already happening in many countries such as Brazil, China, India and South Africa and will only increase and so it should. Investors want to know that the companies they are investing have a future'. Bron: Forbes/TerryWaghorn/towards-a-better-world-the-new-sustainable-development-goals-and-why-you-should-care? ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 19. Het World Economic Forum besteedde de afgelopen jaren veel aandacht aan (Mainstreaming) Impact Investing en binen het thema van 2016: the 4th Industrial Revolution (door cyber phisical systems) is speciale aandacht voor de gevolgen voor financing, health & education. De 4e OR heeft ''the potential to raise global income levels and improve the quality of life for populations around the world' (...) 'or inequality' (…) particularly in its potential to disrupt labor markets. Blogger: Dat kan gestuurd worden met gerichte impact investeren ondersteuning in februari blik ik terug. Bron: WEForum.org/Theme-of-Davos-2016 Strategisch Vermogensbeheer Meestal neem ik do less harm investing initiatieven niet mee in IINieuws, maar onze (rijke) pensioenfondsen hebben een vruchtbaar jaar achter de rug. Hopelijk dat we in 2016 meer 'do good' i.e. impact investing initiatieven zien. PGGM kwam met een SRI jaarverslag waarin het allerlei kansen voor SRI en Impact investeringen schetste (maar de nadruk lag op uitsluiting en risk management). Een van haar instrumenten is het investeren in oplossingen aan de hand van 7 thema's: Klimaat-verandering en vermindering van vervuiling & uitstoot; Water schaarste; Voedselveiligheid; Gezondheidszorg; een stabiel financieel systeem; mensenrechten en Corporate Governance (duurzaam bedrijfsbeleid). Verspreiding hiervan binnen de gehele portfolio* en overname van de methodiek door andere grote institutionele investeerders zou een grote stap betekenen. PGGM heeft ook de CO² uitstoot van de equity portfolio in kaart gebracht en een plan van aanpak voor reductie gelanceerd (te beginnen met haar vastgoedbeleggingen). Blogger: De Nederlandse GRESB duurzaamheid index voor vastgoed werpt haar vruchten af. ABNAMRO integreert het nu in haar vastgoedfinanciering. Vastgoed verduurzaming is een populair doel. In december publiceerde-SNS Bank de co2-uitstoot-van haar investeringen en beloofde: De komende jaren zien we een grote uitdaging om onze hypotheekklanten te helpen met verduurzamen van hun woning en hun energieverbruik omlaag te krijgen. Do less harm, big shake down? In oktober presenteerde het Algemeen Burgelijk Pensioensfonds (ABP) haar t nieuw-beleid-verantwoord-beleggen. Het FD meldde de gevolgen nogal cru: Pensioenfonds ABP gaat zijn aandelenbezit drastisch wijzigen in een nieuw beleggingsbeleid waarbij duurzaamheid een prominentere rol speelt. Het fonds denkt dat van de huidige 5000 fondsen waar het in belegt, er tegen 2020 nog maar 3500 over zijn. FD/pensioensfonds ABP wil duurzamer-gaan-beleggen. ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 20. Het is mooi en logisch dat onze institutionele investeerders eerst in eigen huis orde op zaken stellen, maar ik blijf hopen op een wereldwijde strategy analyse vanuit impact investing perspectief. Dus pleit ik weer voor een verkennend onderzoek van de effecten van public equity impact investing voor vermogensbeheerders zoals Mercer dat deed met 'Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation'. In 2011, 2014 en 2015. In het laatste rapport voegde het aan haar climate risk factors: Technology, Impact & Policy een R toe voor: Resource availability. Meer in IINieuws-15juli15 Tot slot een appel aan de (Nederlandse) media om impact investing actief te blijven volgen. Om bijzondere cases in breder perspectief te plaatsen van sectorale of thematische trends en de ontwikkelingen binnen impact investing. Bezoek niet alleen mijn LinkedIn Pulses en blog, pick my brain! Invest with Values Om een en ander in internationaal perspectief te plaatsen voeg ik de voorspellingen voor 2016 van Invest with Values toe: -1- The rise of frontier capital. Speaking to Forbes‘ Devin Thorpe, Paula Goldman, the Omidyar Network’s global lead for impact investing sees a new $3 trillion market that investors seeking impact and financial returns will begin to fully leverage in 2016. Blogger: Zie hIINieuws-1dec15 voor een samenvatting van hun rapport hierover. -2- Much, much bigger and increasingly connected to the mainstream. Citing the rapid growth of the UK impact investing market, estimated at 30-40 percent per year, Rod Schwartz, CEO of ClearlySo asks: Can it continue to grow? His answer: yes! (Via Salt.) Blogger: Het early adapter effect! -3- Impact investing goes mainstream. Matthew Bishop, senior editor, The Economist Group predicts (via LinkedIn) that in 2016 we will see the impact of last year’s move of major players into impact investing. Blogger: Blackrock! -4- Redefining philanthropy. The launch of Chan-Zuckerberg Initiative was potentially “exponential” for impact investing, says Jonathan Greenblatt, National Director and CEO, the Anti-Defamation League (via Medium). This year, he says, the new billionaire philanthropists will continue to redefine “how” to solve society’s problems. Blogger: Dikke Blauwe Impact investing filantropen doneren en sociaal investeren! ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
 21. -5- Policy and technology to create opportunities for impact. Speaking to the Economic Times of India, Matt Bannick, managing partner of the Omidyar Network says policy and technology create new opportunities for impact. Blogger: impact accelerating door WEF's 4e Industriele Revolutie? -6-We must resist the temptation to settle. With rapid growth come tensions, says Jem Hudson, CEO, Caldy Group (via Wharton Magazine). Hudson calls for a bit of introspection. She asks: Will impact investing redefine finance as we know it, or will it be redefined by finance? Blogger: Als pragmatische Hollander stel ik voor samen op te trekken. Meer in: Investwithvalues/impact-investing-in-2016-six-predictions-for-the-year-ahead/ Blogger: 2016 wordt een mooi impact investing jaar :) Twitter: @Alcanne LinkedIn: Linkedin/alcannehoutzaager Email: ImpactinvestmentNews@yahoo.com You Tube: YouTube/Alcanne Public Speaking Flyer: Slideshare/spreken-over-impact-investing IINieuws: ImpactInvestingNieuws.blogspot ©Drs Alcanne J Houtzaager MA, Public Speaker & Blogger on Impact Investing
Anzeige